Previous 1 ... 417 418 419 420 ... 465 510 555 600 ... 604 Next Exact page number ? OK

‎N/A.‎

Reference : 17722

‎KAREL MAES 1900 - 1974.‎

‎2007, Drogenbos, , SOFTCOVER geillustreerde kartonomslag, 195 x 200mm., 240pp., zeer uitgebreid geillustreerd in kleur, biografisch materiaal in z/w.‎


‎Karel Maes (1900-1974) maakte, samen met onder meer Jozef Peeters (1895-1960), deel uit van de eerste Belgische generatie van geometrisch abstracte schilders. Tegelijkertijd ontpopte hij zich ook als graficus. Zo ontwierp hij illustraties voor talloze Belgische avant-gardetijdschriften zoals Lumiere, Ruimte, Ca Ira, Het Overzicht en De Driehoek en 7 Arts. In diezelfde periode breidde hij z??n oeuvre nog uit door z??n specifieke abstracte beeldentaal te combineren met het ontwerpen van meubels, glasramen en tapijten. Doordat Karel Maes zich vanaf het einde van de jaren twintig meer en meer isoleerde van de kunstwereld, raakte z??n werk onvermijdelijk in een vergeethoekje. Toch hield hij nooit op met schilderen en ontwerpen. Daarbij liet hij zich inspireren door de toen overheersende kunststromingen, het surrealisme en expressionisme, zonder evenwel geheel afstand te doen van het abstracte. De tentoonstelling poogt een zo accuraat mogelijke reconstructie te maken van de specifieke evolutie in het oeuvre van deze kunstenaar met aandacht voor alle facetten ervan. Toch blijven er vragen en raadsels: tot tweemaal toe werden de werken van Karel Maes vernietigd. Het overzicht van Karel Maes in het MuFDB is het eerste binnen een nieuwe tentoonstellingscyclus gewijd aan de vroegste generatie van abstracten en modernisten. Een vergeten generatie krijgt even terug de aandacht die hen toekomt. Door de tijdgenoten van Felix De Boeck (1898-1995) te belichten, wil het MuFDB zijn vaste collectie in een kunsthistorische context plaatsen en de grenzen van een monografisch museum doorbreken. Tevens wil het museum de aandacht vestigen op het onderzoek dat rond deze pioniers nogdient verricht te worden. Nieuw. ‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR125.00 (€125.00 )

‎N/A.‎

Reference : 57592

‎KAREL MAES 1900 - 1974. Schilderijen en grafiek‎

‎Antwerpen , KMSKA / ICC, 1992 oorspronkelijk geïllustreerde omslag, 195 x 200mm., 20pp., geillustreerd in z/w.‎


‎Karel Maes (1900-1974) maakte, samen met onder meer Jozef Peeters (1895-1960), deel uit van de eerste Belgische generatie van geometrisch abstracte schilders. Tegelijkertijd ontpopte hij zich ook als graficus. Zo ontwierp hij illustraties voor talloze Belgische avant-gardetijdschriften zoals Lumiere, Ruimte, Ca Ira, Het Overzicht en De Driehoek en 7 Arts. In diezelfde periode breidde hij z???n oeuvre nog uit door z'n specifieke abstracte beeldentaal te combineren met het ontwerpen van meubels, glasramen en tapijten. Doordat Karel Maes zich vanaf het einde van de jaren twintig meer en meer isoleerde van de kunstwereld, raakte z'n werk onvermijdelijk in een vergeethoekje. Toch hield hij nooit op met schilderen en ontwerpen. Daarbij liet hij zich inspireren door de toen overheersende kunststromingen, het surrealisme en expressionisme, zonder evenwel geheel afstand te doen van het abstracte.. ‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR45.00 (€45.00 )

‎N/A;‎

Reference : 42549

‎Karl Mechnig. Tussen hamer en aambeeld,‎

‎Aalst, Stadsbestuur, z.d. Kleine brochure onder stevige papieromslag in kleur, 15 x 10cm., pagina's niet genummerd, kleurillustratie.‎


‎Inleidingen in Nederlands en Engels. In goede staat.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR5.00 (€5.00 )

‎N/A;‎

Reference : 17690

‎KOOPVAARDIJ OP NIEUWE KOERS. 150 JAAR KONINKLIJK BELGISH ZEEMANSCOLLEGE/ NOUVEAU CAP POUR LA MARINE MARCHANDE. 150 ANS COLLEGE ROYAL MARITIME BELGE,‎

‎, Antwerpen, Koninklijk Belgisch Zeemanscollege / Pandora, 2007, Gebonden , petroleumblauw linnen met goudopdruk, geillustreerde stofomslag, 240 x 300mm., 112pp., rijkelijke illustratie in kleur en z/w. ISBN 9789053252826.‎


‎Het boek geeft een samenvatting van een vorige uitgave Honderd jaar KBZ dat in 1957 verscheen en Koopvaardij op nieuwe koers wil daar een vervolg op zijn. Het verhaalt de geschiedenis van de vereniging van 1957 tot heden maar in verwevenheid met de evolutie die de koopvaardij - en met haar de gehele maritieme cluster - in diezelfde tijdspanne heeft doorgemaakt. Die evolutie wordt geschetst in Nederlandstalige en Franstalige bijdragen van koopvaardij-officieren zelf, leden en ex-leden van het KBZ, bestuursleden of gewezen bestuursleden, die in diverse sectoren van het maritiem bedrijf het zelf allemaal hebben meegemaakt (ondergaan?) en die in veel gevallen die evolutie zelfs mee hebben gestuurd. Het Zeemanscollege heeft met Koopvaardij op nieuw koers niet naar volledigheid gestreefd want niet alle facetten van de maritieme cluster zijn aan bod kunnen komen. Daartoe zou een boek niet hebben volstaan maar hadden we boekdelen moeten vullen. We hadden evenmin wetenschappelijke ambities. Wel willen we de huidige generatie en vooral onze toekomstige collega??s een beeld voorhouden van hoe het er vroeger ???in de maritime??? aan toeging. En we mogen aannemen dat ook alle maritiem-geinteresseerden met belangstelling de avonturen van ???de mannen van Deppe??? zullen lezen, hoe een thans gepensioneerde gezagvoerder zijn loopbaan is begonnen, dat het pad van een hoofdwaterschout ook niet altijd over rozen liep en dat de studenten van de Zeevaartschool letterlijk de straat op gingen en in de haven bruggen bezetten om de erkenning van hun diploma te bekomen. Koopvaardij op nieuwe koers schetst ook hoe de container zijn intrede deed in het zeevervoer en in de havens en ook hoe de technische en sociale evolutie in de zeevaart jobs heeft gekost. En wie wil er niet ???uit eerste hand?? vernemen waarom de RMT ter ziele moest gaan, wat er gebeurd is met de Belgische kustvaart, en waarom onze sleepvaart terecht een stukje ???Belgie??s Glorie??? mag worden genoemd? En hoe zat het ook weer met de ???Compagnie Maritime Congolaise??? Of was het ???Zairoise??? En uiteraard komen ook de evolutie in het zeevaartonderwijs, en het succes van de herinvlagging naar de Belgische vlag aan bod. In het boek wordt ook aan meer ludieke momenten in de geschiedenis van het KBZ herinnerd. Zo schreven onze stichters zonder blikken of blozen in de eerste statuten dat ?????Šde bediening in het verenigingslokael steeds ???door manspersonen?? moest geschieden en nooit door juffers of dienstmeiden...??? Zij konden het zich toen (1857) in de verste verte niet voorstellen dat juffers ooit nog gezagvoerder zouden worden. Er wordt herinnerd aan de roeiwedstrijd op het Willemdok in 1999 die door een equipe van het Zeemanscollege niet werd gewonnen. En foto??s uit de oude doos illustreren dat het Koopvaardijbal jarenlang een mondaine topper was in de metropool. En dit zijn slechts enkele van de 28 hoofdstukken die een beeld geven van 150 jaar KBZ, met de nadruk op de laatste 50 jaar. Tweetalige editie Nl/Fr. Nieuw. ‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR34.00 (€34.00 )

‎N/A.‎

Reference : 123

‎KORT BEGRYP VAN VERSCHEYDE PLACAERTEN EN DE ORDONNANTIEN.‎

‎, Brussel, Franciscus t' Serstevens, 1734.x, Gebonden in vol-leder met 5 rugnerven en goudopdruk, 10x16,5cm, 349pp.‎


‎Soo geestelijcke als werelijcke, met vele vonnissen ende reglementen, over de administratie van de kercke ende aerme-goederen. Voor de heeren Landt - Dekens, Pastoors, Bailliuws, Meyers, ende andere Officieren van de justitie & co, soo binnen steden, als ten lande van Brabant.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR295.00 (€295.00 )

‎N/A.‎

Reference : 11754

‎KUNST IN BELGIE 1880 - 1950. HULDE AAN LUC EN PAUL HAESAERTS.‎

‎, Brussel, Paleis voor Schone Kunsten, 1978., Originele geillustreerde (foto) uitgeversomslag z/w, 18x24cm, 197pp, geillustreerd in kleur en z/w, bibliografisch supplement, index van de kunstenaars.‎


‎Tentoonstelling georganiseerd door de Vereniging van Tentoonstellingen ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag.212 afbeeldingen‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR10.00 (€10.00 )

‎N/A.‎

Reference : 24536

‎KUNST IN BELGIE. L'ART EN BELGIQUE. ANNO 1978. ‎

‎Brussel, Nationale Kunstuitgaven/Editions Nationales d'Art, 1978 Gebonden, blauw linnen met zilveropdruk, 137 pp., 23x29,5 cm., geillustreerd in kleur en z/w., tweetalige uitgave Nederlands/Frans.‎


‎Gegevens van 186 kunstenaars met hun werk, keuze uit de lijst van diegenen die met hun werk vertegenwoordigd zijn in de verzameling van de Staat - La selection des artistes presentes dans ce livre, a ete faite a partir de la liste de ceux dont l'oeuvre est representee dans les collections de l' Etat.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR30.00 (€30.00 )

‎N/A;‎

Reference : 25798

‎l'architecture hospitiere en Belgique‎

‎Brussel, Monumenten en Landschappen, 2005 Broche, geillustreerde kartonomslag in kleur met flappen, 205 x 295mm., 256pp., colour illustration throughout. text in French ISBN 904030209x.‎


‎MenL Cahier 10. With English summary. In goede staat.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR45.00 (€45.00 )

‎n/a‎

Reference : 37836

‎l'atelier a la cote. Knokke & Heyst 1880-1940.‎

‎Be., Kunstboek, 2012 Hardback, 300x240mm, 224 pages , French edition ISBN 9789058564177.‎


‎Decouvrez Felicien Rops, Constant Permeke, Floris Jespers, Paul Baum, Jan Verhas, Alfred Verwee, Emmanuel Vierin et 100 autres artistes de la periode remarquable de 1880 a 1940. Lors de l'exposition qui se tient a Knokke-Heist du 20 octobre 2012 au 13 janvier 2013, 250 toiles montrent une epoque unique de stations balneaires en plein essor, avec un arriere-pays de verdure et de tranquillite. Depuis 1880, Knokke-Heist est passe de deux villages cotiers et deux villages de polders a une station balneaire de qualite, orientee vers l'art et offrant une forte teneur en lifestyle. Des les debuts de l'impressionnisme, les peintres ont ete sensibles a la beaute et au calme de la mer, des dunes infinies et des polders adjacents. Le paysage de la cote Est a ete pour beaucoup une nouvelle source d'inspiration. Mais ce qui les seduisait surtout, c'etait la ?« lumiere ?» particuliere qui y regnait. Cinq ans apres l'exposition ?« Impressionnistes a Knocke & Heyst, 1870-1914 ?», qui a attire 12.500 visiteurs en deux mois, voici cette fois 100 ?« nouveaux ?» artistes avec plus de 250 ouvres. Entre 1880 et 1940, ils ont pose leurs chevalets a ?« Knocke et Heyst ?» et dans les environs. Les peintures exposees tracent un portrait fidele de la periode allant de 1880 a l'entre-deux-guerres. Nous voyons clairement apparaitre, aux cotes de l'impressionnisme, de nouvelles formes d'art, un changement de style, la recherche d'autres moyens d'expression. ?« De l'atelier a la cote ?» montre une partie de l'histoire locale empreinte d'une signification supra locale, que restituent peinture et couleur. Les toiles de grands artistes composent l'essentiel de l'exposition retrospective. L'essentiel, mais pas tout l'ensemble : les peintres moins connus de la meme generation sont tres importants dans le monde de l'art a Knokke et Heist et aux alentours. Ils etaient eux aussi des professionnels qui exercaient leur art avec amour et devotion et ont produit un travail artistique de qualite, et meritent a ce titre une place dans cette retrospective. La collection se compose d'oeuvres d'artistes belges parmi lesquels Louis Artan, Pierre Bayaux, Frans Binje, Anna Boch, Door Boerewaard, Rene Clarot, Franz Courtens, Henri De Braekeleer, Willem Delsaux, Rene Depauw, Albert Devos, Lucien Frank, Jean Gouweloos, Gerard Hermans, Modeste Huys, Floris Jespers, Louis Ludwig, Marguerite Mommen-Ithier, Paul et Jean Parmentier, Constant Permeke, Felicien Rops, Jacques Rosseels, Henri Van der Hecht, Emile Van Doren, Ernest Van Panhuysen, Theo Van Rysselberghe, Medard Verburgh, Piet Verhaert, Jan Verhas, Isidore Verheyden, Alfred Verwee, Emmanuel Vierin et H.V. Wolvens, les Allemands Erich Wessel et Paul Baum, et l'Autrichien Karl Mediz. ‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR39.50 (€39.50 )

‎N/A‎

Reference : 21101

‎La Vie a Namur en 1830.‎

‎Bruxelles, Credit Communal, 1980, [published date: 1980] 1 volume in-4° 95 pages (60 pp. de texte et 34 pp. de catalogue), reproductions en noir, broche, couverture illustree en couleurs.‎


‎Tres bon etat [PLC-8] Catalogue d"exposition.‎

Phone number : 07 80 01 72 79

EUR21.40 (€21.40 )

‎N/A‎

Reference : 33927

‎La Zone d'occupation belge en Allemagne.‎

‎[publisher: Defense nationale ("Service d'Education a l'Armee"), Bruxelles], 1948. in-8 etroit, 202 pp, 9 cartes dépliantes, broche, couverture illustree.‎


‎Excellent etat. [P-34] ‎

Phone number : 07 80 01 72 79

EUR27.40 (€27.40 )

‎N/A.‎

Reference : 81174

‎LE CONGO EN IMAGES raconté aux enfants.‎

‎Bruxelles, J. Lebègue & Cie, s.d.(ca. 1895) Hardcover in-4to, 133 pp., nombreuses gravures n&b, cartonnage.‎


‎Bon exemplaire. [P-16] ‎

Phone number : 07 80 01 72 79

EUR67.40 (€67.40 )

‎N/A;‎

Reference : 14487

‎LE MAIR, J.‎

‎, Venlo, Drukkerij Van Spijk, 1974, originele geillustreerde uitgeversomslag z/w, 28x21cm, 205pp., geillustreerd in kleur en z/w.‎


‎Uitgegeven naar aanleiding van de overzichtstentoonstelling, Museum van Bommel-van Dam, Venlo, 23-8 tot 30-9-1974. Boek is in goede staat. .‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR14.00 (€14.00 )

‎N/A;‎

Reference : 36631

‎LE MONDE ARTISTIQUE - DE KUNSTWERELD VAN JEAN-PIERRE DE VYNCK,‎

‎Gent, Private uitgave , z.d. Paperback , geillustreerde kartonomslag in kleur, 200 x 210mm., 63pp., een en al kleurillustratie. ISBN 9789079665013.‎


ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR8.00 (€8.00 )

‎N/A.‎

Reference : 73433

‎Le Mouvement Stakhanov.‎

‎CILACC-Documentation Anticommuniste, n° 20-21/96-97, 25 novembre 1936. plaquette in-8, agrafée, couv.‎


‎Papier jauni, coins dégradés. [P-10] Eétonnante publication de documentation technique combattant l'infiltration des idées communistes, publiée par le Centre International (franco-belge) de Lutte Active contre le Communisme de 1936 à 1961.‎

Phone number : 07 80 01 72 79

EUR27.40 (€27.40 )

‎N/A.‎

Reference : 47160

‎Leon Spilliaert 1881-1946.‎

‎Oostende-Antwerpen, Galerie Seghers / Galerie Ronny Van de Velde, 2006 Softcover met flappen, ongepag. ca. 70pp., ills. in kleur, 28.5x23cm., goede staat (tweetalig Francais-Nederlands).‎


ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR24.00 (€24.00 )

‎N/A‎

Reference : 81537

Phone number : 07 80 01 72 79

EUR19.40 (€19.40 )

‎N/A‎

Reference : 73918

‎Le Probleme de la Main d'oeuvre au Congo Belge.- Rapports 1924-1925 / 1928. SUPPLEMENT.‎

‎Bruxelles, Goemaere, 1928. in-4° étroit, 13 pages, 1 carte dépliante, broché.‎


‎Cachets de bibliotheque sinon bon exemplaire. [P-45] ‎

Phone number : 07 80 01 72 79

EUR17.40 (€17.40 )

‎N/A.‎

Reference : 10466

‎LES ANNEES FOLLES EN BELGIQUE 1920 - 1930.‎

‎, Galerie CGER, 1981., Broche, couverture d' editeur, 21x21cm, 226pp, illustre n/b.‎


‎Belgique et art,‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR22.00 (€22.00 )

‎N/A.‎

Reference : 30640

‎Les Liberaux de 1846 a 1996.‎

‎Bruxelles, Centre Paul Hymans, 1996. in-8°, 331 pp., illustrations, broche, couverture illustree (FOLON).‎


‎Bel exemplaire (pli a la couv.). [NV-4] ‎

Phone number : 07 80 01 72 79

EUR17.40 (€17.40 )

‎N/A.‎

Reference : 41938

‎Les Ordonnances allemandes relatives aux Devises et aux Propriétés ennemies‎

‎B., Banque de la Société Générale de Belgique, sans date (1941) plaquette in-8°, 27 pages, agrafé, couv.‎


‎Tres bel exemplaire. [BU-10] ‎

Phone number : 07 80 01 72 79

EUR47.40 (€47.40 )

‎N/A;‎

Reference : 16659

‎LES RICHESSES DE LA BIBLIOPHILIE BELGE,‎

‎, Bibliotheque Royale de Belgique, 1958, Broche, couverture carton illustree, 160 x 245mm., 80pp. + 47 planches b/n.‎


‎Societe des Bibliophiles & Iconophiles de Belgique. Exposition a la Bibliotheque Royale de Belgique du 10 mai au 28 juin 1958.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR17.00 (€17.00 )

‎N/A‎

Reference : 19849

‎Le Temple et Malte : Tresors d'Art entre Ourthe et Meuse. Catalogue d'exposition à Villers-le-Temple.‎

‎Bruxelles, Ministere de la Culture Francaise, 1973. petit in-4 carre, 159 pp, nombreuses illustrations n&b, broche, couverture illustree.‎


‎Couverture recouverte d'adhesif transparent sinon bel exemplaire. [PLC-5] ‎

Phone number : 07 80 01 72 79

EUR21.40 (€21.40 )

‎N/A‎

Reference : 29490

‎Le Tout Savoir Universel - Petite Encyclopedie des Renseignements utiles et des Connaissances pratiques.‎

‎Bruxelles, Dechenne & Cie, sans date (fin XIXe). Hardcover in-12, XXIV-488 pp, illustrations, pleine percaline estampe à froid, titre dore.‎


‎Bel exemplaire. [109B-2] Edition speciale pour la Belgique, revue et considerablement augmentee.‎

Phone number : 07 80 01 72 79

EUR67.40 (€67.40 )

‎N/A;‎

Reference : 14449

‎LEVENSLIJNEN. VRIENDENBOEK VOOR FRANS DILLE,‎

‎, Brugge, Orion, 1974**, Gebonden, geillustreerde uitgeversplatten, 22,5x22,5cm, 191pp, geillustreerd in kleur en z/w.‎


‎N?° /157 van de 960 genummerde uitgave, gesigneerd door de kunstenaar. In goede staat.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR20.00 (€20.00 )
Previous 1 ... 417 418 419 420 ... 465 510 555 600 ... 604 Next Exact page number ? OK
Get it on Google Play Get it on AppStore
Belgium
The item was added to your cart
You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !