Previous 1 ... 362 363 364 365 ... 520 675 830 985 ... 986 Next Exact page number ? OK

‎Diverse auteurs [GEZELLE Guido, e.a.]‎

Reference : B84266

(1895)

‎Biekorf. zesde (6e) jaar, 1895 [volledige jaargang]‎

‎Brugge, L.De Plancke 1895 volledige jaargang ingebonden in 1 volume: 384pp. + LVI pp. (= Bijblad en bladwijzer), gecart. band, linnen rug met titel in goudopdruk, 23cm., goede staat, B84266‎


Phone number : +32476917667

EUR70.00 (€70.00 )

‎Diverse auteurs [GEZELLE Guido, e.a.]‎

Reference : B84267

(1896)

‎Biekorf. Zevenste (7e) jaar, 1896 [volledige jaargang]‎

‎Brugge, L.De Plancke 1896 volledige jaargang ingebonden in 1 volume: 384pp. + XLVI pp. (= Bijblad en bladwijzer), gecart. band (gemarbreerde platten, linnen rug met titel in goudopdruk), 23cm., goede staat, B84267‎


Phone number : +32476917667

EUR70.00 (€70.00 )

‎Diverse auteurs (GEZELLE Guido, e.a.)‎

Reference : S76367

(1897)

‎De Vlaamse school. Nieuwe reeks, 10e jaargang aflevering 6 (juni 1897) [handelt o.a. over Willem Linnig Junior]‎

‎Antwerpen, Buschmann 1897 pp.165-196 geïllustreerd + buitentekstplaten (zw./w.), 29cm., geïllustreerde omslag (omslag en versieringen door Karel Doudelet), enkele roestvlekjes, goede staat, [bevat o.a.: DE MONT Pol, Willem Linnig Junior als schilder en etser (pp.165-182 met 5 ills.) & Lijst der etsen van Willem Linnig Jr. (183-186 met 2 ills.) & GEZELLE Guido, Zonnenondergang (gedicht)]], S76367‎


Phone number : +32476917667

EUR25.00 (€25.00 )

‎Diverse auteurs (GOOSSENS Modest & VAN HECKE Etienne, eds.)‎

Reference : A98371

(1994)

‎Van Brussel tot Siebenburgen. Progress in human geography in Europe. Liber Amicorum Prof.Dr. Herman Van der Haegen‎

‎Leuven, Geografisch Instituut, Katholieke Universiteit Leuven 1994 xxxv + 794pp. + portret, in de reeks "Acta Geographica Lovaniensia" volume 34, 27cm., geïllustreerde omslag, zeer goede staat, A98371‎


Phone number : +32476917667

EUR50.00 (€50.00 )

‎Diverse auteurs [HENRY VAN DE VELDE]‎

Reference : S107501

(1933)

‎Gedenkboek Henry Van de Velde [in: Kunst, Maandblad voor oude en jonge beeldende, bouw- en sierkunsten, nrs.10-11-12, 1933]‎

‎Gent, Vyncke 1933 pp.327-392 + 51pp. met illustraties (plannen en foto's), los bijgevoegd: buitentekstplaat met reproductie van een kopergravure "Henry Van de Velde" door Joris Minne, 32cm., originele geïllustreerde omslag (rug hersteld), verder in goede staat, S107501‎


Phone number : +32476917667

EUR50.00 (€50.00 )

‎Diverse auteurs (LAUWERYS J., GIELENS A., e.a.)‎

Reference : B91113

(1948)

‎HOK. Jaarboek van Hoogstraten's Oudheidkundige Kring, 16e jaar, 1948‎

‎Brecht, Drukk. Braeckmans 1948 168 + [vi] pp. + enkele illustraties buiten tekst, 25cm., originele omslag, goede staat, [bevat o.m. De derde Graaf van Hoogstraten en zijn gezin (pp.24-70), De schilders der glasramen (pp.77-94), Claes Mathys en Mathys Claes (pp.95-100), Op zoek naar glasraamfragmenten van Hoogstraten (pp.101-114), De Culemborgse glaesmaker Antonis Evertszoon (pp.115-131), Archiefbronnen voor de studie der glasramen 1525-1669 (pp.132-145)], B91113‎


Phone number : +32476917667

EUR40.00 (€40.00 )

‎Diverse auteurs (MARTENS Maximiliaan P.J., o.l.v.)‎

Reference : S87995

(1998)

‎Brugge en de Renaissance. Van Memling tot Pourbus [2 volumes] I: Catalogus, II: Notities‎

‎, Stichting Kunstboek/ Ludion 1998 2 delen: 320 + 256pp.rijkelijk geïllustreerd in kleur en zw/w, in-4, Catalogus en studies van gelijknamige tentoonstelling (Brugge, Memlingmuseum, 15 aug. - 6 dec. 1998), zeer goede staat, S87995‎


Phone number : +32476917667

EUR60.00 (€60.00 )

‎Diverse auteurs (MEES Marc, eindred.)‎

Reference : B90781

(1999)

‎De begijnhofkerk van Lier. Bouwgeschiedenis en inventaris van het kunstpatrimonium van de Sint-Margaretakerk‎

‎Lier, Liers Genootschap voor Geschiedenis 1999 503pp. rijkelijk geïllustreerd, 23cm., originele omslag, zeer goede staat, B90781‎


Phone number : +32476917667

EUR40.00 (€40.00 )

‎Diverse auteurs (o.a. Paquay & de Corswarem ...),‎

Reference : L17956

(1924)

‎Congrès de la Fédération Archéologique et Historique de Belgique, Tongres 1923. Tome 38 Fascicule II‎

‎Tongres, Impr. Collée 1924 161pp., br.orig., 23cm., deux cachets, [contient e.a.: DE CORSWAREM: Le Liber Capitularus d'Etienne évêque de Tongres-Liège (pp.65-79), DE CORSWAREM: Les origines liturgiques en Belgique (pp.81-93), PAQUAY J.: Contribution à l'histoire économique du Chapitre de Tongres (pp.129-137), ], L17956‎


Phone number : +32476917667

EUR32.00 (€32.00 )

‎Diverse auteurs [OST Alfred]‎

Reference : S107484

(1930)

‎Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, nr.8 augustus 1930 [vnl. over Alfred Ost]‎

‎Gent, Vyncke 1930 pp.173-200, met zw/w ills., & 10pp. Met publiciteit, 32cm., originele omslag, goede staat, S107484‎


Phone number : +32476917667

EUR30.00 (€30.00 )

‎Diverse auteurs (SABBE M. & GISTELINCK F., eds.)‎

Reference : C98300

(1991)

‎Kronkronbali - Figuratieve terracotta uit West-Afrika met cadensen van José Vermeersch‎

‎Leuven, Bibliotheek van de faculteit der godgeleerdheid 1991 191pp. met illustraties waarvan enkele in kleur, 24cm., geïllustreerde omslag, mooie staat, C98300‎


Phone number : +32476917667

EUR35.00 (€35.00 )

‎Diverse auteurs (SACRE MAURITS, ed.)‎

Reference : B95704

(1923)

‎De Brabander. Maandschrift gewijd aan geschiedenis, oudheidkunde en folklore. Losse nummers beschikbaar:‎

‎Merchtem, 1923-1925 Volgende nummers zijn beschikbaar: Jaargang 2: nr.12 (juli 1923) // Jaargang 4: nr.2 (sept.1924), nr.3 (okt.1924), nr.4 (nov.1924), nr.5 (dec.1924, achterzijde omslag ontbreekt deels), nr.6 (jan.1925), nr.7 (februari 1925), nr.8/9 (maart-april 1925), nr.10 (mei 1925), nr.11-12 (juni-juli 1925) // originele omslagen, goede staat, B95704, prijs per fysiek nummer/deel:‎


Phone number : +32476917667

EUR7.00 (€7.00 )

‎Diverse auteurs (SCHMALZIGAUG J. e.a.‎

Reference : S76263

(1909)

‎Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.2 (februari 1909)‎

‎Amsterdam/Antwerpen, L.J.Veen/Buschmann 1909 pp.53-100 geïllustreerd + buitentekstplaten (zw/w), 29cm., geïllustreerde omslag, luttele roestvlekjes, mooie staat, [bevat voornamelijk: DE BOSSCHERE J., De beschilderde glasramen van Lier en Antwerpen (pp.53-73 met 8 ills.) & SCHMALZIGAUG J., Tentoonstelling van Belgische kunst te Berlijn (pp.74-85 met 7 ills.) & DE VRIES R.W.P., Kunst in Dames-handwerken (pp.86-94 met 9 ills.)], S76263‎


Phone number : +32476917667

EUR30.00 (€30.00 )

‎Diverse auteurs (& SIJS Guido, red.)‎

Reference : B99069

(1987)

‎Kuierend door Midden-Brabant. De witloof- en druivenstreek‎

‎Winksele, Boek & Vorm 1987 240pp., met zw/w ills., 31cm., gecart. uitgeversband, goede staat, B99069‎


Phone number : +32476917667

EUR37.00 (€37.00 )

‎Diverse auteurs (& STAMPFLE Felice, catalogus)‎

Reference : S115277

(1979)

‎De eeuw van Rubens en Rembrandt : 17e-eeuwse Vlaamse en Hollandse tekeningen uit de Pierpont Morgan Library te New York‎

‎Parijs, Antwerpen, Londen, New York, 1979-1980 198pp. Met 57 figuren in tekst + 130 zw/w platen, 28cm., fraai ingebonden in rode gecart. band, titel in goudopdruk op rug, originele omslag mee ingebonden, goede staat, gewicht: 1.5kg., S115277‎


Phone number : +32476917667

EUR40.00 (€40.00 )

‎Diverse auteurs (TEIRLINCK Frank, red.)‎

Reference : B100337

(2002)

‎Dom Ambroos Verheul Liber Amicorum‎

‎Affligem, 2002 119pp., met zw/w ills., in-4, gebroch., zeer goede staat, B100337‎


Phone number : +32476917667

EUR30.00 (€30.00 )

‎Diverse auteurs (VAN DIJCK Leen e.a., eds.)‎

Reference : T73682

(1988)

‎Het ontstaan van "Van nu en straks". Een brieveneditie 1890-1894. Teksten + Annotaties [2 vols.]‎

‎Antwerpen, Centrum voor de studie van het Vlaamse cultuurleven 1988 2 vols.: xvii,461 + 351pp. + buitentekstplaten, 24cm., in de reeks "Studia Flandrica" nr.3, mooie staat, T73682‎


Phone number : +32476917667

EUR50.00 (€50.00 )

‎Diverse auteurs (VAN ERMEN Eduard, red.)‎

Reference : B98954

(1997)

‎Van Petermannen en koeienschieters. Kroniek van Leuven‎

‎Leuven, Uitgeverij P 1997 191pp., met zw/w ills., gesigneerd en met handgeschreven opdracht door co-auteur Lieve Sinnaeve, 24cm., gebroch., goede staat, B98954‎


Phone number : +32476917667

EUR30.00 (€30.00 )

‎Diverse auteurs (VAN LEEMPUT Louis, red.)‎

Reference : B114099

(1992)

‎175 Jaar Rijksnormaalschool te Lier : Gedenkboek 1817-1992 [2 volumes]‎

‎Lier, Oud-leerlingenbond 1992 Volledig in 2 delen, samen 841pp., geïllustreerd, 28cm., uitgeversbanden met goudopdruk,, stofwikkels, beperkte en genummerde oplage van 850 exemplaren : dit is nr.569, goede staat, gewicht: 3.8kg., B114099‎


Phone number : +32476917667

EUR60.00 (€60.00 )

‎Diverse auteurs (& VAN SOOM Louis, eindred.)‎

Reference : B104468

(1994)

‎50 jaar geleden.. maar niet vergeten. Merksem 1940-1945‎

‎Merksem, Koninklijke Kring voor Heemkunde 1994 392pp., rijkelijk geïllustreerd, 31cm., gecart. uitgeversband, stofwikkel, handtekening op titelblad, goede staat, gewicht: 2kg., B104468‎


Phone number : +32476917667

EUR45.00 (€45.00 )

‎Diverse auteurs / Various authors‎

Reference : B64966

(2007)

‎Naar een sociale of liberale democratie / Towards a social or a liberal democracy. Acta van de gedachtewisseling van 20 april 2007 / Proceedings of the meeting of April 20, 2007‎

‎s.l., Vereniging voor de Studie van het Werk van Hendrik de Man 2007 78pp.geïll., 30cm., in het tijdschrift "Bulletin van de Vereniging voor de Studie van het Werk van Hendrik de Man / Bulletin de l'Association pour l'Etude de l'Oeuvre d'Henri de Man" nr.33 (bilingual: English-Dutch)‎


Phone number : +32476917667

EUR14.00 (€14.00 )

‎DIVOIRE Fernand ‎

Reference : 9736

‎L’amoureux ,Poètes,les deux idées.Metchnikoff philosophe. d’Exhortation à la victoire 1913-1914‎

‎L’amoureux IIIème des poèmes de" L’URBS " in 12 carré faux-titre, frontispice illustré, titre, 40 pages A la belle édition Paris 25 mars 1912 édition originale Un des dix exemplaires sur japon, seul grand papier. Couverture conservée. Suivi de Poètes faux –titre, titre 48 pages. Bibliothèque des entretiens idéalistes 1908 édition originale. Suivi de Les deux idées I faut il devenir mage ? Eliphas Levi et Péladan, Nietzche le surhomme et le mage, la doctrine des forts. Faux-titre, titre, 119 pages. 1 page de table des matières. Bibliothèque des entreprises idéalistes 1903 Un des dix exemplaires sur papier d’Arches non numéroté (papier jauni en marges) Suivi de Les deux idées II Metchnikoff philosophe. La philosophie- la science et la religion devant la philosophie scientifique. Faux-titre, titre 68 pages, Bibliothèque des entretiens idéalistes 1911 Un des 10 exemplaires sur Arche. Suivi d’Exhortation à la victoire 1913-1914. 14 pages. Suivi de Flandres Extrait de vers et prose n° d’Octobre 1910, 8 pages. L’ensemble en un volume demi chagrin à nerfs, titre doré, filets à froid, gardes de papier à la cuve, non rogné. ‎


Charbonnel - Bar le Duc

Phone number : 03 29 79 40 63

EUR140.00 (€140.00 )

‎DIXIMUS Vera [pseud. van SERRURE Constant Antoon]‎

Reference : B90139

(1886)

‎Betzy of Antwerpen in 1830‎

‎Brussel-Noord, D. Van Doorslaer-Verbeken 1886 144pp., 18cm., linnen band met titel in goudopdruk op rug en verguld Antwerps wapenschild op voorste plat, goede staat, zeldzaam, B90139‎


Phone number : +32476917667

EUR50.00 (€50.00 )

‎D'Jankiri - D'Jankiri - D'Jankiri‎

Reference : 14416

(1925)

‎Partition de la chanson : Djonnès fies dè nos bureaux (Les) Chanson comique ‎

‎Partitions sur la Belgique Dorey 1925 approx.‎


‎ Bon état Petit format ‎

Phone number : 06 12 41 09 89

EUR6.00 (€6.00 )

‎D.L. et V. (& DELWARDE L.J.)‎

Reference : J94549

(1841)

‎Loi sur la compétence en matière civile, avec le projet primitif, l'exposé des motifs, les rapports des commissions, la discussion aux chambres, et les dispositions de lois qu'elle a modifiées, complétées ou abrogées [relié avec un autre ouvrage sur ce même sujet]‎

‎Bruxelles, Gregoir, Wouters et cie. 1841 264pp., 23cm., reliure cart. (plats marbrés, dos en cuir brun avec titre et nerfs dorés), feuilles de garde marbrées, bon état, peu commun, [RELIE AVEC: DELWARDE L.J., Observations sur le projet de loi sur la compétence en matière civile présenté aux chambres belges, comparé avec le projet de loi adopté en France par la chambre des députés, Anvers, Impr. J. Jouan, 1838, vi + 70pp., quelques rousseurs], J94549‎


Phone number : +32476917667

EUR100.00 (€100.00 )
Previous 1 ... 362 363 364 365 ... 520 675 830 985 ... 986 Next Exact page number ? OK
Get it on Google Play Get it on AppStore
Belgium
The item was added to your cart
You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !