Previous 1 ... 359 360 361 362 ... 420 478 536 594 ... 596 Next Exact page number ? OK

‎Lucien‎

Reference : 39983

‎"Notice sur François Folie; extrait de l'Annuaire de l'Académie royale de Belgique."‎

‎Bruxelles, Palais des Académies, 1942. 13 x 19, 33 pp., broché, bon état.‎


Librairie Ausone - Bruxelles

Phone number : 32 (0)2 410 33 27

EUR10.00 (€10.00 )

‎Lucien CHRISTOPHE - [Verviers 1891 - Boisfort 1975] - Ecrivain belge‎

Reference : 33515

‎Lettre autographe signée à "Christian Herr" - Bruxelles le 15 mars 1969 -‎

‎ 1 page in12 - Carte format 10,5 x 15 cm - enveloppe - bon état - En tête : Académie Royale de Langue et de Littérature Française -‎


‎Il le remercie de son encouragement "car c'est bien le mot qui convient" - Ce sont des mouvements comme les siens qui nous aident "dans l'incroyable abaissement du monde d'à présent" - ‎

Galerie Fert - Nyons

(SNCAO)

Phone number : 33 04 75 26 13 80

EUR50.00 (€50.00 )

‎Lucien CHRISTOPHE - [Verviers 1891 - Boisfort 1975] - Ecrivain belge‎

Reference : 33545

‎Lettre autographe signée à "Francis Eon" - Verviers - vers 1913 -‎

‎ 1 page in12 - Carte postale format 9 x 14 cm - bon état - Au recto: Verviers - le Monument Vieuxtemps, place du Congrès -‎


‎Il le remercie pour un "gracieux et indulgent article" [pour son premier livre: Les Jeux et la Flamme] et lui propose de publier un "poème inédit" de lui dans leur "revue Flamberge" - ‎

Galerie Fert - Nyons

(SNCAO)

Phone number : 33 04 75 26 13 80

EUR60.00 (€60.00 )

‎Lucienne Schelpe-van Acker, Belgique (propriétaire), Ex-libris.‎

Reference : 004571

‎ Ex-libris.‎

‎ Ex libris (73*53 mm). ‎


Logo SLAM Logo ILAB

Phone number : +33 6 30 94 80 72

EUR12.00 (€12.00 )
Free shipping

‎LUCIE - SMITH, Edward;‎

Reference : 15190

‎JAN VANRIET, gesigneerd‎

‎, Antwerpen / Amsterdam, Manteau, 1982, Softcover, illustrated wrappers, photo - frontispice, 275 x 245mm., pages not numbered, beautifully illustrated in colour and b/w. ISBN 9060125436.‎


‎Trilingual edition Eng / Fr / Dutch. Original drawing and autographed by Jan Vanriet, gesigneerd exemplaar‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR35.00 (€35.00 )

‎LUCIETO CH.‎

Reference : R200047876

(1928)

‎LA GUERRE DES CERVEAUX- LE DIABLE NOIR- LE CONTRE-ESPIONNAGE EN BELGIQUE PENDANT LA GUERRE‎

‎BERGER-LEVRAULT. 1928. In-8. Broché. Etat passable, Plats abîmés, Dos frotté, Quelques rousseurs. 255 pages- premier plat manquant. . . . Classification Dewey : 949.3-Belgique‎


‎ Classification Dewey : 949.3-Belgique‎

Logo SLAM Logo ILAB

Phone number : 05 57 411 411

EUR19.80 (€19.80 )

‎LUCIETO, Ch.‎

Reference : 80362

‎La Guerre des cerveaux. Le diable noir. Le contre espionnage en Belgique pendant la guerre.‎

‎Paris, Berger-Levrault, 1928. Un volume in-12 broché de 255 pages. Avec 20 illustrations‎


‎Bel exemplaire. [CA29-6] ‎

Phone number : 07 80 01 72 79

EUR27.40 (€27.40 )

‎LUCIETO Ch.‎

Reference : RO80009648

(1928)

‎Le Diable Noir.‎

‎BERGER-LEVRAULT. 1928. In-12. Broché. Etat d'usage, Couv. défraîchie, Coiffe en pied abîmée, Intérieur frais. 258 pages. Rousseurs sur les plats.. . . . Classification Dewey : 949.3-Belgique‎


‎La guerre des cerveaux. Le contre-espionnage en Belgique pendant la Guerre. Classification Dewey : 949.3-Belgique‎

Logo SLAM Logo ILAB

Phone number : 05 57 411 411

EUR14.90 (€14.90 )

‎LUCIETO (Ch.).-‎

Reference : 41377

(1928)

‎Le diable noir. Le contre-espionnage en Belgique pendant la guerre. La guerre des cerveaux. Avec 20 illustrations.‎

‎ 1928 P., Berger-Levrault, 1928, in 12 broché, 258 pages ; couverture légèrement fanée. ‎


‎ .......................... Photos sur demande..........................‎

Logo SLAM Logo ILAB

Phone number : 04 77 32 63 69

EUR15.00 (€15.00 )

‎LUC-JORIS, Christine.‎

Reference : 40909

‎La Presse de Huy (1830-1914).‎

‎Paris-Louvain, Editions Nauwelaerts (Publication du Centre Universitaire d'histoire contemporaine, Cahiers n° 82), 1976. grand in-8, 230 pp., broche, couv.‎


‎Tres bon etat. [DV-14] ‎

Phone number : 07 80 01 72 79

EUR24.40 (€24.40 )

‎Luc Lambrecht‎

Reference : 56629

‎Wiels! 9789076979175 ‎

‎, MER - Borgerhoff & Lamberigts, 2003 softcover 177 pages Illustrated. Texte en Francais / Nederlands, 170/250mm. ISBN 9789076979175.‎


‎Wiels! Een hedendaagse kunst tentoonstelling op de terreinen van de voormalige brouwerijen Wielemans-Ceuppens te Vorst. nVooruitlopend op de in 2005 geplande opening van het Centrum voor Hedendaagse Kunst zijn nu al acht kunstenaars uitgenodigd om U de unieke site van de voormalige brouwerijen Wielemans Ceuppens te laten ontdekken. Door middel van foto?s, video en installaties reflecteren Sven Augustijnen, Anne Daems, Peter Downsbrough, Gilbert Fastenaekens, Michel Fran?ois, Jan Kempenaers, Christophe Terlinden en Richard Venlet over de site en haar toekomst. Wiels! blikt vooruit op de internationale ambitie van het Centrum voor Hedendaagse Kunst en het belang van Brussel als creatieplek van hedendaagse kunst.nn-F- En pr?figuration ? l?ouverture du Centre des Arts contemporains pr?vue en 2005, huit artistes invitent ? la d?couverte du site unique des anciennes brasseries Wielemans-Ceuppens. A travers la photographie, la vid?o et les installations, Sven Augustijnen, Anne Daems, Peter Downsbrough, Gilbert Fastenaekens, Michel Fran?ois, Jan Kempenaers, Christophe Terlinden et Richard Venlet r?fl?chissent ? la situation pr?sente du site et ? son avenir. Wiels! met l?accent sur Bruxelles, lieu incontournable pour la cr?ation contemporaine, et ouvre sur la dimension internationale du futur Centre des Arts contemporains.n-E- As a prelude to the Contemporary Art Centre expected in 2005, eight artists invite you to a very first discovery of the unique site of the former Wielemans-Ceuppens breweries. Through photography, video and installations, Sven Augustijnen, Anne Daems, Peter Downsbrough, Gilbert Fastenaekens, Michel Fran?ois, Jan Kempenaers, Christophe Terlinden, and Richard Venlet reflect on the present site?s situation and it?s future. Wiels! emphasises Brussels, the inevitable scene of contemporary creation and provides a view on the international dimension of the future Contemporary Art Centre.nnAuteurs: Luk Lambrecht, Koen Peeters & Kamiel Vanhole, Caroline David, Jos Vandenbreeden, Willem Oorebeek, Michael Tarantino, Catherine Mayeur, Midori Matsui, Koen Van Synghel, Renaud Huberlant. Voorwoord: Herman Daled, Willem Draps‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR22.50 (€22.50 )

‎Luc Lambrecht, Leen Huet, Lieze Eneman‎

Reference : 52519

‎Feast of Fools, Bruegel herontdekt / Bruegel Rediscovered, Expo: 7/4/2019 - 28/7/2019, Kasteel Gaasbeek‎

‎, Snoeck Publishers , 2019 Hardcover, 260 x 210 mm, 208 pages; ENG/ FR/ NL edition. ISBN 9789461615206.‎


‎Pieter Bruegel wordt vaak beschouwd als dé belichaming van de Vlaamse identiteit. Waarom is dat zo, sinds de revival van zijn werk rond 1900? Hoe komt het dat hij uitgroeide tot een icoon, een onuitputtelijke bron van inspiratie én een huizenhoog cliché? In de expo Feast of Fools. Bruegel herontdekt, van 7 april tot 28 juli 2019, maakt de bezoeker kennis met een reeks sleutelwerken van Vlaamse en internationale kunstenaars die 'iets met Bruegel hebben'. Ze knopen aan bij zijn thema's, herinterpreteren die, citeren hem, . en tonen zo aan dat zijn werk niets aan relevantie heeft ingeboet. De tentoonstelling vertrekt vanuit 'het grote misverstand', toen Bruegel in de nadagen van de romantiek geproclameerd werd tot een diep in de Vlaamse klei gewortelde picturale bard van boerenpsalmen, krakende sneeuwlandschappen en eeuwig ruisende korenvelden. Hij peilt naar de manier waarop Vlaamse en bij uitbreiding Belgische kunstenaars tijdens het interbellum omgingen met zijn artistiek legaat, en hoe daarbij zowel neo-Bruegelbeelden als pastiche-overschrijdend, interessant nieuw werk ontstonden. Hierbij aansluitend trekt de expo verschillende hedendaagse registers open, met kunst, performance en muziek. Aan een tiental kunstenaars wordt gevraagd om in te spelen op thema's uit Bruegels oeuvre, of op de interpretatie daarvan door de generatie van de herontdekkers. Deze creaties worden gekoppeld aan binnen de context relevant bestaand werk van grote namen zoals Hans Op de Beeck, Marcel Broodthaers, The Chapman Brothers, Jeff Wall, Werner Tübke, . Zes thema's vormen de rode draad. 1. Back to the Roots. In het werk van Pieter Bruegel komen nogal wat schilderijen voor die scènes uit het boerenleven voorstellen. Dit is ongetwijfeld het meest bekende aspect van zijn oeuvre, dat helaas vaak tot pure folklore en 'koekjesdozenromantiek' werd gereduceerd. 2. In God We Trust (do we?). In de zestiende eeuw was het christendom alomtegenwoordig. Bruegel en zijn tijdgenoten groeiden ermee op en kenden de belangrijkste bijbelse verhalen. Deze komen dan ook veelvuldig voor in het oeuvre van Bruegel. 3. Everybody Hurts. In zijn tijd was Bruegel een buitenbeentje. Hij schilderde het gewone leven, soms subtiel, soms rauw, zonder franje en vaak karikaturaal. 'Foolishness' krijgt bij Bruegel verschillende betekenissen: mengvormen tussen mens en dier, narren en zotskappen, dronkenlappen, blinden en misvormden, ... maar ook het kleinmenselijke, het menselijke falen of domheid tout court. Het portretteren van figuren die leven aan de rand van de maatschappij en de specifieke interesse in deze marginaliteit is ook sterk aanwezig bij tal van moderne en hedendaagse kunstenaars. 4. We Are at War. Geweld, oorlog en dood komen vaak voor in het werk van Bruegel. Zijn tijd werd gedomineerd door geweld en (pest)epidemieën, het was ook de eeuw van de strijd tussen katholieken en protestanten. Volgens sommige kunsthistorici worden de werken van Bruegel op het einde van zijn leven grimmiger en cynischer. 5. Fifty Shades of White. De landschapsschilderkunst werd pas in Bruegels tijd als een echte kunstdiscipline aanzien. De tentoonstelling kan dan ook niet nalaten om dit thema te presenteren op een plek waar je het zestiende-eeuwse landschap nog redelijk intact kan zien. Sneeuwlandschappen, met het geraffineerde spelen met verschillende tinten wit, maar ook de emotionele witheid (leegte, eindeloosheid, melancholie, eenzaamheid, stilte) staan hier centraal. 6. Keep Calm and Feast on. In enkele werken van Bruegel wordt gefeest. Het is vreemd dat net dit aspect van het oeuvre (dat men later 'Bruegeliaans' is gaan noemen) een eigen leven ging leiden. In de totaliteit van zijn werk is het aantal feestscènes niet alleen beperkt, zij stralen bovendien weinig feestvreugde uit. Nieuw werk van Rimini Protokoll en Anne Teresa de Keersmaeker betrekt ook de museumtuin en het kasteelpark bij dit project, dat hierdoor richting 'Gesamtkunstwerk' laveert.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR24.99 (€24.99 )

‎Luc Peire, Marc Peire, Els Soetaert ,‎

Reference : 16860

‎Luc Peire, Catalogue Raisonne of the Oil Paintings.‎

‎, Lannoo, 2005, Gebonden met stofomslag, 250 x 295, 432 PAGES Monografie (kunst) ISBN 9789020961065.‎


‎Luc Peire overleed tien jaar geleden. Hij liet een internationaal erkend oeuvre na. Vandaag is hij een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de geometrische abstractie in Europa- Dit boek wil de honderden olieverfschilderijen uit zijn diverse periodes catalogeren en interpreteren.er wordt een lijn uitgetekend in Peires oeuvre van meer dan zestig jaar. Naast een monografie en een catalogue raisonne bevat het een volledige herwerkte biografie en tentoonstellingslijst.- Deze catalogus met meer dan 1000 kleurillustraties van het werk van Luc Peire is een must voor kunstliefhebbers. text in english.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR225.00 (€225.00 )

‎Luc Pieters‎

Reference : 57723

‎50 jaar parochie Lebbeke-Heizijde 1964-2014 : De weg naar 'ARS' heen en terug‎

‎, Provincie Oost-Vlaanderen 2014, 2014 Hardcover, 232 pagina's, Nederlands, 270 x 215 mm, Nieuwstaat, met illustraties/foto's in kleur en z/w. ISBN 9789074311816.‎


‎Luc Pieters beschrijft de geschiedenis van de parochie Heizijde. Hij gaat in op de wordingsgeschiedenis van de parochie. Je ontdekt hoe parochiekerken stilaan gelegenheidskerken worden, hoe de parochie inboet aan vitaliteit en hoe krachtenbundeling met andere parochies kan leiden tot een nieuwe vitale geloofsgemeenschap.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR29.00 (€29.00 )

‎Luc Tuymans Hui Yu‎

Reference : 55929

‎verboden rijk wereldbeelden van Chinese en Vlaamse meesters‎

‎, Mercatorfonds 2007, 2007 Hardcover, 207 pagina's, Nederlands, 330 x 250 mm, veel illustraties van Vlaamse en Chinese kunstenaars, boek in Nieuwstaat !. ISBN 9789061537137.‎


‎Hoe geven de kunstenaars beweging weer? Hoe gaan ze om met afstand en detail? Met schaal en diepte? Wat is het belang van het verhalende element? Van kalligrafie en iconografie? Hoe zit het met de weergave van schaduw, van naakt? Twee continenten, vijf eeuwen kunst, bekeken op twee manieren van beelddenken. Luc Tuymans, de internationaal gerenommeerde Belgische kunstenaar, en Yu Hui, de curator van het Palace Museum in de Verboden Stad in Beijing, brengen een dialoog op gang tussen kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en kunst uit China. Tekeningen en schilderijen van onder anderen Van Eyck, Brueghel, Rubens, Van Dyck, Jordaens, Ensor, Mellery, Spilliaert en Magritte gaan een verhelderende confrontatie aan met werken op papier en zijde uit de Ming- en Qingdynastie en het begin van de Chinese Republiek. Ter verbreding van de context zijn ook verluchte handschriften, boekdrukwerken, drukken en cartografie opgenomen. Het Verboden Rijk reactiveert de oude meesters en brengt niet alleen ons roemrijk én berucht verleden tot leven, maar slaat ook een brug naar de hedendaagse kunst. Luc Tuymans: De begrippen waardigheid en waarachtigheid kunnen worden gezien als sleutels die de deur openen naar het begrip van Chinese kunst. De toeschouwer wordt verzocht verder te kijken dan het beeld zelf om de betekenis te achterhalen. Het beeld is een schets van het begrip van een idee.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR34.90 (€34.90 )

‎Luc Tuymans / Otto TOLNAI‎

Reference : 46313

‎Tuymans. Budapest. Warszawa.‎

‎BE, Stockmans, 2007 Softcover, 99pp., 22x16cm., ills. in col. Very good condition. English text. . ISBN 9789077207185.‎


‎Luc Tuymans was born in Mortsel (BE) in 1958. To this day he still lives and works in Antwerp (BE). Tuymans works in his studio every day, perusing books to research his subjects. Nearly all his paintings are based on existing material such as drawings, personal photographs, found artefacts and movie stills. Tuymans almost always focuses on specific meanings reaching beyond what is shown, often founding the content on historical facts and materials.Often Tuymans will study one subject at length and spread it over several paintings. His self-willed way of painting has madeTuymans one the most respected painters of his generation. His work can be found in prominent international museums as well as in major collections. This publication appears on the occasion of Luc Tuymans" retrospective exhibition in Hungary. With innumerable analyses by arthistorians to precede us, we thought the most fitting and exciting accompaniment to this display would be a collection of writers" reflections on Tuymans" work. Since one of the things to make this retrospective display special is its being the artist"s debut in Central-Europe -Hungary and Poland -, we madea point of inviting authors from the region to comment on his art. A writer"s perspective will always be more uninhibited than an art historian"s. We gave complete liberty to our authors to decide what to reflect on: a picture, Tuymans" activity as a painter, or some other aspect of his personality. The narratives, which share the spirit of the pictures, there fore display a number of personal traits. Exhibitions: Budapest (Dec-jan. 2008, Munchen Haus der Kunst (March, April, May), Warschau (June, July)‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR20.00 (€20.00 )

‎Luc Tuymans, Su Wui‎

Reference : 54549

‎ LUC TUYMANS Good Luck SPOTLIGHT SERIES:‎

‎, David Zwirner , 2020 hardcover, dusjacket, 241 x 171 mm, 76 pages, 30 colour illustrations, English edition. ISBN 9781644230336.‎


‎Widely credited with having contributed to the revival of painting in the 1990s, Belgian painter Luc Tuymans continues to expand our understanding of the medium. Sourcing imagery from books, magazines, films, the internet, and increasingly his own iPhone photos, Tuymans's unique selection of subject matter reveals his fascination with moral complexities. Exploring diverse and sensitive topics, many of which include historic references from World War II to more contemporary events such as 9/11, Tuymans presents imagery that at first seems innocuous or approachable but upon deeper inspection can be entirely unsettling. Achieved through his masterful handling of paint, his works are often suggestive of memories or familiar people, places, and things. The latest in the Spotlight Series, which focuses on new bodies of work by contemporary artists, Tuymans continues to take on increasingly complex subject matters in his primarily muted palette. Published on the occasion of the artist's 2020 solo exhibition at David Zwirner Hong Kong, this book features an essay by art critic Su Wei, who approaches Tuymans's newest paintings and how they expand his oeuvre. Luc Tuymans (b. 1958) is known for a distinctive style of painting that demonstrates images' power to simultaneously communicate and withhold. Emerging in the 1980s, Tuymans pioneered a decidedly non-narrative approach to figurative painting, instead exploring how information can be layered and embedded within certain scenes and signifiers. Based on preexisting imagery culled from a variety of sources, his works are rendered in a muted palette that is suggestive of a blurry recollection or a fading memory. Their quiet and restrained appearance, however, belies an underlying moral complexity. They engage equally with questions of history and its representation as they do with quotidian subject matter. Tuymans's canvases, which are typically executed on a large scale, both undermine and reinvent traditional notions of monumentality through their insistence on the ambiguity of meaning. Su Wei is a curator and art critic based in Beijing. He is the senior curator of Inside-Out Art Museum (IOAM), Beijing. His curatorial projects include the 7th Shenzhen Sculpture Biennale, China (2012)‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR35.00 (€35.00 )

‎LUDE Albert, BECHET Christine‎

Reference : 94873

‎Hélène Locoge, uvres 1936-1990.‎

‎La Louvière, Salle Achille Chavée, 1990. 21 x 30, 23 pp., 7 planches en couleurs, 1 illustration en N/B, broché, très bon état.‎


Librairie Ausone - Bruxelles

Phone number : 32 (0)2 410 33 27

EUR14.00 (€14.00 )

‎Ludo Vansant‎

Reference : 48149

‎Over de Bocht en Holven‎

‎S.l., bij de auteur, 1985 Hardcover, geplastificeerd, 240pp., 25x17.5cm., talrijke ills. in z/w., goede staat.‎


ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR24.00 (€24.00 )

‎Ludovic Recchia Ed.‎

Reference : 53101

‎Frank Steyaert - Memorabilia ceramique / Ceramics‎

‎, Prisme, 2017 Hardcover, 176 p, ills colour & bw, 20 x 26 cm, hb, Text in English / French. ISBN 9782930451237.‎


‎Belgian sculptor Frank Steyaert; Frank Steyaert est né en 1953 à Termonde, en Belgique. Son oeuvre se rattache à la Nouvelle Céramique, un courant international émergeant dans les années 1970 et caractérisé notamment par une approche sculpturale réaliste. Artiste pluridisciplinaire, doté d'un énorme bagage technique, il est céramiste et auteur de bijoux, d'estampes, de meubles et d'éléments monumentaux en terre cuite intégrés à des projets d'architecture. Pour la première fois, ces aspects moins connus sont mis en perspective avec les diverses déclinaisons d'épaves de bateaux en céramique qui l'ont rendu célèbre. Ludovic Recchia, Directeur artistique du Centre Keramis, réunit différents auteurs, notamment Frédéric Bodet, Stéphanie Le Follic-Hadida, Marc Dubois et Carine Verleye, qui mettent magnifiquement en perspective les oeuvres éclectiques de cet artiste surprenant. Cette monographie est éditée en collaboration avec Keramis, qui consacre une importante exposition rétrospective à l'artiste. Installé sur le site de l'ancienne faïencerie Boch à La Louvière, Keramis est un espace d'art et de création spécifiquement dédié au medium céramique. Frank Steyaert was born at Dendermonde, in Belgium, in 1953. His work is linked to the Nouvelle Céramique international movement which emerged in the 1970s, characterised in particular by a realistic sculptural approach. A multidisciplinary artist with a vast technical background, he is a ceramicist and a creator of jewels, prints, furniture, and monumental terracotta pieces integrated in architectural projects. These less known aspects came under the spotlight for the first time with the various versions of the ceramic shipwrecks for which he has become famous. Ludovic Recchia, the Artistic Director of the Keramis Centre, has brought together several authors, in particular Frédéric Bodet, Stéphanie Le Follic-Hadida, Marc Dubois, and Carine Verleye, who throw light on the eclectic works of this astonishing artist. This monograph is published in collaboration with Keramis, which is holding a major retrospective dedicated to the artist. Keramis, established on the site of the old Boch pottery at La Louvière, is a space for creation and the arts, specifically dedicated to the ceramic medium. ‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR39.00 (€39.00 )

‎Luk Ceulemans, Jan Gilliams, Antoon Hasenbroekx‎

Reference : 49463

‎Lier 1682 de Sint-Gummaruskas‎

‎, comite liers kermis, 1972 Gebonden, Hardcover, kunstlederenband, 152 pagina's in een oplage van 500 exemplaren. met prachtige illustraties.‎


ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR20.00 (€20.00 )

‎Luk de Vos ‎

Reference : 55119

‎enfant dans l'art belge: de 1800 à nos jours‎

‎, Galerie CGER 1983, 1983 Softcover, 302 pages, Texte en Francais, 210 x 210 mm, condition tres bien!.‎


ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR25.00 (€25.00 )

‎Luk lambrecht‎

Reference : 56124

‎Lawrence Weiner : Cleared From Wall To Wall‎

‎, Mulier Gallery, 2003 Oorspronkelijk uitgevers omslag, 18 PAGES 20x20cm.‎


‎Exhibition catalogue 03.2003 - 04.2003‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR15.00 (€15.00 )

‎Luk Lambrecht‎

Reference : 49981

‎Panamarenko. North Sea Depot.‎

‎, Knokke-Heist, Mulier Mulier Gallery, 2016, Gebonden, zilverkleurig linnen met titelopdruk, 70pp., 24x28cm., ills. in kleur. Nieuw. ISBN 9789082530117.‎


‎NORTH SEA DEPOT. Het is buitengewoon heerlijk dat een mooie en architecturaal onthechte gallery een tijdelijke hangar wordt voor een perfect geselecteerde greep uit het machtige ?uvre van Panamarenko, wiens belang zal blijken met het verstrijken van de tijd ! Luk Lambrecht NORTH SEA DEPOT is het grootste Panamarenko overzicht ooit in een gallery en loopt tot 20 april. Ter gelegenheid van deze tentoonstelling wordt een catalogus uitgegeven.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR32.50 (€32.50 )

‎Luk Lambrecht/Tanguy Eeckhout ‎

Reference : 44929

‎Willy De Sauter.‎

‎Antwerp, Ronny Van de Velde Gallery, 2013 Hardback, 290 x 245 mm, 212p, , throughout colour illustrations, English/ French/ Dutch (NL) edition fine condition. ISBN 13010943.‎


‎Willy De Sauter (1938, Brugge) volgde een opleiding als graficus, wat een belangrijke stempel op zijn plastisch werk heeft gedrukt. Hij is steeds op zoek naar de essentie, wat in zijn vroegste werk evolueerde naar een spaarzaam gebruik van de lijn. Toen die lijn het ganse blad in beslag nam, werd de stap gezet naar andere materialen, met nieuwe visuele mogelijkheden. Er dook kleur op in het werk, dat ook meer ruimtelijk werd opgevat. Waar de vroegere werken louter zelfreferentieel waren, worden nu bovendien referenties aan architecturale vormen opgenomen. Ondanks deze evolutie blijft De Sauter wat hij zelf noemt, een minimalist. ‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR35.00 (€35.00 )
Previous 1 ... 359 360 361 362 ... 420 478 536 594 ... 596 Next Exact page number ? OK
Get it on Google Play Get it on AppStore
Belgium
The item was added to your cart
You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !