Previous 1 ... 337 338 339 340 ... 501 662 823 984 ... 985 Next Exact page number ? OK

‎Diverse auteurs‎

Reference : S58597

(1938)

‎Het huis van P.P. Rubens - periodisch bulletin nrs.1 & 2 (juli & oktober 1938) [2 volumes]‎

‎Antwerpen, Comité der Antwerpsche Propagandawerken 1938 2 delen: samen 90pp.geïll., 27cm., orig. omslagen, goede staat, S58597‎


Phone number : +32476917667

EUR30.00 (€30.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : S53852

(1983)

‎Het kind in onze kunst van 1800 tot heden‎

‎Brussel, ASLK 1983 304pp.geïll., 21cm., Catalogus van tentoonstelling (Brussel, ASLK, 18 nov.1983 - 5 febr.1984), geïll.omslag, lichte slijtage, goede staat‎


Phone number : +32476917667

EUR23.00 (€23.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B101508

(1949)

‎Het Land van Aalst. Tijdschrift van de heemkundige kring "Het land van Aalst". 19 nummers ; jaargangen 1 en 2 volledig, jg.3 nr.6, jg.10 volledig en jg.11 nrs.1-2‎

‎Aalst, 1949-1959 Collectie van 19 nummers, samen ca. 1350pp., met enkele ills., gebroch., [bevat onder meer het "Erembodegemnummer (jg.2 nr.6, 168pp.)], gewicht: 2kg., [wordt enkel verkocht als lot!], B101508‎


Phone number : +32476917667

EUR120.00 (€120.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B95812

(1958)

‎Het land van Beveren, driemaandelijks heemkundig tijdschrift. Bijna volledige reeks van Jaargang I (1958) tot en met jaargang 24 (1981)‎

‎Beveren, 1958-1981 Bijna volledige collectie vanaf jaargang I (1958) tot en met jaargang 24 (1981) ; enkel jg.1 nr.3 en jg.2 nr.1 ontbreken, samen 94 afleveringen, samen ca. 3400pp., originele omslagen, 28cm. (jg.1-5) en 24cm. (jg.6-24), zeer goede staat, gewicht: 10kg., N.B. deze reeks wordt enkel als geheel aangeboden (er worden dus geen losse nummers van verkocht!), B95812‎


Phone number : +32476917667

EUR600.00 (€600.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : M83539

(1976)

‎Het orgelbezit in de provincie Limburg‎

‎Sint-Truiden, Provinciale Dienst voor het kunstpatrimonium 1976 303pp. met 26 zw/w foto's, 29cm., in de reeks "Kunst & oudheden in Limburg" nr.16, goede staat, [Bevat informatie, per orgel, over de orgelbouwer, het bouwjaar, het instrument, geschiedenis en locatie, met chronologisch-alfabetische werklijsten van de orgelbouwers], M83539‎


Phone number : +32476917667

EUR40.00 (€40.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : L86130

(1949)

‎Het Oude Land van Loon, orgaan van de federatie der geschied- en oudheidkundige kringen van Limburg. Jaargang IV (1949), V (1950), VI (1951) & VII (1952)‎

‎, 1949-1952 4 volledige jaargangen (4-7) ingebonden in 1 volume: 192 + 224 + 200 + 190pp., 24cm., gecart.band (linnen rug met titel in goudopdruk, originele omslagen niet mee ingebonden), goede staat, L86130‎


Phone number : +32476917667

EUR120.00 (€120.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B104603

(1991)

‎Het Paleis van Brussel, acht eeuwen kunst en geschiedenis‎

‎Brussel, Gemeentekrediet 1991 382pp., rijkelijk geïllustreerd, blauwlinnen uitgeversband met titel in goudopdruk, geïll. stofwikkel, in gecart. foedraal, 34cm., zeer goede staat, gewicht: 3.2kg., B104603‎


Phone number : +32476917667

EUR65.00 (€65.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B108480

(1991)

‎Het Paleis van Brussel, acht eeuwen kunst en geschiedenis‎

‎Brussel, Gemeentekrediet 1991 382pp., rijkelijk geïllustreerd, blauwlinnen uitgeversband met titel in goudopdruk, 34cm., goede staat, gewicht: 2.7kg., B108480‎


Phone number : +32476917667

EUR50.00 (€50.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B104184

(1991)

‎Het Pand - Acht eeuwen geschiedenis van het oud Dominicanenklooster te Gent‎

‎Tielt, Lannoo 1991 144pp., rijkelijk geïllustreerd, linnen uitgeversband, stofwikkel, 30cm., goede staat, B104184‎


Phone number : +32476917667

EUR30.00 (€30.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B100387

(1974)

‎Het pand der Geschoeide Karmelieten en de wijk "Het Patershol" te Gent‎

‎Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen 1974 159pp. met zw/w tekeningen in tekst + 44 zw/w illustraties buiten tekst & enkele uitvouwbare platen, 24cm., gebroch., goede staat, B100387‎


Phone number : +32476917667

EUR40.00 (€40.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : J115302

(2003)

‎Het recht in trefwoorden ontsloten : Een halve eeuw Algemene Praktische Rechtsverzameling (A.P.R.)‎

‎Mechelen, Kluwer 2003 xi + 179pp., gecart. uitgeversband, transparante stofwikkel, 25cm., zeer goede staat, ISBN 90-5928-160-8, J115302‎


Phone number : +32476917667

EUR45.00 (€45.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B12528

‎Het Roomsch Katholiek Vlaamsch Nationalisme‎

‎, 68pp., Brugge, Tijdschrift "Branding" (Brochurenreeks Nr.1), s.d.‎


Phone number : +32476917667

EUR10.00 (€10.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B108146

(2007)

‎Het Steen en de burgers - Onderzoek van de laatmiddeleeuwse gevangenis van Mechelen‎

‎Mechelen, Stad Mechelen 2007 237pp., met illustraties, + bijgevoegd: CD-Rom, gecart. uitgeversband, 31cm., goede staat, gewicht: 1.3kg., B108146‎


Phone number : +32476917667

EUR45.00 (€45.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B65661

(1854)

‎Het taelverbond. Tijdschrift voor geschiedenis, tael-, oudheid- en letterkunde. 1854 [2 delen in 1 vol.]‎

‎Antwerpen, Peeters 1854 2 delen in 1 vol.: 278 + 284pp., 23cm., gecart.band, gemarbreerde platten, lederen rug met goudopdruk, enkele stempeltjes, goede staat‎


Phone number : +32476917667

EUR80.00 (€80.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B84510

(1999)

‎Het transport en het stedelijke netwerk in de Zuidelijke Nederlanden‎

‎Antwerpen, Ufsia 1999 pp.135-310, geïllustreerd met tabellen en enkele plannen, 24cm., themanummer van tijdschrift "Bijdragen tot de Geschiedenis (bijzonderlijk van het aloude hertogdom Brabant)" Jg.82 afl.3-4 (1999), goede staat, B84510‎


Phone number : +32476917667

EUR24.00 (€24.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B95609

(2010)

‎Het Turnhoutse geheugen van Brabant. Opstellen over de geschiedenis van Turnhout, de Antwerpse Kempen en het hertogdom Brabant aangeboden aan Harry de Kok [2 volumes, in: Taxandria Jaarboek 2010, Nieuwe reeks deel LXXXII (82)]‎

‎Turnhout, Taxandria 2010 Volledig in 2 delen: 340 + 335pp., met enkele ills., 22cm., gebroch., met stofwikkels, in de reeks "Taxandria, Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen" 2010 Nieuwe reeks deel LXXXII (82), zeer goede staat, B95609‎


Phone number : +32476917667

EUR60.00 (€60.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B48464

(1988)

‎Het Verbond der verzorgingsinstellingen 1938-1988 Vijftig jaar ten dienste van de Caritas-verzorgingsinstellingen‎

‎Leuven, VVI & Kadoc-KU Leuven 1988 240pp.geïll., 28cm., goede staat, B48464‎


Phone number : +32476917667

EUR20.00 (€20.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B84505

(2001)

‎Het verbruik in de Brabantse steden. La consommation dans les villes brabançonnes. De Brabantse Stad twaalfde colloquium, Nijvel 23-25/09/1999. La ville Brabançonne Douxième colloque Nivelles 23-25/09/1999‎

‎Antwerpen, 2001 pp.355-568 met enkele zw/w illustraties, 24cm., geïllustreerde stofwikkel, themanummer van tijdschrift "Bijdragen tot de Geschiedenis (bijzonderlijk van het aloude hertogdom Brabant)" Jg.84 afl.4 (2001), mooie staat, B84505‎


Phone number : +32476917667

EUR30.00 (€30.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B64799

(1985)

‎Het verdriet van Vlaanderen? Over de macht van de katholieke zuil‎

‎Antwerpen / Weesp, Standaard 1985 259pp.geïll., 20cm.‎


Phone number : +32476917667

EUR15.00 (€15.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B56596

(1994)

‎Het verenigingsleven in Hemiksem‎

‎Hemiksem, Heymissen 1994 96pp.rijkelijk geïll., Luxe-uitgave gedrukt in beperkte genummerde oplage: dit is nr.16, gecart.band met goudopdruk, geïll.stofwikkel, mooie staat‎


Phone number : +32476917667

EUR30.00 (€30.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B99119

(2002)

‎Het Villerscollege te Leuven. Geschiedenis, restauratie, bestemming‎

‎Brussel, AR 2002 69pp., rijkelijk geïllustreerd, 30cm., gebroch., zeer goede staat, B99119‎


Phone number : +32476917667

EUR20.00 (€20.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B58872

(1978)

‎Het volksonderwijs in België in de 19de eeuw (colloquium Leuven 1-2 dec.1978) - L'enseignement populaire en Belgique au XIXe siècle (colloque Louvain 1-2 déc.1978)‎

‎Leuven, 1978 53pp., in-4, [bevat 9 artikels waarvan 6 in Nederlands, contient 9 articles dont 3 en français], B58872‎


Phone number : +32476917667

EUR17.00 (€17.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : G634

(1977)

‎Historiographia Antiqua - Commentationes Lovanienses in honorem W.Peremans septuagenarii editae [bundeling artikels & bibliografie van W.Peremans]‎

‎Leuven, University Press 1977 350pp., in de reeks "Symbolae - Facultatis Litterarum et Philosophiae lovaniensis" Series A-Vol.6, linnen uitgeversband, 25cm., mooie staat, K634‎


Phone number : +32476917667

EUR40.00 (€40.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B20903

‎Hoe België W.O.II. Overleefde!‎

‎, Brussel, Reinaert 1975, 335pp.tekst + 62pp.zw/w.ills., gecart.band met stofwikkel‎


Phone number : +32476917667

EUR12.00 (€12.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B91114

(1947)

‎HOK. Jaarboek van Hoogstraten's Oudheidkundige Kring, 8e-15 jaar, 1940-1947‎

‎Brecht, Drukk. Braeckmans 1947 49pp., 25cm., originele omslag, zeldzaam, B91114‎


Phone number : +32476917667

EUR24.00 (€24.00 )
Previous 1 ... 337 338 339 340 ... 501 662 823 984 ... 985 Next Exact page number ? OK
Get it on Google Play Get it on AppStore
Belgium
The item was added to your cart
You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !