Previous 1 ... 359 360 361 362 ... 518 674 830 986 ... 988 Next Exact page number ? OK

‎Diverse auteurs‎

Reference : B16847

‎Verschaeviana jaarboek 1984 - Cyriel Verschaeve te Berlijn in mei 1941‎

‎, Brugge, Jozef Lootensfonds, 1984, 291pp.+ 25pp. buitentekstills., onopengesneden, geïll.stofwikkel, mooie staat, B16847‎


Phone number : +32476917667

EUR35.00 (€35.00 )

‎Diverse auteurs,‎

Reference : B16848

‎Verschaeviana jaarboek 1985 - Cyriel Verschaeve in zijn religieuze werk‎

‎, Brugge, Jozef Lootensfonds, als nieuw, 241pp.‎


Phone number : +32476917667

EUR20.00 (€20.00 )

‎Diverse auteurs,‎

Reference : B16849

‎Verschaeviana jaarboek 1986‎

‎, Brugge, Jozef Lootensfonds, 270pp.+ buitentekstills., geïll.stofwikel, als nieuw‎


Phone number : +32476917667

EUR21.00 (€21.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : L304

(1941)

‎Verzamelde opstellen, boekdeel XVI (16) 1941 [heemkundige bijdragen over Belgisch Limburg]‎

‎Hasselt, Geschied- en Oudheidkundige Studiekring te Hasselt 1941 252pp.geïll. + 1 uitvouwbare kaart, deels nog onopengesneden, 24cm., goede staat, zeldzaam, L304‎


Phone number : +32476917667

EUR50.00 (€50.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : L86125

(1937)

‎Verzamelde opstellen uitgegeven door de geschied- en oudheidkundigen studiekring te Hasselt. Boekdeel XIII (1937) & XIV (1938)‎

‎Hasselt, 1937-1938 2 volledige jaargangen (13 & 14) ingebonden in 1 volume: 404 + 458pp., 23cm., gecart.band (gemarbreerde platten, linnen rug met titel in goudopdruk), zeer goede staat, L86125‎


Phone number : +32476917667

EUR90.00 (€90.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : L86128

(1933)

‎Verzamelde opstellen uitgegeven door de geschied- en oudheidkundigen studiekring te Hasselt. Boekdeel IX (1933) & X (1934)‎

‎Hasselt, 1933-1934 2 volledige jaargangen (9 & 10) ingebonden in 1 volume: 272 + 354pp., 24cm., gecart.band (linnen rug met titel in goudopdruk), zeer goede staat, L86128‎


Phone number : +32476917667

EUR90.00 (€90.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : L86129

(1935)

‎Verzamelde opstellen uitgegeven door de geschied- en oudheidkundigen studiekring te Hasselt. Boekdeel XI (1935) & XII, 1e aflevering (1936)‎

‎Hasselt, 1935-1936 Jaargang 9 & 10-1 ingebonden in 1 volume: 403 + 145pp., 24cm., gecart.band (linnen rug met titel in goudopdruk), zeer goede staat, L86129‎


Phone number : +32476917667

EUR70.00 (€70.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : L90450

(1942)

‎Verzamelde opstellen uitgegeven door de geschied- en oudheidkundigen studiekring te Hasselt. Boekdeel XVII (1942)‎

‎Hasselt, 1942 Volledige jaargang 17 (1942): 272pp., 24cm., orig.omslag, deels nog onopengeneden, goede staat, L90450‎


Phone number : +32476917667

EUR50.00 (€50.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : L18784

(1937)

‎Verzamelde Opstellen uitgegeven door den Geschied- en Oudheidkundigen Studiekring te Hasselt, Boekdeel XIII, 1937, No.1‎

‎Hasselt, Geschied- en Oudheidkundigen Kring 1937 pp.1-62, [bevat heemkundige artt. Over Belgisch Limburg], gebroch., 24cm., stempeltje, goede staat, zeldzaam, L18784‎


Phone number : +32476917667

EUR20.00 (€20.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : L85566

(1923)

‎Verzamelde opstellen uitgegeven door den Geschied- en Oudheidkundige Studiekring te Hasselt ter eere van den Eerwaarden Heer Pol. Daniëls voorzitter‎

‎Hasselt, Drukkerij Leon Crollen 1923 156 + [ii] pp.+ 5 platen buiten tekst, 26cm., gebroch. (wat roestvlekjes op omslag), goed, zeldzaam, [Bevat 17 heemkundige bijdragen over Hasselt en Belgisch Limburg], L85566‎


Phone number : +32476917667

EUR60.00 (€60.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : L114869

(1937)

‎Verzamelde Opstellen uitgegeven door den Geschied- en Oudheidkundigen Studiekring te Hasselt, Boekdeel XIII, 1937, No.3‎

‎Hasselt, Geschied- en Oudheidkundigen Studiekring 1937 pp.193-280, gebroch., 24cm., nog onopengesneden, goede staat, zeldzaam, [bevat heemkundige bijdragen over Belgisch Limburg], L114869‎


Phone number : +32476917667

EUR27.00 (€27.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : L114870

(1937)

‎Verzamelde Opstellen uitgegeven door den Geschied- en Oudheidkundigen Studiekring te Hasselt, Boekdeel XIII, 1937, No.2‎

‎Hasselt, Geschied- en Oudheidkundigen Studiekring 1937 pp.63-191, gebroch., 24cm., nog onopengesneden, goede staat, zeldzaam, [bevat heemkundige bijdragen over Belgisch Limburg], L114870‎


Phone number : +32476917667

EUR30.00 (€30.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : L72978

(1942)

‎Vierde provinciaal zangfeest‎

‎Genk, Vlaamsch Nationaal Zangverbond 1942 24pp., 21cm., stempeltje, L72978‎


Phone number : +32476917667

EUR13.00 (€13.00 )

‎Diverse auteurs,‎

Reference : B16850

Phone number : +32476917667

EUR37.00 (€37.00 )

‎Diverse auteurs,‎

Reference : B16851

Phone number : +32476917667

EUR37.00 (€37.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B64667

(2002)

‎Vijftig jaar liberale praxis. Willy De Clercq vijfenzeventig jaar‎

‎Gent, Liberaal Archief 2002 208pp.met buitentekstills., 28cm., linnen band, stofwikkel‎


Phone number : +32476917667

EUR35.00 (€35.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B71876

(1993)

‎Vives te Leuven‎

‎Leuven, Leuven University Press 1993 xix + 292pp., 25cm., tentoonstellingscatalogus (Centrale Bibliotheek, Leuven, 28 juni - 20 augustus 1993), in de reeks "Supplementa humanistica lovaniensia" vol.8, goede staat, B71876‎


Phone number : +32476917667

EUR24.00 (€24.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B65092

(1905)

‎Vlaamsch België sedert 1830 [volledig in 6 delen in 7 vols.]‎

‎Gent, Boekhandel J. Vuylsteke 1905-1912 [ Studiën en Schetsen bijeengebracht door het Algemeen Bestuur van het Willems-Fonds ter gelegenheid van het jubeljaar 1905], volledig in 6 delen in 7 volumes: xi,232 + xii,256 + xi,364 + x,467(+12) + viii,245 + vii,324 + vii,332,xiiipp.geïll. + uitvouwbare kaart in kleur, in de reeks "Uitgave van het Victor De Hoon-Fonds" nr.1-6, [inhoud: Eerste deel. Tweede deel + Derde deel, eerste stuk + Derde deel, tweede stuk: Schets eener Geschiedenis der Vlaamsche Beweging. Vierde deel. Vijfde deel. Zesde deel], originele omslagen hersteld, tekst en interieur in goede staat, B65092‎


Phone number : +32476917667

EUR120.00 (€120.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B90019

(1905)

‎Vlaamsch België sedert 1830 [volledig in 6 delen]‎

‎Gent, Boekhandel J. Vuylsteke 1905-1912 [ Studiën en Schetsen bijeengebracht door het Algemeen Bestuur van het Willems-Fonds ter gelegenheid van het jubeljaar 1905], volledig in 6 delen, ingebonden in 3 volumes: xi,232 + xii,256 + xi,364 + x,467(+12) + viii,245 + vii,324 + vii,332,xiiipp. met illustraties in tekst + uitvouwbare kaart in kleur, in de reeks "Uitgave van het Victor De Hoon-Fonds" nr.1-6, ingebonden in 3 uniforme vollinnen banden met titel in goudopdruk op rug, zeer goede staat, B90019‎


Phone number : +32476917667

EUR150.00 (€150.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : S85655

(1995)

‎Vlaanderen en Castilla y Leon. Op de drempel van Europa‎

‎Antwerpen, 1995 535pp.geïllustreerd in kleur, 30cm., gebroch., catalogus van tentoonstelling (Antwerpen kathedraal 1995), drietalig (trilingue): Nederlands-francais-Espanol, goede staat (bon état), S85655‎


Phone number : +32476917667

EUR30.00 (€30.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B64929

(2006)

‎Vlaanderen en Nederland‎

‎Amsterdam, Boekman 2006 128pp.geïll., 24cm., in het tijdschrift "Boekman. Tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid" jg.18 nr.67, B64929‎


Phone number : +32476917667

EUR14.00 (€14.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B65023

(2005)

‎Vlaanderen ontmoet Nederland. Geschiedenis van de Orde van den Prince‎

‎Tielt, Lannoo 2005 480pp.geïll., 24cm., mooie staat‎


Phone number : +32476917667

EUR15.00 (€15.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B107205

(1891)

‎Volk en Taal. Maandschrift over gebruiken, geschiedenis, taalkunde en Dietsche belangen, uitgegeven door de Zantersgilde van Zuid-Vlaanderen. Vierde jaargang (1891-1892, volledig)‎

‎Wareghem [Waregem], drukk. A. Courtin 1891-1892 Jaargang 4 volledig in 12 afleveringen, 196pp., originele omslag (rug hersteld), verder in goede staat, zeldzaam, [4e jaargang van dit tijdschrift dat selchts verscheen van 1888 tot 1895 (in totaal 7 jaargangen)], B107205‎


Phone number : +32476917667

EUR70.00 (€70.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B64965

(2008)

‎Voorbij het nationalisme? Au-delà du nationalisme. Acta van het colloquium van 16 november 2007 / Actes du colloque du 16 novembre 2007‎

‎s.l., Vereniging voor de Studie van het Werk van Hendrik de Man 2008 82pp.geïll., 30cm., in het tijdschrift "Bulletin van de Vereniging voor de Studie van het Werk van Hendrik de Man / Bulletin de l'Association pour l'Etude de l'Oeuvre d'Henri de Man" nr.34‎


Phone number : +32476917667

EUR14.00 (€14.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B89207

(1981)

‎Vreugdegroet Sint-Jozef te Brugge‎

‎Brugge, Vrienden van Sint-Jozef 1981 120pp.met illustraties in kleur en zw/w, 23cm., geïll. omslag, catalogus van tentoonstelling (Brugge, Bank BBL, 21 febr. - 1 maart 1981), goede staat, B89207‎


Phone number : +32476917667

EUR23.00 (€23.00 )
Previous 1 ... 359 360 361 362 ... 518 674 830 986 ... 988 Next Exact page number ? OK
Get it on Google Play Get it on AppStore
Belgium
The item was added to your cart
You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !