Sort by
Previous 1 ... 49 50 51 52 ... 54 56 58 60 62 ... 64 Next Exact page number ? OK

‎Revue des Etudes Latines‎

Reference : 29427

Librairie Le Père Pénard - Lyon

Phone number : 04.78.38.32.46

EUR31.00

‎REVUE des GEOMETRES-EXPERTS & TOPOGRAPHIE‎

Reference : ROD0035124

(1957)

‎3 volumes : N° 11 et N° 7- Décembre 1957 / N° 11 - 1958‎

‎Maison du géomètre. 1957. In-8. Broché. Etat d'usage, Couv. défraîchie, Agraffes rouillées, Intérieur bon état. 3 volumes d'environ 120p. Illustrations en noir et blanc. . . . Classification Dewey : 620-Art de l'ingénieur et activités connexes‎


‎Topométrie ... géodésie ... photogrammétrie urbanisme ... jurisprudensce .. génie civil ... génie rural ... Classification Dewey : 620-Art de l'ingénieur et activités connexes‎

Le-livre.fr / Le Village du Livre - Sablons

Phone number : 05 57 411 411

EUR24.90

‎REYERSEN, ANDREAS.‎

Reference : 53558

(1779)

‎Beskrivelse over St. Bendts Kirke i Ringsted, med dens gamle og nye MerkvÊrdigheder og Vaabener, Begravelser, Ornamenter, o.s.v.‎

‎KiÞbenhavn., Godiches Efterleverske, 1779. 4to. Smukt samtidigt helldrbd. i flammet kalv. Rygforgyldningen og rygtitlen lidt slidt. 84 pp. samt foldet kobberstik af kirken. Rent frisk eksemplar trykt pÃ¥ svÊrt skrivepapir.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK2,500.00 (€335.30 )

‎RHODE, P.‎

Reference : 14598

(1776)

‎Samlinger til de Danske Ãers Laalands og Falsters Historie. 2 Bd.‎

‎Kbhvn., N. MÞller og N. Christensen(Bd. 2), 1776-94. Bd. 1 i samt. hldrbd., men ryggen slidt og med revne, Bd. 2 i samt. helldrbd. med rig rygforgyldning. KapitÊler slidte. (12),712,(20),(8),328,(14) pp. Bd. 2 pÃ¥ skrivepapir.‎


‎Originaludgaven. SjÊlden med begge udgivelser samlet, idet de udkom med 18 Ã¥rs mellemrum. Bd. 1 omhandler Lolland, Bd. 2 Falster.‎

Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK3,000.00 (€402.37 )

‎RHODE, P.‎

Reference : 19498

(1776)

‎Samlinger til de Danske Ãers Laalands og Falsters Historie. 2 Bd. Kbhvn., Nic. MÞller, N. Christensen (i bd. 2), 1776-94.‎

‎2 samt. hldrbd., ikke uniforme ( bind 2 udkom 18 Ã¥r senere). Stempel pÃ¥ titel af bd. 1. (12),712,(20),(8),328,(14) pp. Indvendig frisk eksemplar.‎


‎Den sjÊldne originaludgave, her med begge bind samlet. FÊrste bind omhandler Lolland. Andet bind Falster.‎

Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK2,800.00 (€375.54 )

‎RHODE, P.‎

Reference : 34025

(1859)

‎Samlinger til de danske Ãers Laalands og Falsters Historie. Med en deel Forandringer, TillÊg og Rettelser paany udgivne af J.J.F. Friis. 2 bd.‎

‎KjÞbenhavn, Steen & SÞn, 1859. Et samt hldrbd. Kanter og kapitÊler slidte. Stempel pÃ¥ titelblade og pÃ¥ portrÊttet. Litograferet portrÊt. VIII,628205 pp. Indvendig ren og pÊn.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK650.00 (€87.18 )

‎RHODE, P.‎

Reference : 8919

(1859)

Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK750.00 (€100.59 )

‎RHODE, P.‎

Reference : 14504

(1775)

‎Samlinger til Haderslev=Amts Beskrivelse, forestillende dette Amts Herreder, Sogners og Byer Êldre og nu vÊrende Tilstand, med historiske Efterretninger om de i dette Amt hidindtil vÊrende Herrer AmtmÊnd og Geistliges Liv og Levnet samt andre Familier.‎

‎Kbhvn., Godiche, 1775. Samt. hldrbd. Ryg med lidt brugsspor, Þverste kapitÊl lidt floset. XX,539,(7) pp. samt stort foldet kobberstukket prospekt af Haderslev. Notater pÃ¥ friblade.‎


‎Den sjÊldne originaludgave. Eksemplaret har tilhÞrt A. Kall Rasmussen og Engelstoft.‎

Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK3,500.00 (€469.43 )

‎RHODE, P.‎

Reference : 39453

(1775)

‎Samlinger til Haderslev=Amts Beskrivelse, forestillende dette Amts, Herreders, Sogners og Byers Êldre og nuvÊrende Tilstand, med historiske Efterretninger om de i dette Amt hidintil vÊrende Herrer AmtmÊnd og Geistliges Liv og Levnet, samt andre Familier.‎

‎KiÞbenhavn, A.H. Godiche, 1775. Samtidigt hldrbd. Rygforgyldning. Ryg lidt slidt, revnedannelse nederst pÃ¥ forreste fals. XX,539,(7) pp. samt det store foldede kobberstukne prospekt over Haderslev. Prospektet opklÊbet foran titelbladet, med brunpletter og reparationer i foldningerne.‎


‎Originaludgaven.‎

Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK2,000.00 (€268.24 )

‎RIBE -‎

Reference : 17468

(1845)

Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK550.00 (€73.77 )

‎"RIBE AMT - BEGTRUP, G.‎

Reference : 26237

(1810)

‎Ribe Amt.‎

‎(Kbhvn., ca. 1810). Smukt nyere privat hldrbd. (6),214 pp., foldetabller og 2 kobbertukne plancher.‎


‎Originaltrykket af Ribe-Amt-delen fra Begtrups vÊrk ""Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Danmark"" 1803-12.‎

Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK550.00 (€73.77 )

‎RIBE AMT - TRAP, J.P.‎

Reference : 17378

(1965)

‎Danmark. Femte Udgave. Ribe Amt. Kbhvn., 1965.‎

‎Orig. helfablea med guldtryk. (485) pp. kort og illustrationer. (Trap Danmark Bd. IX:2).‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK300.00 (€40.24 )

‎RIBE - GALTHEN, MATTH.‎

Reference : 33717

(1792)

‎Beskrivelse over KiÞbstÊden Ribe fra sin begyndelse indtil nÊrvÊrende Tid.‎

‎Odense, Faber, 1792. Lille 8vo. Samt. hldrbd. med skindtitel og rygforgyldning. Ãvre kapitÊl nedslidt, ellers fin. 215,(1) pp. Lille udsnit i titelblad, uden tab af bogstaver. PÃ¥ skrivepapir.‎


‎FÞrste Ribe-beskrivelse pÃ¥ dansk. - Bibl. Danica II:706.‎

Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK2,250.00 (€301.77 )

‎RIBE - GALTHEN, MATTH.RIBE‎

Reference : 14533

(1792)

‎Beskrivelse over KiÞbstaden Ribe fra sin Begyndelse indtil nÊrvÊrende Tid.‎

‎Odense, Faber, 1792. Lidt senere rÞdt hshirtbd. med rygforgyldning. Lettere brugsspor. 215 pp. PÃ¥ skrivepapir, her og der lidt brunplettet.‎


‎FÞrste Ribe-bekskrivelse pÃ¥ dansk.‎

Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK1,500.00 (€201.18 )

‎RIBE - GALTHEN, MATTH.RIBE‎

Reference : 58886

(1792)

‎Beskrivelse over KiÞbstaden Ribe fra sin Begyndelse indtil nÊrvÊrende Tid.‎

‎Odense, Faber, 1792. 8vo. I samtidigt halvlÊder med forgyldt titel pÃ¥ ryg. Med en smule udvendig slitage, ellers pÊnt eksemplar. 215, (1) pp. ‎


‎FÞrste Ribe-beskrivelse pÃ¥ dansk.‎

Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK1,500.00 (€201.18 )

‎RIBE - HANSSEN, P.L., P.A. THORUP OG PETER ADLER.‎

Reference : 23975

(1831)

‎Efterretninger angaaende Byen Ribe, udgivne som Indbydelsskrift til den offentlige Examen i Ribe Cathedralskole. 1.-7. Samling.‎

‎Ribe, Hyphoff, (1831)-39. Et samt. hldrbd. med rig rygforgyldning. Forreste fals repareret. Ialt (590) pp. samt 2 kobberstukne foldeplancher.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK1,500.00 (€201.18 )

‎RIBE KATEDRALSKOLE - THORUP, P.N.‎

Reference : 23085

(1846)

Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK750.00 (€100.59 )

‎RIBE KATEDRALSKOLE - THORUP, P.N. OG B.T. HANSEN.‎

Reference : 26257

(1823)

Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK1,850.00 (€248.13 )

‎RIBE - KINCH, J.‎

Reference : 3695

(1869)

‎Ribe Bys Historie og Beskrivelse. 2 Bd.‎

‎Ribe, Odder, 1869-84. 2 samt.hldrbd. Rygge slidte. 690, 922 pp. Med 8 bilag samt prospekt og kort.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK1,850.00 (€248.13 )

‎RIBE - KINCH, J.‎

Reference : 3693

(1869)

‎Ribe Bys Historie og Beskrivelse. 2 Bd. (1. Indtil Reformationen. 2. Fra Reformationen indtil Enevoldsmagtens IndfÞrelse 1536-1660).‎

‎Ribe, Odder, 1869-84. 8vo. 2 samt.hldrbd. 690, 922 pp. Med 8 bilag samt prospekt og kort (begge udfoldelige).‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK2,000.00 (€268.24 )

‎RIBE - KINCH, J., HUGO MATHIASSEN, OTTO SMITH, VICTOR HERMANSEN.‎

Reference : 24645

(1869)

‎Ribe Bys Historie og Beskrivelse 1.-2. Deel (1. Indtil Reformationen. 2. Fra Reformationen indtil Enevoldsmagtens IndfÞrelse 1536-1660) + FortsÊttelsen Ribe Bys Historie 1660-1730 + Ribe Bys Historie 1730-1820. 2 Bd.‎

‎Ribe og Kbhvn., 1869-1946. De 5 dele er her indbundet i 4 hldrbd. Rygge med brugsspor. Ialt ca 2.600 pp. Med plancher og tekstillustr.‎


‎Her foreligger samtlige bind af byhistorien, som de Þvrige forfattere fortsatte efter Kinchs dÞd, delvis pÃ¥ grundlag af hans efterladte manuskripter.‎

Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK2,500.00 (€335.30 )

‎RIBE - MATTHIESEN, HUGO, OTTO SMITH, VICTOR HERMANSEN.‎

Reference : 25530

(1929)

‎Ribe Bys Historie. 2 Bd. i 3 dele. (1. 1660-1730. 2. 1730-1820).‎

‎Kbhvn., 1929-46. Lex8vo. 398,279,326 pp. Illustr.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK650.00 (€87.18 )

‎RIBE - MATTHIESSEN, HUGO, OTTO SMITH, VICTOR HERMANSEN.‎

Reference : 19576

(1660)

‎Ribe Bys Historie 1660-1730 (samt) Ribe Bys Historie 1730-1820. 3 Bd. Kbhvn., 1929-46.‎

‎3 orig. hldrbd. med rygforgyldning. Frisk eksemplar. 398,279,326 pp., kort og illustr.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK950.00 (€127.42 )

‎RIBE -RESEN, PEDER HANSEN.‎

Reference : 16575

(1987)

Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK400.00 (€53.65 )

‎RIBE - ROSTOCH, MADS PEDERSEN.‎

Reference : 15438

(1967)

‎Dend gamle og Navn-Kundig KiÞbstÊd Ribe. Korteligen beskreven ... Ved Mogens Bencard.‎

‎1967. Smukt priv. hldrbd. i oaseged. m.orig foromslag. 91 pp.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK200.00 (€26.82 )
Previous 1 ... 49 50 51 52 ... 54 56 58 60 62 ... 64 Next Exact page number ? OK
Get it on Google Play Get it on AppStore
Topography

The item was added to your cart

You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
More information about shipping
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !