Previous 1 ... 410 411 412 413 ... 458 503 548 593 ... 596 Next Exact page number ? OK

‎N/A‎

Reference : 51903

‎gemeentehuis van Borgerhout : een monument van Vlaamse renaissance, 1889-1949‎

‎, gemeentebestuur Borgerhout, 1950 Gebonden, Hardcover, compleet. 70 p. : ill. .‎


ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR15.00 (€15.00 )

‎N/A.‎

Reference : 35178

‎Gemeente Merksem. Fotojaarboek 1978.‎

‎Merksem, Gemeentebestuur Merksem, 1978 Softcover, ongepag. (ca 80pp.), 21x29cm., ills. in z/w., goede staat.‎


ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR6.00 (€6.00 )

‎N/A.‎

Reference : 12694

‎GENTSCHE BIJDRAGEN TOT DE KUNSTGESCHIEDENIS. DEEL X. 1944.‎

‎, Antwerpen, De Sikkel, 1945., Gebonden, linnen, vergulde titel op de rug, 19x25,5cm, 272pp, geillustreerd z/w.‎


‎Hooger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde van de Universiteit te Gent. Deel X: 1944. I. Het beeldhouwwerk v/h Brugsche Stadhuis. II. Grondleggers en grootmeesters der Brabantsche gotiek. III. Een merkwaardige groep Maaslandsche beeldhouwers. IV. Piet Bruegel en Hugo van der Goes. V. De preekstoelen van Michel van der Voort den Oude.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR80.00 (€80.00 )

‎N/A.‎

Reference : 12857

‎GENTSCHE BIJDRAGEN TOT DE KUNSTGESCHIEDENIS. DEEL VI.‎

‎, Antwerpen, De Sikkel, 1939-1940., Gebonden, half-linnen, vergulde titel op de rug, 25,5x19cm, 248pp, geillustreerd z/w, ex-bibliotheekexemplaar, goede staat.‎


‎Hooger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde van de Universiteit te Gent. Deel VI: 1939 - 1940. I. Egyptische Oudheidkunde en Bepalingsteekens in de Pyramidentexten. II. J. Bosch: Literatuur en folklore. III. Rhetoricale Toelichting bij het Hooi en de Hooiwagen. IV. Ter verklaring van Bosch en Bruegel. V. De Blauwe Huyck. VI. Een verluchte Engelsche Bestiaris te Brussel.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR60.00 (€60.00 )

‎N/A.‎

Reference : 12858

‎GENTSCHE BIJDRAGEN TOT DE KUNSTGESCHIEDENIS. DEEL XI.‎

‎, Antwerpen, De Sikkel, 1945-1948., Gebonden, half-linnen, vergulde titel op de rug, 25,5x19cm, 251pp, geillustreerd z/w, ex-bibliotheekexemplaar, goede staat.‎


‎Hooger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde van de Universiteit te Gent. Deel XI: 1945 - 1948. I. Klaas Sluter voor zijn vertrek naar Dijon in 1385. II.Jan van Roome alias van Brussel, schilder. III. Rubens' terugkeer uit italie naar Antwerpen. IV. Nieuwe gegevens betreffende de beeldhouwers Robert en Andries de Nole. V. De kunsthistorische betekenis van Den getrouwen leidsman in Rome vanb wibrand de Geest de Jonge.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR60.00 (€60.00 )

‎N/A.‎

Reference : 12902

‎GENTSCHE BIJDRAGEN TOT DE KUNSTGESCHIEDENIS. DEEL XVII.‎

‎, Gent, Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, 1957-1958., Gebonden, linnen, vergulde titel op de voorplat en de rug, 25,5x19cm, 163pp, geillustreerd z/w.‎


‎Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde van de Universiteit te Gent. Deel XVII: 1957 - 1958. I. Het rotsrelief te Guyum in het licht van de hofkunst van de Sassanidische koning Bahram II. II. Een beeld van Aphrodite in het Museum te Adana. III. Over de onsterfelijkheidsgedachte bij de Romeinen: het grafmonument van Q. Aeronius Firmus te Split. IV. Twee antieke bronzen kannen uit prive-bezit. V. De bidkapel van Gruuthuse te Brugge. VI. Een XVe-eeuwse kerkinterieur. VII. Beschouwingen over de Brabantse Hooggotiek. VIII. Enekele verdwenen kerken te Brussel. IX. Twee vroege beeldhouwwerken van Jacques Cockx ( 1593/97 - 1665). X. De herstelling van het Laatste Oordeel van Jan Provoost. XI. Nieuwe gegevens omtrent enkele tekeningen van Jakob Jordaens. XII. De ontwikkeling van het binnenhuis-tafereel in de Vlaamse en de Hollandse schilderkunst van de XVe tot de XVIIe eeuw. XIII. Antwerpse kunstenaars uit het tweede kwart van de XVIe eeuw werkzaam voor de Kathedraal. XIV. Sporen van waterspuitende fonteinbeeldjes in de Nederlanden en in Italie. Het mannenken-pis-beeldje van Hieronymus Duquesnoy de Oude. XV. Twee nauw verwante dertiende-eeuwse handschriften uit Frans-Vlaanderen. XVI. Beschouwingen over de herkomst en verluchting van de Horae Romanae, gekend als het Getijdenboek van Alexandre Petau. XVII. Een vraagstuk van muziekhistorische methodologie. De biographie van het muzikale kunstwerk. XVIII. Muziekboeken en muziekinstrumenten in de XVIIIe-eeuwse verzameling te Gent. XIXI. Opgravingen te sanga (terr. Bukama, prov. Katanga), seizoen 1957.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR60.00 (€60.00 )

‎N/A.‎

Reference : 13177

‎GENTSCHE BIJDRAGEN TOT DE KUNSTGESCHIEDENIS. DEEL I‎

‎, Antwerpen, De Sikkel, 1934, Gebonden, linnen, vergulde titel op de rug, 19x25,5cm, 251pp, geillustreerd z/w.‎


‎Hooger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde van de Universiteit te Gent. Deel I: 1934.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR40.00 (€40.00 )

‎N/A.‎

Reference : 21407

‎GENTSCHE BIJDRAGEN TOT DE KUNSTGESCHIEDENIS. DEEL I. 1934.‎

‎, Antwerpen, De Sikkel, 1934., Gebonden, half-linnen, vergulde titel op de rug, 25,5x19cm, 251pp, geillustreerd z/w, goede staat.‎


‎Hooger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde van de Universiteit te Gent. Deel I : 1934. ‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR60.00 (€60.00 )

‎N/A.‎

Reference : 21408

‎GENTSCHE BIJDRAGEN TOT DE KUNSTGESCHIEDENIS EN DE OUDHEIDKUNDE. DEEL XIX. 1961-1966.‎

‎, , Gebonden, half-linnen, vergulde titel op de rug, 25,5x19cm, 312pp, geillustreerd z/w, goede staat.‎


‎Hooger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde van de Universiteit te Gent. Deel XIX: 1961 - 1966. I‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR35.00 (€35.00 )

‎N/A.‎

Reference : 4257

‎GENTSE BIJDRAGEN TOT DE KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE.‎

‎, Gent, Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde van de Universiteit, 1989., Gebrocheerd, originele uitgeversomslag geillustreerd in kleur, 16x24,5cm, 243pp, geillustreerd.‎


‎Deel XXVIII ( 1989).‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR20.00 (€20.00 )

‎N/A.‎

Reference : 56564

‎GENTSE BIJDRAGEN TOT DE KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE. internationaal Rubenscolloquium Antwerpen 1977‎

‎, Gent, Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde van de Universiteit, 1988., Originele uitgeversomslag geillustreerd in kleur, 24,5x16cm, 212 pp, geillustreerd. NL/ENG/DE‎


‎Deel XXIV 1976-77‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR23.00 (€23.00 )

‎N/A‎

Reference : 4086

‎GEORGES GEIRNAERT. Hommage a L'ami Dont J'ai Toujours admire Le Zele et La Passion D'art - En Souvenir De Nos Relations D'atelier‎

‎, Gand, Maison d'Editions & d'Impressions, 1954., Relie, toile, sous jaquette d' editeur, 29,5x23cm, 85pp.‎


‎No. 159 of a limited run of 500. Illustrated.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR18.00 (€18.00 )

‎N/A.‎

Reference : 2942

‎GEORGES LEMMEN 1865 - 1916.‎

‎Antwerpen, Galerij Ronny van de Velde, 1984 Geniet, originele geillustreerde uitgeversomslag z/w, 23x21,5cm, 43 pp.‎


‎Schilderijen, pastels, tekeningen, litho's, / Tableaux, pastels, dessins, lithographies.Tekst nederlands/ francais. Tentoonstelling Galerij Ronny van de Velde Antwerpen, 17 / 3 - 15 / 4 1984.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR12.00 (€12.00 )

‎N/A;‎

Reference : 34185

‎GEORGES STEEL,‎

‎Kapellen, De Nederlandsche Boekhandel, 1985 Softcover , goudkleurig karton met rode portret-opdruk onder dik plasticfilm-omslag, 275 x 280mm., pagina's zijn niet genummerd, tekstpagina's worden gevolgd door een heel antaal kleurreprodukties op volledige pagina.‎


‎Met inleidende teksten in Nl/Fr/Eng en Spaans. In goede staat.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR50.00 (€50.00 )

‎N/A.‎

Reference : 30983

‎Georges Vantongerloo 1886-1965.‎

‎Brussel, Koninklijke musea voor Schone Kunsten van Belgie, 1981 Softcover met flappen, 222pp., 21.5x28cm., talrijke ills. in kleur en z/w., goede staat.‎


‎Nederlandstalige uitgave. Tentoonstellingscatalogus (23 januari - 16 maart 1981). 284 tentoongestelde items komen aan bod.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR30.00 (€30.00 )

‎N/A.‎

Reference : 7853

‎GEO SEMPELS. GEMALDE.‎

‎, Koln, Belgisches Haus, 1976., Brosschiert, Originale - Umschlag illustriert koloriert, ob long, 24x18,5cm, illustriert koloriert und s/w.‎


ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR7.00 (€7.00 )

‎N/A.‎

Reference : 11034

‎GERMAINE RIMBOUT.‎

‎, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 1976., Originele geillustreerde uitgeversomslag in kleur, 19x25,5cm, 130pp + 48 buitentekstplaten z/w.‎


‎Catalogus van tekeningen en prenten in het prentenkabinet, voorafgegaan door een bibliografie.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR10.00 (€10.00 )

‎N/A.‎

Reference : 23275

‎GESCHENKEN AAN HET KEIZERLIJK HOF VAN OOSTENRIJK.‎

‎Brussel, Gemeentekrediet, 1987 Paperback, originele uitgeversomslag met flappen in kleur, 21x29,5 cm.128 pp., zeer uitgebreide geillustreerd in z/w en kleur. ISBN 9050660266.‎


‎Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling "Geschenken aan het Keizerlijk Hof van Oostenrijk" in het kader van Europalia Oostenrijk/Osterreich.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR10.00 (€10.00 )

‎N/A‎

Reference : 49452

‎Gids voor Walcheren‎

‎, Middelburg, Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer, z.j. (ca. 1900), Paperback, 16+144+32pag., ills. in z/w., kaartjes, reclame, goede staat (fragiel rugje licht beschadigd).‎


‎Zeldzaam!!‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR25.00 (€25.00 )

‎n/a‎

Reference : 32937

‎Grenoble 1927, Een panorama van de Belgische Kunst - Un panorama de l'art Belge - A panorama of Belgian Art ‎

‎, Pandora , 2012 Hardback, 280x280mm, 280p, 130 colour illustrations, English/ French/ Dutch (NL) edition . ISBN 9789053253403.‎


‎Een vergeten kunstverzameling uit de jaren '20 met de grootste namen uit de Belgische moderne kunst wordt voor de eerste keer sinds 1927 in het FeliXart Museum gereconstrueerd. Werk van James Ensor, Rene Magritte, Leon Spilliaert, Constant Permeke, Gustave Van de Woestyne, Frits Van den Berghe, Victor Servranckx en vele anderen, die in 1927 in de tentoonstelling van Belgische kunst in twee groepen in het Museum van Grenoble getoond werden, vormen een uniek overzicht van de Belgische kunstscene uit die periode. De tentoonstelling Grenoble 1927: een panorama van de Belgische kunst brengt een uitzonderlijk geheel van Belgische moderne kunstwerken bijeen: de eenendertig kunstwerken die in 1927 in de tentoonstelling L'Art belge in Grenoble getoond waren en daar sindsdien gebleven zijn, de werken tentoongesteld in Grenoble in 1927 die in andere collecties zijn terechtgekomen, alsook de kunstwerken die niet in Grenoble in 1927 tentoongesteld waren, maar die gekozen werden in 2012 om de visuele perceptie van de oorspronkelijke tentoonstelling te reconstrueren. De catalogus biedt van elk van deze werken, ook van de werken die enkel in 1927 maar niet in 2012 getoond werden, een reproductie van hoge kwaliteit en een uitgebreide beschrijving, die het werk in haar context plaatst en de lezer laat kennismaken met de perceptie van het werk door het toenmalige publiek. De bijdragen van verschillende specialisten van die periode, geillustreerd met archiefdocumenten, verduidelijken de inzet van de organisatie van zo'n tentoonstelling. Hierbij wordt zowel de opportuniteit die de tentoonstelling betekende voor de Belgische kunstenaars, als de ontvangst die ze in Frankrijk kreeg, bestudeerd. De rijkelijk geillustreerde catalogus laat de lezer kennismaken met een sleutelmoment van de Belgische en Franse kunstgeschiedenis van de 20e eeuw. Une collection d'oeuvres d'art oubliee des annees 1920, contenant les plus grands noms de l'art moderne belge, est reconstituee pour la premiere fois depuis 1927 au FeliXart Museum a Drogenbos. Des oeuvres de James Ensor, Rene Magritte, Leon Spilliaert, Constant Permeke, Gustave Van de Woestyne, Frits Van den Berghe, Victor Servranckx et d'autres, qui etaient exposees au Musee de Grenoble en 1927, constituent un apercu unique de la scene artistique belge de l'epoque. L'exposition Grenoble 1927 : un panorama de l'art belge reunit un ensemble exceptionnel d'oeuvres d'art belge moderne : les trente-et-une oeuvres d'art belge exposees dans l'exposition de L'Art belge a Grenoble en 1927 et restees dans ce musee depuis lors, les ouvres exposees a Grenoble en 1927 et retrouvees dans d'autres collections et, enfin, des oeuvres non presentees a Grenoble en 1927 et non retrouvees mais choisies et exposees en 2012 pour restituer la sensation visuelle de l'exposition originale. Le catalogue offre a chacune de ces oeuvres, y compris celles presentes en 1927 et non presentees dans l'exposition de 2012, une reproduction iconographique de haute qualite et une notice permettant de la recontextualiser ou d'en apprendre davantage sur sa perception par le public de son temps. En outre des contributions de plusieurs specialistes de la periode, richement illustrees par des documents d'archives, eclairent les enjeux de l'organisation et de la monstration d'une telle exposition, s'interessant tant a l'opportunite qu'elle representait pour les artistes belges qu'a la reception qui lui fut reservee en France. Le catalogue, richement illustre, offre ainsi la possibilite de se replonger dans un moment cle de l'histoire de l'art belge et francais du XXe siecle. ‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR49.00 (€49.00 )

‎N/A.‎

Reference : 19598

‎GUILLAUME MICHIELS.‎

‎, Brugge, Uitgaven Westvlaamse Gidsenkring, 1980, Geillustreerde kartonomslag, frontispice, 165 x 240mm., 99pp., uitgebreide z/w illustratie.‎


‎Naar aanleiding van de retrospectieve tentoonstelling gehouden in het Onthaalcentrum van de Bank Brussel Lambert van 15 maart tot 7 april 1980. In goede staat.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR10.00 (€10.00 )

‎N/A.‎

Reference : 11024

‎GUSTAVE VAN DE WOESTIJNE 1881 - 1947.‎

‎Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 1981 originele geillustreerde uitgeversomslag in kleur, 21x24,5cm, 98pp + 107 afbeeldingen in kleur en z/w.‎


‎Ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de schilder. Een overzicht van de beste werken van de schilder.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR15.00 (€15.00 )

‎N/A.‎

Reference : 10334

‎HAUTE - COUTURE IN BELGIE 1933 - 1976.‎

‎, Antwerpen, 1989., Gebrocheerd, originele geillustreerde ( foto) uitgeversomslag in kleur, 21x29,5cm, 111pp, geillustreerd in kleur en z/w.‎


‎Het Fonds Wittamer - De Camps. Tekst nederlands/ francais.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR12.00 (€12.00 )

‎N/A.‎

Reference : 627

‎HENRI CASSIERS 1858 - 1944.‎

‎Antwerpen, Uitgeverij Pandora, 1994., 1994 hardcover met geillustreerde stofomslag, 250 x 305 mm., 166 p., prachtige illustraties in kleur en zwart - wit. ISBN 9053250158.‎


‎Gelijknamige tentoonstelling ging door te Antwerpen, Museum Vleeshuis, van 1 april tot 12 juni 1994 en te Katwijk, Katwijks Museum, van 25 juni tot 24 september 1994 en herdacht de 50ste verjaardag van het overlijden van de kunstenaar die bekend is geworden naar aanleiding van zijn affiches voor de Antwerpse rederij Red Star Line.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR22.50 (€22.50 )

‎N/A;‎

Reference : 18327

‎HET PARLEMENT. EXPONENT VAN EEN DEMOCRATISCHE SAMENLEVING 1831 - 1981,‎

‎, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat, 1981, Softcover onder geillustreerde kartonomslag, geillustreerde schutbladen, 205 x 260mm., 124pp., uitgebreid geillustreerd in kleur en z/w.‎


‎Het Nationaal Congres, ons eerste parlement. Democratisering door aanpassing van het kiesrecht. De werking van het parlement. Een nieuw parlement in een nieuw Belgie. Enkele bedenkingen over het parlementair systeem. Boek is in goede staat.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR10.00 (€10.00 )
Previous 1 ... 410 411 412 413 ... 458 503 548 593 ... 596 Next Exact page number ? OK
Get it on Google Play Get it on AppStore
Belgium
The item was added to your cart
You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !