Previous 1 ... 1204 1205 1206 1207 ... 1209 1211 1213 1215 ... 1217 Next Exact page number ? OK

‎Xavier Canonne‎

Reference : 61621

‎COLOURED SKINS‎

‎, RVDV, 2014 Hardcover, 126 pages, NL / FR, 305 x 215 mm, very good condition, illustrated in colour / b/w.‎


‎EXHIBITION: Gallery Ronny Van de Velde, Knokke from 08/11 untill 08/02i 2015‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR35.00 (€35.00 )

‎Xavier Canonne‎

Reference : 61835

‎Jean-Jacques Gailliard Les Jeux de l?Abstrait 1920 -1930‎

‎Antwerpen , Ronny Van de Velde Gallery, 2017 Hardcover, 30,5 x 21,7cm, 126 pages. Texte en Francais, Illustrations en couleurs en noir & blanc nombreuses illustrations dans et hors texte / Nieuw - sealed in originele verpakking. ISBN 6096108388304.‎


ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR29.50 (€29.50 )

‎ Xavier Canonne; Ana l Lejeune;‎

Reference : 63033

‎Perspectives minimales en Belgique‎

‎, Ronny Van de Velde Gallery, 2023 reli /120 pages. / 28,5x28,5.‎


‎Catalogue dit par le Service de la Culture de la Province de Namur- F lix de Boeck, Jan De Cock, Luc Coeckelberghs, Am d e Cortier, Jo Delahaut, Lili Dujourie, Willy De Sauter, Pierre-Louis Flouquet, Francine Holley, Alice Janne, Ann Veronica Janssens, Bernd Lohaus, Guy Mees, Marc Mendelson, Jacqueline Mesmaeker, Jozef Peeters, Jules Schmalzigaug, Victor Servranckx, Camiel van Breedam, Edmond Van Dooren, Philippe Van Snick, Georges Vantongerloo, Guy Vandenbranden, Dan Van Severen, Didier Vermeiren & Marthe W ry -- Au moment o il apparut aux tats-Unis au milieu des ann es 1960, l?art minimal se caract risait avant tout par un d pouillement formel extr me qui lui valut d?ailleurs les railleries d?une partie de la critique et du public. Les ?uvres se pr sentaient le plus souvent comme d?imposants volumes g om triques ou structures l mentaires faits de mat riaux industriels tels le contreplaqu , l?acier ou le plexiglas. Simples au point de para tre simplistes, ces ?uvres ont pourtant permis de d voiler avec une force inou e certains enjeux fondamentaux que soul ve la cr ation artistique, lesquels continuent de f conder aujourd?hui encore l?esprit de bien des plasticiennes et plasticiens.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR30.00 (€30.00 )

‎Xavier Canonne. Ed: Ronny Van de Velde‎

Reference : 56072

‎commune Paris 1871. Paris-Parijs 1871.‎

‎be, ludion / Ronny van de Velde, 2021 Gebonden, Hardcover 224 pages, 325x245mm. Texte en Francais / Nederlands. ISBN 9789493039544.‎


‎La Commune de Paris de 1871 est un moment charni re de l'histoire de la France et du mouvement ouvrier international. Bien que la photographie en soit encore ses balbutiements l' poque, le soul vement r volutionnaire Paris a t largement document . Les images de Paris d truit taient souvent utilis es dans la presse bourgeoise pour souligner la soi-disant barbarie de la Commune. Les portraits d'hommes et de femmes de la Commune, souvent pris en captivit , donnaient un visage aux Parisiens inconnus. Ce livre richement illustr , publi l'occasion du 150 me anniversaire de la Commune de Paris, offre un regard unique sur la r volution travers de nombreuses photos et documents. Compil par Ronny Van de Velde, avec une introduction de Xavier Canonne. /// De Parijse Commune van 1871 is een scharniermoment in de geschiedenis van Frankrijk en de internationale arbeidersbeweging. Ofschoon de fotografie toen nog in haar kinderschoenen stond werd de revolutionaire opstand in Parijs uitgebreid gedocumenteerd. De beelden van het vernietigde Parijs werden in de burgerlijke pers vaak gebruikt om de zogenaamde barbaarsheid van de Commune te onderstrepen. De portretten van de mannen en vrouwen van de Commune, veelal getrokken in gevangenschap, gaven de onbekende Parijzenaars dan weer een gezicht. Dit rijkge llustreerde boek, gepubliceerd naar aanleiding van de honderdvijftigste verjaardag van de Parijse Commune, biedt een unieke blik op de revolutie aan de hand van talrijke foto's en documenten. Samengesteld door Ronny Van de Velde, met een inleiding van Xavier Canonne. / Expo: 30/04/2021 - 25/7/2021, Grand Curtius, Luik ‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR40.00 (€40.00 )

‎Xavier Canonne, Matthijs de Ridder, Dennis Van Mol en Frank Van Eeckhout.‎

Reference : 55775

‎Cristal Palace of het verhaal van een lege ciderfles in een champagne-emmer.‎

‎Antwerp, Ronny Van de Velde, 2021 Hardcover 118 pages, Illustrated. 25x34cm .‎


‎Cristal Palace of hoe een iconisch Antwerps bordeel de inspiratiebron vormde voor diverse kunstenaars. Tentoonstelling in de Rossaert met werk van Karin Borghouts, Otto Dix, James Ensor, Andr Favory, Paul Joostens, Paul Snoek, Marcel Stobbaerts, Paul Van Ostaijen... Publicatie met teksten van Xavier Canonne, Matthijs de Ridder, Dennis Van Mol en Frank Van Eeckhout. Vertrekkend van het mythische Antwerpse Cristal Palace, schetst Xavier Canonne de geschiedenis van de prostitutie van de oudheid tot het meer recente beleid in Antwerpen. Prostitutie is een maatschappelijk fenomeen en van oudsher gaan prostitutie, macht en religie hand in hand. Ook de spanning tussen abolitionisten en zij die streven naar een menswaardige regeling is een constante. Matthijs de Ridder en Dennis Van Mol schetsen in hun korte geschiedenis van het Cristal Palace hoe prostitutie al sinds de tweede helft van de 19e eeuw verweven is met het verlangen van artistieke vernieuwers naar een nieuwe wereld. Nadat in de 19e eeuw William Turner, Vincent Van Gogh en F licien Rops het terrein al hadden verkend liet ook Paul van Ostaijen zich ? net als als Rik Wouters, James Ensor en Paul Joostens ? naar dit ?Glazen Kot? slepen. Dit inspireerde hem tot een aantal van de meest sprekende passages uit Bezette Stad. Tegelijkertijd nam de strijd tussen Goed en Kwaad hier Bijbelse proporties aan. Frank Van Eeckhout heeft het over ?Het Kristallen Paleis en de feestelijke verbeelding van Paul Joostens (1917-1925)?. Hij toont aan hoe de avant-garde in Antwerpen eerst een doorbraak kende rond de figuur van Paul van Ostaijen en in de jaren 1920 een gouden tijd beleefde. Net als voor Van Ostaijen, was de stad voor Paul Joostens een markant gegeven in zijn leven en werk. Het Cristal Palace en de buurt rond de Sint-Pauluskerk speelden voor Paul Joostens een bijzondere rol en verbonden zijn persoonlijke geschiedenis met die van de stad.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR34.99 (€34.99 )

‎Xavier Canonne ; Mattie Boom ; Ruth Ruyffelaere ; translation : Dafydd Rees Roberts‎

Reference : 61292

‎GARAGE STILLS & FRINGE NATURE Jacquie Maria Wessels‎

‎, Ludion, 2023 HB, 315 x 240 x 20 mm, ENG , 176 pages, Nice green velvet cover, photographs in colour, . ISBN 9789493039841.‎


‎Kunstenaar Jacquie Maria Wessels (1959) studeerde fotografie aan de Gerrit Rietveld Academie en sociale psychologie aan de Vrije Universiteit. Haar werk is gerelateerd aan de documentairefotografie en is meestal het resultaat van een langdurige verdieping in een welbepaald onderwerp. Het werk dat in dit boek aan bod komt ontstaat wanneer Wessels het wonderlijke universum van traditionele garages ontdekt: ze raakt gefascineerd door de vormen en kleuren van de mysterieuze en onbekende voorwerpen die ze er aantreft. Wessels trekt vervolgens de wereld rond om in exotische garages po tische stillevens te cre eren met haar analoge camera. De interieurs van garages in Cambodia, Cuba, Itali , Marokko, Nederland, Polen, Turkije, Rusland, Zuid-Afrika, Japan en Sri Lanka, lijken op het eerste gezicht dezelfde elementen te bevatten, maar kleine details - enkel zichtbaar voor een geduldig en getraind oog - wijzen op culturele verschillen. Wessels richt haar camera vervolgens naar buiten, naar de rechtstreekse omgeving van de oude garages. Daar wordt ze getroffen door de natuur die ze terugvindt in de ruwe, industri le landschappen aan de rand van de steden. In sommige gevallen neemt de woekerende natuur het over van de industrie, en overgroeit ze de garages die er stand proberen houden. Het fotografisch resultaat zijn schilderachtige beelden met een verrassend kleurenpalet. Tegelijkertijd getuigen ze van een verdwijnende, hoofdzakelijk mannelijke wereld die stilaan verdrongen wordt door nieuwe, steriele technologie n.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR50.00 (€50.00 )

‎Xavier Canonne, Ron Dirven / Photograpy: Karin Borghouts.‎

Reference : 56744

‎Vincent Was Here, Photograpy: Karin Borghouts.‎

‎, Ronny Van de Velde Gallery, 2019 Hardcover, 300 x 240 mm, 208 pages, 130 Kleurenillustraties. Eng/ FR/ NL edition. ISBN 9789080990333.‎


‎Explores the wondrous places and themes that were Vincent van Gogh's, viewing them afresh through the lens of Karin Borghouts. Text in English, French and Dutch. Vincent van Gogh (1853 - 1890) verhuisde al vroeg van plaats naar plaats en verbleef nergens lang. In de Borinage koos hij ervoor om kunstenaar te worden en maakte vanaf dan zo'n 900 schilderijen en 1.100 werken op papier. Ook liet hij 902 brieven na. Fotograaf Karin Borghouts volgde het spoor van Vincent vanaf zijn geboorteplaats Zundert in Nederland tot Auvers-sur-Oise in Frankrijk waar hij zich van het leven beroofde. Ook reconstrueerde zij 25 van Van Goghs stillevens en fotografeerde deze. Geniet mee van de wonderlijke plaatsen en thema's van Vincent en bekijk ze door de lens van Karin Borghouts.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR39.00 (€39.00 )

‎Xavier CHARMES (1849-1919)‎

Reference : 11872

‎Le Comité des travaux historiques et scientifiques. (Histoire et documents), par Xavier CHARMES. TI.) - Bibliothèque des finances 1759 - Cabinet des chartes 1762 - Documens raltifs aux publications continuées ou entreprises par le comité des Chartes - Bibliothèque de législation, histoire et droit public, 1781. TII ) - Actes officiels relatifs au comité des travaux historiques et scientifiques 1833-1885. TIII ) - Architecture gallo-romaine, médiévale et byzantine.‎

‎ PARIS., Imprimerie Nationale, 1886 - 3 vol. in-4, 29 x 24 - Cartonnage frottée éditeur - Très nombreuses Figures en texte - TI. Bibliothèque des finances 1759 - Cabinet des chartes 1762 - Documents raltifs aux publications continuées ou entreprises par le comité des Chartes - Bibliothèque de législation, histoire et droit public, 1781. TII. Actes officiels relatifs au comité des travaux historiques et scientifiques 1833-1885. TIII. Architecture gallo-romaine, médiévale et byzantine, figures dans le texte, 7 planches hors texte - CCXXV-497, 747 et 770 pages - infimes rousseurs -Exemplaires non coupés - Bon exemplaire ‎


‎ - ATTENTION: Colis recommandé uniquement sur demande (parcel recommended on request). Si vous désirez un remboursement équivalent au montant de votre achat, en cas de perte détérioration ou spoliation, demandez-nous expressément un envoi en recommandé ( if you wish a repayment equivalent to the amount of your purchase, in case of loss - deterioration or despoliation, ask us expressly for a sending recommended)- Conditions de vente : Les frais de port sont affichés à titre Indicatifs (pour un livre) Nous pouvons être amené à vous contacter pour vous signaler le prix du supplément de port en fonction du poids et du nombre de livres- Conditions of sale : The shipping costs are displayed as an indication (for one book) We may need to contact you to inform you of the cost of the additional shipping depending on the weight and the number of books- Possibilité d'envoi par Mondial-Relay - Réception en boutique sur rendez-vous. Librairie G. PORCHEROT - SP.Rance - 0681233148 ‎

A l's.p.rance - Brest

Phone number : 06 81 23 31 48

EUR280.00 (€280.00 )

‎ Xavier Cne‎

Reference : 61076

‎Ren Magritte: The Revealing Image‎

‎, Ludion, 2017 Hardcover, 272 pages, ENG, 300 x 235 mm, NEW, illustr. in colour / b/w. ISBN 9789491819735.‎


‎In Ren Magritte: The Revealing Image, a comprehensive catalog of Magritte's photography and film, we see Magritte with his parents and brothers, as a newly married man with his wife Georgette and with his contemporaries in the Brussels Surrealist group. Spontaneous snapshots are complemented by posed scenes, including improvised tableaus with his fellow artists, parodies of famous movies, portraits of Magritte at his easel and staged photographs that served as models for his paintings. Fans of Magritte's iconic paintings will find much to discover here; images where the artist and his friends hide their faces or turn away from the camera particularly resonate with his investigation of the "hidden visible."‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR39.90 (€39.90 )

‎Xavier Galmiche‎

Reference : EXP15650

(1989)

Phone number : 06 83 06 99 49

EUR30.00 (€30.00 )

‎Xavier Lafontaine‎

Reference : 63464

‎Hell nisme et proph tie. Les Oracles sibyllins juifs et chr tiens‎

‎, Brepols, 2023 Paperback, 368 pages, Size:216 x 280 mm, Illustrations:1 b/w, 5 tables b/w., Language(s):French, Greek, Latin. ISBN 9782503607962.‎


‎Summary The formal study of the collection of Jewish and Christian texts transmitted under the name of Sibylline Oracles highlights the continuity of the model of biblical prophecy while underlining the heritage of Greek didactic poetry. The interest of this approach is to situate the Sibylline Oracles as a literary work in the context of contemporary Greek versified literary production, which implies, on the part of their successive editors, a familiarity with Greek poetic forms related to a common scholar background. The study of the retelling of biblical episodes aims at identifying the passages where the fictitious Sibyl claims to announce the events of the biblical past and confronting these narrative sequences with contemporary rhetorical theories of paraphrase in order to highlight the formal technique that runs through them and the interpretation of the biblical hypotext that it presumes. Most of the rewritings preserved in the corpus are compatible with the prevailing doctrine of the third century CE. L' tude formelle de la collection de textes juifs et chr tiens transmis sous le nom d'Oracles sibyllins met en vidence la continuit du mod le de la proph tie biblique tout en soulignant l'h ritage de la po sie didactique grecque. L'int r t de cette approche est de situer les Oracles sibyllins comme un objet litt raire dans le contexte de la production litt raire versifi e grecque contemporaine, ce qui implique, de la part de leurs r dacteurs successifs, une familiarit avec les formes po tiques grecques li e une formation scolaire commune. L' tude des r critures d' pisodes bibliques vise identifier les passages o la Sibylle fictive pr tend annoncer les v nements du pass biblique et confronter ces s quences narratives aux th ories rh toriques contemporaines de la paraphrase pour mettre en valeur la technique formelle qui les traverse et l'interpr tation de l'hypotexte biblique qu'elle pr sume. La majeure partie des r critures conserv es dans le corpus est compatible avec la doctrine majoritaire au IIIe si cle de notre re. TABLE OF CONTENTS Introduction g n rale Premi re partie : Inscription g n rique des Oracles sibyllins 1. Introduction 2. Le masque de la Sibylle 3. Sagesse de la Sibylle 4. Une criture proph tique de l'histoire 5. Conclusions Deuxi me partie : Paraphrases bibliques 1. Pr sentation et m thodologie 2. Proph ties des premiers temps 3. Proph ties vang liques 4. Conclusion sur les paraphrases d' pisodes bibliques Conclusion g n rale Bibliographie Index‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR90.00 (€90.00 )

‎ Xavier Lust Cristina Didero‎

Reference : 55898

‎Xavier Lust. Design Stories‎

‎, Stichting Kunstboek BVBA 2016, 2016 Hardcover, 192 pagina's, English, 320 x 240 mm, perfect copy, . ISBN 9789058565365.‎


‎Xavier Lust is certainly one of the most relevant characters on the contemporary design scene. His distinct and essential approach to design, his ingenious and refined touch, and his ability to synthesise clearly imply a special talent. The great John Keats wrote: A thing of beauty is a joy forever; its loveliness increases; it will never pass into nothingness . For Xavier Lust, dedication to beauty is the answer to eternity and this forever is actually built everyday through constant work, research and curiosity. Always focused on innovation and research, specifically tension and induced motion, he likes to experiment, explore and discover the natural transformations of materials. On the strength of his experience with metal, he challenges all kind of materials, challenging himself too in the process. Xavier Lust pushes the boundaries of technical possibilities while making a statement with each of his pieces and overriding preconceived ideas. Design Stories aims to give a wide sense of Lust's work in the different fields of design from creation to production to final destination.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR56.00 (€56.00 )

‎Xavier Mével‎

Reference : MAR980M

‎Phares de France‎

‎Chasse-Marée, 2006. In-4, relié, 157 pages. Légère humidité sur dernières pages. Dos et couverture convenables. Intérieur satisfaisant. Exemplaire correct‎


Logo SLAM Logo ILAB

Phone number : +33 5 59 03 69 40

EUR18.00 (€18.00 )

‎Xavier Tricot‎

Reference : 57254

‎ENSOR/RAVEEL‎

‎, Pandora Uitgeverij, Hardcover 275 x 210 mm, 96 pages , throughout Kleurenillustraties. FR-NL edition. ISBN 9789053254806.‎


‎Op het eerste gezicht lijken James Ensor (1860-1949) en Roger Raveel (1921-2013), alsook hun werk, totaal van elkaar te verschillen. Niet alleen behoren beide Belgische schilders tot een andere generatie, ook door hun afkomst en milieu onderscheiden ze zich. Doch bij nader toezien kunnen we gemeenschappelijke kenmerken ontdekken. Wat beiden typeert is hun gehechtheid aan hun geboortegrond. Zoals Ensor Oostende niet kon verlaten, zo bleef Raveel zijn gehele leven aan Machelen trouw. Beide schilders kenmerken zich als sterke persoonlijkheden en werden al vroeg als Einzelg nger gezien. James Ensor heeft raakpunten met het impressionisme, het symbolisme en het expressionisme maar overstijgt uiteindelijk de gekende kunststromingen, evenals Roger Raveel die zich met zijn vernieuwde en frisse kijk op de realiteit - die de kunstkritiek later de 'Nieuwe Visie' zou noemen - afzette tegen de gangbare picturale normen van na de Tweede Wereldoorlog. Dankzij de kracht van hun verbeelding wordt de loutere uitbeelding van de werkelijkheid overstegen. //// A premi re vue, James Ensor (1860-1949) et Roger Raveel (1921-2013), mais aussi leurs oeuvres, semblent totalement diff rents. Les deux peintres belges n'appartiennent pas seulement deux g n rations, mais leurs origines et leurs milieux diff rent. Or lorsqu'on y regarde de plus pr s, on d couvre des traits communs. Ce qui les caract rise, c'est leur attachement leur terre natale. Tout comme Ensor n'a jamais pu quitter Ostende, Raveel est rest toute sa vie fid le Machelen-aan-de-Leie. Les deux peintres, qui ont en commun une tr s forte personnalit , furent tr s vite consid r s comme des Einzelg nger. James Ensor a des points communs avec l'impressionnisme, le symbolisme et l'expressionnisme mais d passe finalement les courants artistiques connus, tout comme Roger Raveel qui avec sa vision nouvelle et rafra chissante de la r alit - que la critique d'art appellera plus tard la "Vision Nouvelle". -s'insurgea contre les normes picturales en vogue apr s la Seconde Guerre mondiale. Gr ce la puissance de leur imagination, la simple figuration de la r alit est d pass e.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR24.95 (€24.95 )

‎Xavier Tricot‎

Reference : 52040

‎Fernand Khnopff. Catalogue Raisonne des Estampes / Oeuvrecatalogus van de Prenten / Catalogue Raisonne of the Prints.‎

‎BE - , Pandora Uitgeverij, 2018 Hardcover, Cartonnage illustre de l'editeur, Gebonden, 297 x 245 mm, 224 pages, throughout colour illustrations; ENG /NL / FR edition. ** in very fine condition / Neuf / nieuw exemplaar ISBN 9789053254554.‎


‎The first catalogue raisonne by of Fernand Khnopff's prints and enhanced platinum prints. Text in English French and Dutch. // Naar aanleiding van de retrospectieve Fernand Khnopff, le maitre de l'enigme in Museum Petit Palais in Parijs van 11 december 2018 tot 19 maart 2019 publiceert Pandora Publishers de eerste oeuvrecatalogus van de prenten en de gehoogde platinadrukken. Fernand Khnopff (1858-1921) was een veelzijdige Belgische kunstenaar die verschillende kunsttechnieken perfect beheerste. Doch in tegenstelling tot zijn tijdgenoot en collega James Ensor was hij echter geen geboren graveur. Desalniettemin wist hij de kunst van het graveren naar waarde te schatten. Zijn grafisch oeuvre werd lange tijd weinig of niet besproken. Zijn drogenaalden zijn beperkt in aantal maar van een uitzonderlijke kwaliteit. Hij werd regelmatig uitgenodigd om literaire werken te illustreren. Zijn composities uitgevoerd in verschillende druktechnieken lenen zich perfect tot het oproepen van de melancholische of decadente sfeer van de literatuur uit het fin de siecle. Zijn interesse voor de fotografie leidde hem ertoe om getinte en bijgekleurde platinadrukken van zijn eigen werk in beperkte oplage te realiseren.///// l'occasion de l'importante r trospective Khnopff organis e par le Petit Palais Paris, du 11 d cembre 2018 au 17 mars 2019, Pandora Publishers publie le premier catalogue raisonn des estampes et des platinotypes rehauss s de Fernand Khnopff. Fernand Khnopff (1858) tait un artiste belge aux talents multiples et ma trisant parfaitement diverses techniques artistiques. Mais contrairement son contemporain et coll gue James Ensor, ce n' tait pas un graveur n . Il estimait toutefois l'art de la gravure sa juste valeur. Il fallut un certain temps avant que son ouvre graphique ne soit analys e et tudi e. Ses pointes s ches sont peu nombreuses mais d'une qualit exceptionnelle. Il fut r guli rement sollicit pour illustrer des ouvres litt raires. Ses compositions, r alis es selon diverses techniques d'impression, se pr tent parfaitement l' vocation de la sph re m lancolique ou d cadente de la litt rature fin de si cle. Son int r t pour la photographie le poussa r aliser, en tirages limit s, des platinotypes colori s et retouch s de ses propres oeuvres‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR19.50 (€19.50 )

‎Xavier Tricot‎

Reference : 54664

‎Fernand Khnopff. Catalogue Raisonne des Estampes / Catalogue Raisonne of the Prints.‎

‎BE - , Pandora Uitgeverij, 2018 Hardcover, Cartonnage illustre de l'editeur, 297 x 245 mm, 224 pages, throughout colour illustrations; ENG / NL / FR edition. ** in very fine condition / Neuf / ISBN 9789053254554.‎


‎The first catalogue raisonne by of Fernand Khnopff's prints and enhanced platinum prints. //// l'occasion de l'importante r trospective Khnopff organis e par le Petit Palais Paris, du 11 d cembre 2018 au 17 mars 2019, Pandora Publishers publie le premier catalogue raisonn des estampes et des platinotypes rehauss s de Fernand Khnopff. Fernand Khnopff (1858) tait un artiste belge aux talents multiples et ma trisant parfaitement diverses techniques artistiques. Mais contrairement son contemporain et coll gue James Ensor, ce n' tait pas un graveur n . Il estimait toutefois l'art de la gravure sa juste valeur. Il fallut un certain temps avant que son ouvre graphique ne soit analys e et tudi e. Ses pointes s ches sont peu nombreuses mais d'une qualit exceptionnelle. Il fut r guli rement sollicit pour illustrer des ouvres litt raires. Ses compositions, r alis es selon diverses techniques d'impression, se pr tent parfaitement l' vocation de la sph re m lancolique ou d cadente de la litt rature fin de si cle. Son int r t pour la photographie le poussa r aliser, en tirages limit s, des platinotypes colori s et retouch s de ses propres oeuvres‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR19.50 (€19.50 )

‎Xavier Tricot‎

Reference : 54665

‎Fernand Khnopff. Catalogue Raisonne des Estampes / Catalogue Raisonne of the Prints.‎

‎BE - , Pandora Uitgeverij, 2018 Hardcover, Cartonnage illustre de l'editeur, 297 x 245 mm, 224 pages, throughout colour illustrations; ENG /NL / FR edition. ** in very fine condition / Neuf / ISBN 9789053254554.‎


‎The first catalogue raisonne by of Fernand Khnopff's prints and enhanced platinum prints. //// l'occasion de l'importante r trospective Khnopff organis e par le Petit Palais Paris, du 11 d cembre 2018 au 17 mars 2019, Pandora Publishers publie le premier catalogue raisonn des estampes et des platinotypes rehauss s de Fernand Khnopff. Fernand Khnopff (1858) tait un artiste belge aux talents multiples et ma trisant parfaitement diverses techniques artistiques. Mais contrairement son contemporain et coll gue James Ensor, ce n' tait pas un graveur n . Il estimait toutefois l'art de la gravure sa juste valeur. Il fallut un certain temps avant que son ouvre graphique ne soit analys e et tudi e. Ses pointes s ches sont peu nombreuses mais d'une qualit exceptionnelle. Il fut r guli rement sollicit pour illustrer des ouvres litt raires. Ses compositions, r alis es selon diverses techniques d'impression, se pr tent parfaitement l' vocation de la sph re m lancolique ou d cadente de la litt rature fin de si cle. Son int r t pour la photographie le poussa r aliser, en tirages limit s, des platinotypes colori s et retouch s de ses propres ouvres‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR19.50 (€19.50 )

‎Xavier Tricot‎

Reference : 53755

‎James Ensor. Chronique de sa vie, 1860 -1949. ‎

‎, mercaterfonds - fondsmercator, 2020 softcover 224 pages 25 x 20 cm illustrations couleur, . ISBN 9789462302570.‎


‎Cette biographie compl te et d taill e de l?artiste belge James Ensor se d ploie sous la forme d?une chronologie abondamment document e l?aide de lettres de et Ensor et d?articles de journaux et de revues. Elle est magistralement illustr e par une large s lection de chefs-d??uvre du ma tre d?Ostende, v ritable visite guid e travers son ?uvre pour mieux mettre en lumi re son volution artistique. La connaissance de la vie de l?artiste n?a cess de s? to?er gr ce l?auteur de la pr sente biographie et du Comit Ensor. De nouvelles donn es ont t d couvertes dans des correspondances in dites. On apprend, entre autres, que, d but 1885, le p re d?Ensor a t attaqu et gri vement bless dans un caf d?Ostende par deux jeunes hommes. L?incident a laiss des traces ind l biles dans la psych du peintre. Plus tard, en 1892, James Ensor ach te en Allemagne une centaine de masques qu?il accroche dans son atelier ; l?e?et est saisissant. Le peintre aime faire le pitre avec le ?ls d?Ernest et Mariette Rousseau, ses amis bruxellois. Quelques photographies de leurs jeux et de leurs mascarades inspirent le peintre dans sa cr ation. D?autre part, James Ensor n?est pas d pourvu de talents d? crivain. En 1888, il d crit au jeune Ernest Rousseau une vision ou un r ve fantastique qui d montre l?esprit bouillonnant du jeune peintre. Vous constaterez que certaines informations factuelles du r cit biographique sont en rapport avec l?inventaire de son ?uvre (voir le catalogue raisonn publi en 2009 par le Fonds Mercator) : par exemple, la nomenclature des ?uvres est reprise de cet ouvrage de r f rence. Notons que l?int r t pour l??uvre hors du commun de James Ensor se verra renforc avec l?ouverture au public en 2020 de la maison du ma tre ostendais. La production de James Ensor est tellement vari e et complexe que Xavier Tricot mentionne lui-m me : Apr s avoir tudi pendant plus de trente ans l??uvre et l?esprit d?Ensor, je suis encore et toujours surpris par la force d?imagination incroyable et la bravoure stylistique d?un de nos plus grands peintres modernes. Xavier Tricot (Ostende, n en 1955), historien d?art, crivain et peintre, est l?auteur du catalogue raisonn des peintures de James Ensor, publi par le Fonds Mercator en 2009. Il est galement l?auteur du catalogue raisonn des estampes de L on Spilliaert et de celui de Fernand Khnopff. Il a t le commissaire de diff rentes expositions (Ensor, Spilliaert, Louise Bourgeois) en Belgique et l? tranger.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR34.95 (€34.95 )

‎Xavier Tricot‎

Reference : 53754

‎James Ensor. Kroniek van zijn leven, 1860 - 1949 ‎

‎, mercaterfonds - fondsmercator, 2020 Softcover 224 pages, 25 x 20 cm afbeeldingen in kleur / Nederlands . ISBN 9789462302501.‎


‎Deze uitgebreide en gedetailleerde levensbeschrijving van de Belgische kunstenaar James Ensor is opgevat als een biografische kroniek, afgewisseld met fragmenten van brieven aan en van Ensor en met teksten uit kranten en tijdschriften. Via schitterende reproducties van een groot aantal meesterwerken ontdekt de lezer het oeuvre van de kunstenaar en diens boeiende artistieke ontwikkeling. Dankzij het onderzoek dat de auteur van deze biografie en het Ensorcomit in de voorbije jaren verricht hebben, werd over het leven van de kunstenaar meer bekend. De studie van onuitgegeven brieven leverde nieuwe gegevens op. Zo vernemen we bijvoorbeeld dat Ensors vader begin 1885 in een Oostends caf door twee jongelui werd gemolesteerd en daarbij zware verwondingen opliep. Het voorval liet bij Ensor diepe sporen na. In 1892 bestelde de kunstenaar in Duitsland een honderdtal maskers, die hij in zijn atelier ophing en waar ze een pakkend effect hadden. De schilder maakte graag grapjes met de zoon van zijn Brusselse vrienden Ernest en Mariette Rousseau, en putte creatieve inspiratie uit enkele foto?s van hun spelletjes en zotternijen. Ensor bezat ook literair talent. In 1888 beschreef hij in een brief aan de jonge Ernest Rousseau een droom, een groteske fantasie die van zijn wervelende geest getuigt. Het feitenmateriaal in deze biografie stemt overeen met de gegevens in de oeuvrecatalogus, die door dezelfde auteur werd samengesteld (Mercatorfonds 2009). Onder meer de titels van de werken werden aan deze catalogue raisonn ontleend. De belangstelling voor de kunstenaar en zijn uitzonderlijke oeuvre zal ongetwijfeld nog toenemen naar aanleiding van de openstelling, in 2020, van het vernieuwde James Ensorhuis in Oostende. De artistieke erfenis van James Ensor is enorm rijk en gevarieerd. Auteur Xavier Tricot zegt daar zelf over: ?Reeds meer dan dertig jaar verdiep ik mij in het werk en de persoonlijkheid van Ensor en nog altijd blijven zijn ongelofelijke verbeeldingskracht en stilistische bravoure me verwonderen en verrassen. James Ensor is een van de grootste schilders van de moderne tijd.? Xavier Tricot (Oostende, 1955), kunsthistoricus, schrijver en schilder, is de auteur van de catalogue raisonn van de schilderijen van James Ensor, die in 2009 bij Mercatorfonds verscheen. Hij stelde ook de catalogue raisonn samen van de prenten van L on Spilliaert en van Fernand Khnopff, en was commissaris van verscheidene tentoonstellingen (Ensor, Spilliaert, Louise Bourgeois) in en buiten Belgi . ‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR34.95 (€34.95 )

‎Xavier Tricot.‎

Reference : 54397

‎James Joyce in Ostend‎

‎, Pandora Publishers, 2020 Paperback,24,2 x 16,2 x 1,1 cm, 81 pagina's, afbeeldingen.‎


‎James Joyce, n van de grootste schrijvers van de 20ste eeuw, heeft verschillende weken in Oostende gespendeerd tijdens de zomer van 1926. Om de drukkende hitte van Parijs te ontvluchten verkoos hij, zijn vrouw Nora en zijn dochter Lucia het mondaine Oostende om er wat verkoeling te zoeken. Vanuit Parijs schrijft hij verschillende brieven, vooral naar de Amerikaanse Sylvia Beach die haar bekende boekenwinkel had in Parijs, Shakespeare and Co., alsook naar de Britse Harriet Shaw Weaver die hem financieel steunde. Tijdens zijn verblijf maakt Joyce lange wandelingen langs het strand, maakt zijn dochter Lucia foto's die voor het eerst worden gepubliceerd en ontmoet Joyce in een apotheek een Ierse vriend die hij meer dan 20 jaar niet meer heeft gezien. Tijdens zijn verblijf ondergaat het gezin een verschrikkelijke zomerstorm die een invloed zal hebben op Finnegans Wake, zijn laatste publicatie. In n van zijn brieven (van 11 augustus 1926) schrijft hij over Oostende: This is by far the best place we have been in for a summer holiday.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR21.95 (€21.95 )

‎Xavier Tricot ; Irene Smets‎

Reference : 63202

‎James Ensor : Maestro : Enscenering en spektakel in Ensors oeuvre ‎

‎, Lannoo, 2024 Hardcover, 192 pag. NL. editie, 280 x 215 mm, NIEUW, mooie illustraties in kleur / z/w., Tentoonstellingscatalogus. ISBN 9789401498241.‎


‎Het schouwtoneel van Ensor 2024 is het Ensorjaar. James Ensor, maestro wordt een van de eerste boeken die de 75ste verjaardag van het overlijden van de beroemde Belgische kunstenaar herdenkt, de catalogus hoort bovendien bij de gelijknamige tentoonstelling in Bozar-Paleis voor Schone Kunsten. Xavier Tricot, een van de meest gereputeerde Ensorkenners ter wereld en directeur van het Ensorhuis in Oostende, ging op zoek naar het theatrale in het werk van de schilder. Het resultaat is een bloemlezing van een 100-tal werken. Sommige, zoals De intrede van Christus, overbekend maar door de nieuwe invalshoek in een ander daglicht geplaatst. Andere werken werden nooit eerder getoond, maar kunnen nu dankzij de medewerking van een aantal belangrijke priv verzamelaars hun weg vinden naar een groter publiek.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR39.99 (€39.99 )

‎Xavier Tricot. Van Cauteren, Van de Velde.‎

Reference : 43915

‎Van Patinir tot Ribera. De heilige Hieronymus in woord en beeld ‎

‎Antwerpen, Rockox huis, 2014 gebonden, bound, 71 pp, geillustreerd, nieuwstaat !‎


‎Deze catalogus is gewijd aan de heilige Hieronymus, patroon van de humanisten en inspiratiebron bij uitstek voor kunstenaars uit de 16e en de 17e eeuw. Tijdens de 16e eeuw maakte de heilige Hieronymus dertig procent uit van alle heiligenvoorstellingen. Maar ook in de 17de eeuw bleek de heilige van grote betekenis in de beeldende kunst en had hij een voorbeeldfunctie in de contrareformatie en het humanisme. Boek omvat werken, waaronder niet alleen schilderijen, tekeningen en prenten, maar ook boeken, een mooie olieverfschets, een reliekretabel,... . De kunstwerken zijn van de hand van toonaangevende kunstenaars zoals Joachim Patinir, Herri met de Bles, Marinus van Reymerswale, Adriaen Isenbrandt, Otto van Veen, Jan Massijs, Vittore Carpaccio en Jusepe Ribera.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR16.00 (€16.00 )

‎Xenakis Mâkhi‎

Reference : R100051171

(2015)

ISBN : 2330039697

‎Iannis Xenakis un père bouleversant.‎

‎Actes Sud. 2015. In-8. Broché. Bon état, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Intérieur frais. 226 pages - couverture contrepliée - nombreuses photos en couleurs et en noir et blanc hors texte.. . . . Classification Dewey : 720-Architecture‎


‎ Classification Dewey : 720-Architecture‎

Logo SLAM Logo ILAB

Phone number : 05 57 411 411

EUR49.50 (€49.50 )

‎X. SITJES I MOLINS‎

Reference : R260157302

(1978)

‎LES ESGLESIES PRE-ROMANIQUES DE BAGES, BERGUDA I CARDENER. +ENVOI DE L'AUTEUR‎

‎TALLERS DE DE GRAFIQUES MONTANA S.A., MANRESA. 1978. In-8. Broché. Bon état, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Intérieur frais. 251 pages. Simili-cuir vert, titres dorés au dos. Jaquette illustrée en couleurs. Nombreuses photos, plan et cartes en noir et blanc dans et hors texte. Texte en catalan.. . . . Classification Dewey : 720-Architecture‎


‎Envoi de l'auteur sur la page de garde + envoi d'un dessinateur. Classification Dewey : 720-Architecture‎

Logo SLAM Logo ILAB

Phone number : 05 57 411 411

EUR99.00 (€99.00 )

‎XURIGUERA, GERARD (KIRO URDIN). ‎

Reference : 49503

‎KIRO URDIN SIGNED !‎

‎, Paris Vilo Inc, 1994 Hardcover with dustjacket; 208 pages; in English, French and Spanish;. ISBN 9782719104576.‎


‎Signed book, by Kiro Urdin‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR50.00 (€50.00 )
Previous 1 ... 1204 1205 1206 1207 ... 1209 1211 1213 1215 ... 1217 Next Exact page number ? OK
Get it on Google Play Get it on AppStore
Architecture
The item was added to your cart
You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !