Sort by
Previous 1 ... 44 45 46 47 ... 50 Next Exact page number ? OK

‎"WERFEL, JOHAN & SALOMON SOLDIN (UDG.).‎

Reference : 40694

(1804)

‎Nyeste Skilderie af KjÞbenhavn. Bd. 1-49. + Allernyeste Skilderie af KjÞbenhavn.‎

‎Kbhvn. 1804-28, 1830, og 1834-35. Indbundet i 51 bind. Bd- 1-49 i samt. halvlÊderbind, bd. 1-4 i 8vo, resten i 4to. Bd. 1 og 2 mangler Þverste del af ryg, de sidste 2 bind i nyere halvmaroquin, alle med stempler pÃ¥ titelblade og etiketter pÃ¥ rygge. Bd. 16 mangler nr. 96 og 100. I Allernyeste, 1830 mangler spalte 1-4.‎


‎Yderst sjÊlden rÊkke af dette omfattende kulturhistorisk/topografiske vÊrk. ""Nyeste Skilderie af KjÞbenhavn"" grundlages i 1803 af Johan Werfel, og eksisterede til 1837. Johan Werfel dÞbte bladet Nyeste Skilderie af KjÞbenhavn til minde om sin ven samfundsrevseren Niels Ditlev Riegels, som var dÞd Ã¥ret fÞr. Riegels havde 1786-1790 udgivet det samfundskritiske blad MÃ¥nedsskriftet KjÞbenhavns Skilderie, men efter Trykkefrihedsforordningen af 1799 var grÊnserne for, hvad man kunne skrive, vÊsentligt indskrÊnkede. Werfel forsÞgte i nogle numre af sit blad at mindes Riegels ved at udgive nogle af hans efterladte skrifter, men mÃ¥tte efter nogle numre stoppe forsÞget. Boghandleren og forlÊggeren Salomon Soldin blev snart ansat som redaktÞr, og efter at Werfel i 1808 forsvandt og foregav at vÊre dÞd for at undgÃ¥ sine kreditorer, overtog Soldin ogsÃ¥ udgivelsen af bladet.I de fÞrste Ã¥rgange var bladet et lille ugeblad, der udkom i kvartformat, men det udvidedes snart, sÃ¥ bladet i format og udgivelse kunne konkurrere med tidens andre populÊre blade sÃ¥som Berlingske Tidende og Adresseavisen.Soldin skrev selv en stor del af indholdet i bladet, men ogsÃ¥ flere af tidens betydelige personligheder som Rasmus Nyerup, Knud Lyne Rahbek, Christian Molbech og Nikolaj Frederik Severin Grundtvig bidrog ofte med indlÊg.Nyeste Skilderie af KjÞbenhavn var et sÊrligt kÞbenhavnsk blad, og det lÊstes fortrinsvis af de dannede borgere. Det var desuden i sin levetid et af de vÊsentligste blade, hvor bl.a. mange af de vigtigste litterÊre fejder stod.Allerede i 1825 afhÊndede Soldin redaktionen af bladet til Frederik Thaarup. Omgangskredsen frygtede for bladets skÊbne, og selv sagde Soldin, at han ved overgivelsen til Thaarup havde sÞrget for, at de fik ""kristelig Begravelse"". Det var dog ikke Thaarup, der lagde det i graven, for efter 6 Ã¥r pÃ¥ posten overlodes det til Hans Christian Wosemose, Claudius Rosenhoff og J. H. Stabell som omdÞbte det til Allernyeste Skilderie. Det levede endnu 6 Ã¥r, men i 1837, samme Ã¥r som Soldin dÞde, gik bladet endeligt ind. - Bibl. Danica IV: 614.‎

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK20,000.00 (€2,682.44 )

‎WERGELAND, HENRIK - KABELL, AAGE.‎

Reference : 39182

(1956)

‎Wergeland I-II. (Barndom og Ungdom Manddommen). (Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo).‎

‎Oslo 1956-57. Orig. bogtrykte omslag, med svage brugsspor. 354, 319 pp.‎


Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK350.00 (€46.94 )

‎WESSEL, JOHAN HERMAN.‎

Reference : 38958

(1826)

‎Kierlighed uden StrÃmper. Et SÞrge=Spil i fem Optog.‎

‎KiÞbenhavn, Thiele, 1826. Lille 8vo. Orig. blankt kardusomslag. Bagomslaget mangler. Lettere brunplettet.‎


Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK350.00 (€46.94 )

‎WESSEL, JOHAN HERMAN.‎

Reference : 18994

(1826)

‎Kierlighed uden StrÞmper. Et SÞrge=Spil i fem Optog. Udgivet paa nye ved A.E. Boye. Kbh., 1826.‎

‎Orig. blÃ¥t blankt omsl. Foromsl. lidt lÞst, ryg m. mangler. Brunplettet.‎


Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK325.00 (€43.59 )

‎"WESSEL, JOHAN HERMAN.‎

Reference : 57321

(1774)

‎Kierlighed uden StrÞmper. Et SÞrge=Spil i Fem Optog. Andet Oplag.‎

‎KiÞbenhavn, F.C. Godiche, 1774. Nydeligt, velbevaret samtidigt hldrbind. OphÞjede bind pÃ¥ ryggen. Rig rygforgyldning. Skindtite. Ãverste kapitÊl slidt. Eksemplaret har tilhÞrt forfatteren Adolph Engelbert Boye, som i 1826 pÃ¥ ny udgave Kierlighed uden StrÞmper. Med hans navnetrÊk ""Boye"" pÃ¥ indersiden af forpermen og pÃ¥ fribladet. Med enkelte ortografiske rettelser i teksten, sandsynligvis i Boyes hÃ¥nd ‎


‎Aldeles som fÞrsteoplaget (1772) af stÞrste sjÊldenhed. Dette ""Andet Oplag"" adskiller sig kun fra fÞrsteoplaget ved tilfÞjelsen pÃ¥ titelbladet ""Andet Oplag"" og ved, at en stÞrre vignet er erstattet med en mindre for at fÃ¥ plads til ""Andet Oplag"". Trykker og udgiver er de samme.‎

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK25,000.00 (€3,353.05 )

‎WESSEL, JOHAN HERMAN.‎

Reference : 12249

(1832)

‎Samlede Digte. Udgivet ved A.E. Boye. Med et TillÊg indeholdende Forfatterens tildeels hidtil utrykte Leiligheds=Vers.‎

‎Kbhvn., 1832. Samt. hldrbd. Ryg og hjÞrner noget slidt. Brunplettet. CXIV,310 pp.‎


‎FÞrsteudgaven af de samlede digte. SjÊlden.‎

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK1,500.00 (€201.18 )

‎"WESSEL, JOHAN HERMAN.‎

Reference : 16476

(1878)

‎Samlede Digte, udgivne ved A.E.Boye. 4de Oplag. K., 1878.‎

‎Indb. ubeskÃ¥ret i nyere lidt nyere helldrbd. m. forgyldt stregbordure udvendig pÃ¥ permer, indvendig rammeforgyldn., enkelte overflade-rifter pÃ¥ bagperm, ellers aldeles frisk.‎


‎""Med Wessels Portrait og Scalabrinis Musik til tvende Sange af KjÊrlighed uden StrÞmper"" (verso af titelblad).‎

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK400.00 (€53.65 )

‎WESSEL, JOHAN HERMAN.‎

Reference : 26525

(1817)

‎Samtlige Skrivter. To Deele. Tredie Oplag.‎

‎Kbh., 1817. To samt. ensartede hldrbd. m. rygforgyldn. Bd. m. brugsspor. Ene fals revnet for oven. Plet pÃ¥ titelbl. Kobberst. portrÊt.‎


Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK700.00 (€93.89 )

‎WESSEL, JOHAN HERMAN.‎

Reference : 27493

(1817)

‎Samtlige Skrivter. To Deele. Tredie Oplag.‎

‎Kbh., 1817. To samt. ensartede hldrbd. m. rygforgyldn. Bd. m. brugsspor. Indvendig pÊn. M. portrÊt.‎


Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK800.00 (€107.30 )

‎"WESSEL, JOH.HERM.‎

Reference : 7225

(1884)

‎Skrifter. Ny Udgave. Med PortrÊt, AnmÊrkninger samt et Musikbilag.‎

‎K., 1884. 232+(18)s. Orig.komp.helshirtbd. Smukt bind m.16 siders nodetillÊg. MED:""KjÊrlighed uden StrÞmper.Med Epilog. K., (ca.1870)."" - Orig.omsl.‎


Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK150.00 (€20.12 )

‎WEYSE, C.E.F.‎

Reference : 13863

(1964)

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK350.00 (€46.94 )

‎WIED, GUSTAV.‎

Reference : 44555

(1897)

‎Adel, Gejstlighed, Borger og Bonde. Fire Satyrspil.‎

‎KÞbenhavn, 1897. Indb. delvist ubeskÃ¥ret m. orig. for- og bagomsl. i et fint privat hldrbd. af lysebrun oaseged. Rygforgyldning. Indvendig ren og frisk.‎


‎Originaludgaven.‎

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK500.00 (€67.06 )

‎WIED, GUSTAV.‎

Reference : 44543

(1904)

‎Byens Stolthed. Komedie i fem Akter.‎

‎KÞbenhavn og Kristiania, 1904. Med orig. for-og bagomslag i et velbevaret privat hldrbd. med rygforgyldning. Rent frisk eksemplar.‎


‎Originaludgaven.‎

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK375.00 (€50.30 )

‎WIED, GUSTAV.‎

Reference : 40921

(1909)

‎Circus Mundi.‎

‎Kbhvn. og Kria. 1909. Indbundet ubeskÃ¥ret i nyere smukt mÞnstret privat papirbind, orig. for- og bagomslag medindbundet. Bindet signeret Nils Lindes, GÃteborg.‎


‎Originaludgave.‎

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK500.00 (€67.06 )

‎WIED, GUSTAV.‎

Reference : 44545

(1909)

‎Circus Mundi.‎

‎Kbhvn. og Kria. 1909. Med orig. for-og bagomslag i et velbevaret privat hldrbd. med rygforgyldning. Rent frisk eksemplar.‎


‎Originaludgaven.‎

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK400.00 (€53.65 )

‎WIED, GUSTAV.‎

Reference : 26452

(1905)

‎Dansemus. Et Satyrspil.‎

‎K. og Kria., 1905. Indb. ubeskÃ¥ret m. orig. for- og bagomsl. i grÃ¥t papbd. m. rÞdt skindtitelfelt pÃ¥ ryg. Bd. M. lidt pletter, indvendig helt ren.‎


‎Originaludgave.‎

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK500.00 (€67.06 )

‎WIED, GUSTAV.‎

Reference : 28019

(1905)

‎Dansemus. Et Satyrspil.‎

‎K. og Kria., 1905. Orig. komp. helshirtbd. m. en smule slidtage v. kapitÊler. PÊnt, rent ekspl.‎


‎Originaludgave.‎

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK625.00 (€83.83 )

‎WIED, GUSTAV.‎

Reference : 40927

(1905)

‎Dansemus. Et Satyrspil.‎

‎Kbhvn. og Kria. 1905. Indbundet ubeskÃ¥ret i smukt privat halvlÊder med forgyldt rygtitel og ophÞjede bind, orig. for- og bagomslag medindbundet. Bindet signeret Birger Petersen. Navn pÃ¥ smudstitelblad.‎


‎Originaludgave.‎

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK600.00 (€80.47 )

‎WIED, GUSTAV.‎

Reference : 44548

(1902)

‎Den gamle Pavillion. Skuespil i fire Akter.‎

‎KÞbenhavn, 1902. Med orig. bogtrykt foromslag i samtidigt hldrbd. Indvendig ren og frisk.‎


‎Originaludgaven.‎

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK400.00 (€53.65 )

‎"WIED, GUSTAV.‎

Reference : 44556

(1900)

‎Det svage KÞn. Fire Satyrspil.‎

‎Kbhvn. 1900. PÊnt samt. halvlÊder med rygforgyldning og ophÞjede bind pÃ¥ ryg.‎


‎Originaludgave. Indeholder satyrspillene ""Hendes Naade"", ""Fru Mimi"", ""FrÞken Mathilde"" og ""Ane-Marie""‎

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK200.00 (€26.82 )

‎WIED, GUSTAV.‎

Reference : 57707

(1892)

‎En Bryllupsnat. Skuespil i en Akt.‎

‎KjÞbenhavn, Jakob H. Mansas Forlag, 1892. UbeskÃ¥ret i de originale omslag. Ryggen delvist slidt vÊk. SmÃ¥ rifter i kanterne af omslagene. Ren og pÊn indvendig.‎


‎Originaludgaven.‎

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK500.00 (€67.06 )

‎WIED, GUSTAV.‎

Reference : 30951

(1889)

‎En Hjemkomst. SÞrgespil i fire Akter.‎

‎KjÞbenhavn, 1889. Ubesk. i orig. omsl. Ryg m. smÃ¥ rifter og mindre mangler, ellers et helt friskt ekspl.‎


‎Originaludgaven af Wieds anden publikation i bogform (han havde ud over sit debutvÊrk tidligere offentliggjort tre ting i tidsskrifter), der tillige udgÞr hans skuespildebut. SjÊlden. HoumÞller II.‎

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK750.00 (€100.59 )

‎WIED, GUSTAV.‎

Reference : 44557

(1889)

‎En Hjemkomst. SÞrgespil i fire Akter.‎

‎KjÞbenhavn, 1889. Ubesk. i orig. bogtrykte omsl. Tidligere ejernavn pÃ¥ foromslaget. Rent, frisk eksemplar.‎


‎Originaludgaven af Wieds anden publikation i bogform (han havde ud over sit debutvÊrk tidligere offentliggjort tre ting i tidsskrifter), der tillige udgÞr hans skuespildebut. SjÊlden. HoumÞller II.‎

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK650.00 (€87.18 )

‎WIED, GUSTAV.‎

Reference : 44560

(1889)

‎En Hjemkomst. SÞrgespil i fire Akter.‎

‎KjÞbenhavn, 1889. Med orig. bogtrykt foromslag i sener privat hpluviusinbd. Rent, frisk eksemplar.‎


‎Originaludgaven af Wieds anden publikation i bogform (han havde ud over sit debutvÊrk tidligere offentliggjort tre ting i tidsskrifter), der tillige udgÞr hans skuespildebut. SjÊlden. HoumÞller II.‎

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK650.00 (€87.18 )

‎WIED, GUSTAV.‎

Reference : 57705

(1889)

‎En Hjemkomst. SÞrgespil i fire Akter.‎

‎KjÞbenhavn, L. Wulff, 1889. Indbundet ubeskÃ¥ret med det originale foromslag i et nydeligt mÞnstret papirbind med forgildt titelfelt pÃ¥ ryg. Et bagomslag fra en senere udgave er medindbundet. Foromslag med en lille revne for neden, som er lukket med papir fra verso. SmÃ¥ rifter i pp. 9-12. ‎


‎Originaludgaven af Wieds anden publikation i bogform (han havde ud over sit debutvÊrk tidligere offentliggjort tre ting i tidsskrifter), der tillige udgÞr hans skuespildebut. HoumÞller II.‎

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK500.00 (€67.06 )
Previous 1 ... 44 45 46 47 ... 50 Next Exact page number ? OK
Get it on Google Play Get it on AppStore
Scandinavian literature
The item was added to your cart
You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !