Previous 1 ... 246 247 248 249 ... 436 623 810 997 ... 999 Next Exact page number ? OK

‎DE CLIPPEL, K.‎

Reference : 25855

‎Joos Van Craesbeeck (ca. 1606 - ca. 1660). 2 VOLUMES.‎

‎Turnhout, Brepols, 2006 2 volumes hardcover, dusjacket,., XVIII+608 pages., 210 b/w ill., 190 x 250 mm, Languages: Dutch ISBN 9782503515670.‎


‎Joos van Craesbeeck was one of the leading genre painters in de seventeenth-century Southern Netherlands. As the only known pupil of Adriaen Brouwer, he contributed together with David II Teniers (1610-1690) and David III Ryckaert (1612-1661) to the revival of Flemish genre painting in the 1630s. His career was atypical by his combination of jobs. Originally trained as a baker, he did not start to paint until later in life, probably stimulated by the flowering of the arts in Antwerp. Initially he combined his painterly activities with the baker?s trade, but with the passing of time he devoted himself entirely to the arts. As so many painters, Joos van Craesbeeck was remarkably mobile. Coming from a prosperous and socially active family in the rather remote Hageland region, he spent his active life in the most important Brabantine cities of the era: first in Antwerp, than in Brussels. Over time, chroniclers have indulged in fantasies about Van Craesbeeck?s colourful nature to such an extent that in the nineteenth century, he and Adriaen Brouwer were presented as debauched cult heroes. Until today this romantic conceptualization determines the discourse about both painters. In the present book this image is adjusted by means of new findings about the life and work of Joos van Craesbeeck which are based on archival documents and the approximately hundred twenty paintings left behind by the artist. By situating Van Craesbeeck within the socio-economic and cultural world in which he worked, his oeuvre gains in meaning and his status as genre painter in light of reception-aesthetics is clarified. Van Craesbeeck?s works were primarily mainly intended for the free market and were bought by a cultivated and rather prosperous clientele with a sense of humour. This book is the first monograph that deals exclusively with this fascinating and non-conformist Brabantine genre painter. The catalogue raisonne forms the core of this study which -- for the first time -- assembles and describes at length Van Craesbeeck?s paintings. The preceding essay is composed of three chapters. After the chronicle of Van Craesbeeck?s fortunes focussing on the socio-economic and cultural background of the painter as well as his social status, the attention shifts from the second chapter onwards onto his work. In an attempt to reconstruct contemporary expectations, chapter 2 maps out genre-specific and decorum-related qualities of the comical paintings. Finally, a chronological outline is presented which positions Van Craesbeeck?s undated oeuvre within contemporary Netherlandish painting. Joos van Craesbeeck was n van de toonaangevende genreschilders in de zeventiende-eeuwse Zuidelijke Nederlanden. Als enige gekende leerling van Adriaen Brouwer, droeg hij samen met David II Teniers (1610-1690)en David III Ryckaert (1612-1661) bij tot de heropleving van de Vlaamse genreschilderkunst in de jaren 1630. Zijn loopbaan verliep atypisch door zijn cumul van beroepen. Oorspronkelijk was hij opgeleid als bakker. Wellicht geprikkeld door het Antwerpse artistieke elan, leerde hij nog op latere leeftijd het schildersvak aan. Terwijl hij aanvankelijk zijn schilderkunstige activiteiten met het bakkersberoep combineerde, wijdde hij zich later volledig aan het kunstenaarsschap. Zoals menig schilder in die tijd, was Joos van Craesbeeck buitengewoon mobiel. Afkomstig uit een welvarend en maatschappelijk ge ngageerd gezin in het enigszins afgelegen Hageland, bracht hij zijn actieve leven door in de belangrijkste Brabantse steden van het moment: eerst in Antwerpen, dan in Brussel. Omtrent Van Craesbeecks kleurrijke natuur werd dermate gefabuleerd dat hij tijdens de negentiende eeuw samen met Adriaen Brouwer als liederlijke cultuurheld werd opgevoerd. Deze romantische beeldvorming bepaalt nog steeds het gangbare discours over beide schilders. In dit boek wordt dit beeld bijgesteld aan de hand van nieuwe bevindingen omtrent het leven en werk van Joos van Craesbeeck op basis van archiefbescheiden en de zowat honderd twintig schilderijen die kunstenaar ons heeft nagelaten. Door Van Craesbeeck te situeren binnen de socio-economische en culturele wereld waarin hij werkzaam was, wint zijn oeuvre aan betekenis en wordt zijn statuut als genreschilder in het licht van de receptie-esthetica opgehelderd. Van Craesbeecks werken waren hoofdzakelijk bestemd voor de vrije markt en werden gekocht door een gecultiveerd, vrij welvarend en lachgraag publiek. Dit boek is de eerste monografie omtrent deze fascinerende en non-conformistische Brabantse genreschilder. ‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR95.00 (€95.00 )

‎ - De Clynsen J. - Brillant G.‎

Reference : 15940

(1914)

‎Partition de la chanson : Franco Belge (La) A sa Majesté Albert Roi des Belges ‎

‎Partitions sur la Première guerre Mondiale,Partitions sur la Belgique Digoudé-Diodet 1914‎


‎ Etat moyen Petit format ‎

Phone number : 06 12 41 09 89

EUR6.00 (€6.00 )

‎DE CNODDER, Remi;‎

Reference : 50437

‎Bob Bossche Schilderijen, aquarel en tekeningen. monografie.‎

‎, Ad Frytising, z.j. (1e druk),, Gebonden, Hardcover met stofomslag compleet. 80 pagina's overzicht van zijn werken.‎


ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR65.00 (€65.00 )

‎De Cnodder, Remi.‎

Reference : 53354

‎Frans Van Giel, ‎

‎, kunstkring 't Getij , 1952 Oorspronkelijk uitgevers omslag, 32x25cm, 8 pagina's + pagina grote afbeeldingen in kleur en z/w .‎


‎genummerde oplage geisgneerde door de kunstenaar en schrijver‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR40.00 (€40.00 )

‎DE CNODDER Remi‎

Reference : 93509

‎Ludo Huys.‎

‎Knokke, Ludo Huys, 1993. 25 x 34, 205 pp., très nombreuses planches et illustrations entièrement en couleurs, reliure d'édition et étui carton glacé illustré, très bon état.‎


‎"N° 569 sur 1000 exemplaires numérotés à la main; envoi autographe illustré de l'artiste; quadrilingue : néerlandais, français, anglais, allemand."‎

Librairie Ausone - Bruxelles

Phone number : 32 (0)2 410 33 27

EUR60.00 (€60.00 )

‎DE COCK Alfons‎

Reference : T90158

(1919)

‎Studien en essays over oude volksvertelsels‎

‎Antwerpen/ Gent/ Deventer, De Sikkel/ Ad.Hoste/ Kluwer s.d. [+/- 1919] 343pp., moderne gecart. band (gemarbreerde platten, linnenrug), orig. omslag mee ingebonden, 24cm., goede staat, T90158‎


Phone number : +32476917667

EUR50.00 (€50.00 )

‎DE COCK Alfons‎

Reference : T90149

(1950)

‎Uit de wonderwereld. Sprookjes voor grote en kleine kinderen. Jubileumuitgave 1850-1950‎

‎Gent, Fiat 1950 113pp.+ frontispice (portret van auteur) en tekeningen buiten tekst, 26cm., orig. omslag, goede staat, ["Prijsboek voor lagere en middelbare scholen"], T90149‎


Phone number : +32476917667

EUR40.00 (€40.00 )

‎DE COCK A. & TEIRLINCK Is. (& TEIRLINCK Herman)‎

Reference : B100455

(1908)

‎Kinderspel & kinderlust in Zuid-Nederland. Achtste deel: XVI: Tergspelletjes, XVII: Voor- en naspel, XVIII: Varia‎

‎Gent, Siffer 1908 Deel 8 (van de 8): 366pp., geïllustreerd met schema's en tekeningen van Herman Teirlinck, 26cm., gecart. band (gemarbreerde platten, linnen rug, wat gebruiksslijtage), originele omslag mee ingebonden, uitgave van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal- & letterkunde, klein stempeltje op titelblad, goed exemplaar, B100455‎


Phone number : +32476917667

EUR65.00 (€65.00 )

‎DE COCK A. & TEIRLINCK Is. (& TEIRLINCK Herman)‎

Reference : B100453

(1902)

‎Kinderspel & kinderlust in Zuid-Nederland. Eerste deel: Inleiding, I: loopspelen, II: Springspelen‎

‎Gent, Siffer 1902 Deel 1 (van de 8): 380pp., geïllustreerd met schema's en tekeningen van Herman Teirlinck, 26cm., gecart. band (gemarbreerde platten, linnen rug, wat gebruiksslijtage), originele omslag mee ingebonden, uitgave van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal- & letterkunde, klein stempeltje op titelblad, goed exemplaar, B100453‎


Phone number : +32476917667

EUR65.00 (€65.00 )

‎DE COCK A. & TEIRLINCK Is. (& TEIRLINCK Herman)‎

Reference : B100454

(1904)

‎Kinderspel & kinderlust in Zuid-Nederland. Vierde deel: VI: Ambachtsspelen, VII: Raadspelen, VIII: Schommelspelen‎

‎Gent, Siffer 1904 Deel 4 (van de 8): 360pp., geïllustreerd met schema's en tekeningen van Herman Teirlinck, 26cm., gecart. band (gemarbreerde platten, linnen rug, wat gebruiksslijtage), originele omslag mee ingebonden, uitgave van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal- & letterkunde, goed exemplaar, B100454‎


Phone number : +32476917667

EUR65.00 (€65.00 )

‎DE COCK A. & TEIRLINCK Is. (& TEIRLINCK Herman)‎

Reference : B100458

‎Kinderspel & kinderlust in Zuid-Nederland. Zevende deel:‎

‎Gent, Siffer Deel 7 (van de 8): 308pp., geïllustreerd met schema's en tekeningen van Herman Teirlinck, 26cm., gecart. band (gemarbreerde platten, linnen rug, wat gebruiksslijtage), originele omslag mee ingebonden, uitgave van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal- & letterkunde, klein stempeltje op titelblad, goed exemplaar, B100458‎


Phone number : +32476917667

EUR65.00 (€65.00 )

‎DE COCK, Bert;‎

Reference : 24478

‎WELIG EN WOELIG WAASLAND deel I ‎

‎, Zele, Reinaert, 1976 en Sint Niklaas, ACW, 1988, softcover origineel foto-kartonomslag, 130 x 210mm., 237 + 260pp., z/w illustratie. ISBN 9031003565.‎


‎Kroniek 1930 - 1976 van politieke en sociale feiten en stromingen die zich sinds 1930 in het Land van Waas hebben voorgedaan.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR15.00 (€15.00 )

‎DE COCK Bert‎

Reference : B87471

(1976)

‎Welig en woelig Waasland. kroniek 1930-1976‎

‎Zele, Reinaert Uitgaven 1976 237pp.+ illustraties buiten tekst, 21cm., gebroch., goede staat, B87471‎


Phone number : +32476917667

EUR23.00 (€23.00 )

‎DE COCK Bert‎

Reference : B72126

(1969)

‎Zestig jaar onmondigheid van het volk‎

‎Sint-Niklaas, Arrondissements Christelijk Werkersverbond 1969 167pp. + buitentekstplaten, 21cm., stempeltje, goede staat, [socio-politieke geschiedenis op basis van opzoekingen over het leven van de "Wase" parlementariërs], B72126‎


Phone number : +32476917667

EUR17.00 (€17.00 )

‎[DECOEN] - RADAR, Edmond.‎

Reference : 32718

‎Jean Decoen.- Preface de Michel de GHELDERODE.‎

‎Mechelen, Dessain, 1973. Hardcover in-12 carre, 337 pages, nombreuses illustrations en noir et en couleurs, cartonnage sous jaquette illustree en couleurs.- E.O.‎


‎Tres bel exemplaire. [NV-29] ‎

Phone number : 07 80 01 72 79

EUR18.00 (€18.00 )

‎DE COMMYNES Philippe (BASTIN Julia, ed.)‎

Reference : B69716

(1944)

‎Les mémoires de Philippe de Commynes‎

‎Bruxelles, Lebègue 1944B 78pp. + frontispice, 21cm., dans la "Collection nationale. 4e série" no.46, br., bon état, B69716‎


Phone number : +32476917667

EUR14.00 (€14.00 )

‎DE CONINCK Albert‎

Reference : 33978

‎Limbourg 1970, grèves des mineurs.‎

‎Bruxelles, Parti Communiste de Belgique, 1970. 15 x 24, 23 pp., quelques illustrations, broché, bon état.‎


Librairie Ausone - Bruxelles

Phone number : 32 (0)2 410 33 27

EUR11.00 (€11.00 )

‎DE CONINCK Roger‎

Reference : 100.283

‎"La Chastelaine de Vergi; version moderne de Roger De Coninck."‎

‎Bruges, Editions A. G. Stainforth, 1953. 13 x 16, 54 pp., broché, non coupé, très bon état (sauf traces d'adhésif sur les pages de garde).‎


‎"1 des 400 exemplaires numérotsés sur papier Featherweight (celui-ci non justifié); bois gravés de Victor Stuyvaert; page de titre bicolore."‎

Librairie Ausone - Bruxelles

Phone number : 32 (0)2 410 33 27

EUR20.00 (€20.00 )

‎DECONINCK Walter‎

Reference : B64448

(2004)

‎Het aantal Belgische slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog‎

‎Kortrijk, Komitee Kortrijk Vlaamse Kultuurstad 2004 32pp.geïll., 21cm.‎


Phone number : +32476917667

EUR12.00 (€12.00 )

‎DE CONTY.‎

Reference : 78788

‎La Belgique en Poche. 4eme édition (1882)‎

‎Paris, De Conty Editeur in-16° de 252 pages + 68 pages bleues + 72 pages roses, nombreuses publicités, Nombreux dessins en noir et blanc dans le texte. Quelques planches dépliantes de panoramas en couleurs, cartonnage de l'éditeur.-‎


‎Bon état. (manque la carte pliante en fin d'ouvrage, qqs frottements) [BU-1] ‎

Phone number : 07 80 01 72 79

EUR25.00 (€25.00 )

‎DE COO Joz.‎

Reference : S85066

(1943)

‎De kalvarieberg van St. Pauluskerk te Antwerpen. Laat-barok plastiek‎

‎Antwerpen/ Utrecht, De Sikkel/ W.De Haan 1943 86pp.met 61 onuitgegeven afbeeldingen en een plattegrond, in de reeks "Maerlantbibliotheek" nr.XI, 26cm., gebroch., geïll.stofwikkel, goede staat, S85066‎


Phone number : +32476917667

EUR18.00 (€18.00 )

‎DE COO Joz.‎

Reference : S15402

(1969)

‎Museum Mayer van den Bergh Catalogus [2 volumes] I: Schilderijen, verluchte handschriften, tekeningen & II: Plaketten, beeldhouwkunst, antiek‎

‎Antwerpen, 1969 2 volumes: 273pp.tekst + 60pp.ills. & 385pp., rijkelijk geïllustreerd, geïll.omslag, mooie staat, S15402‎


Phone number : +32476917667

EUR35.00 (€35.00 )

‎DE CORSWAREM A. ridder‎

Reference : B97793

(1899)

‎De instellingen van voorzienigheid in België. Lijfrentkas, verzkeringskas, onderlinge bijstand, veeverzekering, Raiffeisenkassen, werkmanswoningen‎

‎Hasselt, Michel Ceyssens 1899 87 + [2] pp., geïllustreerd met enkele tabellen, 20cm., originele omslag (rug licht hersteld), zeldzaam, B97793‎


Phone number : +32476917667

EUR35.00 (€35.00 )

‎DE CORSWAREM Guil.-Jos.‎

Reference : L18033

(1857)

‎Mémoire historique sur les anciennes limites et circonscriptions de la province de Limbourg‎

‎Bruxelles, Hayez 1857 396pp.+ carte dépliante coloriée, relié en couv.cart. (plats marbrés, dos en cuir avec titre doré), feuilles de garde marbrées, 30cm., peu de rousseurs, cachet sur recto et verso de la page de titre, sinon en très bon état, L18033‎


Phone number : +32476917667

EUR250.00 (€250.00 )

‎DE CORSWAREM J.-G. & JAMINE J.-J.-H.‎

Reference : L114767

(1870)

‎Monographie de l'église Saint-Quentin à Hasselt‎

‎Hasselt, Impr. Ceysens 1870 58pp., 23cm., brochure originale (dos renforcé), texte frais sauf deux anciennes annotations (intéressantes) dans le marge du texte, peu commun, L114767‎


Phone number : +32476917667

EUR60.00 (€60.00 )
Previous 1 ... 246 247 248 249 ... 436 623 810 997 ... 999 Next Exact page number ? OK
Get it on Google Play Get it on AppStore
Belgium
The item was added to your cart
You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !