Previous 1 ... 41 42 43 44 ... 113 182 251 320 ... 321 Next Exact page number ? OK

‎BIBLIA - CONCORDANTIA‎

Reference : 54700

‎Concordantiae Majores sacrae Bibliae, summis vigiliis iam recens et castigate, et locupletate.‎

‎Lyon, Seb. Gryphim, 1535. 4to. Bound in a later full calf pastiche-binding in Cambridge-style, with elegant 'mirrors' to boards and blindstamped borders and decorations, spine with five raised bands, forming six compartments. Leather title-label with title in gilt lettering to spine. Spine miscoloured and several stains to boards. Stamp to front free end-paper and title-page. Annotation in contemporary hand to title-page and last leaf with woodcut-device depicting a griffin. Waterstain to inner margin, affecting lower part of first 10 and last 15 leaves. <br>a-z8, A-Z8, AA-BB8, CC10, aa-mm8, nn10. Rare second edition of this Latin Bible Concordance (the first being from 1529) from the printer Sebastian Gryphius. The present work being one of the first to use the griffin mark.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK9,500.00 (€1,274.16 )

‎BIBLIA - FAMILJEBIBELN STOCKHOLM 1963 -‎

Reference : 43404

‎Bibeln eller Den Heliga Skrift innehållande Gamla och Nya Testamentets Texter jämte de Apokryfiske Böckerna i Enlighet med den av Konungen gillade Översättningen av Åren 1917 och 1921.‎

‎Stockholm, Albert Bonniers Förlag, (1963). Folio. (35 x 26,5 cm). Originalt rødt hellæderbind med helt guldsnit, forgyldt rygtitel og stort forgyldt kors på forpermen. 1248 pp. samt bibelatlas med 18 kort. Talrige farveplancher. Forrest 8 blade, ubeskrevet men ment som Familjekrönioka. Rent, frisk eksemplar.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK1,800.00 (€241.42 )

‎BIBLIA - LINDQVIST, NATAN (UTG.).‎

Reference : 34103

‎Nya testamentet i Gustaf Vasas Bibel under jämförelse med texten av år 1526.‎

‎Stockholm, Diakonisstyrelses Bokförlag, (1941). Lille 4to. Orig. bogtrykte omslag. LI,842 pp., træsnit i teksten.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK500.00 (€67.06 )

‎BIBLIA ANGLICA -‎

Reference : 53038

‎The History of Joseph and his Brethren. Genesis Chaprs XXXVII. XXXVIII. XL.‎

‎London, Day & Son, (1865). Orig. full cloth, covers richly decorated in gold and with a framing in chromolithography. Rebacked to style with gilt lettering. Slightly rubbed. Chromolithographed title-page. 25 chromolithographed plates with chromolithographed text on verso. Last leaf verso: Illuminators Owen Jones, Henry Warren. On Stone A. Warren. One plate with a neathly repaired closed tear.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK1,500.00 (€201.18 )

‎BIBLIA DANICA -‎

Reference : 54296

‎Biblia, Det er Den Gandske Hell. Skriftes Bøger, Efter den 1699. udgangne Huus= Og reyse=Bibel.‎

‎Kjøbenhavn, Kongelige Waysen=Huses Bogtrykkerie, 1738. 4to. Pragtfuldt samtidigt hellæderbind af spejlbindstypen over træ. Bindsiderne opdelte af tre rammer med brede forgyldte borter, yderste ramme med blindtrykte stempler og streger. Inderste felt marmoreret og med en stor forgyldt stjerne. Med 4 ægte bind på ryggen og 5 rigt forgyldte rygfelter. Rygtitlen i rød maroquin med forgyldning. Træpermernes skråtstillet indendigt. Med 2 helt intakte lukkestroppe med 6 støbte messinbeslag. Helt guldsnit med ciseleringer. I guldsnittes kanter er der indmalede slyngede dekorationer og i snittes forkant er indmalet i rødt og sort et stort kronet monogram tilhørende Anna Sophie Rewentlow (Frederik IV's anden hustru, dronning af Danmark). (16),1104,194,356,(10) pp. Marmoreret forsatspapirer. Forreste friblad ikke tilstede. Den ganske sjældne kvartudgave af Christian IV's bibeloversættelse, her i et aldeles flot udstyret eksemplar.<br>Bibl. Danica I,9-10.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK9,500.00 (€1,274.16 )

‎BIBLIA DANICA -‎

Reference : 53185

‎Biblia, det er: den ganske Hellige Skrifts Bøger, med Fliid efterseete og rettede efter Grundtexten, saa og med mange Parallelsteder og udførlige Indholdsfortegnelser forsynede.‎

‎Kjøbenhavn, Kongelige Vaisenhus, 1824. 4to. Samtidigt helldrbd. i flammet kalv. Rig rygforgyldning. Forgyldningen lidt slidt. Lidt kantslid og sprækker øverst i begge false. 1682,(2),448 pp. Indvendig ren med få spredte brunpletter. Biblen er her trykt i 4to. - Bibl. Danica I,11.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK2,000.00 (€268.24 )

‎BIBLIA DANICA -‎

Reference : 58475

‎Biblia, det er: den ganske hellige Skrifts Bøger, med Flid efterseete og rettede efter Grundtexten, fra og med mange Parallelsteder og udførlige Indholdsfortegnelser forsynede. Nittende Oplag.‎

‎Kiøbenhavn, Kongelige Waisenhuses Forlag, 1842. Stor 8vo. (26 x 18 cm.). Smukt velbevaret hellæderbind i sort maroquin. Ophøjede bind på ryg. Rygforgyldning i form af geometriske stregfigurer. Forgyldt rygtitel. Permer med stregbordurer, geometrisk forgyldt ramme samt ornamental forgyldt dekoration i midterfelterne. Indvendige stregbordurer. Helt guldsnit og kantforgyldning. Kanter med lettere brugsspor. Gave til W. Blauenfeldt (i guld nederst på ryg) fra elever på F. Friis's Realskole d. 1. Marts 1849 (i guldtryk på permernes inderside). Har tilhørt Paul V. Rubow med hans navnetræk på fribladet. 1374,363 pp. Indvendig ren og frisk.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK1,500.00 (€201.18 )

‎BIBLIA DANICA - CHRISTIAN IV'S KIRKEBIBEL.‎

Reference : 57769

‎Biblia Det er Den gantske Hellige Scrifft paa Danske igien offuerseet oc Prentet effter vor allernaadigste Herris oc Kongis Christian den IV. Befalning. (3 Dele).‎

‎Kiøbenhaffn, (Melchior Martzan og Salomon Sartor), (1632-) 1633. Folio. (37,5 x 24,5 cm.). Nær samtidigt hellæderbind over svært træ. De ægte bind markeret i blindtryk på ryggen. Permerne er begge forsynet med talrige mindre stifter med store hoveder i messing til beskyttelse af permerne ved opslag. 2 lukkestroppe med blanke messingbeslag hvor den lille klo på det ene er bortslidt. Bindet er antageligt fra sidste halvdel af 1600-tallet og ganske velbevaret. Blokken er noget løs, men heftesnorene, som er intakte skal fastgøres på permernes inderside, hvilket kræver noget lim og måske en fornyelse af forsatsbladene. Halvtitelblad, 2 deltitelblade. Kobberstukket titelblad, kobberstukket portræt af Christian IV. (24),353,226,157 blade (af 159 - sidste tekstblad og registerbladet mangler til Ny Testamente). Teksten med talrige træsnit. Halvtitelbladet, som næsten altid mangler, er løst og kantflosset. Et blad løs i heftningen. Enkelte blade i Fortalen med smårifter og lettere kantflossede. En del af de sidste blade i Ny Testamente med slid i ydre marginer. Enkelte blade kantforstærkede. Med talrige træsnit i teksten. Originaltrykket af den sidste af de danske foliobibler, trykt af den første kongelige bogtrykker Melchior Martzan og for 2. dels vedkommende af Salomon Sartor. De træskårne illustrationer er de samme som anvendtes i Frederik II's Bibel fra 1589. De 4 kobbere (portrættet og de 3 titelblade) er stukket af Simon de Pas.<br><br>The scarce first edition og the last (the third) of the Danish folio-bibles, known as "Christian IV's Bible", being a slightly revised edition of the Bible of 1589.<br>Bibl. Dan.I,9 - Thesaurus II, 378. - Birkelund, 41. - Darlow and Moule, 3160.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK40,000.00 (€5,364.88 )

‎BIBLIA DANICA - FREDERIK DEN II's BIBEL. - THE SECOND DANISH BIBLE IN FOLIO‎

Reference : 57770

‎Biblia. Det er den gantske Hellige Scrifft Paa Danske igien offuerseet oc Prentet effter Salige oc høylofflige ihukommelse Kong Friderichs den II. Befalning. (3 dele).‎

‎Kiøbenhaffn, (Matz Vingaard), (1588-)89. Folio. (39 x 27 cm.). Samtidigt hellæderbind i brunt kalveskind over svært træ og med kanter i smig. Lettere ophøjede bind på ryg. Håndsyede kapitælbånd. Lille hak i skindet på nederste rygfelt. Med de 4 originale hængselsbeslag i støbt messing bevarede, men den ene strop fornyet og den anden mangler. Permerne har begge blindtrykte arabesker, i midterfeltet en stor arabesk og i hjørner og kanter 6 pyramideformede arabesker, som alle er med en blindtrykt krone i pyramidens top. Permerne har mindre messingstifter med store hoveder til beskyttelse af bindet ved opslag. Marmoreret snit. Bindet er ganske velbevaret med kun lidt kantslid og let slid på de ophøjede rygbind. <br>(22),353(i.e.354),226,159 blade. Komplet, men uden de 3 blanke blade. Træskåret titelblad med tekst trykt i rødt i midterfeltet. Titelbladsvarianten med kongens kobberstukne portræt (af Goltzius) opklæbet på bagsiden (en del eksemplarer udkom uden portrættet). Blad 2 med rigsvåbnet, bladet er kantrepareret. 2 træskårne deltitelblade. Registerbladene med svag skjold i ydre marginer. De sidste 35 blade delvist omkantede, for det meste i ydre marginer. Ganske få spredte brunpletter. Iøvrigt ganske lette brugsspor. Et udmærket velbevaret og komplet eksemplar (bortset fra de 3 blanke).<br>På forreste friblad er anført lidt af eksemplarets ejerhistorie fra 1819, - erhvervet af Mikkel Johannesson Fladebøe som her delvist klausulerer dens ejerskab til fremtidige ejere af gården (Fladebøe ?). Senere synes den overgået til andre i slægten bosat i U.S.A. (Olaf Albertsen, Axel Albertsen, Stanley Albertsen, Sidney Albertsen). Originaludgaven af den anden dansk-norske folio-bibel, men den første som er trykt af en dansker, og er iøvrigt Mads Vingaards største trykkerarbejde. Biblen er samtidig det største bogarbejde udført i Danmark i Det 16. Århundrede.<br><br>First printing of the second Danish Bible in folio. "This, the second Danish Bible in folio, is the first to be printed by a Dane. The Bible is M. Vingaard's major work, and the largest printing undertaken to be carried out in Denmark during the sixteenth century. The book is profusely illustrated with woodcuts copied from a german Bible issued by Sigmund Feyerabend in Frankfurt a. M. 1560. The original woodcuts were made by the artist and craftsman Virgil Solis... Wide woodcut borders together with pictures using themes from the Scriptures surround the title pages and the illustrations. On the reverse of the first title page many copies have pasted in a portrait of Frederich II, engraved by the Dutch artist Hendrick Goltzius. However, this portrait may also be found on a separate leaf."(Thesaurus I).<br><br>Lauritz Nielsen, 405. - Thesaurus I, 129. - Birkelund, 34.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK95,000.00 (€12,741.59 )

‎BIBLIA DANICA. - [EDITIO PRINCEPS OF THE ENTIRE BIBLE IN DANISH.]‎

Reference : 55412

‎Biblia, Det er den gantske Hellige Scrifft, vdsæt paa Danske.‎

‎Københaffn, Ludowich Dietz, 1550. Folio. Senere helpergamentsbind. Kalligraferet rygtitel. Fællestitelbladet trykt i rødt og sort. 552 blade, inclusiv de to blanke. Med alle deltitelblade. Christian III' træstukne portræt (udført af hofmaler Jacob Binck). Rigsvåbnet i helsides træsnit. Ca. 25 blade, forrest og bagerst, omkantede og reparerede. En del reparationer af smårifter. En del kantforstærkninger som i nogle tilfæde medfører tab af bogstaver i marginalnoterne. Nogle blade med lidt teksttab. Forreste titelblad repareret i nederste højre hjørne. Rigsvåbnet repareret i ydre margin med rekonstruktion af rammen. Spredte skjolder i marginer. Spredte brugsspor. Enkelte blade antageligt indsatte fra et andet eksemplar. En del gl. ejernavne (præster). Gennemillustret med træsnit af Erhard Altdorfer i teksten og helsides.<br><br>Folio. A bit later full vellum binding with title in contemporary to spine. 552 leaves, including the two blanks. With all the half-titles (rarely seen). 25 leaves in front and back with repairs. Several smaller repairs. Several marginal inforcements. A few leaves with loss of text. A few leaves presumably supplied from another copy. Scattered damp stains. Several name from previous owners (presumably priests). Complete. Første danske helbibel og Reformationstidens største danske bogværk, trykt af den til arbejdets udførelse indkaldte bogtrykker, Ludwig Dietz fra Rostock. Yderst sjælden i komplet stand.<br><br>The first Danish folio bible: "The editio princeps of the Bible in Danish", very rarely seen complete.<br><br>"This first translation of the entire Bible stands as a monument of the Danish Reformation, and the influence it excercised, both at the time and subsequently, cannot be overemphasized. The translation was commanded by King Christian III, and nothing was spared in order to make it as perfect as possible. The best danish theologians worked on the translation, but it was not until 1548 that the work had progresses so far that a printing could be implemented.... A German printer, Ludwig Dietz from Rostock, was therefore summoned. Already in 1534 he had printed a complete Bible in Low german, and in 1548 he came to Copenhagen with his printing material... It is copies from the Lübeck 1534 edition of Luther's German Bible, and is illustrated with many woodcuts by Erhard Altdorffer." (Thesaurus). - The copy has some defects, leaves remargined, recornered, marginal losses, textual repairs, some leaves shaved etc..<br><br>Birkelund, 19. Darlow & Moule 3155. - Lauritz Nielsen, 15. - Thesaurus I,75. - Christian Bruun II, p. 324 ff.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK125,000.00 (€16,765.25 )

‎BIBLIA DANICA. - [EDITIO PRINCEPS OF THE ENTIRE BIBLE IN DANISH]‎

Reference : 56762

‎Biblia, Det er den gantske Hellige Scrifft, vdsæt paa Danske.‎

‎Københaffn, Ludowich Dietz, 1550. Folio. Nær samtidigt hellæderbind over træ. Let ophøjede bind på ryg. Revne i skindet ved nederste rygfelt. På forpermen 3 store samtidige hjørnebeslag i messing samt et dekorativt kvadratisk messinbeslag i midten i samme stil. På bagpermen er et hjørnebeslag bevaret. Senere er påsat 4 hængselsbeslag i kobber, men lukkestroppene ikke tilstede. Fællestitelbladet trykt i rødt og sort i midten af det store træsnit. 549 blade (af 552) idet de 2 blanke (blad XC og CLXXVII) og 1 trykt blad (Ny Testament LXXII) mangler. Med alle deltitelblade. Christian III' træstukne portræt (udført af hofmaler Jacob Binck) på titelbladets bagside. Rigsvåbnet i helsides træsnit. De første få blade i forkert rækkefølge, og lidt løse. Titelbladet med lille tab af to hjørner og med gl. reparation. De første ca. 10 blade, og nogle få andre, delvist omkantede, delvist med nogen kantflosning og småreparationer og kantforstærkninger. En del maginaltilskrifter i gl. hånd. Brugsspor, mest på de første blade. Rigsvåbnet forstærket på bagsiden. På titelbladet samtidige latinske tilskrifter. Gennemillustret med træsnit af Erhard Altdorfer i teksten og helsides.<br><br>Folio. Near contemporary full calf with some catches. 549 (of 552) leaves, lacking the 2 blanks and 1 textleaf. With all the half-titles title-pages and textillustrations in woodcut. by Erhard Altdorfer. Første danske helbibel og Reformationstidens største danske bogværk, trykt af den til arbejdets udførelse indkaldte bogtrykker, Ludwig Dietz fra Rostock. Yderst sjælden.<br><br>The first Danish folio bible: "The editio princeps of the Bible in Danish", very rare.<br><br>"This first translation of the entire Bible stands as a monument of the Danish Reformation, and the influence it excercised, both at the time and subsequently, cannot be overemphasized. The translation was commanded by King Christian III, and nothing was spared in order to make it as perfect as possible. The best danish theologians worked on the translation, but it was not until 1548 that the work had progresses so far that a printing could be implemented.... A German printer, Ludwig Dietz from Rostock, was therefore summoned. Already in 1534 he had printed a complete Bible in Low german, and in 1548 he came to Copenhagen with his printing material... It is copies from the Lübeck 1534 edition of Luther's German Bible, and is illustrated with many woodcuts by Erhard Altdorffer." (Thesaurus). <br><br>Birkelund, 19. - Darlow & Moule 3155. - Lauritz Nielsen, 15. - Thesaurus I,75. - Christian Bruun II, p. 324 ff.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK150,000.00 (€20,118.29 )

‎BIBLIA DANICA. - DRONNING SOPHIE MAGDALENES EKSEMPLAR.‎

Reference : 57903

‎Biblia, Det er, Den gandske Hell. Skriftes Bøger, Ved Hans Kgl. Majests. ... Vor Allernaadigste Arve=Herres Kong Christian den Sjettes christelige Omsorg... Det tredie Oplag.‎

‎Kjøbenhavn, Waysenhuses Bogtrykkerie, 1740. 8vo. Pragtfuldt samtidigt dansk helbind i rødt maroquin (Boppenhausen ?). Ophøjede bind på ryggen. Håndsyede dobbelte kapitælbånd. Rygfelterne rigt forgyldt. Forgyldt rygtitel. Permer med brede forgyldte borter sammenstukket af store stempler inden for hvilke en stor spejlramme med rig forgyldning og florale hjørnestempler. Indvendig forgyldte borter på smig. Kantforgyldning. helt guldsnit med ciselerede ornamenter. Violette forsatspapirer i kattuntryk. På bindets forreste snit er indgraveret Sophie Magdalenes store kronede monogram. Opbevares i et samtidigt foderal med grønt overtrækspapir. (8),1000,266,(6) pp. Aldeles velbevaret. Mellem bladene er indlagt adskillige fint udførte papirsklip.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK7,500.00 (€1,005.91 )

‎BIBLIA FOR BØRN.‎

Reference : 55070

‎Billed=Bibel for Børn indeholdende de vigtigste Tildragelser af det gamle= og nye Testamente, forestillede i Kobber, passende til enhver Bibelsk=Historie.‎

‎Kjøbenhavn, Soldin, 1821. Samtidigt papbd. Ryggen med rifter. () pp. samt 78 kobberstukne illustrationer på 13 plancher.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK850.00 (€114.00 )

‎BIBLIA GALLICA; LAUGEOIS.‎

Reference : 8908

(1762)

‎Traduction nouvelle des pseaumes de David, faite sur l'hébreu, justifiée par des remarques sur le génie de la langue. Par M. Laugeois. 2 tomes en 1 volume.‎

‎Paris, Le Mercier, Desaint & Saillant, Savoye, 1762 12° (16,5 x 9 cm), XXXII, 336 pp.; XII, 276 pp., 1 f. blanche, titre et texte avec cadre ornemental noir, gardes marbrées, maroquin rouge, triple filet encadrant les plats, dos à nerfs formant des compartiments bordés d'un double filet doré, pièce de titre brune, coupes filetées, large dentelle intérieure, tranches dorées (belle reliure de l'époque). ‎


‎QUER., FL, IV, 611. Edition originale de cette traduction par Joseph-Michel Laugeois de Chastellier, fameux hébraïste. Bel exemplaire. ‎

Werner Skorianetz - Livres Anciens - Grand Lancy

Phone number : 41 (0)22 800 17 04

CHF150.00 (€141.50 )

‎BIBLIA GERMANICA - WEIMERER KURFÜRSTENBIBEL.‎

Reference : 52496

‎Biblia, Das ist: Die gantze Schrifft, Altes und Neues Testaments Teutsch, Doctor Martin Luthers. Auff gnädigste Verordnung Dess... Fürsten und Herrn Ernst, Herzogen zu Sachsen... Von etlichen Reinen Theologen dem eigentlichen Wort-Verstand nach, erkläret, ... Neben den christlichen Haupt-Symbolis, mit beygedruckt ... ein kurtzer ... Bericht von der Augspurgischen Confession.‎

‎Nürnberg, Johann Andreae Endtners Seel. Söhne, 1692. Folio. (46 x 30 cm.). Contemp. full calf. Wear to top of spine. 2 compartments with old repairs. A closed tear to foot of spine. Remains of old gilting and title on spine. Spine rubbed. With 3 (of 4) clasps and catches in brass. Engraved titel and printed title in red/black. (38),(22),(66),686,950,(18) pp. A few brownspots on the first leaves. A dampstain in lower margin of the last 5 leaves. A few leaves in beginning and at end a bit frayed in right margins. A few leaves with loss of blank in margin. Internally in general clean and fine. With in all 42 engraved plates (incl. general title and portrait of Luther) and 1 engraved coat of arms (portraits, apostles, plates, parttitles, plans, map etc.). A few plates with dampstains to margins. This so-called "Weimerer-Bibel" or "Ernestinische Bibel" was first printed in 1641 and ran through 13 editions up to 1792.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK30,000.00 (€4,023.66 )

‎BIBLIA GERMANICA.‎

Reference : 54517

‎Biblia, Das ist die gantze heilige Schrift Alten und Neuen Testaments, nach der Übersetzung Mart. Luthers... Nummehro zum fünfften mahl mit Zusammenhaltung des Grund=Texte, wie auch verschiedener alten und neuen Editionen, auf das sorgfältigste ausgefertiget; nebst einer Vorrede Joan. Francisci Buddei,... (2 Theile).‎

‎Minden, Johann Augustin Enax, 1756-60. Small 8vo. Bound in beautiful contemp. full vellum with the vellum covers marbled in douce colours framed by a broad gilt border (the gilding weak). Marbled endpapers. All edges gilt and with the edges richly patterned tooled. Spine ends with blindtooling. Engraved frontispiece. (14),944;285,(3) pp. Scattered brownspots.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK3,000.00 (€402.37 )

‎BIBLIA GERMANICA.‎

Reference : 54518

‎Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift der Göttlichen Offenbahrung Alten und Neuen Testaments nach der Deutschen Uebersetzung D. Martin Luthers. Mit einer Vorrede Gottfried Schützens.‎

‎Altona, Gebrüdern Burmester, 1756. 8vo. Bound in beautiful full colour toned, marble like, full vellum with large decorative blindtooled rococcostamps on covers. On all over the spine a large tree with flowers and green leafs, on the ground birds, all made with stamps and blindtooled curved lines. All edges gilt and with some tooling. (10),XXII,(2),982;(4),750,(18) pp. A fine copy in a marvellous binding.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK5,000.00 (€670.61 )

‎BIBLIA GRAECA - NOVUM TESTAMENTUM GRAECUM.‎

Reference : 58666

‎He Kaine Diatheke... diglottos. (New Testament - Ancient and Modern Greek).‎

‎Halle, 1710. Small 8vo. (16 x 19 cm.). Contemp. full coloured vellum. Spine with raised bands, richly blindtooled. Covers with blindstamped borders, cornerpieces, ornaments and leaves. Inner panel with a cross with lettering "Jesus" and "Meine Liebe ist Secreutzig" with colouring in brown and green. Edges gilt. Neath repairs to joints. Engraved frontispiece. Title-page in red and black. (68),1106 pp., 1 folded table. Some of the first leaves with browning to margins. Text in 2 columns (Ancient and Modern Greek). "In Ancient and Modern Greek. The ancient text in this diglot is, according to Reuss, a faithful reprint of the sevents Elzevir Testament (1678). The preface states that the editor mainly followed the Amsterdam Testament of 1678." (Darlow & Moule, 4727).‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK4,500.00 (€603.55 )

‎BIBLIA GRAECA - NOVUM TESTAMENTUM GRAECUM.‎

Reference : 58726

‎He Kaine Diatheke... diglottos. (New Testament - Ancient and Modern Greek).‎

‎Halle, 1710. Small 8vo. (16 x 19 cm.). Contemp. full coloured vellum. Spine with raised bands, richly blindtooled. Covers with blindstamped borders, cornerpieces, ornaments and leaves. Inner panel with a cross with lettering "Jesus" and "Meine Liebe ist Secreutzig" with colouring in brown and green. Edges gilt. Neath repairs to joints. Engraved frontispiece. Title-page in red and black. (68),1106 pp., 1 folded table. Some of the first leaves with browning to margins. Text in 2 columns (Ancient and Modern Greek). "In Ancient and Modern Greek. The ancient text in this diglot is, according to Reuss, a faithful reprint of the sevents Elzevir Testament (1678). The preface states that the editor mainly followed the Amsterdam Testament of 1678." (Darlow & Moule, 4727).‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK4,500.00 (€603.55 )

‎BIBLIA HEBRAICA par Rud. KITTEL.‎

Reference : AUB-3994

(1925)

‎BIBLIA HEBRAICA adjuvantibus professoribus G. BEER, F. BUHL, ..., V. RYSSEL.‎

‎Stuttgart Privileg. Württ. Bibelanstalt 1925. 2 beaux vol. reliés, reliures pleine toile ornées d'éd., in-8.‎


Librairie de recherches du Château - Neuchâtel
CHF160.00 (€150.93 )

‎BIBLIA HEBRAICA.‎

Reference : 24133

Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK500.00 (€67.06 )

‎BIBLIA HEBRAICA.‎

Reference : 7144

‎Manalia, Ad Hoogthianam, & optimas quasque Editiones recensita, atqve cum brevi Lectionum et Krijan..Dictionario...a Johanne Simonis. 2 vols.(4 parts).‎

‎Amsterdam, 1753. 8vo. 2 nice later full calf, raised bands. Engr.frontisp. (10),640,320,385,72,80 pp,‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK2,500.00 (€335.30 )

‎BIBLIA HEBRAICA.‎

Reference : 27158

‎Secundum Ultimam editionem Jos. Athiæ, a Johanne Leusden, denuo recognitam...ab Everardo van der Hooght.‎

‎London, Duncan, 1828. 8vo. Cont. full calf, richly blindtooled, but rubbed and somewhat worn. tear in hinge. Internally fine. 560,634 pp.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK450.00 (€60.35 )

‎BIBLIA LATINA ET GERMANICA.‎

Reference : 52205

Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK3,500.00 (€469.43 )

‎BIBLIA NORVEGICA -‎

Reference : 55904

‎Det nye Testamente paa Norsk.‎

‎London, Brittiske og Udenlandske Bibel-Selskab, 1851. Originalt sort helldrbd. med pladetrykte permer og ryg. (Watkins Binder). Helt guldsnit. Miniatyre-udgave (9 x 5,5 cm.) af det Nye testamente.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK1,000.00 (€134.12 )
Previous 1 ... 41 42 43 44 ... 113 182 251 320 ... 321 Next Exact page number ? OK
Get it on Google Play Get it on AppStore
Bible

The item was added to your cart

You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
More information about shipping
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !