Previous 1 ... 36 37 38 39 ... 100 161 222 283 ... 286 Next Exact page number ? OK

‎BIBLIA -‎

Reference : 30805

(1804)

‎The Book of Common Prayer, and Administration of the Sacrements, and other Rites and Ceremonies of the Church, according to the Use of the United Church of England and Ireland together with The Psalter and Psalms of David.‎

‎London, John Reeves, 1804. 12mo. Fine cont. full red longgrained morocco, richly gilt back, gilt borders on covers, inside gilt borders, edges gilt. Ca 500 pp.‎


Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK850.00 (€114.00 )

‎BIBLIA -‎

Reference : 22184

(1961)

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK275.00 (€36.88 )

‎BIBLIA - ALFRED RAHLFS (ED.).‎

Reference : 29735

(1965)

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK500.00 (€67.06 )

‎BIBLIA ANGLICA -‎

Reference : 53038

(1865)

‎The History of Joseph and his Brethren. Genesis Chaprs XXXVII. XXXVIII. XL.‎

‎London, Day & Son, (1865). Orig. full cloth, covers richly decorated in gold and with a framing in chromolithography. Rebacked to style with gilt lettering. Slightly rubbed. Chromolithographed title-page. 25 chromolithographed plates with chromolithographed text on verso. Last leaf verso: Illuminators Owen Jones, Henry Warren. On Stone A. Warren. One plate with a neathly repaired closed tear.‎


Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK1,500.00 (€201.18 )

‎BIBLIA - BIBELN STOCKHOLM 1947‎

Reference : 43402

(1947)

‎Gamla och Nya Testamentet de Kanoniske Böckerna enligt 1917 Års Översättning gillad och stadfäst av Konungen. Med Plancher efter gamla Mästare samt fyra Kartor.‎

‎Stockholm, Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, (1947). 4to. (26,5 x 20,5 cm.). Indbundet i et meget smukt privat hellæderbind af dybrød maroquin med ophøjede bind på ryg. Forgyldt rygtitel. Forgyldte stregbordurer på permer, indvendig med bred forgyldt bordure., helt guldsnit. 1282,430 pp., plancher og 4 kort. Aldeles frisk eksemplar.‎


Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK1,850.00 (€248.13 )

‎BIBLIA - CONCORDANTIA‎

Reference : 54700

(1535)

‎Concordantiae Majores sacrae Bibliae, summis vigiliis iam recens et castigate, et locupletate.‎

‎Lyon, Seb. Gryphim, 1535. 4to. Bound in a later full calf pastiche-binding in Cambridge-style, with elegant 'mirrors' to boards and blindstamped borders and decorations, spine with five raised bands, forming six compartments. Leather title-label with title in gilt lettering to spine. Spine miscoloured and several stains to boards. Stamp to front free end-paper and title-page. Annotation in contemporary hand to title-page and last leaf with woodcut-device depicting a griffin. Waterstain to inner margin, affecting lower part of first 10 and last 15 leaves. a-z8, A-Z8, AA-BB8, CC10, aa-mm8, nn10.‎


‎Rare second edition of this Latin Bible Concordance (the first being from 1529) from the printer Sebastian Gryphius. The present work being one of the first to use the griffin mark. ‎

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK9,500.00 (€1,274.16 )

‎BIBLIA DANICA -‎

Reference : 48315

(1845)

‎Biblia, det er: den ganske Hellige Skrifts Bøger, med Flid efterseete og rettede efter Grundtexten, saa og med mange Parallelsteder forsynede. Tyvende Oplag.‎

‎København, Kongelige Waisenhuses Forlag, 1845. Stor 8vo. Samtidigt hldrbd. Ryg intakt, men noget slidt. 1036,284 pp.‎


Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK500.00 (€67.06 )

‎BIBLIA DANICA -‎

Reference : 58475

(1842)

‎Biblia, det er: den ganske hellige Skrifts Bøger, med Flid efterseete og rettede efter Grundtexten, fra og med mange Parallelsteder og udførlige Indholdsfortegnelser forsynede. Nittende Oplag.‎

‎Kiøbenhavn, Kongelige Waisenhuses Forlag, 1842. Stor 8vo. (26 x 18 cm.). Smukt velbevaret hellæderbind i sort maroquin. Ophøjede bind på ryg. Rygforgyldning i form af geometriske stregfigurer. Forgyldt rygtitel. Permer med stregbordurer, geometrisk forgyldt ramme samt ornamental forgyldt dekoration i midterfelterne. Indvendige stregbordurer. Helt guldsnit og kantforgyldning. Kanter med lettere brugsspor. Gave til W. Blauenfeldt (i guld nederst på ryg) fra elever på F. Friis's Realskole d. 1. Marts 1849 (i guldtryk på permernes inderside). Har tilhørt Paul V. Rubow med hans navnetræk på fribladet. 1374,363 pp. Indvendig ren og frisk.‎


Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK1,500.00 (€201.18 )

‎"BIBLIA DANICA - CHRISTIAN IV'S KIRKEBIBEL.‎

Reference : 57769

(1632)

‎Biblia Det er Den gantske Hellige Scrifft paa Danske igien offuerseet oc Prentet effter vor allernaadigste Herris oc Kongis Christian den IV. Befalning. (3 Dele).‎

‎Kiøbenhaffn, (Melchior Martzan og Salomon Sartor), (1632-) 1633. Folio. (37,5 x 24,5 cm.). Nær samtidigt hellæderbind over svært træ. De ægte bind markeret i blindtryk på ryggen. Permerne er begge forsynet med talrige mindre stifter med store hoveder i messing til beskyttelse af permerne ved opslag. 2 lukkestroppe med blanke messingbeslag hvor den lille klo på det ene er bortslidt. Bindet er antageligt fra sidste halvdel af 1600-tallet og ganske velbevaret. Blokken er noget løs, men heftesnorene, som er intakte skal fastgøres på permernes inderside, hvilket kræver noget lim og måske en fornyelse af forsatsbladene. Halvtitelblad, 2 deltitelblade. Kobberstukket titelblad, kobberstukket portræt af Christian IV. (24),353,226,157 blade (af 159 - sidste tekstblad og registerbladet mangler til Ny Testamente). Teksten med talrige træsnit. Halvtitelbladet, som næsten altid mangler, er løst og kantflosset. Et blad løs i heftningen. Enkelte blade i Fortalen med smårifter og lettere kantflossede. En del af de sidste blade i Ny Testamente med slid i ydre marginer. Enkelte blade kantforstærkede. Med talrige træsnit i teksten.‎


‎Originaltrykket af den sidste af de danske foliobibler, trykt af den første kongelige bogtrykker Melchior Martzan og for 2. dels vedkommende af Salomon Sartor. De træskårne illustrationer er de samme som anvendtes i Frederik II's Bibel fra 1589. De 4 kobbere (portrættet og de 3 titelblade) er stukket af Simon de Pas.The scarce first edition og the last (the third) of the Danish folio-bibles, known as ""Christian IV's Bible"", being a slightly revised edition of the Bible of 1589.Bibl. Dan.I,9 - Thesaurus II, 378. - Birkelund, 41. - Darlow and Moule, 3160. ‎

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK40,000.00 (€5,364.88 )

‎"BIBLIA DANICA - FREDERIK DEN II's BIBEL. - THE SECOND DANISH BIBLE IN FOLIO‎

Reference : 57770

(1588)

‎Biblia. Det er den gantske Hellige Scrifft Paa Danske igien offuerseet oc Prentet effter Salige oc høylofflige ihukommelse Kong Friderichs den II. Befalning. (3 dele).‎

‎Kiøbenhaffn, (Matz Vingaard), (1588-)89. Folio. (39 x 27 cm.). Samtidigt hellæderbind i brunt kalveskind over svært træ og med kanter i smig. Lettere ophøjede bind på ryg. Håndsyede kapitælbånd. Lille hak i skindet på nederste rygfelt. Med de 4 originale hængselsbeslag i støbt messing bevarede, men den ene strop fornyet og den anden mangler. Permerne har begge blindtrykte arabesker, i midterfeltet en stor arabesk og i hjørner og kanter 6 pyramideformede arabesker, som alle er med en blindtrykt krone i pyramidens top. Permerne har mindre messingstifter med store hoveder til beskyttelse af bindet ved opslag. Marmoreret snit. Bindet er ganske velbevaret med kun lidt kantslid og let slid på de ophøjede rygbind. (22),353(i.e.354),226,159 blade. Komplet, men uden de 3 blanke blade. Træskåret titelblad med tekst trykt i rødt i midterfeltet. Titelbladsvarianten med kongens kobberstukne portræt (af Goltzius) opklæbet på bagsiden (en del eksemplarer udkom uden portrættet). Blad 2 med rigsvåbnet, bladet er kantrepareret. 2 træskårne deltitelblade. Registerbladene med svag skjold i ydre marginer. De sidste 35 blade delvist omkantede, for det meste i ydre marginer. Ganske få spredte brunpletter. Iøvrigt ganske lette brugsspor. Et udmærket velbevaret og komplet eksemplar (bortset fra de 3 blanke).På forreste friblad er anført lidt af eksemplarets ejerhistorie fra 1819, - erhvervet af Mikkel Johannesson Fladebøe som her delvist klausulerer dens ejerskab til fremtidige ejere af gården (Fladebøe ?). Senere synes den overgået til andre i slægten bosat i U.S.A. (Olaf Albertsen, Axel Albertsen, Stanley Albertsen, Sidney Albertsen).‎


‎Originaludgaven af den anden dansk-norske folio-bibel, men den første som er trykt af en dansker, og er iøvrigt Mads Vingaards største trykkerarbejde. Biblen er samtidig det største bogarbejde udført i Danmark i Det 16. Århundrede.First printing of the second Danish Bible in folio. ""This, the second Danish Bible in folio, is the first to be printed by a Dane. The Bible is M. Vingaard's major work, and the largest printing undertaken to be carried out in Denmark during the sixteenth century. The book is profusely illustrated with woodcuts copied from a german Bible issued by Sigmund Feyerabend in Frankfurt a. M. 1560. The original woodcuts were made by the artist and craftsman Virgil Solis... Wide woodcut borders together with pictures using themes from the Scriptures surround the title pages and the illustrations. On the reverse of the first title page many copies have pasted in a portrait of Frederich II, engraved by the Dutch artist Hendrick Goltzius. However, this portrait may also be found on a separate leaf.""(Thesaurus I).Lauritz Nielsen, 405. - Thesaurus I, 129. - Birkelund, 34.‎

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK95,000.00 (€12,741.59 )

‎"BIBLIA DANICA - THE CHRISTIAN IV BIBLE‎

Reference : 60241

(1633)

‎Biblia Det er Den gantske Hellige Scrifft paa Danske igien offuerseet oc Prentet effter vor allernaadigste Herris oc Kongis K. Christian den IV. Befaling. Mett Register/ alle D. Lutheri Fortaler ghans Udledning i Brædden oc Viti Theodori Summarier. Cu... - [THE MAGNIFICENT CHRISTIAN IV FOLIO BIBLE]‎

‎Kiøbenhaffn, (Melchior Martzan og Salomon Sartor), (1632-) 1633. Folio (binding: 37 x 25 cm.). Bound in a spledid, contemporary full calf binding over wooden boards. Rich, elaborate gilding to both boards and spine. The gilding is vague, especially on the front board, but the tooling is very sharp, and the binding overall is magnificent. With four beautiful, ornamented brass edges to each board and two large ornamented brass clasps. All edges are gilt and beautifully blindtooled. Wear to capitals, where the cords are loosening a bit, and with a bit of loss of leather. A bit of wear to hinges, at the cords, which are showing. But overall the binding is in splendid condition. Also internally extremely well preserved. The title-page has a tiny restored hole to lower right corner, and the first four leaves might have been inserted. They are slightly smaller at the outer margin than the other leaves. But that might also be due to restoration, as the binding has not been tampered with at any point and is completely unrestored. The text is unusually nice, clean and fresh, by far the nicest copy we have ever come across. Pasted-down front end-paper with the ownership signature and lacquered coat-of-arms seal of Severin Svanenhielm (Severin Seehusen (1664-1726) ) as well as the ownership signatures of Søren Schiøtz (1796-1863) (with names of members of his family), C. Th. Zahle and Erik Zahle. With the book plate of William Davignon (d. 1924). The brass corners carry the initials HL and are depicted in Johannes Rudbeck's Svenska Bokband I (fig. 26, p.53). The binding there is dated 1622, whereas our binding is from 1633 or right after. The brass fittings were a commercial merchandise for sale in Germany and probably also in both Sweden and Denmark. Engraved title-page and two engraved half-titles as well as the engraved portrait of Christian IV, all by the royal engraver Simon the Pas. Withoput the half-title, which merely contains the printed words ""BIBLIA / Paa Danske"", which is almost never present. (21 - not counting the engraved title-page and the portrait), 353 (i.e. 354 due to the erroneous double pagination 353), 226, 159 ff. ‎


‎A magnificent copy of the scarce first edition of the last (i.e. the third) of the Danish folio-bibles, known as ""Christian IV's Bible"", being a slightly revised edition of the Bible of 1589. Christian IV is the most famous Danish king ever to have lived, and the Christian IV bible is extremely sought-after. An unusually fresh and complete (apart from the always lacking half-title) copy of this splendid bible, printed by the first royal printer Melchior Martzan and Salomon Sartor (part 2). The numerous woodcut illustrations are the same that were used for the Frederik II Bibel from 1589. The four engraved leaves - the portrait and the three title-pages - are by Simon de Pas.Bibl. Dan.I,9 - Thesaurus II, 378. - Birkelund, 41. - Darlow and Moule, 3160. Provenance: Svanenhielm was a family of Danish and Norwegian nobility. Morten Hansen Seehuusen (1629-1694) was a merchant from Bredstedt in Schleswig-Holstein, who re-located to Stavanger, Norway. His son, Severin Seehusen (1664-1726) was an official in Bergen as well as in Stavanger and Northern Norway. He owned, among other properties, Damsgård Manor outside Bergen, Svanøy in Sunnfjord, and Arnegård in Stavanger. In 1720, Severin Seehausen was ennobled under the name Svanenhielm. Søren Daniel Schiøtz (1796-1863) was a Norwegian bailiff and judge, who was also very much engaged in religious matters and came to play an important role in the history of theology in Norway. He was one of the founders of the Norwegian Mission Society and the Norwegian Israeli Mission. He translated several important upbuilding pieces from German, among them a comprehensive bible history. Carl Theodor Zahle (1866 – 1946) was a highly important Danish lawyer and politician. He was prime minister of Denmark from 1909 to 1910 and again from 1913 to 1920. In 1895, he was elected member of the lower chamber of the Danish parliament, for the Liberal Party. A campaigner for peace, in 1905 he co-founded the Social Liberal Party (Det Radikale Venstre). He stayed on as a member of Parliament for Det Radikale Venstre until 1928, when he became a member of the upper chamber of Parliament (Landstinget). In 1929, he became Minister of Justice , a post which he held until 1935. Zahle was instrumental in starting negotiations for a new Danish–Icelandic Act of Union in 1917, which resulted in Iceland being recognized as a sovereign nation in a personal union with the king of Denmark the following year. Erik Zahle (1898-1969) was a famous Danish art historian, author, and museum director.‎

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK95,000.00 (€12,741.59 )

‎BIBLIA - FAMILJEBIBELN STOCKHOLM 1963 -‎

Reference : 43404

(1963)

‎Bibeln eller Den Heliga Skrift innehållande Gamla och Nya Testamentets Texter jämte de Apokryfiske Böckerna i Enlighet med den av Konungen gillade Översättningen av Åren 1917 och 1921.‎

‎Stockholm, Albert Bonniers Förlag, (1963). Folio. (35 x 26,5 cm). Originalt rødt hellæderbind med helt guldsnit, forgyldt rygtitel og stort forgyldt kors på forpermen. 1248 pp. samt bibelatlas med 18 kort. Talrige farveplancher. Forrest 8 blade, ubeskrevet men ment som Familjekrönioka. Rent, frisk eksemplar.‎


Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK1,800.00 (€241.42 )

‎BIBLIA FOR BØRN.‎

Reference : 55070

(1821)

‎Billed=Bibel for Børn indeholdende de vigtigste Tildragelser af det gamle= og nye Testamente, forestillede i Kobber, passende til enhver Bibelsk=Historie.‎

‎Kjøbenhavn, Soldin, 1821. Samtidigt papbd. Ryggen med rifter. () pp. samt 78 kobberstukne illustrationer på 13 plancher.‎


Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK850.00 (€114.00 )

‎BIBLIA (gallica) - BIBLE.‎

Reference : 15742

(1566)

‎BIBLIA (gallica) - BIBLE. Concordance et recueil universel de tous les mots principaux des livres de la Bible, composé de nouveau à l'imitation des concordances latines, & dressé selon l'ordre de l'alphabet, & des livres du vieil & nouveau Testament : pour trouver promptement chacun mot et passage de l'Escriture saincte, au grand soulagement de tous ceux qui désirent l'intelligence d'icelle.‎

‎[Genève]. Thomas Courteau, 1566, 2° (31 x 20,5 cm), 364 ff., demi basane brune, dos à 5 nerfs, pièce de titre rouge, plats mouchetés (reliure de l'époque). ‎


‎GLN-2305. CHAIX, DUFOUR, MOECKLI p. 63. Signatures : (A - Z)/8, (Aa - Yy)/8, (Zz)/4. L'avis de "L'imprimeur aux lecteurs" se termine par : "Adieu. de Genève ce 27. de Juin, M.D.LXIIII." Plusieurs ajouts manuscrits anciens. Exemplaire usagé (comment pouvait-il en être autrement d'un livre manipulé par des générations de pasteurs et étudiants !) : mouillures par endroits, les pages avec quelques petits trous ou plis, une dizaine avec de petites taches d'encre, une plus importante sur la page 60 et quelques-unes dans la gouttière à la fin de l'ouvrage. Aux premières quatre feuilles manque le coin inférieur droit. La reliure avec traces de manipulations, dos frotté, début de coupure sur les charnières. Livre intéressant et important : ne s'agit-il pas d'un premier essai pour "digitaliser" la Bible. Ce que l'on fait aujourd'hui d'un clic, à l'époque il fallait tourner beaucoup de pages ! Exemplaire retiré de la bibliothèque de l'Institut d'histoire de la Réformation (annotations du bibliothécaire de l'IHR). ‎

Logo ILAB

Phone number : 41 (0)22 800 17 04

CHF400.00 (€409.40 )

‎BIBLIA (gallica) - BIBLE - LAUGEOIS.‎

Reference : 8908

(1762)

‎Traduction nouvelle des pseaumes de David, faite sur l'hébreu, justifiée par des remarques sur le génie de la langue. Par M. Laugeois. 2 tomes en 1 volume.‎

‎Paris, Le Mercier, Desaint & Saillant, Savoye, 1762 12° (16,5 x 9 cm), XXXII, 336 pp.; XII, 276 pp., 1 f. blanche, titre et texte avec cadre ornemental noir, gardes marbrées, maroquin rouge, triple filet encadrant les plats, dos à nerfs formant des compartiments bordés d'un double filet doré, pièce de titre brune, coupes filetées, large dentelle intérieure, tranches dorées (belle reliure de l'époque). ‎


‎QUER., FL, IV, 611. Edition originale de cette traduction par Joseph-Michel Laugeois de Chastellier, fameux hébraïste. Très bel exemplaire. En cas de problème lors de la commande/expédition du livre prière de contacter le libraire. ‎

Logo ILAB

Phone number : 41 (0)22 800 17 04

CHF200.00 (€204.70 )

‎BIBLIA GERMANICA.‎

Reference : 54517

(1756)

‎Biblia, Das ist die gantze heilige Schrift Alten und Neuen Testaments, nach der Übersetzung Mart. Luthers... Nummehro zum fünfften mahl mit Zusammenhaltung des Grund=Texte, wie auch verschiedener alten und neuen Editionen, auf das sorgfältigste ausgef...‎

‎Minden, Johann Augustin Enax, 1756-60. Small 8vo. Bound in beautiful contemp. full vellum with the vellum covers marbled in douce colours framed by a broad gilt border (the gilding weak). Marbled endpapers. All edges gilt and with the edges richly patterned tooled. Spine ends with blindtooling. Engraved frontispiece. (14),944285,(3) pp. Scattered brownspots.‎


Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK3,000.00 (€402.37 )

‎BIBLIA GERMANICA.‎

Reference : 54518

(1756)

‎Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift der Göttlichen Offenbahrung Alten und Neuen Testaments nach der Deutschen Uebersetzung D. Martin Luthers. Mit einer Vorrede Gottfried Schützens.‎

‎Altona, Gebrüdern Burmester, 1756. 8vo. Bound in beautiful full colour toned, marble like, full vellum with large decorative blindtooled rococcostamps on covers. On all over the spine a large tree with flowers and green leafs, on the ground birds, all made with stamps and blindtooled curved lines. All edges gilt and with some tooling. (10),XXII,(2),982(4),750,(18) pp. A fine copy in a marvellous binding.‎


Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK5,000.00 (€670.61 )

‎"BIBLIA GERMANICA - WEIMERER KURFÜRSTENBIBEL.‎

Reference : 52496

(1692)

‎Biblia, Das ist: Die gantze Schrifft, Altes und Neues Testaments Teutsch, Doctor Martin Luthers. Auff gnädigste Verordnung Dess... Fürsten und Herrn Ernst, Herzogen zu Sachsen... Von etlichen Reinen Theologen dem eigentlichen Wort-Verstand nach, erkl...‎

‎Nürnberg, Johann Andreae Endtners Seel. Söhne, 1692. Folio. (46 x 30 cm.). Contemp. full calf. Wear to top of spine. 2 compartments with old repairs. A closed tear to foot of spine. Remains of old gilting and title on spine. Spine rubbed. With 3 (of 4) clasps and catches in brass. Engraved titel and printed title in red/black. (38),(22),(66),686,950,(18) pp. A few brownspots on the first leaves. A dampstain in lower margin of the last 5 leaves. A few leaves in beginning and at end a bit frayed in right margins. A few leaves with loss of blank in margin. Internally in general clean and fine. With in all 42 engraved plates (incl. general title and portrait of Luther) and 1 engraved coat of arms (portraits, apostles, plates, parttitles, plans, map etc.). A few plates with dampstains to margins.‎


‎This so-called ""Weimerer-Bibel"" or ""Ernestinische Bibel"" was first printed in 1641 and ran through 13 editions up to 1792.‎

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK30,000.00 (€4,023.66 )

‎BIBLIA HEBRAICA.‎

Reference : 24133

(1896)

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK500.00 (€67.06 )

‎BIBLIA HEBRAICA.‎

Reference : 7144

(1753)

‎Manalia, Ad Hoogthianam, & optimas quasque Editiones recensita, atqve cum brevi Lectionum et Krijan..Dictionario...a Johanne Simonis. 2 vols.(4 parts).‎

‎Amsterdam, 1753. 8vo. 2 nice later full calf, raised bands. Engr.frontisp. (10),640,320,385,72,80 pp,‎


Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK2,500.00 (€335.30 )

‎BIBLIA HEBRAICA.‎

Reference : 27158

(1828)

‎Secundum Ultimam editionem Jos. Athiæ, a Johanne Leusden, denuo recognitam...ab Everardo van der Hooght.‎

‎London, Duncan, 1828. 8vo. Cont. full calf, richly blindtooled, but rubbed and somewhat worn. tear in hinge. Internally fine. 560,634 pp.‎


Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK450.00 (€60.35 )

‎BIBLIA HEBRAICA par Rud. KITTEL.‎

Reference : AUB-3994

(1925)

‎BIBLIA HEBRAICA adjuvantibus professoribus G. BEER, F. BUHL, ..., V. RYSSEL.‎

‎Stuttgart Privileg. Württ. Bibelanstalt 1925. 2 beaux vol. reliés, reliures pleine toile ornées d'éd., in-8.‎


CHF160.00 (€163.76 )

‎Biblia Latina. –‎

Reference : 3761DB

(1664)

‎Biblia sacra vulgatae editionis. Sixti V. Pont. Max. iussu recognita atque edita.‎

‎Antwerpen, Plantiniana, 1664. 4°. (3) Bl., 1055, (1), 30 S., (26) Bl. Lederband der Zeit.‎


‎Vorderer Einbanddeckel vollständig abgelöst. Papier etwas stockfleckig.‎

EOS Buchantiquariat Benz - CH-8001 Zürich
Logo ILAB

Phone number : 41 (0)44 261 57 50

CHF750.00 (€767.62 )

‎Biblia Latina. -‎

Reference : 7570BB

(1747)

‎Sacra Biblia Variarum Translationum juxta exemplar Antuerpiae impressum anno 1616. Complectens praeter Vulgatam, Sanctis Pagnini, ex Hebraeo, Septuaginta interpretum, et Chaldaicae paraphrasis versiones; insuper in Libris Josue, Judicum, et Ruth loco Chaldaicae paraphrasis. alteram ex Hebraeo Francisci Vatabli translationem.‎

‎4 Bde. Venedig, Nicolo Pezzana, 1747. 2°. Bd. 1: Titel mit grosser gest. Vignette, gest. Frontispiz, gest. Kopfstück (von Francesco Zucchi), (18) Bl., 335 S. (recte 670); Bd. 2: VIII S. (1) S. Inhalt, 295 S. (recte 590), S. 296-32, S. 228-337 (recte 218), S. 338-369, S. 370-404 (recte 70), S. 404-474; Bd.3: VIII S., (1) S. Inhalt, 499 S. (recte 998); Bd. 4: Titel: Novum Jesu Christi Testamentum complectens praeter Vulgatam, Guidonis Fabrici è Syriaco, et Benedicti Ariae Montani translationes, insuper Desiderii Erasmis Roterodami auctoris damnati versionem permissam. XV S., 326 S. (recte 652). Halbpgt. d. Zt., rote und grüne Rückenschildchen, mit einfacher Goldprägung.‎


‎Neuauflage der 1616 bei Keerberg in Antwerpen erschienenen Lateinischen Vollbibel, herausgegeben vom Theologen Laurentius Beyerlinck (1578-1627). Sie besteht aus verschiedenen Übersetzungen, wie z.B. von Sante Pagnini (1470-1541), François Vatable (spätes 15. Jhdt. - 1547), Guido Fabricius und Benedictus Arias Montanus (1527-1598). Mit einer Widmung an Cardinal Carlo Rezzonico (1724-1799), dessen Porträt im gest. Kopfstück gezeigt wird, von Franciscus Antonius Caselli. Schöner Druck in zwei Spalten.‎

EOS Buchantiquariat Benz - CH-8001 Zürich
Logo ILAB

Phone number : 41 (0)44 261 57 50

CHF1,000.00 (€1,023.50 )

‎BIBLIA LATINA ET GERMANICA.‎

Reference : 52205

(1845)

‎Biblia Sacra Vulgatae Editionis Sixti V. Pontificis Maximi jussu regognita et Clementis VIII.../ Die heilige Schrift des alten und neuen testamentes. Aus der Vulgata mit Bezug auf den Grundtext neu übersetzt und mit kurzen Anmerkungen erläutert von Jo...‎

‎Landshut, Vogel'sche Verlagsbuchhandlung, 1845-46. Lex8vo. Bound in 10 uniform contemp. marbled boards. Titlelabels with gilt lettering. Top of spine on a few volumes with light wear. Scattered brownspots. Latin- German paralelltext.‎


Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK3,500.00 (€469.43 )
Previous 1 ... 36 37 38 39 ... 100 161 222 283 ... 286 Next Exact page number ? OK
Get it on Google Play Get it on AppStore
Bible
The item was added to your cart
You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !