‎BAEKELMANS Lode‎
‎Eugeen Van Mieghem.‎

‎Antwerpen, Verzekeringsgroep APRA, 1996. 22 x 30, sans pagination, nombreuses illustrations en couleurs, broché, très bon état.‎

Reference : 75307


‎Accompagné de divers documents.‎

€13.00 (€13.00 )
Bookseller's contact details

Librairie Ausone
M. Michaël Collet
chaussée de Gand, 366, boîte 7
1080 Bruxelles
Belgium

collet.michael@outlook.com

32 (0)2 410 33 27

Contact bookseller

Payment mode
Cheque
Transfer
Others
Sale conditions

virement bancaire européen - chèques français - Paypal

Contact bookseller about this book

Enter these characters to validate your form.
*
Send

5 book(s) with the same title

‎Erwin Joos ‎

Reference : 57204

‎Eugeen Van Mieghem ANTWERP ‎

‎Anvers, BAI, 2009 Hardback, 280x220mm, 272 pages , 460 col.ill, ENGLISH edition , new condition !! . ISBN 9789085864745.‎


‎De laatste jaren wordt het werk van de Antwerpse havenkunstenaar Eugeen Van Mieghem internationaal herontdekt door tentoonstellingen o.a. in Barcelona, Londen, New York, Parijs, Amsterdam en Berlijn.Dit is mede te danken aan auteur en conservator Erwin Joos van het Eugeen Van Mieghem Museum in Antwerpen die sinds 1982 het oeuvre bestudeert. Dit is zijn eerste boek gewijd aan de grootste Van Mieghem collectie ter wereld: het Stedelijk Prentenkabinet der Stad Antwerpen dat niet minder dan 610 werken van deze kunstenaar bezit. Van Mieghem groeit op in het hartje van de oude Antwerpse haven. In 1892 komt hij de Antwerpse Academie in contact met het werk van o.a. Van Gogh, Seurat en de Toulouse-Lautrec. In 1896 werd hij echter van de academie verwijderd en gaat werken in de haven. In 1901 kende Van Mieghem heel wat succes op "La Libre Esthétique". Kort daarna huwt hij met Augustine Pautre. Rond 1900 maakt hij een indrukwekkende reeks over de Joodse landverhuizers die met de Red Star Line naar de Nieuwe Wereld vertrekken. Eind dat jaar wordt Augustine ziek. Van Mieghem zal haar stervend weergeven in een indrukwekkende reeks tekeningen en pastels. In 1912 heeft hij een eerste individuele expositie maar de ontluikende internationale belangstelling wordt door de Eerste Wereldoorlog abrupt afgebroken. In 1920 Van Mieghem benoemd tot leraar aan de Antwerpse Academie en tot aan zijn dood blijft hij kunst maken over de Antwerpse haven en haar bevolking. Als geen ander heeft hij het leven van de gewone mens, levend en werkend in een wereldhaven, getekend en geschilderd. In recent years, the work of the Antwerp harbour artist Eugeen Van Mieghem is being rediscovered through expositions in e.g. Barcelona, London, New York, Paris, Amsterdam and Berlin. This is particularly due to the author and curator of the Eugeen Van Mieghem Museum in Antwerp, Erwin Joos, who is studying the oeuvre since 1982. This is his first book describing the largest Van Mieghem collection in the world which is located in the Municipal Print Room of the City of Antwerp counting no less than 610 works of the artist. Van Mieghem grows up in the centre of the old Antwerp harbour. In 1892, when attending the Antwerp Academy, he sees works of e.g. Van Gogh, Seurat and de Toulouse-Lautrec. In 1896, he is dismissed from the‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR19.99 (€19.99 )

‎Erwin Joos, conservator Eugeen van Mieghem Museum‎

Reference : 49548

‎Eugeen Van Mieghem De haven / The Port 1875 - 1930.‎

‎, Pandora , 2016 Hardback, 280x220mm, 224 pages , 330 colour illustrations, English/ Dutch (NL) edition . ISBN 9789053254219.‎


‎het kunstboek Eugeen Van Mieghem 1875-1930 - De haven van auteur Erwin Joos, conservator van het gelijknamige museum. Deze publicatie, 224 blz. in kleur met harde kaft in groot formaat (28 x 22 cm), verschijnt met tweetalige teksten (Nederlands/Engels) en 330 afbeeldingen van kunstwerken over mens en haven door de kunstenaar die de laatste decennia is uitgegroeid tot een icoon van de Antwerpse haven. Zijn werk werd de laatste jaren nog getoond in New York, Praag, Parijs, Amsterdam, Boedapest en Vlissingen. In februari 2017 opent in Dublin een belangrijke retrospectieve. ************the art book Eugeen Van Mieghem 1875-1930 - The harbor by author Erwin Joos, curator of the museum of the same name. This publication, 224 pages in color with hard cover in large format (28 x 22 cm), appears with bilingual texts (Dutch/English) and 330 images of works of art about man and port by the artist who in recent decades has become a icon of the port of Antwerp. In recent years his work has been shown in New York, Prague, Paris, Amsterdam, Budapest and Vlissingen. An important retrospective will open in Dublin in February 2017. *********************** Van Mieghem was een rasechte Antwerpenaar, geboren en getogen in de oude haven. Temidden van de toenmalige havenactiviteiten schilderde hij de haven en de mensen die er woonden, leefden en werkten. De buildragers, havenarbeiders, zakkenmaaksters, natiebazen, emigranten, havenkinderen en schippers waren zijn belangrijkste inspiratiebron:. In de Europese sociale kunst van het begin van de 20e eeuw neemt zijn oeuvre een gans aparte plaats in. Zo schreef de Franse conservator Jean-Pierre Melot in de catalogus van de recente internationale tentoonstelling 'Sur les Quais, ports, docks et dockers, de Boudin a Marquet?: ?...Le Belge Van Mieghem est sans doute celui qui parvient a donner l'image la plus fidele du grand manege portuaire?'. Het oeuvre van Eugeen Van Mieghem geeft inderdaad een indrukwekkend, uniek en virtuoos beeld van de mensen rond 1900 in een wereldhaven. Bij hem staat de gewone mens en zijn streven naar een menswaardig bestaan centraal. De bewogen periode waarin Van Mieghem opgroeide was er een van grote maatschappelijke verandering: het moeizame ontluiken van een democratie. Europa onderging geopolitiek grote wijzigingen, oorlog en onrust leidden tot een massale emigratie naar de Nieuwe Wereld. Dit thema werd voor hem een bijkomende bron van inspiratie. ‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR39.95 (€39.95 )

‎JOOS, Erwin.‎

Reference : 21116

‎EUGEEN VAN MIEGHEM. 1875 - 1930. ANTWERPEN.‎

‎Antwerpen, BAI, 2008 gebonden / Hardback, 280x220mm, 272p, 460 col.ill, Nieuwstaat !! nederlandse uitgave ISBN 9789085864721.‎


‎De laatste jaren wordt het werk van de Antwerpse havenkunstenaar Eugeen Van Mieghem internationaal herontdekt door tentoonstellingen o.a. in Barcelona, Londen, New York, Parijs, Amsterdam en Berlijn.Dit is mede te danken aan auteur en conservator Erwin Joos van het Eugeen Van Mieghem Museum in Antwerpen die sinds 1982 het oeuvre bestudeert. Dit is zijn eerste boek gewijd aan de grootste Van Mieghem collectie ter wereld: het Stedelijk Prentenkabinet der Stad Antwerpen dat niet minder dan 610 werken van deze kunstenaar bezit.Van Mieghem groeit op in het hartje van de oude Antwerpse haven. In 1892 komt hij de Antwerpse Academie in contact met het werk van o.a. Van Gogh, Seurat en de Toulouse-Lautrec. In 1896 werd hij echter van de academie verwijderd en gaat werken in de haven. In 1901 kende Van Mieghem heel wat succes op "La Libre Esthetique". Kort daarna huwt hij met Augustine Pautre. Rond 1900 maakt hij een indrukwekkende reeks over de Joodse landverhuizers die met de Red Star Line naar de Nieuwe Wereld vertrekken. Eind dat jaar wordt Augustine ziek Van Mieghem zal haar stervend weergeven in een indrukwekkende reeks tekeningen en pastels.In 1912 heeft hij een eerste individuele expositie maar de ontluikende internationale belangstelling wordt door de Eerste Wereldoorlog abrupt afgebroken. In 1920 Van Mieghem benoemd tot leraar aan de Antwerpse Academie en tot aan zijn dood blijft hij kunst maken over de Antwerpse haven en haar bevolking. Als geen ander heeft hij het leven van de gewone mens, levend en werkend in een wereldhaven, getekend en geschilderd.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR29.90 (€29.90 )

‎Erwin Joos ‎

Reference : 21111

‎Eugeen Van Mieghem ‎

‎Antwerp, BAI, 2009 Hardback, 280x220mm, 272p, 460 col.ill, English edition , new condition !! . ISBN 9789085864745.‎


‎In recent years, the work of the Antwerp harbour artist Eugeen Van Mieghem is being rediscovered through expositions in e.g. Barcelona, London, New York, Paris, Amsterdam and Berlin. This is particularly due to the author and curator of the Eugeen Van Mieghem Museum in Antwerp, Erwin Joos, who is studying the oeuvre since 1982. This is his first book describing the largest Van Mieghem collection in the world which is located in the Municipal Print Room of the City of Antwerp counting no less than 610 works of the artist. Van Mieghem grows up in the centre of the old Antwerp harbour. In 1892, when attending the Antwerp Academy, he sees works of e.g. Van Gogh, Seurat and de Toulouse-Lautrec. In 1896, he is dismissed from the Academy and works here and there in the harbour. In 1901, he is very successful at "La Libre Esthetique". Soon after that, he marries Augustine Pautre. Around 1900, he paints an impressive series about the Jewish emigrants who leave for the New World with the Red Star Line. At the end of that year, Augustine falls ill and Van Mieghem represents her when she is dying in an impressive series of drawings and pastels. In 1912 his first individual exposition is being organised, but the burgeoning international interest is suddenly broken off by the World War I. In 1920, Van Mieghem is appointed professor at the Antwerp Academy, and until his death, he continues his artistic activities in the context of the Antwerp harbour and its population. As no other he draws and paints the life of the man in the street, living and working in a world harbour.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR29.90 (€29.90 )

‎NAUWELAERTS, Mandy, e.a‎

Reference : 27999

‎ONE FOOT IN AMERICA. DE JOODSE MIGRANTEN VAN DE RED STAR LINE EN EUGEEN VAN MIEGHEM.‎

‎Antwerpen, Eugeen Van Mieghem Foundation/ BAI, 2009 Paperback, originele uitgeversomslag in z/w, 24.5x17 cm., 160 pp., uitgebreid geillustreerd in kleur en z/w. ISBN 9789085865308.‎


‎Deze publicatie verschijnt naar aanleiding van een tentoonstelling in het Joods Museum in New York in september 2009. Het is bovendien een vervolg op het boek 'Eugeen Van Mieghem-Antwerpen' met een accent op de Joodse Emmigratie en de Red Star Line in een zeer bevatelijke tekst, aangevuld met getuigenissen en dagboeken van personen die de oversteek hebben gedaan en zijn bewaard gebleven. ‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR20.00 (€20.00 )
Get it on Google Play Get it on AppStore
The item was added to your cart
You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !