Previous 1 ... 331 332 333 334 ... 498 662 826 990 ... 992 Next Exact page number ? OK

‎Diverse auteurs‎

Reference : B54918

(1932)

‎De Vliebergh-leergang in 1932 bij zijn 25-jarig bestaan‎

‎Leuven, De Vlaamsche Drukkerij 1932 329pp., stempeltje, 24cm., onopengesneden‎


Phone number : +32476917667

EUR30.00 (€30.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B87459

(1965)

‎De vrede van Gent (Verslag van de werkzaamheden van het internationaal colloquium op 26 en 27 september 1964 ingericht door de Rijksuniversiteit Gent)‎

‎Gent, C.A.T. 1965 109pp.+ 2 platen buiten tekst, 24cm., gebroch., in de reeks "Werken uitgegeven door het rectoraat van de Rijksuniversiteit te Gent" nr.16, goede staat, [bevat bijdragen in het Engels, Nederlands en Frans], B87459‎


Phone number : +32476917667

EUR30.00 (€30.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B64627

(2000)

‎De wereld van Karel Alexander van Lotharingen, gouverneur-generaal van de Oostenrijkse Nederlanden (1744-14780). Cultuur en maatschappij‎

‎Brussel, Dexia bank 2000 143.geïll.in kleur en zw./w., 30cm., in het tijdschrift "Het Tijdschrift van Dexia Bank" jg.54 nr.212‎


Phone number : +32476917667

EUR20.00 (€20.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B55193

(1992)

‎De werkloosheidsverzekering in de jaren negentig - L'assurance-chomage dans les années nonnante‎

‎Leuven, Universitaire Pers 1992 489pp., 24cm., [bilingue: nederlands-français]‎


Phone number : +32476917667

EUR25.00 (€25.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B95810

(1932)

‎De Zuiderkempen, geschied- en oudheidkundige kring voor de kantons Westerloo, Beringen en Mol (en Herentals, Tongerloo). Bijna volledige reeks van jaargang 1 (1932) tot en met jaargang 16 (1947)‎

‎, 1932-1947 Bijna volledige reeks van dit tijdschrift dat verscheen van 1932 (jg.1) tot en met 1947 (jg.16), slechts 4 afleveringen ontbreken: jg.1 nrs.2-3-4 en jg.15 nr.4, 24cm., originele omslagen, zeer goede staat, [Inhoud: Jaargang 1 afl.1 (1932, 16pp.), Jg.2 afl.1-2-3-4 (1933-1934, 128pp.), Jg.3 afl.1-2-3-4 (1934-1935, 128pp.), Jg.4 afl.1-2-3-4 (1935-1936, 128pp.), Jg.5 afl.1-2-3-4 (1936, 128pp.), Jg.6 afl.1-2-3/4 (1937, 128pp.), Jg.7 afl.1-2-3-4 (1938, 128pp.), Jg.8 afl.1-2-3-4 (1939, 128pp.), Jg.9 afl.1-2/3-4 (1940, 16 + 68pp.), Jg.10 afl.1/2-3-4 (1941, 100pp.), Jg.11 afl.1-2-3-4 (1942, 96pp.), Jg.12 afl.1-2-3-4 (1943, 96pp.), jg.13-14 in volledig 1 aflevering (1944-1945, 32pp.), Jg.15 afl.1-2/3-4 (1946, 80pp.), Jg.16 afl.1-2-3/4, 92pp.)], B95810‎


Phone number : +32476917667

EUR450.00 (€450.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B67457

(1986)

‎De Zwartzusters van Brugge. Diksmuide, Oostende, Veurne en Brazilië‎

‎Brugge, Van de Wiele 1986 336pp., met illustraties, 31cm., tekst gedrukt in 2 kolommen, linnen band, geïllustreerde stofwikkel, goede staat, B67457‎


Phone number : +32476917667

EUR37.00 (€37.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B102812

(1936)

‎Diestersche Kunstkring, Vereeniging voor kunst, geschiedenis, oudheidkunde en folklore. 8ste Jaarboek, 1936‎

‎Diest, 1936 110pp. + [8] pp. met publiciteit + illustraties buiten tekst, 24cm., originele omslag, enkele roestplekjes, goede staat, B102812‎


Phone number : +32476917667

EUR35.00 (€35.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B64908

(1990)

‎Dossier: 100 jaar Boeren‎

‎Berchem, EPO 1990 220pp., 21cm., [Uitgave n.a.v. het 100-jarig bestaan van de Boerenbond (België)]‎


Phone number : +32476917667

EUR14.00 (€14.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B73693

(2002)

‎Dossiers: vergiffenis en verzoening? Een holocaustmuseum in Vlaanderen [in: Driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Auschwitz, 76-77, 2002]‎

‎Brussel, Studie- en Documentatiecentrum 2002 255pp., 24cm., in het tijdschrift "Driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Auschwitz" nummer 76-77, goede staat, [bijdragen in het Nederlands en het Frans], B73693‎


Phone number : +32476917667

EUR20.00 (€20.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B16775

‎Drie bouwmeesters: P.W.Segers - G.Eyskens - R.Houben‎

‎, Brussel, Jan Gysen, 1974, 103pp., [editie verschenen t.g.v. de huldiging van P.W.Segers, G.Eyskens & N.R.Houben, ministers van Staat, tijdens het 26e Nationaal Congres van de CVP in het Congressenpaleis te Brussel op 7 decemeber 1974]‎


Phone number : +32476917667

EUR13.00 (€13.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : S81105

(1973)

‎Dries 50 [Dries Vandenbroeck, 1923-1973]‎

‎s.l., Bescherm- en vriendenkomitee Dries 50 1973 [+/- 130] pp., rijkelijk geïllustreerd in kleur en zw/w, gesigneerd door de kunstenaar, beperkte genummerde oplage; nr.340/1000, linnen band, geïllustreerde stofwikkel, in oblong (31x34cm.), goede staat, S81105‎


Phone number : +32476917667

EUR40.00 (€40.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B86340

(1928)

‎Dr. K. de Flou 1853-1928 Gedenkboek. Huldebetoon ter eere van Karel De Flou... ter gelegenheid van zijn 75ste verjaring gehouden te Brugge den 4 november 1928‎

‎s.l., Uitvoerend Comiteit 1928 105pp.+ frontispice (portret), 29cm., gebroch., enkele roestplekjes, goede staat, B86340‎


Phone number : +32476917667

EUR30.00 (€30.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B88171

(1990)

‎Dronghine. Jaarboek 1990 Heemkundige kring Dronghine‎

‎Drongen, 1990 161pp.met zw/w ills., in-4, gebroch., goede staat, B88171‎


Phone number : +32476917667

EUR30.00 (€30.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : T45089

(1975)

‎Dr. Robrecht Stock - Liber amicorum‎

‎Tielt, 1975 192pp.met portret‎


Phone number : +32476917667

EUR20.00 (€20.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B92784

(1808)

‎Dry-honderd-vyftig-jaerige Jubilé der berugte instellinge van den dienst der agtbaere heeren Aelmoessenieren der stad Antwerpen, gevierd den vyfden van winter-maend MDCCCVIII (1808)‎

‎Antwerpen, uyt de drukkerye van H.P. Vander Hey 1808 67pp., met handgeschreven ex-libris van VandenBemden, blinde omslag, 28cm., goede staat, zeldzaam, [bevat diverse toespraken en gelegenheidsgedichten, en een lijst van leden van 1458 tot 1808], B92784‎


Phone number : +32476917667

EUR100.00 (€100.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B84511

(1990)

‎Economische herorientatie en reorganisatie in de Brabantse steden tijdens de scheiding der Nederlanden (1550-1650). De Brabantse stad, Negende colloquium, Antwerpen 9-10 november 1990‎

‎Antwerpen, Ufsia 1990 pp.99-351, 24cm., themanummer van tijdschrift "Bijdragen tot de Geschiedenis (bijzonderlijk van het aloude hertogdom Brabant)" Jg.73 afl.3-4 (1990), goede staat, B84511‎


Phone number : +32476917667

EUR25.00 (€25.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B64798

(1986)

‎Een bewogen portret. Cultuur en politiek in Vlaanderen‎

‎Leuven, Kritak 1986 158pp., 21cm., in het tijdschrift "De Nieuwe Maand" jg.29 nr.7‎


Phone number : +32476917667

EUR15.00 (€15.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : L64669

(1992)

‎Een eeuw steenkool in Limburg‎

‎Tielt, Lannoo 1992 280pp. rijkelijk geïll.in kleur en zw./w., 30cm., linnen band, stofwikkel, mooie staat, L64669‎


Phone number : +32476917667

EUR50.00 (€50.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B84421

(1983)

‎Een eeuw vrijmetselarij in onze gewesten 1740-1840‎

‎Brussel, ASLK 1983 232pp.geïllustreerd, 21cm., goede staat, [Catalogus van tentoonstelling, Galerij ASLK, 27 mei - 31 juli 1983, bevat 100pp. met geschiedkundige artikels en vervolgens de omschrijving van 384 tentoongestelde voorwerpen], B84421‎


Phone number : +32476917667

EUR30.00 (€30.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B64891

(2007)

‎Een open boek. 8 jaar Verhofstadt‎

‎Brussel, VLD-nationaal 2007 194pp.rijkelijk geïll.in kleur, 23cm., mooie staat‎


Phone number : +32476917667

EUR14.00 (€14.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B93011

(1997)

‎Een paar eeuwen landelijk leven‎

‎Malle, Heemkundige Kring 1997 296pp., rijkelijk geïllustreerd met zw/w foto's, 24cm., gecart. band, in de reeks "Heemkundige kring van Malle" jaarboek 1997 (jaargang XVIII), goede staat, B93011‎


Phone number : +32476917667

EUR25.00 (€25.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B88588

(2004)

‎Een zee van toegelaten lust. Hoogtepunten uit de abdijbibliotheken in de provincie Antwerpen‎

‎Antwerpen, Provincie 2004 208pp.geïll., in-4, goede staat, B88588‎


Phone number : +32476917667

EUR20.00 (€20.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : R44759

(1911)

‎Eerste Nederlandsch Maria-Congres Averbode (België) 26-28 augustus 1910 - Verslagboek‎

‎Averbode, Abdij 1911 lxxxiii + 368pp., ingebonden in gecart. band met gemarbreerde platten en lederen rug met titel in goudopdruk, 24cm., stempeltje, goede staat, R44759‎


Phone number : +32476917667

EUR60.00 (€60.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B62865

(1981)

‎Eigen schoon en de Brabander. Huldenummer J.E. Davidts‎

‎Brussel, 1981 95pp.geïll., 24cm., in het tijdschrift "Eigen schoon en de Brabander", vol. 54, nr. 10-11-12 (okt.-nov.-dec. 1981), mooie staat‎


Phone number : +32476917667

EUR14.00 (€14.00 )

‎Diverse auteurs‎

Reference : B105939

(1949)

Phone number : +32476917667

EUR40.00 (€40.00 )
Previous 1 ... 331 332 333 334 ... 498 662 826 990 ... 992 Next Exact page number ? OK
Get it on Google Play Get it on AppStore
Belgium
The item was added to your cart
You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !