Previous 1 ... 350 351 352 353 ... 511 669 827 985 ... 986 Next Exact page number ? OK

‎Diverse auteurs‎

Reference : S76306

(1928)

‎Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. 24e jaargang nr.2 (augustus 1928) [handelt o.a. over Richard Baseleer en Henri de Braekeleer]‎

‎Antwerpen/Amsterdam, Onze kunst/L.J.Veen 1928 pp.57-100 geïllustreerd + buitentekstplaten (zw/w), 29cm., geïllustreerde omslag, enkele roestvlekjes, mooie staat, [bevat voornamelijk: DELEN A.J.J., Richard Baseleer (pp.57-76 met 13 afbeeldingen) & BERNARD Charles, Henri de Braekeleer. Een retrospectieve tentoonstelling in het Musée du Luxembourg te Parijs (pp.77-81 met 4 afbeelding], S76306‎


Phone number : +32476917667

EUR17.00 (€17.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : S76333

(1915)

‎Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.6 (juni 1915) [handelt o.a. over Lizzy Ansingh]‎

‎Amsterdam, L.J.Veen/Onze Kunst 1915 pp.145-170 geïllustreerd + buitentekstplaten (zw/w), 29cm., geïllustreerde omslag, enkele roestvlekjes, goede staat, [bevat voornamelijk: DRAAYER-DE HAAS Albertine, Lizzy Ansingh (pp.145-156 met 7 ills.) & HOOGEWERFF-TAMMINEN H.M., Vlaamsche goudsmeden te Rome in de 16de en 17de eeuw (pp.157-166 met 2 ills.)], S76333‎


Phone number : +32476917667

EUR15.00 (€15.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : S76337

(1911)

‎Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.13 (december 1911) [handelt o.a. over Joh. B. Smits]‎

‎Amsterdam, L.J.Veen/Onze Kunst 1911 pp.161-196 geïllustreerd + buitentekstplaten (zw/w), 29cm., geïllustreerde omslag, luttele roestvlekjes, goede staat, [bevat voornamelijk: GOFFIN Arnold, De tentoonstelling van oude kunst te Mechelen (pp.161-171 met 10 ills.) & DE ROOS S.H., Joh. B. Smits (pp.175-185 met 12 ills.)], S76337‎


Phone number : +32476917667

EUR15.00 (€15.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : S76347

(1910)

‎Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 9e jaargang nr.7 (juli 1910)‎

‎Amsterdam/Antwerpen, L.J.Veen/Onze Kunst 1910 pp.1-32 geïllustreerd + buitentekstplaten (zw/w), 29cm., geïllustreerde omslag, luttele roestvlekjes, onopengesneden, mooie staat, [bevat voornamelijk: DE BOSSCHERE J., De techniek der Antwerpsche teekenaars. Eenige teekeningen uit het Museum Plantin-Moretus (pp.5-22 met 10 ills.)], S76347‎


Phone number : +32476917667

EUR15.00 (€15.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : S76410

(1909)

‎Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.1 (januari 1909) [handelt o.a. over Lucas van Leyden, Jan Stobbaerts en Chris Lebeau]‎

‎Amsterdam/Antwerpen, L.J.Veen/Buschmann 1909 pp.1-52 geïllustreerd + buitentekstplaten (zw/w), 29cm., geïllustreerde omslag, luttele roestvlekjes, goede staat, [bevat voornamelijk: DULBERG Franz, Lucas van Leyden (DULBERG Franz, Lucas van Leyden (pp.1-17 met 8 ills.) & EEKHOUD Georges, Jan Stobbaerts (pp.18-33 met 13 ills.) & VAN DIEDENHOVEN Walter, Damasten van Chris Lebeau (pp.34-45 met 6 ills.)], S76410‎


Phone number : +32476917667

EUR20.00 (€20.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : S76543

(1929)

‎Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. 25e jaargang nr.1 (januari 1929) [handelt o.a. over James Ensor en Rembrandt]‎

‎Amsterdam, L.J.Veen 1929 pp.1-48 geïll. + buitentekstplaten (zw/w), 29cm., geïllustreerde omslag, enkele roestvlekjes, mooie staat, [bevat voornamelijk: BERNARD Charles, James Ensor (pp.1-10 met 21 ills.) & ZWARTS Jac., Het echtpaar van "Het Joodsche Bruidje" van Rembrandt (pp.11-42 met 9 ills.)], S76543‎


Phone number : +32476917667

EUR20.00 (€20.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : S76548

(1914)

‎Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.9 (september 1914) [handelt o.a. over Rembrandt]‎

‎Amsterdam/Antwerpen, L.J.Veen/Onze kunst 1914 pp.69-92 geïll. + buitentekstplaten (zw/w), 29cm., geïllustreerde omslag, enkele roestvlekjes, mooie staat, [bevat voornamelijk: KRONIG J.O., Twee vroege werken van Rembrandt in het Museum te Stockholm (pp.69-70 met 2 ills.) & EEKHOUD Georges, De driejaarlijksche tentoonstelling te Brussel 1914 (I. Schilder- en graveerkunst) (pp.71-85 met 13 ills.)], S76548‎


Phone number : +32476917667

EUR15.00 (€15.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : S76549

(1914)

‎Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.10 (october 1914) [handelt o.a. over Jacob Jordaens]‎

‎Amsterdam/Antwerpen, L.J.Veen/Onze kunst 1914 pp.93-116 geïll. + buitentekstplaten (zw/w), 29cm., geïllustreerde omslag, enkele roestvlekjes, mooie staat, [bevat voornamelijk: GOFFIN Arnold, De driejaarlijksche tentoonstelling te Brussel 1914 (II. Beeldhouw- en penningkunst) (pp.96-106 met 7 ills.) & BREDIUS A., Jacob Jordaens, beeldhouwer (pp.107-110)], S76549‎


Phone number : +32476917667

EUR15.00 (€15.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : S76550

(1911)

‎Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.11-12 (november-december 1911-1912) [handelt o.a. over Eugène Smits]‎

‎Amsterdam/Antwerpen, L.J.Veen/Onze kunst 1911-1912 pp.117-176 geïll. + buitentekstplaten (zw/w), 29cm., geïllustreerde omslag, enkele roestvlekjes, luttele aantekeningen in pen, goede staat, [bevat voornamelijk: LAMBOTTE Paul, Eugène Smits, kunstschilder (pp.117-136 met 18 ills.) & ERASME, Eugène Smits (pp.137-139 met 2 ills.)], S76550‎


Phone number : +32476917667

EUR30.00 (€30.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : S76551

(1907)

‎Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.7 (juli 1907) [handelt o.a. over Van Dijck, Alfred Stevens en W. Penaat]‎

‎Amsterdam/Antwerpen, L.J.Veen/Buschmann 1907 pp.1-36 geïll. + buitentekstplaten (zw/w), 29cm., geïllustreerde omslag, enkele roestvlekjes, mooie staat, [bevat voornamelijk: ROOSES Max, Van Dijck's leer- en reisjaren (pp.1-13 met 9 ills.) & LAMBOTTE Paul, Alfred Stevens (vervolg) (pp.14-19 met 6 ills.) & LANDRE T., W.Penaat (slot) (pp.25-28 met 6 ills.)], S76551‎


Phone number : +32476917667

EUR15.00 (€15.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : S76553

(1907)

‎Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.10 (october 1907) [handelt o.a. over Van Dijck, Alfred Stevens en W. Penaat]‎

‎Amsterdam/Antwerpen, L.J.Veen/Buschmann 1907 pp.109-144 geïll. + buitentekstplaten (zw/w), 29cm., geïllustreerde omslag, enkele roestvlekjes, mooie staat, [bevat voornamelijk: HYMANS H., De tentoonstelling van het Gulden Vlies te Brugge (I) (pp.109-121 met 13 ills.) & DUMONT-WILDEN L., Belgische kunst te Venetië (pp.122-129) met 3 ills.) & VAN DEN BOSCH Jac., Nationale kunst (pp.130-139 met 8 ills.)], S76553‎


Phone number : +32476917667

EUR15.00 (€15.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : S76276

(1903)

‎Onze kunst / Notre art. Edition spéciale avec traduction française, 2e jaargang nr.3 (maart 1903) [handelt o.a. over Dirk Nijland en van der Goes]‎

‎Amsterdam/Antwerpen, L.J.Veen/Buschmann 1903 pp.39-53 (en français) + pp.85-116 (in het Nederlands) geïllustreerd + buitentekstplaten (zw/w), 29cm., geïllustreerde omslag (omslagontwerp door H.P. Berlage), luttele roestvlekjes, mooie staat, [tweetalig/ bilingue: français-néerlandais; bevat voornamelijk: WINKLER PRINS J., Dirk Nijland (pp.85-92 met 5 ills. + pp.39-42) & ROOSES Max, De teekeningen der Vlaamsche meesters / Les dessins des maîtres flamands (De kleinmeesters der XVIe eeuw / Les petits maîtres du XVIe siècle: J. de Patinir - H. van Cleve - Jan Breughel I - Seb. Vrancx etc. (pp.93-100 met 6 ills. + pp.42-44) & P.B., Een nieuwe van der Goes in het Berlijnsche museum / Un nouveau van der Goes au Musée de Berlin (pp.101-105 met 2 ills. + pp.44-48], S76276‎


Phone number : +32476917667

EUR15.00 (€15.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : S76279

(1903)

‎Onze kunst / Notre art. Edition spéciale avec traduction française. 2e jaargang nr.5 (mei 1903) [handelt o.a. over Jan van Brugge]‎

‎Amsterdam/Antwerpen, L.J.Veen/Buschmann 1903 pp.71-85 (en français) + pp.153-188 (in het Nederlands) geïllustreerd + buitentekstplaten (zw/w), 29cm., geïllustreerde omslag (omslagontwerp door H.P. Berlage), luttele roestvlekjes, mooie staat, [bevat voornamelijk: DE MAREZ Hendrik, Jan van Brugge / Jehan de Bruges (pp.153-163 met 4 ills. + pp.73-75) & VAN DER PEK J.E., Naar aanleiding van Park-Wyck / A prospos de la Villa Park-Wyck à Amsterdam (pp.164-172 met 5 ills. + pp.75-78) & ROOSES Max, De teekeningen der Vlaamsche meesters (de landschapschilders - de graveurs, bouwmeesters en verluchters) / Les dessins des maîtres flamands (les paysagistes - les graveurs, architectes et enlumineurs) (pp.173-180 met 6 ills. + pp.78-80)], S76279‎


Phone number : +32476917667

EUR15.00 (€15.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : S76272

(1903)

‎Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.1 (januari 1903) [handelt o.a. over Constantin Meunier en Rubens]‎

‎Amsterdam/Antwerpen, L.J.Veen/Buschmann 1903 pp.1-44 geïllustreerd + buitentekstplaten (zw/w), 29cm., geïllustreerde omslag (omslagontwerp door H.P. Berlage), luttele roestvlekjes, goede staat, [bevat voornamelijk: VERMEYLEN Aug., Constantin Meunier (pp.1-9 met 8 ills., wordt vervolgd) & VETH Jan, Een inleiding tot Rubens (pp.10-18 met 2 ills.) & VOGELSANG W., Hollandsche gebruikskunst (' binnenhuis, de woning, arts & crafts) (pp.19-32 met 9 ills.], S76272‎


Phone number : +32476917667

EUR15.00 (€15.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : S76273

(1903)

‎Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.2 (februari 1903) [handelt o.a. over Constantin Meunier]‎

‎Amsterdam/Antwerpen, L.J.Veen/Buschmann 1903 pp.45-84 geïllustreerd + buitentekstplaten (zw/w), 29cm., geïllustreerde omslag (omslagontwerp door H.P. Berlage), luttele roestvlekjes, mooie staat, [bevat voornamelijk: VERMEYLEN Aug., Constantin Meunier (vervolg en slot) (pp.45-50 met 3 ills.) & ROOSES Max, De teekeningen der Vlaamsche meesters (de romanisten: Frans Floris - Marten de Vos - Stradanus - Peter van der Borcht - Otto Venius - Adam van Noort enz.) (pp.51-57 met 3 ills.) & THORN PRIKKER Ed., De Deventer tapijtfabriek en Colenbrander's ontwerp (pp.58-70 met 7 ills.)], S76273‎


Phone number : +32476917667

EUR15.00 (€15.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : S76275

(1903)

‎Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.3 (maart 1903) [handelt o.a. over Dirk Nijland en van der Goes]‎

‎Amsterdam/Antwerpen, L.J.Veen/Buschmann 1903 pp.85-116 geïllustreerd + buitentekstplaten (zw/w), 29cm., geïllustreerde omslag (omslagontwerp door H.P. Berlage), luttele roestvlekjes, mooie staat, [bevat voornamelijk: WINKLER PRINS J., Dirk Nijland (pp.85-92 met 5 ills.) & ROOSES Max, De teekeningen der Vlaamsche meesters (De kleinmeesters der XVIe eeuw: J. de Patinir - H. van Cleve - Jan Breughel I - Seb. Vrancx etc. (pp.93-100 met 6 ills.) & P.B., Een nieuwe van der Goes in het Berlijnsche museum (pp.101-105 met 2 ills.)], S76275‎


Phone number : +32476917667

EUR15.00 (€15.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : S76277

(1903)

‎Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.4 (april 1903) [handelt o.a. over D. Wiggers en Rubens]‎

‎Amsterdam/Antwerpen, L.J.Veen/Buschmann 1903 pp.117-151 geïllustreerd + buitentekstplaten (zw/w), 29cm., geïllustreerde omslag (omslagontwerp door H.P. Berlage), luttele roestvlekjes, mooie staat, [bevat voornamelijk: ROOSES Max, De verzameling Pacully te Parijs (pp.117-126 met 4 ills.) & SIMONS L., D. Wiggers (pp.127-132 met 7 ills.) & ROOSES Max, De druiven persende boschgod met tijgerin door Rubens (pp.133-135 met 2 ills.)], S76277‎


Phone number : +32476917667

EUR15.00 (€15.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : S76278

(1903)

‎Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.5 (mei 1903) [handelt o.a. over Jan van Brugge]‎

‎Amsterdam/Antwerpen, L.J.Veen/Buschmann 1903 pp.153-188 geïllustreerd + buitentekstplaten (zw/w), 29cm., geïllustreerde omslag (omslagontwerp door H.P. Berlage), luttele roestvlekjes, mooie staat, [bevat voornamelijk: DE MAREZ Hendrik, Jan van Brugge (pp.153-163 met 4 ills.) & VAN DER PEK J.E., Naar aanleiding van Park-Wyck (pp.164-172 met 5 ills.) & ROOSES Max, De teekeningen der Vlaamsche meesters (de landschapschilders - de graveurs, bouwmeesters en verluchters (pp.173-180 met 6 ills.)], S76278‎


Phone number : +32476917667

EUR15.00 (€15.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : S76282

(1903)

‎Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.7 (juli 1903) [handelt o.a. over Rubens en Jan Eisenloeffel]‎

‎Amsterdam/Antwerpen, L.J.Veen/Buschmann 1903 pp.1-32 geïllustreerd + buitentekstplaten (zw/w), 29cm., geïllustreerde omslag (omslagontwerp door H.P. Berlage), luttele roestvlekjes, gedeeltelijk onopengesneden, mooie staat, [bevat voornamelijk: ROOSES Max, De teekeningen der Vlaamsche meesters (Rubens) (pp.1-9 met 6 ills., wordt vervolgd) & WALENKAMP H., Het metaalwerk van Jan Eisenloeffel (pp.10-21 met 9 ills.)], S76282‎


Phone number : +32476917667

EUR15.00 (€15.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : S76283

(1903)

‎Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.8 (augustus 1903) [handelt o.a. over Rubens]‎

‎Amsterdam/Antwerpen, L.J.Veen/Buschmann 1903 pp.33-64 geïllustreerd + buitentekstplaten (zw/w), 29cm., geïllustreerde omslag (omslagontwerp door H.P. Berlage), luttele roestvlekjes, mooie staat, [bevat voornamelijk: VETH Jan, Nieuwe graveerkunst in Nederland (pp.33-43 met 5 ills.) & ROOSES Max, De teekeningen der Vlaamsche meesters (Rubens, vervolg en slot) (pp.44-50 met 6 ills.)], S76283‎


Phone number : +32476917667

EUR15.00 (€15.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : S76286

(1903)

‎Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.11 (november 1903)‎

‎Amsterdam/Antwerpen, L.J.Veen/Buschmann 1903 pp.123-150 geïllustreerd + buitentekstplaten (zw/w), 29cm., geïllustreerde omslag (omslagontwerp door H.P. Berlage), luttele roestvlekjes, mooie staat, [bevat voornamelijk: EEKHOUD G., De driejaarlijksche tentoonstelling te Brussel (pp.123-132 met 6 ills.) & ROOSES Max, De teekeningen der Vlaamsche meesters (de leerlingen van Rubens) (pp.133-142 met 11 ills.], S76286‎


Phone number : +32476917667

EUR15.00 (€15.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : S76324

(1902)

‎Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 1e jaargang nr.7 (juli 1902) [handelt o.a. over Frans Courtens]‎

‎Antwerpen/Amsterdam, Buschmann / L.J. Veen 1902 pp.1-28 geïllustreerd + buitentekstplaten (zw/w), 29cm., geïllustreerde omslag (omslagontwerp door H.P. Berlage, omslag licht hersteld), goede staat, [bevat o.a.: EEKHOUD Georges, Frans Courtens (pp.1-11 met 9 ills.) & SLUYTERMAN K., Kunst in de advertentie (pp.12-19 met 8 ills.)], S76324‎


Phone number : +32476917667

EUR15.00 (€15.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : S76326

(1902)

‎Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 1e jaargang nr.11 (november 1902)‎

‎Antwerpen/Amsterdam, Buschmann / L.J. Veen 1902 pp.121-154 geïllustreerd + buitentekstplaten (zw/w), 29cm., geïllustreerde omslag (omslagontwerp door H.P. Berlage), luttele roestvlekjes, goede staat, [bevat o.a.: ROOSES Max, De teekeningen der Vlaamsche meesters (de vaderlandsche school in de XVIe eeuw - de romanisten) (pp.121-125 met 3 ills.) & COENEN Fr., Het museum Willet-Holthuysen (het Delftsch aardewerk) (pp.126-134 met 5 ills.) & P.B., De driejaarlijksche tentoonstelling te Gent (pp.135-144 met 4 ills.)], S76326‎


Phone number : +32476917667

EUR15.00 (€15.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : S76380

(1909)

‎Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 8e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1909) [1e halfjaar volledig]‎

‎Antwerpen / Amsterdam, Buschmann / L.J.Veen 1909 252pp.geïllustreerd + buitentekstplaten (zw./w.), 29cm., groenlinnen band met goudopdruk (voorkant van de originele omslag van nr.1 en nr.5 mee ingebonden), enkele roestvlekjes, goede staat, S76380‎


Phone number : +32476917667

EUR50.00 (€50.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : S76381

(1908)

‎Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 7e jaargang nr.7-12 (juli-december 1908) [2e halfjaar volledig]‎

‎Antwerpen / Amsterdam, Buschmann / L.J.Veen 1908 263pp.geïllustreerd + buitentekstplaten (zw./w.), 29cm., groenlinnen band met goudopdruk (voorkant van de originele omslag van nr.7 en achterkant van de originele omslag van nr.12 ingebonden), enkele roestvlekjes, goede staat, S76381‎


Phone number : +32476917667

EUR50.00 (€50.00 )
Previous 1 ... 350 351 352 353 ... 511 669 827 985 ... 986 Next Exact page number ? OK
Get it on Google Play Get it on AppStore
Belgium
The item was added to your cart
You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !