Previous 1 ... 356 357 358 359 ... 515 671 827 983 ... 985 Next Exact page number ? OK

‎Diverse auteurs‎

Reference : B108456

(1865)

‎Verhandelingen voor het volk, kosteloos uitgegeven door het Komiteit der Volksvoordrachten. (Eerste) reeks 1864-1865, (tweede) reeks 1865-1866, (derde) reeks 1866-1867‎

‎Antwerpen, Drukkerij A. Fontaine / Mees 1865-1867 Drie delen ingebonden in één fysiek volume, x,397 + viii,431,[2] + 296pp., 16cm., gecart. (gemarbreerde platten, roodlederen rug met titel en versieringen in goudopdruk), goede staat, zeldzaam, [bevat voordrachten over geschiedenis, letteren, wetenschap, etc., door o.m. G. Van De Velde, Sleeckx, P.J. Backx, Henry Lenaerts, Arnould, B.-J. Mees], B108456‎


Phone number : +32476917667

EUR160.00 (€160.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B88744

(1981)

‎Verleden en toekomst van Antwerpen. Geschiedenis en de betrekkingen tussen Antwerpen en de extra muros gemeenten. Socio-culturele, economische, taalkundige en politieke benadering‎

‎Antwerpen, De Aloude Schuttersgilde "Den Crans" 1981 [67] pp.+ enkele illustraties buiten tekst, 30cm., gebroch., Synopsis van het colloquium van 17 oktober 1981 in de UFSIA Antwerpen, goede staat, B88744‎


Phone number : +32476917667

EUR23.00 (€23.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B65267

(1935)

‎Verschaeve, Van de Perre, De Gruyter, een driemanschap van de voorlinie, gehuldigd in het Heldenhuldekruis te Diksmuide‎

‎Diksmuide, Comité der "Bedevaart naar de Graven van den Ijzer" 1935 64pp.geïll., 21cm.‎


Phone number : +32476917667

EUR15.00 (€15.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B16847

‎Verschaeviana jaarboek 1984 - Cyriel Verschaeve te Berlijn in mei 1941‎

‎, Brugge, Jozef Lootensfonds, 1984, 291pp.+ 25pp. buitentekstills., onopengesneden, geïll.stofwikkel, mooie staat, B16847‎


Phone number : +32476917667

EUR35.00 (€35.00 )

‎Diverse auteurs,‎

Reference : B16848

‎Verschaeviana jaarboek 1985 - Cyriel Verschaeve in zijn religieuze werk‎

‎, Brugge, Jozef Lootensfonds, als nieuw, 241pp.‎


Phone number : +32476917667

EUR20.00 (€20.00 )

‎Diverse auteurs,‎

Reference : B16849

‎Verschaeviana jaarboek 1986‎

‎, Brugge, Jozef Lootensfonds, 270pp.+ buitentekstills., geïll.stofwikel, als nieuw‎


Phone number : +32476917667

EUR21.00 (€21.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : L304

(1941)

‎Verzamelde opstellen, boekdeel XVI (16) 1941 [heemkundige bijdragen over Belgisch Limburg]‎

‎Hasselt, Geschied- en Oudheidkundige Studiekring te Hasselt 1941 252pp.geïll. + 1 uitvouwbare kaart, deels nog onopengesneden, 24cm., goede staat, zeldzaam, L304‎


Phone number : +32476917667

EUR50.00 (€50.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : L86125

(1937)

‎Verzamelde opstellen uitgegeven door de geschied- en oudheidkundigen studiekring te Hasselt. Boekdeel XIII (1937) & XIV (1938)‎

‎Hasselt, 1937-1938 2 volledige jaargangen (13 & 14) ingebonden in 1 volume: 404 + 458pp., 23cm., gecart.band (gemarbreerde platten, linnen rug met titel in goudopdruk), zeer goede staat, L86125‎


Phone number : +32476917667

EUR90.00 (€90.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : L86128

(1933)

‎Verzamelde opstellen uitgegeven door de geschied- en oudheidkundigen studiekring te Hasselt. Boekdeel IX (1933) & X (1934)‎

‎Hasselt, 1933-1934 2 volledige jaargangen (9 & 10) ingebonden in 1 volume: 272 + 354pp., 24cm., gecart.band (linnen rug met titel in goudopdruk), zeer goede staat, L86128‎


Phone number : +32476917667

EUR90.00 (€90.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : L86129

(1935)

‎Verzamelde opstellen uitgegeven door de geschied- en oudheidkundigen studiekring te Hasselt. Boekdeel XI (1935) & XII, 1e aflevering (1936)‎

‎Hasselt, 1935-1936 Jaargang 9 & 10-1 ingebonden in 1 volume: 403 + 145pp., 24cm., gecart.band (linnen rug met titel in goudopdruk), zeer goede staat, L86129‎


Phone number : +32476917667

EUR70.00 (€70.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : L90450

(1942)

‎Verzamelde opstellen uitgegeven door de geschied- en oudheidkundigen studiekring te Hasselt. Boekdeel XVII (1942)‎

‎Hasselt, 1942 Volledige jaargang 17 (1942): 272pp., 24cm., orig.omslag, deels nog onopengeneden, goede staat, L90450‎


Phone number : +32476917667

EUR50.00 (€50.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : L18784

(1937)

‎Verzamelde Opstellen uitgegeven door den Geschied- en Oudheidkundigen Studiekring te Hasselt, Boekdeel XIII, 1937, No.1‎

‎Hasselt, Geschied- en Oudheidkundigen Kring 1937 pp.1-62, [bevat heemkundige artt. Over Belgisch Limburg], gebroch., 24cm., stempeltje, goede staat, zeldzaam, L18784‎


Phone number : +32476917667

EUR20.00 (€20.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : L85566

(1923)

‎Verzamelde opstellen uitgegeven door den Geschied- en Oudheidkundige Studiekring te Hasselt ter eere van den Eerwaarden Heer Pol. Daniëls voorzitter‎

‎Hasselt, Drukkerij Leon Crollen 1923 156 + [ii] pp.+ 5 platen buiten tekst, 26cm., gebroch. (wat roestvlekjes op omslag), goed, zeldzaam, [Bevat 17 heemkundige bijdragen over Hasselt en Belgisch Limburg], L85566‎


Phone number : +32476917667

EUR60.00 (€60.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : L114869

(1937)

‎Verzamelde Opstellen uitgegeven door den Geschied- en Oudheidkundigen Studiekring te Hasselt, Boekdeel XIII, 1937, No.3‎

‎Hasselt, Geschied- en Oudheidkundigen Studiekring 1937 pp.193-280, gebroch., 24cm., nog onopengesneden, goede staat, zeldzaam, [bevat heemkundige bijdragen over Belgisch Limburg], L114869‎


Phone number : +32476917667

EUR27.00 (€27.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : L114870

(1937)

‎Verzamelde Opstellen uitgegeven door den Geschied- en Oudheidkundigen Studiekring te Hasselt, Boekdeel XIII, 1937, No.2‎

‎Hasselt, Geschied- en Oudheidkundigen Studiekring 1937 pp.63-191, gebroch., 24cm., nog onopengesneden, goede staat, zeldzaam, [bevat heemkundige bijdragen over Belgisch Limburg], L114870‎


Phone number : +32476917667

EUR30.00 (€30.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : L72978

(1942)

‎Vierde provinciaal zangfeest‎

‎Genk, Vlaamsch Nationaal Zangverbond 1942 24pp., 21cm., stempeltje, L72978‎


Phone number : +32476917667

EUR13.00 (€13.00 )

‎Diverse auteurs,‎

Reference : B16850

Phone number : +32476917667

EUR37.00 (€37.00 )

‎Diverse auteurs,‎

Reference : B16851

Phone number : +32476917667

EUR37.00 (€37.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B64667

(2002)

‎Vijftig jaar liberale praxis. Willy De Clercq vijfenzeventig jaar‎

‎Gent, Liberaal Archief 2002 208pp.met buitentekstills., 28cm., linnen band, stofwikkel‎


Phone number : +32476917667

EUR35.00 (€35.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B71876

(1993)

‎Vives te Leuven‎

‎Leuven, Leuven University Press 1993 xix + 292pp., 25cm., tentoonstellingscatalogus (Centrale Bibliotheek, Leuven, 28 juni - 20 augustus 1993), in de reeks "Supplementa humanistica lovaniensia" vol.8, goede staat, B71876‎


Phone number : +32476917667

EUR24.00 (€24.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B65092

(1905)

‎Vlaamsch België sedert 1830 [volledig in 6 delen in 7 vols.]‎

‎Gent, Boekhandel J. Vuylsteke 1905-1912 [ Studiën en Schetsen bijeengebracht door het Algemeen Bestuur van het Willems-Fonds ter gelegenheid van het jubeljaar 1905], volledig in 6 delen in 7 volumes: xi,232 + xii,256 + xi,364 + x,467(+12) + viii,245 + vii,324 + vii,332,xiiipp.geïll. + uitvouwbare kaart in kleur, in de reeks "Uitgave van het Victor De Hoon-Fonds" nr.1-6, [inhoud: Eerste deel. Tweede deel + Derde deel, eerste stuk + Derde deel, tweede stuk: Schets eener Geschiedenis der Vlaamsche Beweging. Vierde deel. Vijfde deel. Zesde deel], originele omslagen hersteld, tekst en interieur in goede staat, B65092‎


Phone number : +32476917667

EUR120.00 (€120.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B90019

(1905)

‎Vlaamsch België sedert 1830 [volledig in 6 delen]‎

‎Gent, Boekhandel J. Vuylsteke 1905-1912 [ Studiën en Schetsen bijeengebracht door het Algemeen Bestuur van het Willems-Fonds ter gelegenheid van het jubeljaar 1905], volledig in 6 delen, ingebonden in 3 volumes: xi,232 + xii,256 + xi,364 + x,467(+12) + viii,245 + vii,324 + vii,332,xiiipp. met illustraties in tekst + uitvouwbare kaart in kleur, in de reeks "Uitgave van het Victor De Hoon-Fonds" nr.1-6, ingebonden in 3 uniforme vollinnen banden met titel in goudopdruk op rug, zeer goede staat, B90019‎


Phone number : +32476917667

EUR150.00 (€150.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : S85655

(1995)

‎Vlaanderen en Castilla y Leon. Op de drempel van Europa‎

‎Antwerpen, 1995 535pp.geïllustreerd in kleur, 30cm., gebroch., catalogus van tentoonstelling (Antwerpen kathedraal 1995), drietalig (trilingue): Nederlands-francais-Espanol, goede staat (bon état), S85655‎


Phone number : +32476917667

EUR30.00 (€30.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B64929

(2006)

‎Vlaanderen en Nederland‎

‎Amsterdam, Boekman 2006 128pp.geïll., 24cm., in het tijdschrift "Boekman. Tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid" jg.18 nr.67, B64929‎


Phone number : +32476917667

EUR14.00 (€14.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B65023

(2005)

‎Vlaanderen ontmoet Nederland. Geschiedenis van de Orde van den Prince‎

‎Tielt, Lannoo 2005 480pp.geïll., 24cm., mooie staat‎


Phone number : +32476917667

EUR15.00 (€15.00 )
Previous 1 ... 356 357 358 359 ... 515 671 827 983 ... 985 Next Exact page number ? OK
Get it on Google Play Get it on AppStore
Belgium
The item was added to your cart
You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !