Previous 1 ... 32 33 34 35 ... 86 137 188 239 ... 242 Next Exact page number ? OK

‎BIBLIA DANICA -‎

Reference : 48315

(1845)

‎Biblia, det er: den ganske Hellige Skrifts BÞger, med Flid efterseete og rettede efter Grundtexten, saa og med mange Parallelsteder forsynede. Tyvende Oplag.‎

‎KÞbenhavn, Kongelige Waisenhuses Forlag, 1845. Stor 8vo. Samtidigt hldrbd. Ryg intakt, men noget slidt. 1036,284 pp.‎


Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK500.00 (€67.06 )

‎BIBLIA DANICA -‎

Reference : 53185

(1824)

‎Biblia, det er: den ganske Hellige Skrifts BÞger, med Fliid efterseete og rettede efter Grundtexten, saa og med mange Parallelsteder og udfÞrlige Indholdsfortegnelser forsynede.‎

‎KjÞbenhavn, Kongelige Vaisenhus, 1824. 4to. Samtidigt helldrbd. i flammet kalv. Rig rygforgyldning. Forgyldningen lidt slidt. Lidt kantslid og sprÊkker Þverst i begge false. 1682,(2),448 pp. Indvendig ren med fÃ¥ spredte brunpletter.‎


‎Biblen er her trykt i 4to. - Bibl. Danica I,11.‎

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK2,000.00 (€268.24 )

‎BIBLIA DANICA -‎

Reference : 58475

(1842)

‎Biblia, det er: den ganske hellige Skrifts BÞger, med Flid efterseete og rettede efter Grundtexten, fra og med mange Parallelsteder og udfÞrlige Indholdsfortegnelser forsynede. Nittende Oplag.‎

‎KiÞbenhavn, Kongelige Waisenhuses Forlag, 1842. Stor 8vo. (26 x 18 cm.). Smukt velbevaret hellÊderbind i sort maroquin. OphÞjede bind pÃ¥ ryg. Rygforgyldning i form af geometriske stregfigurer. Forgyldt rygtitel. Permer med stregbordurer, geometrisk forgyldt ramme samt ornamental forgyldt dekoration i midterfelterne. Indvendige stregbordurer. Helt guldsnit og kantforgyldning. Kanter med lettere brugsspor. Gave til W. Blauenfeldt (i guld nederst pÃ¥ ryg) fra elever pÃ¥ F. Friis's Realskole d. 1. Marts 1849 (i guldtryk pÃ¥ permernes inderside). Har tilhÞrt Paul V. Rubow med hans navnetrÊk pÃ¥ fribladet. 1374,363 pp. Indvendig ren og frisk.‎


Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK1,500.00 (€201.18 )

‎"BIBLIA DANICA. -‎

Reference : 55412

(1550)

‎Biblia, Det er den gantske Hellige Scrifft, vdsÊt paa Danske. - [EDITIO PRINCEPS OF THE ENTIRE BIBLE IN DANISH.]‎

‎KÞbenhaffn, Ludowich Dietz, 1550. Folio. Senere helpergamentsbind. Kalligraferet rygtitel. FÊllestitelbladet trykt i rÞdt og sort. 552 blade, inclusiv de to blanke. Med alle deltitelblade. Christian III' trÊstukne portrÊt (udfÞrt af hofmaler Jacob Binck). RigsvÃ¥bnet i helsides trÊsnit. Ca. 25 blade, forrest og bagerst, omkantede og reparerede. En del reparationer af smÃ¥rifter. En del kantforstÊrkninger som i nogle tilfÊde medfÞrer tab af bogstaver i marginalnoterne. Nogle blade med lidt teksttab. Forreste titelblad repareret i nederste hÞjre hjÞrne. RigsvÃ¥bnet repareret i ydre margin med rekonstruktion af rammen. Spredte skjolder i marginer. Spredte brugsspor. Enkelte blade antageligt indsatte fra et andet eksemplar. En del gl. ejernavne (prÊster). Gennemillustret med trÊsnit af Erhard Altdorfer i teksten og helsides.Folio. A bit later full vellum binding with title in contemporary to spine. 552 leaves, including the two blanks. With all the half-titles (rarely seen). 25 leaves in front and back with repairs. Several smaller repairs. Several marginal inforcements. A few leaves with loss of text. A few leaves presumably supplied from another copy. Scattered damp stains. Several name from previous owners (presumably priests). Complete.‎


‎FÞrste danske helbibel og Reformationstidens stÞrste danske bogvÊrk, trykt af den til arbejdets udfÞrelse indkaldte bogtrykker, Ludwig Dietz fra Rostock. Yderst sjÊlden i komplet stand.The first Danish folio bible: ""The editio princeps of the Bible in Danish"", very rarely seen complete.""This first translation of the entire Bible stands as a monument of the Danish Reformation, and the influence it excercised, both at the time and subsequently, cannot be overemphasized. The translation was commanded by King Christian III, and nothing was spared in order to make it as perfect as possible. The best danish theologians worked on the translation, but it was not until 1548 that the work had progresses so far that a printing could be implemented.... A German printer, Ludwig Dietz from Rostock, was therefore summoned. Already in 1534 he had printed a complete Bible in Low german, and in 1548 he came to Copenhagen with his printing material... It is copies from the LÃŒbeck 1534 edition of Luther's German Bible, and is illustrated with many woodcuts by Erhard Altdorffer."" (Thesaurus). - The copy has some defects, leaves remargined, recornered, marginal losses, textual repairs, some leaves shaved etc..Birkelund, 19. Darlow & Moule 3155. - Lauritz Nielsen, 15. - Thesaurus I,75. - Christian Bruun II, p. 324 ff.‎

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK125,000.00 (€16,765.25 )

‎"BIBLIA DANICA - CHRISTIAN IV'S KIRKEBIBEL.‎

Reference : 57769

(1632)

‎Biblia Det er Den gantske Hellige Scrifft paa Danske igien offuerseet oc Prentet effter vor allernaadigste Herris oc Kongis Christian den IV. Befalning. (3 Dele).‎

‎KiÞbenhaffn, (Melchior Martzan og Salomon Sartor), (1632-) 1633. Folio. (37,5 x 24,5 cm.). NÊr samtidigt hellÊderbind over svÊrt trÊ. De Êgte bind markeret i blindtryk pÃ¥ ryggen. Permerne er begge forsynet med talrige mindre stifter med store hoveder i messing til beskyttelse af permerne ved opslag. 2 lukkestroppe med blanke messingbeslag hvor den lille klo pÃ¥ det ene er bortslidt. Bindet er antageligt fra sidste halvdel af 1600-tallet og ganske velbevaret. Blokken er noget lÞs, men heftesnorene, som er intakte skal fastgÞres pÃ¥ permernes inderside, hvilket krÊver noget lim og mÃ¥ske en fornyelse af forsatsbladene. Halvtitelblad, 2 deltitelblade. Kobberstukket titelblad, kobberstukket portrÊt af Christian IV. (24),353,226,157 blade (af 159 - sidste tekstblad og registerbladet mangler til Ny Testamente). Teksten med talrige trÊsnit. Halvtitelbladet, som nÊsten altid mangler, er lÞst og kantflosset. Et blad lÞs i heftningen. Enkelte blade i Fortalen med smÃ¥rifter og lettere kantflossede. En del af de sidste blade i Ny Testamente med slid i ydre marginer. Enkelte blade kantforstÊrkede. Med talrige trÊsnit i teksten.‎


‎Originaltrykket af den sidste af de danske foliobibler, trykt af den fÞrste kongelige bogtrykker Melchior Martzan og for 2. dels vedkommende af Salomon Sartor. De trÊskÃ¥rne illustrationer er de samme som anvendtes i Frederik II's Bibel fra 1589. De 4 kobbere (portrÊttet og de 3 titelblade) er stukket af Simon de Pas.The scarce first edition og the last (the third) of the Danish folio-bibles, known as ""Christian IV's Bible"", being a slightly revised edition of the Bible of 1589.Bibl. Dan.I,9 - Thesaurus II, 378. - Birkelund, 41. - Darlow and Moule, 3160. ‎

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK40,000.00 (€5,364.88 )

‎"BIBLIA DANICA - CHRISTIAN IV'S KIRKEBIBEL.‎

Reference : 60028

(1633)

‎Biblia Det er Den gantske Hellige Scrifft paa Danske igien offuerseet oc Prentet effter vor allernaadigste Herris oc Kongis K. Christian den IV. Befaling. Mett Register/ alle D. Lutheri Fortaler ghans Udledning i BrÊdden oc Viti Theodori Summarier. Cu... - [A SPLENDID COPY OF THE CHRITIAN IV FOLIO BIBLE]‎

‎KiÞbenhaffn, (Melchior Martzan og Salomon Sartor), (1632-) 1633. Folio. (37 x 27 cm.). Bound in a spledid and richly gilt Cambridge-style full calf binding from ab. 1730-40. Two intact brass clasps to each board, with leather straps. Boards with broad borders made of numerous large gilt single stamps. Elegant gilt inner frame-border with large gilt corner stamps, inside which a polished calf centre in two tones of brown. The middle of the polished centre with yet another gilt oval frame made of elegang gilt stamps. Spine with six raised bands, richly gilt compartments, and with ""Biblia"" in gilt to second compartment from the top. Boards with inner gilt borders. All edges gilt. The binding is remarkably fresh and in splendid condition. The first thirty leaves and the last part of the New Testament has a damp stain, predominantly to the inner margin, mostly in the blank part, but touching a bit of the text. The first and the last leaves have been neatly re-hinged, far from affecting the text. All in all, it is extremely well preserved internally as well and is in overall splendid condition. A few 18th century marginal notes. Engraved title-page and two engraved half-titles as well as the engraved portrait of Christian IV, all by the royal engraved Simon the Pas. The half-title, which merely contains the printed words ""BIBLIA / Paa Danske"", is almost never present, but in the present copy, the entire printed part of the half-title has been preserved, mounted on a blank leaf (presumably at the time of binding). (22 - not counting the first blank nor the engraved title-page and portrait), 353 (i.e. 354), 226, 159 ff. ________________________________________________________________________________________ Indbundet i et meget velbevaret helbind af glat kalveskind fra omkr. 1730-40 af spejlsbindstypen. 2 intakte spÊnder i stÞbt messing med lÊderstroppe. Bindsiderne med brede rammer sammensatte af store forgyldte enkeltstempler. Den inderste ramme med store forgyldte hjÞrnestempler og glatpoleret i brunt. Den yderste mÞrkere og marmoreret. Midt i den inderste ramme et et ovalt ""spejl"" indrammet med forgyldte stempler. Ryggen med 6 Êgte bind og rigt forgyldte rygfelter, og med titelfelt ""Biblia"" i guld. Helt guldsnit. Kobberstukket titelblad og 2 kobberstukne deltitelblade samt kobberstukket portrÊt af Christian IV., alle stukket af den kongelige kobberstikker Simon de Pas. (22),353 (i.e. 354),226,159 blade. Teksten med talrige trÊsnit. Af halvtitelbladet (som nÊsten altid mangler) er al original tekst (Biblia Paa danske) bevaret, men opsat pÃ¥ et senere blankt blad. De fÞrste ca 30 blade med en aftagende skjold i indre og nederste marginer, ligeledes i slutningen af Det Ny testamente. Enkelte marginalier fra 1700-tallet.‎


‎The scarce first edition, complete and in magnificent condition, of the last (being the third) of the Danish folio-bibles, known as ""Christian IV's Bible"", being a slightly revised edition of the Bible of 1589. Christian IV is the most famous Danish king ever to have lived, and the Christian IV bible is extremely sought-after. Komplet eksemplar af den sidste af de danske foliobibler, trykt af den fÞrste kongelige bogtrykker Melchior Martzan og for 2. dels vedkommende af Salomon Sartor. De talrige trÊskÃ¥rne illustrationer er de samme som anvendtes i Frederik II's Bibel fra 1589. De 4 kobbere (portrÊttet og de 3 titelblade) er stukket af Simon de Pas.Bibl. Dan.I,9 - Thesaurus II, 378. - Birkelund, 41. - Darlow and Moule, 3160.‎

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK85,000.00 (€11,400.37 )

‎"BIBLIA DANICA - FREDERIK DEN II's BIBEL. - THE SECOND DANISH BIBLE IN FOLIO‎

Reference : 57770

(1588)

‎Biblia. Det er den gantske Hellige Scrifft Paa Danske igien offuerseet oc Prentet effter Salige oc hÞylofflige ihukommelse Kong Friderichs den II. Befalning. (3 dele).‎

‎KiÞbenhaffn, (Matz Vingaard), (1588-)89. Folio. (39 x 27 cm.). Samtidigt hellÊderbind i brunt kalveskind over svÊrt trÊ og med kanter i smig. Lettere ophÞjede bind pÃ¥ ryg. HÃ¥ndsyede kapitÊlbÃ¥nd. Lille hak i skindet pÃ¥ nederste rygfelt. Med de 4 originale hÊngselsbeslag i stÞbt messing bevarede, men den ene strop fornyet og den anden mangler. Permerne har begge blindtrykte arabesker, i midterfeltet en stor arabesk og i hjÞrner og kanter 6 pyramideformede arabesker, som alle er med en blindtrykt krone i pyramidens top. Permerne har mindre messingstifter med store hoveder til beskyttelse af bindet ved opslag. Marmoreret snit. Bindet er ganske velbevaret med kun lidt kantslid og let slid pÃ¥ de ophÞjede rygbind. (22),353(i.e.354),226,159 blade. Komplet, men uden de 3 blanke blade. TrÊskÃ¥ret titelblad med tekst trykt i rÞdt i midterfeltet. Titelbladsvarianten med kongens kobberstukne portrÊt (af Goltzius) opklÊbet pÃ¥ bagsiden (en del eksemplarer udkom uden portrÊttet). Blad 2 med rigsvÃ¥bnet, bladet er kantrepareret. 2 trÊskÃ¥rne deltitelblade. Registerbladene med svag skjold i ydre marginer. De sidste 35 blade delvist omkantede, for det meste i ydre marginer. Ganske fÃ¥ spredte brunpletter. IÞvrigt ganske lette brugsspor. Et udmÊrket velbevaret og komplet eksemplar (bortset fra de 3 blanke).PÃ¥ forreste friblad er anfÞrt lidt af eksemplarets ejerhistorie fra 1819, - erhvervet af Mikkel Johannesson FladebÞe som her delvist klausulerer dens ejerskab til fremtidige ejere af gÃ¥rden (FladebÞe ?). Senere synes den overgÃ¥et til andre i slÊgten bosat i U.S.A. (Olaf Albertsen, Axel Albertsen, Stanley Albertsen, Sidney Albertsen).‎


‎Originaludgaven af den anden dansk-norske folio-bibel, men den fÞrste som er trykt af en dansker, og er iÞvrigt Mads Vingaards stÞrste trykkerarbejde. Biblen er samtidig det stÞrste bogarbejde udfÞrt i Danmark i Det 16. Ãrhundrede.First printing of the second Danish Bible in folio. ""This, the second Danish Bible in folio, is the first to be printed by a Dane. The Bible is M. Vingaard's major work, and the largest printing undertaken to be carried out in Denmark during the sixteenth century. The book is profusely illustrated with woodcuts copied from a german Bible issued by Sigmund Feyerabend in Frankfurt a. M. 1560. The original woodcuts were made by the artist and craftsman Virgil Solis... Wide woodcut borders together with pictures using themes from the Scriptures surround the title pages and the illustrations. On the reverse of the first title page many copies have pasted in a portrait of Frederich II, engraved by the Dutch artist Hendrick Goltzius. However, this portrait may also be found on a separate leaf.""(Thesaurus I).Lauritz Nielsen, 405. - Thesaurus I, 129. - Birkelund, 34.‎

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK95,000.00 (€12,741.59 )

‎BIBLIA - FAMILJEBIBELN STOCKHOLM 1963 -‎

Reference : 43404

(1963)

‎Bibeln eller Den Heliga Skrift innehÃ¥llande Gamla och Nya Testamentets Texter jÀmte de Apokryfiske BÃckerna i Enlighet med den av Konungen gillade ÃversÀttningen av Ãren 1917 och 1921.‎

‎Stockholm, Albert Bonniers FÃrlag, (1963). Folio. (35 x 26,5 cm). Originalt rÞdt hellÊderbind med helt guldsnit, forgyldt rygtitel og stort forgyldt kors pÃ¥ forpermen. 1248 pp. samt bibelatlas med 18 kort. Talrige farveplancher. Forrest 8 blade, ubeskrevet men ment som FamiljekrÃnioka. Rent, frisk eksemplar.‎


Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK1,800.00 (€241.42 )

‎BIBLIA FOR BÃRN.‎

Reference : 55070

(1821)

‎Billed=Bibel for BÞrn indeholdende de vigtigste Tildragelser af det gamle= og nye Testamente, forestillede i Kobber, passende til enhver Bibelsk=Historie.‎

‎KjÞbenhavn, Soldin, 1821. Samtidigt papbd. Ryggen med rifter. () pp. samt 78 kobberstukne illustrationer pÃ¥ 13 plancher.‎


Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK850.00 (€114.00 )

‎BIBLIA GALLICA; LAUGEOIS.‎

Reference : 8908

(1762)

‎Traduction nouvelle des pseaumes de David, faite sur l'hébreu, justifiée par des remarques sur le génie de la langue. Par M. Laugeois. 2 tomes en 1 volume.‎

‎Paris, Le Mercier, Desaint & Saillant, Savoye, 1762 12° (16,5 x 9 cm), XXXII, 336 pp.; XII, 276 pp., 1 f. blanche, titre et texte avec cadre ornemental noir, gardes marbrées, maroquin rouge, triple filet encadrant les plats, dos à nerfs formant des compartiments bordés d'un double filet doré, pièce de titre brune, coupes filetées, large dentelle intérieure, tranches dorées (belle reliure de l'époque). ‎


‎QUER., FL, IV, 611. Edition originale de cette traduction par Joseph-Michel Laugeois de Chastellier, fameux hébraïste. Bel exemplaire. ‎

Logo ILAB

Phone number : 41 (0)22 800 17 04

CHF150.00 (€141.50 )

‎Biblia Germanica. –‎

Reference : 31147AB

(1534)

‎Bibel Teutsch. Der ursprünglichen hebreischen und Griechischen warheit nach auffs treüwlichest verdolmetschet. Was über die nächste außgegangnen edition weyteres hinzu kommen sye, wirt in nachuolgen der Vorred gnügsam begriffenn.‎

‎Zürich, Froschauer, 1534. Gr.-8°. (8) Bl., CCCI Bl., (1) weisses Bl., CCLXXXI Bl. Mit 2 Textholzschnitten und 2 Druckermarken (auf den Titelblättern). Lederband der Zeit auf Holzdeckeln.‎


‎Bibelsammlung Grossmünster Nr. 6. – Rudolphi 217. – VD16 B 2695. – e-HLS für Christoph Froschauer (1490–1564). Erschien im August 1934 aus den Pressen Froschauers. Die erste Grossoktavausgabe, als Vorläufer der späteren Quartausgaben, in Schwabacher-Schrift gesetzt. – Mit handschr. Besitzereintrag (Kugelschreiber) auf dem fliegenden Vorsatz. Papier durchgehend, zu Beginn stärker fleckig und gebräunt. Die Metallschliessen ausgerissen.‎

EOS Buchantiquariat Benz - CH-8001 Zürich
Logo ILAB

Phone number : 41 (0)44 261 57 50

CHF15,000.00 (€14,149.89 )

‎[BIBLIA GERMANICA]‎

Reference : 201600199

(1638)

‎Biblia. Das ist Alle bücher des alten und neüwen Testaments: den ursprünglichen spraachen nach auff das treüwlich ist verteütschet und jetz von neüwem wider ubersehen. Dazu ist kommen ein ordenliche Abtheilung aller Capitlen in gewüsse versicul sampt jedes capitels außführlichen summarien auch nohtwendigen Concordantzen und einem vollkom[m]nen Register. ‎

‎Zürich, S.e. (Johann Jakob Bodmer), 1638; in-folio, 32 ff.n.ch. (y compris le titre) + DCCCCXXVI pp. + 1 f. blanc n.ch. + CCXX pp. + CCXCV pp., peau de truie sur ais de bois, dos à cinq nerfs, plats biseautés décorés d'une plaque estampée à froid, fermoirs, étiquettes au dos avec titre manuscrit, reliquats de peinture brune sur l'ensemble du dos (plats un peu fanés, légers défauts d'usage). VD 17, 32 : 668104L. Impression en caractères gothiques, texte sur deux colonnes, encadré. Belle page de titre, ornée d'une grande gravure sur bois. La bible est illustrée de plus de 150 vignettes gravées sur bois (environ 6 x 8,5 cm). Cachet de bibliothèque de couvent sur la page de titre. Bel et impressionnant exemplaire. 1638‎


Logo SLAM Logo ILAB

Phone number : 33 03 88 32 11 72

EUR2,400.00

‎Biblia Germanica. –‎

Reference : 7128CB

(1767)

‎Biblia, das ist die gantze Heilige Schrifft, Alten und Neuen Testaments verteutschet durch Martin Luther. Anjetzo uber die alten Summarien, Concordantzen, Zeit-Lehr ... und herausgegeben durch Friedrich Battier und Theodor Gernler.‎

‎Neue Auflage. Basel, Emanuel Thurneysen, 1767. Folio (40 x 27 cm). (16) Bl., 688, 120 S., (2) Bl., 280 S. Mit 10 Holzschnitten. Lederband der Zeit mit Roll- und Plattenstempelprägung, 8 Metallbeschläge und zwei Schliessen.‎


‎Mit Fehlstelle und am oberen Kapital, Gelenke angeplatzt. Der Lederbezug beschabt. – Mit altem handschr. Besitzereintrag auf dem festen Vorsatz.‎

EOS Buchantiquariat Benz - CH-8001 Zürich
Logo ILAB

Phone number : 41 (0)44 261 57 50

CHF1,400.00 (€1,320.66 )

‎BIBLIA GERMANICA.‎

Reference : 54517

(1756)

‎Biblia, Das ist die gantze heilige Schrift Alten und Neuen Testaments, nach der Ãbersetzung Mart. Luthers... Nummehro zum fÃŒnfften mahl mit Zusammenhaltung des Grund=Texte, wie auch verschiedener alten und neuen Editionen, auf das sorgfÀltigste ausgef...‎

‎Minden, Johann Augustin Enax, 1756-60. Small 8vo. Bound in beautiful contemp. full vellum with the vellum covers marbled in douce colours framed by a broad gilt border (the gilding weak). Marbled endpapers. All edges gilt and with the edges richly patterned tooled. Spine ends with blindtooling. Engraved frontispiece. (14),944285,(3) pp. Scattered brownspots.‎


Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK3,000.00 (€402.37 )

‎Biblia Germanica. –‎

Reference : 5711CB

(1759)

‎Biblia, das ist die gantze Heil. Schrifft, Alten und Neuen Testaments, nach der teutschen Ubersetzung Martin Luthers ... Samt einer Vorrede von Hieronymo Burckhardt.‎

‎Basel, Johann Rudolf Im Hof, 1759. 8°. (8) Bl., 909 S.; 265 S., (4) S. (Register). Lederband der Zeit.‎


‎Einband berieben und bestossen, Rücken beschädigt.‎

EOS Buchantiquariat Benz - CH-8001 Zürich
Logo ILAB

Phone number : 41 (0)44 261 57 50

CHF120.00 (€113.20 )

‎Biblia Germanica. –‎

Reference : 5978BB

(1712)

‎Das ist: Die ganze Heilige Schrift. Darinn begriffen alle Bücher des Alten und Neuen Testaments. Aus den Grund-Sprachen treulich und wol verteutschet. Aufs Neue und mit Fleiss widerum übersehen. Samt dienstlichen Vorreden (...)‎

‎2 Bände in 1 Band. Zürich, Bodmerische Druckerei, 1712 u. 1711. Folio. (56) 566, 218, 187 S.; (2) 248 S. Mit 1 gest. Titel von Johannes Meyer. Lederband der Zeit über Holzdeckeln. Mit 10 Metallbeschlägen und Schliessen.‎


‎Bibelsammlung Grossmünster 31. - Folio-Ausgabe, ein Gemeinschaftswerk der Druckerei Bodmer und den Offizinen Gessner, es erschien zeitgleich eine Quart-Ausgabe. Die beiden Druckereien stellten diese, um Kosten zu sparen, gemeinsam nach dem gleichen Typensatz her, einzig die Titelblätter wurden entsprechend geändert. Vorliegende Ausgabe mit den Titelblättern der Bodmerschen Druckerei für das Alte Testament und die Apokryphen, das Titelblatt des Neuen Testaments aus der Gessnerschen Druckerei. Das Vortitelblatt der gesamten Bibel mit dem zürcherischen Hoheitszeichen ist von Johann Meyer gestochen. - Mit neuen Vorsatzblätter. Das Titelblatt auf dickerem Papier montiert. Ohne die fliegenden Vorsätze. Einige Einrisse und Beschädigungen am Papier. Durchgehend etwas stockfleckig und im Schnitt angestaubt. Der Einband berieben, bestossen. Die Lederbände der Schliessen erneuert.‎

EOS Buchantiquariat Benz - CH-8001 Zürich
Logo ILAB

Phone number : 41 (0)44 261 57 50

CHF1,250.00 (€1,179.16 )

‎Biblia Germanica. –‎

Reference : 3403DB

(1772)

‎Die Bibel, Das ist Alle Bücher der ganzen Heiligen Schrift Des Alten und Neuen Testaments. Aus den Grund-Sprachen treulich und wol verdeutschet, Auf das Neue und mit Fleiß wieder übersehen; Sammt den so genannten Apocryphischen Büchern, dienlicher Vorrede, begreiflichen Abtheilungen der Capitel, abgesezten Versen, nothwendigen Concordanzen, und einem nützlichen Register.‎

‎Zürich, David Gessner und Orell, Gessner Füsslin und Compagnie, 1772. Kl.-Folio (38 x 24 cm). (14) Bl., 415 (1), 160, 108, 188 S. Schweinslederband der Zeit auf Holzdeckel mit 10 Beschlägen.‎


‎Die 2 Schliessen ausgerissen. Das Titelblatt und die ersten Seiten mit Einrissen. Die Vorsätze mit alten handschr. Besitzereinträgen. Das Papier durchgehend gebräunt. Der Schnitt und der Einbandbezug angestaubt.‎

EOS Buchantiquariat Benz - CH-8001 Zürich
Logo ILAB

Phone number : 41 (0)44 261 57 50

CHF800.00 (€754.66 )

‎BIBLIA GERMANICA.‎

Reference : 54518

(1756)

‎Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift der GÃttlichen Offenbahrung Alten und Neuen Testaments nach der Deutschen Uebersetzung D. Martin Luthers. Mit einer Vorrede Gottfried SchÃŒtzens.‎

‎Altona, GebrÃŒdern Burmester, 1756. 8vo. Bound in beautiful full colour toned, marble like, full vellum with large decorative blindtooled rococcostamps on covers. On all over the spine a large tree with flowers and green leafs, on the ground birds, all made with stamps and blindtooled curved lines. All edges gilt and with some tooling. (10),XXII,(2),982(4),750,(18) pp. A fine copy in a marvellous binding.‎


Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK5,000.00 (€670.61 )

‎Biblia Germanica. –‎

Reference : 5614CB

(1536)

‎Die gantze Bibel, das ist alle bücher altes unnd neüws Testaments, den ursprünglichen spraachen nach, auffs aller treüwlilchest verteütschet. Darzuo sind yetzund kommen ein schön und volkommen Register od' Zeiger über die gantzen Bibel. Die jarzal unnd rächnung der zeyten von Adamen biss an Christum, mit sampt gwüssen Concordantzen, Argumenten, Zalen und Figuren.‎

‎Getruckt zuo Zürich, bey Christoffel Froschouer, im Jar als man zalt 1536. Gr.-folio. (21) Bl., CCCXLI Bl.; CCCXVII Bl. Titel in Rot und Schwarz, mit figürlichen Holzschnitt-Titelbordüren, teils rot ausgemalt. Mit vielen Textholzschnitten nach Hans Holbein d. J. und Initialen. Blindgeprägtes Schweinsleder über Holzdeckeln.‎


‎VD 16 B 2701. – Vischer C 250. – Rudolphi 239. – Leemann-van Elck (Bibelsammlung) Nr. 8. – Im März 1536 erschienene zweite Auflage der Foliobibel von 1531. «Der Buchschmuck und dessen Anordnung ist im grossen ganzen der gleiche wie 1531; für die Sakralaltertümer wurden, wohl von dem Bibelmonogrammisten VS (Veit Specklin), im Format und Stil zu den übrigen Holzschnitten passende, neue Stöcke angefertigt. Ferner erscheint zur Historie vom Bild zu Babel (Bl. 308v) ein wohl vorher vergessener Holzschnitt, nach der Zeichnung Holbeins von Specklin geschnitten, und in der Offenbarung des Johannes verwendet Froschauer nicht mehr die geliehenen Stöcke, sondern 21 neue, inhaltlich entsprechende, quadratische Holzschnitte, die eigens für dessen Foliobibeln, offenbar ebenfalls nach Zeichnungen Holbeins, Specklin geschaffen hat» (Leemann-van Elck). - Zustand: Es fehlen 3 unbedruckte Blatt. Titel gebräunt und angerändert, auf verso mit hs. Einträgen (1745), etliche weitere Bl. angerändert, hs. Randnotizen; 2. Titelblatt im unteren Rand eingerissen, mit alten Flickstellen, gegen Schluss etwas wasserrandig, Flickstelle in Bl. XXXIX mit Textverlust, Loch in Bl. CCCX mit etwas Bild- und Textverlust. Einbandränder beschabt, der ziemlich beriebene Lederbezug mit runden Nägeln unschön befestigt, Schliessen fehlen. – Exlibris Paul Ad. Leemann.‎

EOS Buchantiquariat Benz - CH-8001 Zürich
Logo ILAB

Phone number : 41 (0)44 261 57 50

CHF45,000.00 (€42,449.67 )

‎Biblia Germanica. –‎

Reference : 3335DB

(1531)

‎Die gantze Bibel der ursprünglichen Ebraischen und Griechischen waarheyt nach, auffs treüwlichest verteütschet.‎

‎Getruckt zuo Zürich, bey Christoffel Froschouer, im Jar als man zalt 1531. Folio. (13) Bl. (statt 14), CCCXLII, CCCXXII Bl. Mit zwei Titelblättern mit figürlichen Rahmen in Rot und Schwarz, 3 Druckermarken und 198 Textholzschnitten. Blindgeprägter Schweinslederband der Zeit mit ornamentalen Rollstempeln, 2 Metallschliessen, 4 metallenen Eck- und 2 Mittelstücken.‎


‎VD 16 B 2690. – Vischer C 192. – Rudolphi 193. – Leemann-van Elck (Bibelsammlung) Nr. 5: "Im Mai 1531 veranstaltete Froschauer die für längere Zeit textlich sowie typographisch und illustrativ bedeutendste Ausgabe in Folio, die eine lange Reihe illustrierter Foliobibeln eröffnet und ein hervorragendes Erzeugnis der Buchdruckerkunst darstellt." Die seltene, reich illustrierte Vollbibel von 1531, mit den Holzschnitten nach Hans Holbein d. J., die ursprünglich für eine Lyoner Bibelausgabe bestimmt waren, hier zum Teil geschnitten von dem Monogrammisten V(eit) S(pecklin). Einige Schnitte werden Hans Asper zugeschrieben, vgl. Leemann-van Elck (Zürch. Buchillustr.), S. 32–34 mit Abb. Dazu kamen die 21 Holzschnitte zur Apokalypse, ebenfalls nach Holbein d. J., vermutlich geschnitten von Hans Lützelburger und Hans Herrmann, von Froschauer nur in dieser Ausgabe verwendet. Die Druckermarken (Heitz Nr. 8 und Nr. 5) sind nach Hans Baldung Grien und Hans Holbein d. J. Der Holzschnitt auf Bl. CCCXXI verso, das Himmlische Jerusalem darstellend, zeigt im Hintergrund die Stadt Luzern. In dieser Zeit lebte Holbein in Luzern, wo er mit seinem Vater tätig war. «Das Buch Job, die Psalmen, die Sprichwörter, der Prediger und das Hohelied sind ganz neu bearbeitet. In den historischen Büchern und besonders im Neuen Testament ist dagegen die Fassung Luthers noch wesentlich beibehalten» (Leemann-van Elck). – Der Vorbesitzer dieses Exemplars hat sich ausführlich mit dem Bildprogramm befasst und die Holzschnitte mit Bleistift nummeriert, ferner z. Tl. auch die Woltmann-Nummern angefügt. Cf. Woltmann, Holbein und seine Zeit (1874), Bd. I, Kapitel X, Hans Holbein und die Reformation, S. 213 ff; Bd. II, Abschnitt V. Holzschnittwerk, Altes Testament 1–91 und Offenbarung 150–170. Eine weitere ausführliche Abhandlung zu allen Aspekten dieser Bibel, verfasst von Hans Rudolf Lavater-Briner, findet sich in der Publikation «Die Zürcher Bibel von 1531», hrsg. von Christoph Sigrist, 2011. – Zustand: Erstes Titelblatt ausgeschnitten und aufgezogen, etliche Textblätter zu Beginn und am Schluss angerändert (kleiner Textverlust auf Bl. 5 der Vorrede), zweites Titelblatt angerändert. Einige Flecken und andere Gebrauchsspuren. – Mit Exlibris Paul Ad. Leemann.‎

EOS Buchantiquariat Benz - CH-8001 Zürich
Logo ILAB

Phone number : 41 (0)44 261 57 50

CHF75,000.00 (€70,749.45 )

‎"BIBLIA GERMANICA - WEIMERER KURFÃRSTENBIBEL.‎

Reference : 52496

(1692)

‎Biblia, Das ist: Die gantze Schrifft, Altes und Neues Testaments Teutsch, Doctor Martin Luthers. Auff gnÀdigste Verordnung Dess... FÃŒrsten und Herrn Ernst, Herzogen zu Sachsen... Von etlichen Reinen Theologen dem eigentlichen Wort-Verstand nach, erkl...‎

‎NÃŒrnberg, Johann Andreae Endtners Seel. SÃhne, 1692. Folio. (46 x 30 cm.). Contemp. full calf. Wear to top of spine. 2 compartments with old repairs. A closed tear to foot of spine. Remains of old gilting and title on spine. Spine rubbed. With 3 (of 4) clasps and catches in brass. Engraved titel and printed title in red/black. (38),(22),(66),686,950,(18) pp. A few brownspots on the first leaves. A dampstain in lower margin of the last 5 leaves. A few leaves in beginning and at end a bit frayed in right margins. A few leaves with loss of blank in margin. Internally in general clean and fine. With in all 42 engraved plates (incl. general title and portrait of Luther) and 1 engraved coat of arms (portraits, apostles, plates, parttitles, plans, map etc.). A few plates with dampstains to margins.‎


‎This so-called ""Weimerer-Bibel"" or ""Ernestinische Bibel"" was first printed in 1641 and ran through 13 editions up to 1792.‎

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK30,000.00 (€4,023.66 )

‎"BIBLIA GRAECA - NOVUM TESTAMENTUM GRAECUM.‎

Reference : 58666

(1710)

‎He Kaine Diatheke... diglottos. (New Testament - Ancient and Modern Greek).‎

‎Halle, 1710. Small 8vo. (16 x 19 cm.). Contemp. full coloured vellum. Spine with raised bands, richly blindtooled. Covers with blindstamped borders, cornerpieces, ornaments and leaves. Inner panel with a cross with lettering ""Jesus"" and ""Meine Liebe ist Secreutzig"" with colouring in brown and green. Edges gilt. Neath repairs to joints. Engraved frontispiece. Title-page in red and black. (68),1106 pp., 1 folded table. Some of the first leaves with browning to margins. Text in 2 columns (Ancient and Modern Greek).‎


‎""In Ancient and Modern Greek. The ancient text in this diglot is, according to Reuss, a faithful reprint of the sevents Elzevir Testament (1678). The preface states that the editor mainly followed the Amsterdam Testament of 1678."" (Darlow & Moule, 4727).‎

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK4,500.00 (€603.55 )

‎"BIBLIA GRAECA - NOVUM TESTAMENTUM GRAECUM.‎

Reference : 58726

(1710)

‎He Kaine Diatheke... diglottos. (New Testament - Ancient and Modern Greek).‎

‎Halle, 1710. Small 8vo. (16 x 19 cm.). Contemp. full coloured vellum. Spine with raised bands, richly blindtooled. Covers with blindstamped borders, cornerpieces, ornaments and leaves. Inner panel with a cross with lettering ""Jesus"" and ""Meine Liebe ist Secreutzig"" with colouring in brown and green. Edges gilt. Neath repairs to joints. Engraved frontispiece. Title-page in red and black. (68),1106 pp., 1 folded table. Some of the first leaves with browning to margins. Text in 2 columns (Ancient and Modern Greek).‎


‎""In Ancient and Modern Greek. The ancient text in this diglot is, according to Reuss, a faithful reprint of the sevents Elzevir Testament (1678). The preface states that the editor mainly followed the Amsterdam Testament of 1678."" (Darlow & Moule, 4727).‎

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK4,500.00 (€603.55 )

‎BIBLIA HEBRAICA.‎

Reference : 24133

(1896)

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK500.00 (€67.06 )

‎BIBLIA HEBRAICA.‎

Reference : 7144

(1753)

‎Manalia, Ad Hoogthianam, & optimas quasque Editiones recensita, atqve cum brevi Lectionum et Krijan..Dictionario...a Johanne Simonis. 2 vols.(4 parts).‎

‎Amsterdam, 1753. 8vo. 2 nice later full calf, raised bands. Engr.frontisp. (10),640,320,385,72,80 pp,‎


Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK2,500.00 (€335.30 )
Previous 1 ... 32 33 34 35 ... 86 137 188 239 ... 242 Next Exact page number ? OK
Get it on Google Play Get it on AppStore
Bible

The item was added to your cart

You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !