Previous 1 ... 358 359 360 361 ... 517 673 829 985 ... 986 Next Exact page number ? OK

‎Diverse auteurs‎

Reference : L72978

(1942)

‎Vierde provinciaal zangfeest‎

‎Genk, Vlaamsch Nationaal Zangverbond 1942 24pp., 21cm., stempeltje, L72978‎


Phone number : +32476917667

EUR13.00 (€13.00 )

‎Diverse auteurs,‎

Reference : B16850

Phone number : +32476917667

EUR37.00 (€37.00 )

‎Diverse auteurs,‎

Reference : B16851

Phone number : +32476917667

EUR37.00 (€37.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B64667

(2002)

‎Vijftig jaar liberale praxis. Willy De Clercq vijfenzeventig jaar‎

‎Gent, Liberaal Archief 2002 208pp.met buitentekstills., 28cm., linnen band, stofwikkel‎


Phone number : +32476917667

EUR35.00 (€35.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B71876

(1993)

‎Vives te Leuven‎

‎Leuven, Leuven University Press 1993 xix + 292pp., 25cm., tentoonstellingscatalogus (Centrale Bibliotheek, Leuven, 28 juni - 20 augustus 1993), in de reeks "Supplementa humanistica lovaniensia" vol.8, goede staat, B71876‎


Phone number : +32476917667

EUR24.00 (€24.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B65092

(1905)

‎Vlaamsch België sedert 1830 [volledig in 6 delen in 7 vols.]‎

‎Gent, Boekhandel J. Vuylsteke 1905-1912 [ Studiën en Schetsen bijeengebracht door het Algemeen Bestuur van het Willems-Fonds ter gelegenheid van het jubeljaar 1905], volledig in 6 delen in 7 volumes: xi,232 + xii,256 + xi,364 + x,467(+12) + viii,245 + vii,324 + vii,332,xiiipp.geïll. + uitvouwbare kaart in kleur, in de reeks "Uitgave van het Victor De Hoon-Fonds" nr.1-6, [inhoud: Eerste deel. Tweede deel + Derde deel, eerste stuk + Derde deel, tweede stuk: Schets eener Geschiedenis der Vlaamsche Beweging. Vierde deel. Vijfde deel. Zesde deel], originele omslagen hersteld, tekst en interieur in goede staat, B65092‎


Phone number : +32476917667

EUR120.00 (€120.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B90019

(1905)

‎Vlaamsch België sedert 1830 [volledig in 6 delen]‎

‎Gent, Boekhandel J. Vuylsteke 1905-1912 [ Studiën en Schetsen bijeengebracht door het Algemeen Bestuur van het Willems-Fonds ter gelegenheid van het jubeljaar 1905], volledig in 6 delen, ingebonden in 3 volumes: xi,232 + xii,256 + xi,364 + x,467(+12) + viii,245 + vii,324 + vii,332,xiiipp. met illustraties in tekst + uitvouwbare kaart in kleur, in de reeks "Uitgave van het Victor De Hoon-Fonds" nr.1-6, ingebonden in 3 uniforme vollinnen banden met titel in goudopdruk op rug, zeer goede staat, B90019‎


Phone number : +32476917667

EUR150.00 (€150.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : S85655

(1995)

‎Vlaanderen en Castilla y Leon. Op de drempel van Europa‎

‎Antwerpen, 1995 535pp.geïllustreerd in kleur, 30cm., gebroch., catalogus van tentoonstelling (Antwerpen kathedraal 1995), drietalig (trilingue): Nederlands-francais-Espanol, goede staat (bon état), S85655‎


Phone number : +32476917667

EUR30.00 (€30.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B64929

(2006)

‎Vlaanderen en Nederland‎

‎Amsterdam, Boekman 2006 128pp.geïll., 24cm., in het tijdschrift "Boekman. Tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid" jg.18 nr.67, B64929‎


Phone number : +32476917667

EUR14.00 (€14.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B65023

(2005)

‎Vlaanderen ontmoet Nederland. Geschiedenis van de Orde van den Prince‎

‎Tielt, Lannoo 2005 480pp.geïll., 24cm., mooie staat‎


Phone number : +32476917667

EUR15.00 (€15.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B107205

(1891)

‎Volk en Taal. Maandschrift over gebruiken, geschiedenis, taalkunde en Dietsche belangen, uitgegeven door de Zantersgilde van Zuid-Vlaanderen. Vierde jaargang (1891-1892, volledig)‎

‎Wareghem [Waregem], drukk. A. Courtin 1891-1892 Jaargang 4 volledig in 12 afleveringen, 196pp., originele omslag (rug hersteld), verder in goede staat, zeldzaam, [4e jaargang van dit tijdschrift dat selchts verscheen van 1888 tot 1895 (in totaal 7 jaargangen)], B107205‎


Phone number : +32476917667

EUR70.00 (€70.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B64965

(2008)

‎Voorbij het nationalisme? Au-delà du nationalisme. Acta van het colloquium van 16 november 2007 / Actes du colloque du 16 novembre 2007‎

‎s.l., Vereniging voor de Studie van het Werk van Hendrik de Man 2008 82pp.geïll., 30cm., in het tijdschrift "Bulletin van de Vereniging voor de Studie van het Werk van Hendrik de Man / Bulletin de l'Association pour l'Etude de l'Oeuvre d'Henri de Man" nr.34‎


Phone number : +32476917667

EUR14.00 (€14.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B89207

(1981)

‎Vreugdegroet Sint-Jozef te Brugge‎

‎Brugge, Vrienden van Sint-Jozef 1981 120pp.met illustraties in kleur en zw/w, 23cm., geïll. omslag, catalogus van tentoonstelling (Brugge, Bank BBL, 21 febr. - 1 maart 1981), goede staat, B89207‎


Phone number : +32476917667

EUR23.00 (€23.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : J115287

(2003)

‎Vrijheid en Gelijkheid. De horizontale werking van het gelijkheidsbeginsel en de nieuwe antidiscriminatiewet‎

‎Antwerpen-Apeldoorn, Maklu 2003 835pp., 24cm., gebroch., in de reeks "Het recht in de samenleving", goede staat, ISBN 90-6215-855-2, J115287‎


Phone number : +32476917667

EUR75.00 (€75.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B100466

(1938)

‎Weerkracht en volk. Maandschrift voor nationale opvoeding en bevordering der weerbaarheidsidee. Collectie van 22 nummers (1938-1940)‎

‎Kortrijk, Vlaamsche Vereeniging van reserve-officieren 1938-1940 Verzameling van 22 nummers, per nummer ca. 32pp., met enkele ills., gebroch., 30cm., [Lijst van de nummers: JAARGANG 1: nr.1 (juli 1938), nr.2 (september 1938), nr.3 (oktober 1938), nr.4 (november 1938), nr. 5 (13 dember 1938), nr.6 (21 januari 1939) // JAARGANG 2: nr.1 (februari 1939), nr.2 (maart 1939), nr.4 (mei 1939), nr.5 (juni 1939), nr.7 (augustus 1939), nr.9 (oktober 1939), nr.10 (november 1939), nr.11 (15 december 1939) // JAARGANG 3: nr.1 (1 januari 1940), nr.2 (15 januari 1940), nr.3 (1 februari 1940), nr.4 (15 februari 1940), nr.5 (1 maart 1940), nr.6 (15 maart 1940), nr.7 (1 april 1940), nr.8 (15 april 1940)], zeldzaam tijdschrift uitgegeven door de Vlaamse vereniging voor reserve-officieren (V.V.R.O.) in de vooravond van de Tweede Wereldoorlog (de publicatie ervan werd noodgedwongen stopgezet bij het uitbreken van de oorlog) met als inhoud vnl. actuele militaire onderwerpen, B100466‎


Phone number : +32476917667

EUR200.00 (€200.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B92583

(1929)

‎Weerspiegeld Antwerpen. Hoe 't vroeger was: onze schrijvers over hun stad‎

‎Antwerpen, De Sikkel 1929 351pp.met 15 volblad illustraties en een groot uitvouwbaar plan, genummerd exemplaar: nr. XVI (één van de 45 exx. op Pannekoek, niet in de handel) gedrukt voor Prosper Arents, 30cm., originele omslag, goede staat, bijgevoegd: prospectus (4pp.), B92583‎


Phone number : +32476917667

EUR85.00 (€85.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B27799

(1995)

Phone number : +32476917667

EUR30.00 (€30.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B92402

(1932)

‎Wesalia, orgaan van den oudheidkundigen Kring van Wuestwezel-Wuustwezel. Jaargang 1932 (nr.7), 1933 (nr.8), 1934-1935 (nr.9), 1936 (nr.10), 1937 (nr.11), 1938-1940 (nr.12). [samen 6 jaargangen]‎

‎Wuustwezel, Oudheidkundigen Kring 1932-1940 Collectie van 6 jaargangen (1932-1940, niet verder verschenen), deze reeks verscheen tot en met 1935 als tijsdchrift (4 à 5x per jaar) en vanaf 1936 tot en met het laatste jaar 1940 als jaarboek, Deze collectie bevat 6 volledige jaargangen (ontbreekt echter in 1932 nr.1: originele omslag en pp.15-16 bevattende het minder belangrijke "boekennieuws"), samen ca. 700pp., luttele roestvlekjes, extra bijgevoegd: losse nummers 2 en 3 van jaargang I (1926), B92402‎


Phone number : +32476917667

EUR150.00 (€150.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B65050

(2006)

‎Wie zetelt? De gekozen politieke elite in Vlaanderen doorgelicht‎

‎Leuven, LannooCampus 2006 203pp.geïll., 24cm., mooie staat‎


Phone number : +32476917667

EUR20.00 (€20.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : M72983

(1917)

‎Wie zingt er mee? Eerste reeks Vlaamsche volksliederen voor de liederavonden‎

‎Lier, Van Peborgh 1917 48pp., 18cm., scheurtje in p.44 (enkele letters tekstverlies), M72983‎


Phone number : +32476917667

EUR13.00 (€13.00 )

‎Diverse auteurs,‎

Reference : M16737

‎Willem De Meyer - Huldeboek hem aangeboden naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag‎

‎, 74pp.+ 7pp.buitentekstills., Gent, Noordstarfonds/Antwerpen 23.XII.1969 (bezorgd door het Komitee ad hoc onder redaktie van Lambert Swerts) Vlaamse Volkskunstbeweging 1970, beperkte oplage: 1000 ex., gecart.band‎


Phone number : +32476917667

EUR22.50 (€22.50 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : T90511

(1941)

‎Willem Gijssels LXV. Stemmen over den dichter in bonte volgorde (door de tijdsomstandigheden onderbroken)‎

‎Antwerpen, 1941 24pp.met enkele ills., gesigneerd met opdracht door Willem Gijssels aan Prosper Arents, 27cm., orig. omslag, overdruk uit "Het Tooneel" 23 april 1940, goede staat, T90511‎


Phone number : +32476917667

EUR17.00 (€17.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B53043

(1999)

Phone number : +32476917667

EUR27.00 (€27.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B83852

(1952)

‎Zestig jaren onderwijs en wetenschap aan de faculteit van de wijsbegeerte en letteren der Rijksuniversiteit te Gent‎

‎Brugge, De Tempel 1952 212pp.+ bijgevoegd 1p.addendum, beperkte en genummerde oplage van 600 exemplaren: dit is no.231, 26cm., in de reeks "Rijksuniversiteit te Gent. Werken uitgegeven door de faculteit van de wijsbegeerte en letteren" 114e aflevering, goede staat, B83852‎


Phone number : +32476917667

EUR20.00 (€20.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : R32339

(1973)

Phone number : +32476917667

EUR35.00 (€35.00 )
Previous 1 ... 358 359 360 361 ... 517 673 829 985 ... 986 Next Exact page number ? OK
Get it on Google Play Get it on AppStore
Belgium
The item was added to your cart
You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !