‎‎
‎Antwerpen‎

‎Antwerpen, De Stadt Antwerpen, N. V. Gevaert Photo-Producten 1951 In-4. Reliure éditeur pleine toile ivoire, dos muet, armes de la ville d’Anvers sur le premier plat, 234 pp., 225 héliogravures. Bon exemplaire sans jaquette. - Edité par Lode CRAEYBECKX‎

Reference : 86232


‎ Bon état d’occasion ‎

€52.00 (€52.00 )
Bookseller's contact details

Librairie de l'Avenue
M. Henri Veyrier
Marché aux Puces. 31, rue Lecuyer
93400 Saint-Ouen
France

contact@librairie-avenue.fr

01 40 11 95 85

Contact bookseller

Payment mode
Cheque
Others
Sale conditions

Conforme aux usages de la profession

Contact bookseller about this book

Enter these characters to validate your form.
*
Send

5 book(s) with the same title

‎redactie, N / A.‎

Reference : 17847

‎Antwerpen in de 20ste eeuw, HET SLUITSTUK IN DE BEFAAMDE REEKS STUDIES DOOR HET GENOOTSCHAP VOOR ANTWERPSE GESCHIEDENIS ‎

‎, Antwerpen, /genootschap voor geschiedenis., 2008 linnen gebonden met kleurstofwikkel, 28,5 x 24,5 cm, 407 bladzijden met 170 afbeeldingen in kleur, prachtige uitgave !! uitgevers restant van 69.95 nu voor 29.00 euro ! ISBN 9789053252840.‎


‎Vijfenvijftig jaar (!) na de publicatie van het eerste deel en achttien jaar na het verschijnen van het voorlaatste deel uit deze eeuw-boeken reeks die de geschiedenis van de Scheldestad in al haar facetten grondig belicht, verschijnt het langverwachte, voorlopig laatste, deel. Deze lange voorbereidingsperiode staat garant voor de ernstige studies die werden gemaakt door het team academici, elk specialist op zijn/haar gebied. In een gelijkvormige uitvoering met de vorige delen maar aangepast aan de huidige druktechnieken (rijkelijk in kleur geillustreerd) is het boek onmisbaar voor elke liefhebber van de stad en een prachtig sluitstuk van deze indrukwekkende reeks publicaties.;; Inleiding;1. Het economische en sociale leven in een havenstad1. Inleiding: paradigma van de havenstad (dr. R. Loyen)2. Evolutie (Belgische) economie (prof. dr. E. Buyst)3. Demografie en werkgelegenheid (dr. R. Loyen)4. De havenarbeider (dr. S. Vanfraechem)5. Haven (Infrastructuur, scheepsbewegingen, goederenstromen) (dr. R. Loyen)6. Goederenbehandelaars. Meegroeien met de haven(prof. dr. G. Devos)7. Nijverheid (lic. B. Sas)8. De financiele sector (prof. dr. H. De Smedt)9. Elke Jood in Antwerpen werkt in de diamant en heeft een sjtreimel op zijn hoofd. Cliches over Joden in Antwerpen in verklarend historisch perspectief (dr. V. Vanden Daele)2. De politieke ontwikkelingen (dr. O. Boehme)3. Antwerpen tijdens de twee wereldoorlogen(dr. F. Seberechts)4. Onderwijs1. Redactionele inleiding (lic. I. Derycke)2. Vrij onderwijs (prof. dr. M. D??hoker)3. Stedelijk onderwijs (prof. em. H. Van daele)4. Rijksonderwijs (lic. P. Morren)5. Provinciaal onderwijs (lic. K. Haemers)6. De lange weg naar een universiteit in Antwerpen(prof. em. P. Lenders ?? met aanvullingen door prof. dr. H. Van Goethem)5. Architectuur, stedenbouw en verkeer1. Inleiding (prof. dr. ir. arch. P. Lombaerde)2. Stedenbouw en verkeer (prof. dr. ir. arch. P. Lombaerde)3. Architectuur (lic. E. Spitaels)4. Restauratie (dr. R. Tijs)6. Kunst, cultuur en ontspanning1. Redactionele inleiding (lic. I. Derycke)2. Literair leven (lic. J. Vanhecke, lic. M. Somers)3. De beeldende kunsten in Antwerpen vanaf 1900 tot de jaren ???60 (lic. H. Todts)4. Het muziekleven (lic. H. Baeck-Schilders en dr. E. Baeck)5. Film (lic. M. Apers ??) bibliografie, Register,Inhoudstafel, ‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR29.00 (€29.00 )

‎VANDER EYKEN, K.J. O. Praem.‎

Reference : 26986

‎DE SINT-MICHIELSABDIJ ANTWERPEN. ICONOGRAFISCHE TENTOONSTELLING 1124 - 1830.‎

‎Antwerpen, , 1988 Originele kartonnen uitgeversomslag in z/w, 20.7x29.2 cm., 115 pp., geillustreerd in z/w.‎


‎In bijlage "Jan Erasmus Quellinus en de Sint-Michielsabdij van Antwerpen" uittreksel uit "Antwerpen - N2 - 1989" driemaandelijks tijdschrift van de Stad Antwerpen + "Het praalgraf van Isabella de Bourbon" "Kwintet Nr. 11" Nieuwsblad van de Vijf Monumentale Kerken van Antwerpen. Tentoonstelling Sint-Michielskerk Antwerpen, 17 september - 2 oktober 1988.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR25.00 (€25.00 )

‎AERTS, Willem/DE CEULAER, Roeland & GRIETEN, Stefaan.‎

Reference : 33726

‎BESCHERMD CULTUURPATRIMONIUM IN DE PROVINCIE ANTWERPEN. ARONDISSEMENT ANTWERPEN.‎

‎Antwerpen, Bestendige Deputatie Provincieraad Antwerpen, 1990 Originele kartonnen uitgeversomslag in kleur, 22x15.5 cm., 326 pp., geillustreerd in z/w.‎


‎Dit boek biedt een volledig, geillustreerd overzicht van de monumenten, het roerend cultureel patrimonium, de stads- en dorpsgezichten en de natuurlandschappen die op 1 januari 1987 in de 30 gemeenten van het arondissement Antwerpen wettelijk beschermd waren.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR18.00 (€18.00 )

‎Helma De Smedt (ed.)‎

Reference : 59565

‎MET KENNIS VAN ZAKEN Wetenschap & onderwijs in Antwerpen vanaf 1500.‎

‎Antwerp, Universiteit Antwerpen, 2019 Hardcover with dusjacket, 384 pages, Illustrated. 24x27cm. NL. ISBN 9789057185618.‎


‎MET KENNIS VAN ZAKEN Wetenschap & onderwijs in Antwerpen vanaf 1500 door Helma De Smedt (red.) Nothing will come of nothing. Deze woorden legde William Shakespeare in de mond van de oude King Lear. Van niets komt niets is een uitspraak die eigenlijk al veel verder teruggaat dan begin zeventiende eeuw; de filosofen van het antieke Griekenland bezigden ze al. Het is een uitspraak ? lichtjes tongue in cheek, dat geven we grif toe ? die we uiterst toepasbaar vonden voor wat er aan een universiteit gebeurt. Alles ontstaat immers uit onderzoek en onderwijs. De Universiteit Antwerpen is een relatief jonge, dynamische universiteit. Elke geschiedenis kent een voorgeschiedenis en wil die nu toch in Antwerpen bijzonder interessant zijn? Immers, lang vóór deze universiteit tot stand kwam, leefde er in de Scheldestad al heel wat op het vlak van wetenschap en onderwijs. Drukkers, uitgevers en boekverkopers speelden bovendien een cruciale rol bij de verspreiding van kennis. Dat proberen wij ? de samenstellers en de auteurs van het boek ? met evenveel doorwrocht onderzoek als puur plezier aan te tonen in het boek Met kennis van zaken. Wetenschap en onderwijs in Antwerpen vanaf 1500. Dit boek brengt geen exhaustieve geschiedenis van de stad Antwerpen. Niet alle lagen van de bevolking worden erin belicht, maar ?enkel? diegenen die bij de Antwerpse ?kenniscultuur? waren betrokken zoals humanisten, geleerden, kunstenaars, ambachtslieden, drukkers, uitgevers, boekverkopers, onderwijzers, liefhebbers der consten?. Na het Woord vooraf van prorector professor dr. Alain Verschoren brengt emerita professor dr. Helma De Smedt in de Inleiding echter wel een bondig historisch overzicht van belangrijke kenmerken en gebeurtenissen in en met betrekking tot Antwerpen in de periode 1500-1850 en verder in het boek ook een niet-exhaustieve schets van de economische ontwikkeling van de stad tijdens die periode. Kennis, kunsten, kennistransfer? zovele aspecten die het wezen van de huidige faculteit Letteren en Wijsbegeerte raken, zijn in het boek aan de orde, onder meer in de bijdragen van de professoren dr. Guido Van Heeswijck, dr. Hubert Meeus en dr. Guido Marnef en van dr. Tom Deneire, dr. Timothy de Paepe, dr. Jan Dewilde en dr. Ria Fabri. With contributions by Ludo Cuyvers, Marc Demolder, Tom Deneire, Timothy De Paepe, Dave De ruysscher, Helma De Smedt, Jan Dewilde, Ria Fabri, Piet Lombaerde, Guido Marnef, Hubert Meeus, Ad Meskens, Robrecht Van Hee and Guido Vanheeswijck.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR54.00 (€54.00 )

‎Alfred Michiels‎

Reference : 17458

‎Andouerpis Antwerpen‎

‎, privaat uitgave, Rumst, 2007, softcover ,Formaat: A5, pagina's: 226, ISBN 9781616273554.‎


‎Dit boek is een boeiende zoektocht doorheen de schaarse beschikbare bronnen naar de betekenis van de naam Antwerpen en de herkomst van de Antwerpenaars. Voor het eerst onderzoekt een taalkundige niet-germanist de Vlaamse plaatsnamen en vergelijkt deze ook met Keltische namen uit Frankrijk en Romandie. Door wijziging van focus vallen voor de kennis van de geschiedenis van Antwerpen een aantal puzzelstukken in elkaar die reeds eeuwen voorwerp waren van dispuut. De oudste geschiedenis van de Antwerpenaars wordt grondig herschreven. Een uitgebreide inleiding maakt de niet-gespecialiseerde lezers op een onderhoudende wijze vertrouwd met het onderwerp. Bij wijze van voorbeelden worden Keltische, Latijnse en Germaanse plaatsnamen in de grote omgeving van Antwerpen verklaard.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR25.99 (€25.99 )
Get it on Google Play Get it on AppStore
The item was added to your cart
You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !