Sort by
Previous 1 ... 33 34 35 36 ... 44 52 60 68 ... 70 Next Exact page number ? OK

‎HELSINGBORG - ELIAS POLLIN.‎

Reference : 57911

‎Helsingborgs Historia. Öfversedd och tillökt af P. Wieselgren.‎

‎Upsala, Wahlström & C., 1851. Samtidigt hshirtbd. Rygforgyldning. Forgyldt titel. papirsetiket på ryggen. Stempel på titelbladet. (6),488 pp. De første sider med lidt brunpletter.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK500.00 (€67.06 )

‎HELSINGBORG - ORVAR ODD.‎

Reference : 45295

‎Helsingborg och dess Nejder. Samlingar och utkast.‎

‎Helsingborg, Sturzenbeckers Officin, 1851. Nydeligt samtidigt hshirtbd. Ryg falmet. 135 pp. De tre sidste sider lettere brunplettet. Originaltrykket.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK1,250.00 (€167.65 )

‎HELSINGØR & RIBE - BRAUN & HOGENBERG.‎

Reference : 25254

‎Elsenor. Ripen.‎

‎(Köln, ca. 1588). 34x47,5 cm. Kobberstukket planche visende både Helsingør og Ribe i prospekt. Øverste halvdel Helsingør, nederste Ribe. Brede marginer, velbevaret. Fra Braun & Hogenbergs Civitatis orbis terrarum " Köln 1588 ff. Yderst detaljerede byprospekter, hvor bebyggelsen tydeligt vises på et tidspunkt hvor Kronborg ses under opførelse. Bagside med latinsk tekst.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK6,000.00 (€804.73 )

‎HELSINGØR - (BOESEN, LUDVIG).‎

Reference : 48840

‎Den ved Øresund Beliggende Anseelige Stad Helsingøers Beskrivelse, Angaaende Dens Navne, Grændser, Skikkelse, private og publiqve Bygninger, samt Stadens og Egnens Historie og Forandringer fra 70 Aar for Christi Fødsel indtil vore Tider.‎

‎Aalborg, J.P. Holtzberg, 1757. Lille8vo. Samtidigt helldrbd. med rig rygforgyldning (forgyldningen svag), forgyldt skindtitel. Hjørner stødte. Bindet med lettere brugsspor. (10),310 pp. Siderne lettere brunede. Enkelte tilskrifter i gl. hånd (Rist ?). Har tilhørt P.F. Rist (1870) og tidligere F.F. Speer (1830). Originaltrykket af den første egentlige Helsingør-beskrivelse.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK3,500.00 (€469.43 )

‎HELSINGØR - (BOESEN, LUDVIG).‎

Reference : 51334

‎Den ved Øresund Beliggende Anseelige Stad Helsingøers Beskrivelse, Angaaende Dens Navne, Grændser, Skikkelse, private og publiqve Bygninger, samt Stadens og Egnens Historie og Forandringer fra 70 Aar for Christi Fødsel indtil vore Tider.‎

‎Aalborg, J.P. Holtzberg, 1757. Hldrbd. fra omkr. 1850 med rig rygforgldning, forgyldt skindtitel. En smule slidt ved øverste kapitæl. (10),310 pp. Siderne lettere brunede. Et blad i gl. veludført faksimile (239/240). Originaltrykket af den første egentlige Helsingør-beskrivelse.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK1,500.00 (€201.18 )

‎HELSINGØR - ALETHOPHILUS (= HANS CHRISTIAN HANSEN).‎

Reference : 48841

Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK2,500.00 (€335.30 )

‎HELSINGØR - ANONYM.‎

Reference : 48842

‎Kort historisk Beskrivelse over det berømte Slot og stærke Fæstning Kronborg samt Staden Helsingør i Sjelland. Andet, forb. Oplag, forøget med Biskop Thom. Kingos Beskrivelse over samme Fæstning.‎

‎København., Joh. Rud. Thiele, uden år (efter 1804). Samtidigt hshirt med marmoreret ovetrækspapir på permer. 55, (1) pp. Yderst sjælden. B. Danica II:678. Her er ikke anført noget første-oplag.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK1,000.00 (€134.12 )

‎HELSINGØR - CHRISTIAN V.‎

Reference : 48941

‎Færgemændenis Laugs=Articler udi Helsing=øer. Hafniæ die 12. May Anno 1685.‎

‎Uden sted, u. år og trykker, (1685). 4to. Nydeligt papbd. i imiteret pergament med guldtrykt titel og dekoration på forpermen. (8) pp. Enkelte, sirlige, gamle tilskrifter. Lette brugsspor, men i fin stand. Originaltrykket. Af største sjældenhed.<br><br>Bibl. Danica II: 680.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK4,500.00 (€603.55 )

‎Henri Baulig‎

Reference : LRB14629

(1956)

‎Vocabulaire Franco-Anglo-Allemand de Géomorphologie‎

‎Paris, Société d’Edition Les Belles Lettres, 1956 - Broché, 16,5 cm x 24 cm, XIV+ 230 pages – Texte de Henri Baulig - Bon état ‎


Librairie Sedon - Bécherel

Phone number : 02 99 14 57 17

EUR50.00

‎HENRICHSEN, RUDOLPH JOHANNES FREDERIK.‎

Reference : 51460

‎Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole den 19de-26de September 1844.‎

‎Odense, M.C. Hempels Bogtrykkeri, 1844. 8vo. I det originale trykte omslag. Nederste del af foromslag løst. Et pænt og nydeligt eksemplar. 86, (6) pp.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK750.00 (€100.59 )

‎HENRY J. F.‎

Reference : 117491

‎MEMOIRE SUR LA PROJECTION DES CARTES GEOGRAPHIQUES, ADOPTEE AU DEPOT GENERAL DE LA GUERRE.‎

‎Publi par ordre de S.E.M. le duc De Feltre, Ministre de la guerre, pou faire suite au mmorial topographique et militaire. Topographie. Imprimerie Impriale, Paris, 1810. In-8 gr. (mm. 275x212), brossura muta coeva (mancanze e strappi), pp. IV,220,(2), con 4 tavole f.t., inc. in rame e ripieg. Questo studio diviso in due parti: la prima comprend la recherche des formules ncessaires lemploi de la projection et des principales proprits qui la caractrisent - la seconda fournit lapplication de la projection un cas de pratique, et en particulier au trac dune carte dEurope. Fannno seguito (da p. 145 alla fine) numerose tabelle relative a questa applicazione."Prima edizione" di questo studio di J.F. Henry, Colonel au Corps imprial des Ingnieurs-gographes.Con pagine arrossate per la qualit della carta altrimenti buon esemplare con barbe.‎


Libreria Malavasi - Milano

Phone number : +39 02 804607

EUR80.00

‎HERLUFSHOLM - MELCHIOR, H.B.‎

Reference : 25295

‎Historisk Efterretning om den frie adelige Skole Herlufsholm.‎

‎Kbhvn., Schubothe, 1822. Ubeskåret i orig. papbd. med overtræk af grønt glanspapir. Bindet dog noget slidt, særlig ryg. Kobberstukket titelvignet og 6 kobberstukne foldeplancher. Indvendig fin og frisk, ubeskåret på skrivepapir. XII,516 pp.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK850.00 (€114.00 )

‎HERLUFSHOLM - MELCHIOR, H.B.‎

Reference : 34260

‎Historisk Efterretning om den frie adelige Skole Herlufsholm.‎

‎Kiøbenhavn, Schubothe, 1822. Senere hldrbd. med rygforgyldning og skindtitel. Ryg en smule misfarvet. XII,515,(1) pp. Tilsyneladende med omtrykt titelblad med samme årstal, men uden den kobberstukne vignet. Ligeledes uden de 6 plancher.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK400.00 (€53.65 )

‎HERLUFSHOLM - MELCHIOR, H.B.‎

Reference : 33934

‎Historiske Efterretninger om herlufsholms Stiftelse. Paany udgivne, fra 1788 omarbeidede og fortsatte af Albert Leth.‎

‎Næstved, Bang, 1865. Samt. hshirtbd. Øverste del af ryggen løs. XIV,491 pp. samt 10 litograferede foldplancher. Noget herluvianermateriale vedlagt.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK400.00 (€53.65 )

‎HERMANN, V.‎

Reference : 45012

‎Nyeste Fører i Kjøbenhavn og Omegn og paa nogle længere Udflugter.‎

‎Kjøbenhavn, Kittendorff & Aagaard, 1872. Beskedent samtidigt hldrbd. 136 pp. Rigt illustreret med træsnit i teksten. Øvremargin med en svag skjold.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK450.00 (€60.35 )

‎HERRENSCHWAND.‎

Reference : 44843

‎Etude du terrain. Lecture des cartes. Reconnaissances et croquis.‎

‎ Berne, K.-J. Wyss 1914, 175x115mm, 47pages, cartonnage. Bon état. ‎


‎ Nom de possesseur.‎

Bouquinerie du Varis - Russy

Phone number : 41 26 323 23 43

CHF25.00 (€23.58 )

‎HERRLIBERGER, D.:‎

Reference : 125568aaf

‎Thun Schloss, Statt im Canton Bern gegen Mittag / Thoun Chateau, Ville dans le Canton de Berne, du coté de Midy. / & Idem cu coté du Nord‎

‎ (1754), 16x15 cm , Auf Trägerkarton aufgetragen. Gravure sur cuivre originale n° 85 & 86, montéé sur carton, 2 Blatt.‎


‎ Aus: Topographie der Eidgenossenschaft 1754-1773, n° 85 & 86, Bild‎

Harteveld Rare Books Ltd. - Fribourg

(SLACES, NVVA)

Phone number : 41 (0)26 3223808

CHF150.00 (€141.50 )

‎ HERVAL (René).‎

Reference : 4925

(1947)

‎Gloires et douleurs de Rouen.‎

‎Rouen Maugard 1947 In-8 de 54 pp., br., rousseurs.‎


‎Edition originale, tirée à 1000 exemplaires numérotés. Illustrations. ‎

Librairie Jeanne Laffitte - Marseille

Phone number : 04 91 59 80 49

EUR38.00

‎HILBER, Leo:‎

Reference : 108451aaf

‎Terre de Fribourg / Freiburgerland. Photos Leo Hilber. Texte français: Michel Colliard. Deutscher Text: Guido Staub. Avec la collaboration de / In Zusammenarbeit mit : Paul Bourqui, Jean Murith, Jean-Pierre Robatel.‎

‎Fribourg, Fragnière, 1980, in-4°, 146 p., richement illustré en couleurs, un des 100 exemplaires sur papier couché 170 gm2, num. 021, reliure en toile originale. Jaquette.‎


Harteveld Rare Books Ltd. - Fribourg

(SLACES, NVVA)

Phone number : 41 (0)26 3223808

CHF50.00 (€47.17 )

‎HILBER, Paul.‎

Reference : 37673

‎Die historische Topographie der Schweiz in der Künstlerischen Darstellung. Mit 51 Abbildungen.‎

‎ Frauenfeld - Leipzig, Huber 1927, 210x160mm, 88Seiten, Verlegereinband. Sehr schönes Exemplar.‎


‎ 51 Kunstblätter s/w, ‎

Bouquinerie du Varis - Russy

Phone number : 41 26 323 23 43

CHF25.00 (€23.58 )

‎HILFIKER, Dr. J. (Bearbeitet von).‎

Reference : 78142

Bouquinerie du Varis - Russy

Phone number : 41 26 323 23 43

CHF50.00 (€47.17 )

‎HILLERØD -‎

Reference : 17382

‎Hillerød By. Udg. af Frederiksborg Amts historiske Samfund. Kbhvn., 1925.‎

‎Orig. hldrbd. 363 pp. Illustreret af Kr. Kongstad.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK350.00 (€46.94 )

‎HILLERØD -‎

Reference : 41955

‎Hillerød By. Udg. af Frederiksborg Amts historiske Samfund.‎

‎København, Gyldendal, 1925. Smukt privat halvlæder med orig. foromslag. 363 pp. Illustreret af Kr. Kongstad.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK350.00 (€46.94 )

‎HIPPEAU C.‎

Reference : 1762

‎DICTIONNAIRE TOPOGRAPHIQUE DU DEPARTEMENT DU CALVADOS, comprenant les noms de lieu anciens et modernes, publié par ordre du Ministre de l'Instruction publique et sous la direction du Comité des travaux historiques.‎

‎ Paris, Imprimerie Nationale, M DCCC LXXXIII, reliure demi-basane rouge, dos à 5 nerfs, titre doré, 23x28cm, LVI+330 pages, impression sur 2 colonnes, bon état (photo par mail sur demande).‎


Le Barde Bourguignon - Dijon

Phone number : 33 03 80 30 32 77

EUR120.00

‎HIPPEAU C.‎

Reference : 26520

(1883)

‎Dictionnaire Topographique Du Département Du Calvados Comprenant Les Noms De Lieu Anciens et Modernes‎

‎ Imprimerie Nationale In-4° Demi Maroquin Paris 1883 XLVIII-330 pp, petite décoloration en tête due à un frottement, tranches peignées, bel exemplaire au papier impecable ‎


‎Bon ‎

Librairie Le Cosmographe

Phone number : 33 02 47 29 11 95

EUR90.00
Previous 1 ... 33 34 35 36 ... 44 52 60 68 ... 70 Next Exact page number ? OK
Get it on Google Play Get it on AppStore
Topography

The item was added to your cart

You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
More information about shipping
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !