Previous 1 ... 1186 1187 1188 1189 ... 1196 1203 1210 1217 ... 1220 Next Exact page number ? OK

‎VOSTELL WOLF(1932-1998) DICK HIGGINS (1938-1998)‎

Reference : 101559

(1970)

‎Fantastic Architecture‎

‎ 1970 New York, Something Else Press, janvier 1970, 208x152mm, non paginé, partiellement imprimé sur papier translucide, pleine toile grise de l’éditeur, jaquette illustrée. Conception graphique de Wolf Vostell. Tirage total de 2000 exemplaires. Première édition américaine parue en même temps que l’édition allemande. Textes et illustrations par Raoul Hausmann, Claes Oldenburg, Kurt Schwitters, Buckminster Fuller, Joseph Beuys, Dennis Oppenheim, Jean Tinguely, John Cage entre autres. Peter Frank: Something Else Press: An Annotated Bibliography, McPherson and Company 1983, reproduit(101559) ‎


Logo SLAM Logo ILAB

Phone number : +33 1 48 01 02 37

EUR250.00 (€250.00 )

‎VOUGA, Jean-Pierre.‎

Reference : 15170

‎De la fosse aux ours à la fosse aux lions. Collection Jaune souffre.‎

‎ Vevey, B. Galland 1976, 190x120mm, 109pages, broché. ‎


Phone number : 41 26 323 23 43

CHF20.00 (€20.47 )

‎VOVELLE Michel‎

Reference : 970324

‎Mascarons d'Aix - Visages secrets.‎

‎Editions Desbaumes Aix-en-Provence 2016 In-8 ( 210 X 150 mm ) de 173 pages, broché sous couverture illustrée rempliée. Illustrations dans et hors-texte. Photographies de Mohammed EL HAMZAOUI et textes de Léo PURGUETTE. Très bel exemplaire.‎


Phone number : 04 91 42 63 17

EUR18.00 (€18.00 )

‎VREE, FREDDY DE, VANRIET, JAN en JOLE, MARCEL VAN‎

Reference : 43471

‎Jan Vanriet. Schilderijen 1984-1996.‎

‎Tielt, Lannoo, 1996 Gebonden, hardcover onder orig. stofomslag, 288pp., 30.5x25.5cm., rijkelijk geillustr. in kleur, in goede staat ISBN 9789020929607.‎


‎monografie‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR40.00 (€40.00 )

‎VRIEND, J.J.;‎

Reference : 21505

‎ARCHITECTUUR ALS SAMENSPEL VAN RUIMTE EN VORM, ‎

‎Amsterdam/ Antwerpen, Kosmos, 1967 Geillustreerde kartonomslag in kleur, 170 x 200mm., 140pp., uitgebreide z/w illustratie.‎


‎Consequente benadering vanuit essentiele normen die door de eeuwen heen aan het bouwen ten grondslag liggen. Boek is in goede staat.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR15.00 (€15.00 )

‎VRIEND, J.J.‎

Reference : 52391

‎Bouwen. Handboek voor de praktijk van het bouwen, 2 delen.‎

‎, Amsterdam: Kosmos, 1961-1965, Gebonden, Hardcover, 2 delen, oorspronkelijke linnen band 512 pagina's / 352 pagina's met bijlagen.‎


‎2 delen; DEEL 1; derde geheel gewijzigde druk, met circa 3500 tekeningen en 450 foto's / DEEL 2 ; tweede geheel gewijzigde druk met circa 1650 tekeningen en 55 foto's ; ‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR95.00 (€95.00 )

‎VROMANS, Gertjan e.a.;‎

Reference : 25514

‎NAAR EEN HOGERE TECHNOLOGIE?,‎

‎Eindhoven, Technische Universiteit, 1987 Zwart-geel-witte kartonomslag met flappen, 210 x 215mm., pagina's niet genummerd, uitgebreide z/w illustratie. ISBN 9068140248.‎


‎Catalogus bij het gelijknamige symposium op 5 en 6 oktober 1987 te Eindhoven. In goede staat.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR19.00 (€19.00 )

‎V ronique B cken, Ingrid De Me ter‎

Reference : 54339

‎Bernard van Orley - FR. ‎

‎, Mardaga/Bozar Books, 2019 Reli Nb. de pages 320 pages Poids 2.054 Kg Dimensions 23,7 cm 32,7 cm 3,0 cm. Texte en Francais. ISBN 9782804707279.‎


‎Bernard van Orley (vers 1488-1541), peintre de Marguerite d'Autriche et de Charles Quint, s'illustra dans les arts d'apparat, cr ant d'immenses vitraux et de fastueuses tapisseries. Il peignit aussi de nombreux tableaux religieux et des portraits. Influenc par l'art italien et allemand, ami d'Albrecht D rer, il propulsa l'art flamand dans la Renaissance. Bruxellois dans l' me, ses vues reconnaissables de Bruxelles et de la for t de Soignes sont les premi res du genre.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR49.00 (€49.00 )

‎V ronique B cken, Ingrid De Me ter‎

Reference : 54340

‎Bernard Van Orley - NL. ‎

‎, Mardaga / bOZAR, 2019 Gebonden, Hardcover , 320 pagina's , 23,7 cm 32,7 cm 3,0 cm ill.. tekst in het Nederlands . ISBN 9782804707620.‎


‎Bernard van Orley speelde een sleutelrol in het artistieke leven in Brussel en Zuid-Nederland in de eerste helft van de 16e eeuw. Hij was hofschilder van Margaretha van Oostenrijk en van Maria van Hongarije, ontwierp wandtapijten en glas-in-loodramen en stond aan het hoofd van een van de grootste ateliers van zijn tijd. Zijn kunst is diep verankerd in de Brusselse traditie en de narratieve' stijl die haar eigen is, maar Van Orley wist ook eigentijdse invloeden - zoals Rafa l en D rer - te verwerken tot een nieuw en invloedrijk idioom. In de catalogus komen de verschillende gebieden van Van Orley's creatie aan bod (schilderwerk, wandtapijten, glas-in-loodramen) maar ook het milieu waarin hij evolueerde, met de nadruk op zijn activiteit als hofschilder. De presentatie van al zijn gekende werken, zowel het corpus aanwezig op de tentoonstelling als de werken die niet konden reizen voor de gelegenheid, maken van deze catalogus een referentiemonografie gewijd aan de kunstenaar, tot nu toe ontbrekend in de uitgeverswereld.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR49.00 (€49.00 )

‎V ronique Boone, Maurizio Cohen, Beno t Moritz‎

Reference : 62419

‎PARCOURS D'ARCHITECTES #1 (NL) : STANISLAS JASINSKI‎

‎, Mercatorfonds, 2023 PB, 240 x 170 mm, 144 p., NL editie, illustraties in kleur. NIEUW. ISBN 9789462303546.‎


‎n de voetsporen van architecten in Brussel is een reeks boeken over architectuur in Brussel die in de vorm van een monografie het werk laat zien van architecten die na de Eerste Wereldoorlog hun stempel drukten op het bebouwde landschap van Brussel. Met de reeks willen we architecten onder de aandacht brengen van wie het werk minder bekend is bij het grote publiek, maar die erkenning verdienen omdat in hun productie een nauwe band met Brussel vervat zit. Elk boekdeel richt de schijnwerper op een bijzonder parcours waarin zowel het bebouwde erfgoed wordt onthuld als de weinig bekende en onderzochte aspecten van de stedelijke geschiedenis van Brussel. Het eerste boekdeel stelt het parcours van Stanislas Jasinski (1901-1978) voor, dat zich uitstrekt van de jaren 1920 tot 1970. Hij is de auteur van heel veel projecten, vooral in Brussel en omgeving. Zijn werk is een herinterpretatie van Brussel aan de hand van het thema van het appartementsgebouw als typologie voor de evolutie van de stad. Het grootste deel van zijn productie is goed bewaard gebleven en goed zichtbaar in de publieke ruimte. Naast zijn architectuurproductie liet Jasinski ons talrijke artikelen en belangrijke teksten na die getuigen van zijn voortdurende engagement, zijn hele leven lang, in het debat over architectuur en stedenbouwkunde. Het parcours van Stanislas Jasinski is onmiskenbaar de moeite waard om te ontdekken en waarderen. Stanislas Jasinski (bekend als Sta Jasinski) was een Belgische modernistische architect, geboren op 18 september 1901 en overleden op 30 januari 19784. Hij is de broer van de decorateur St phane Jasinski.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR35.00 (€35.00 )

‎V ronique Boone, Maurizio Cohen, Beno t Moritz‎

Reference : 62829

‎STANISLAS JASINSKI PARCOURS D'ARCHITECTES #1 (EN) : STANISLAS JASINSKI‎

‎, Mercatorfonds, 2023 PB, 240 x 170 mm, 144 p., ENGLISH edition. NEW ISBN 9789462303553.‎


‎In the footsteps of architects in Brussels is a series of books on architecture in Brussels that, in the form of a monograph, shows the work of architects who left their mark on the built landscape of Brussels after the First World War. With the series we want to draw the attention of architects whose work is less known to the general public, but who deserve recognition because their production has a close connection with Brussels. Each volume focuses on a special trail that reveals both the built heritage and the little-known and researched aspects of Brussels' urban history. The first volume presents the journey of Stanislas Jasinski (1901-1978), which stretches from the 1920s to the 1970s. He is the author of many projects, especially in Brussels and the surrounding area. His work is a reinterpretation of Brussels based on the theme of the apartment building as a typology for the evolution of the city. Most of his production is well preserved and clearly visible in public spaces. In addition to his architectural production, Jasinski left us numerous articles and important texts that testify to his continuous commitment, throughout his life, to the debate on architecture and urban planning. Stanislas Jasinski's route is undeniably worth discovering and appreciating. Stanislas Jasinski (known as Sta Jasinski) was a Belgian modernist architect born September 18, 1901 and died January 30, 19784. He is the brother of the decorator St phane Jasinski.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR35.00 (€35.00 )

‎V ronique Boone, Maurizio Cohen, Beno t Moritz‎

Reference : 62830

‎STANISLAS JASINSKI PARCOURS D'ARCHITECTES #1 (FR): STANISLAS JASINSKI‎

‎, Mercatorfonds, 2023 PB, 240 x 170 mm, 144 p., FR edition, Nouveau. ISBN 9789462303539.‎


‎Parcours d'architectes Bruxelles est une s rie de livres d'architecture bruxelloise traitant de fa on monographique l'ouvre d'architectes ayant marqu le paysage b ti de Bruxelles apr s la premi re guerre mondiale. La s rie propose de valoriser des architectes dont le travail est moins connus du grand public mais qui gagnent l' tre, tant leurs productions int grent une relation intime avec Bruxelles. Chaque volume met en lumi re un parcours singulier, au sens propre comme au sens figur , d voilant le patrimoine b ti autant que les facettes peu connues et tudi es de l'histoire urbaine de Bruxelles. Le premier volume pr sente le parcours de Stanislas Jasinski (1901-1978) qui s' tend des ann es 1920 1970. Il est l'auteur de tr s nombreux projets r alis s en particulier en r gion Bruxelloise. Son travail consiste en une r interpr tation de Bruxelles travers le th me de l'immeuble appartement en tant que typologie de l' volution de la ville. La majorit de sa production est bien conserv e et bien visible dans l'espace publique. Outre sa production architecturale, Jasinski nous a laiss de nombreux articles et de textes importants, t moignant de son engagement constant, tout au long de sa vie, dans le d bat sur l'architecture et l'urbanisme. Le parcours de Stanislas Jansinski est sans conteste d couvrir et appr cier Stanislas Jasinski (dit Sta Jasinski) est un architecte moderniste belge n le 18 septembre 1901 et d c d le 30 janvier 19784. Il est le fr re du d corateur St phane Jasinski.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR35.00 (€35.00 )

‎V ronique Carpiaux, Sophie Laurent, V ronique Leblanc, Val rie Minten, C dric Istasse,Ma t Springael, Alexia Bedoret, Denis Laoureux, Eszter F ldi, Adrienne Fo‎

Reference : 54207

‎F LICIEN ROPS (1833-1898) NL.‎

‎, Stichting Kunstboek, 2020 gebonden, hardcover, 248 pagina's, 290 x 240 mm, , rijkelijk ge llustreerd in kleur. NL edition. ISBN 9789058566409.‎


‎'Ik ben Rops, deugdzaam zijn kan ik niet en hypocriet wil ik niet'. Dit credo zal de Belgische fin-desi clekunstenaar F licien Rops zijn leven lang huldigen. Zijn tekeningen, gravures en illustraties weerspiegelen zijn vrije levensstijl en creatieve geest. Deze uitgave werd opgevat als een monografische catalogus waarin verschillende bijdragen werden verzameld die het resultaat zijn van 10 jaar onderzoek in het Museum F licien Rops (Namen), vooral op basis van de lijvige briefwisseling van de kunstenaar. De verschillende artikelen belichten de vele facetten van de 'Inf me F ly', die sommigen onder ons nog steeds beschouwen als een van de grootste pornografen van de negentiende eeuw. Deze monografie laat ons in de eerste plaats kennis maken met een kunstenaar die zich op heel wat manieren onderscheidde en een gans netwerk van artistieke en literaire relaties uitbouwde tussen Brussel en Parijs. Het groot aantal gereproduceerde werken maakt van deze publicatie een kunstboek, maar het is tegelijk een boek vol informatie over een personage verankerd in een eeuw die zoveel deuren naar onze hedendaagse wereld openzette.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR39.00 (€39.00 )

‎V ronique Gerard Powell‎

Reference : 55067

‎D SIRS ET VOLUPT L' POQUE VICTORIENNE, Collection P rez Sim n‎

‎, mercaterfonds - fondsmercator, 2013 HB, 280 x 240 mm, 224 pages , 130 colour illustrations, Texte en Francais. ISBN 9789462300132.‎


‎ l'automne 2013, le Mus e Jacquemart-Andr mettra l'honneur la peinture victorienne (1860-1914). Durant le r gne de la Reine Victoria (1837-1901), les grands peintres comme Sir Lawrence Alma-Tadema, Sir Frederic Leighton, Edward Burne Jones, mais aussi, John Strudwick, John William Waterhouse ou Albert Moore, qui font pour la plupart partie de la prestigieuse Royal Academy, rencontrent un immense succ s en d veloppant une esth tique sensuelle et po tique. Dans leur univers inspir de l'Antiquit ou du Moyen ge, la femme, la fois muse, nymphe ou h ro ne, est le sujet principal d'une peinture o le culte de la beaut et du corps f minin s'exprime amplement. Loin du grand essor conomique et industriel qui caract rise cette p riode de l'histoire anglaise, les artistes s'attachent rompre avec la trivialit du quotidien et de la vie contemporaine pour mettre l'honneur un ge d'or, monde imaginaire et id al principalement inspir de l'Antiquit gr co-romaine. Ils d veloppent ainsi une esth tique sensuelle, loin du discours moralisant de l' re victorienne. Les d couvertes r alis es sur les grands sites arch ologiques antiques, au premier rang desquels Pomp i, contribuent nourrir la cr ativit d'artistes qui ne tardent pas rencontrer un succ s consid rable, l'image d'Alma-Tadema qui fut l'artiste le plus c t de son poque. Nourris de litt rature, les peintres trouvent galement dans l'univers m di val, la l gende arthurienne ou le th tre de Shakespeare une vaste source d'inspiration et un d cor propice la repr sentation des passions amoureuses. Des figures majeures de cette p riode, comme Millais, Strudwick ou Waterhouse, r inventent un univers unique et inspir d di la s duction et l'amour. La femme, muse et mod le, au coeur de cette cr ation artistique la fois muse, d esse, nymphe ou h ro ne, la femme est au coeur de ce monde id al. Elle est le sujet principal de cette peinture o le "culte de la beaut " s'exprime amplement. Langoureuse, voluptueuse, m lancolique et amoureuse, el‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR135.00 (€135.00 )

‎V ronique Willemin ; Michel Froidevaux‎

Reference : 63197

‎Eros Secret : Objets rotiques Transformation | Erotic Transformation Objects ‎

‎, Editions Humus, 2006 Hardcover, 210 pages, ENG. / FR. edition, 290 x 230 x 22 mm, NEW / NOUVEAU, red cloth with goldcolored imprint ; illustrations in color / b/w. ISBN 9782940127375.‎


‎Eros Secret donne voir des objets rotique syst me, soit des objets qui n'affichent pas d'embl e leur caract re licencieux. C'est en manipulant d licatement une bo te que l'on d couvre un double fond grivois, c'est en d vissant le pommeau d'une canne que surgit une vision coquine ... Tous ces objets raffin s sont les fruits d licats de l'artisanat d'art. Beau livre la couverture de velours, riche en illustrations rotiques, comme un petit mus e.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR44.95 (€44.95 )

‎Vue d’optique ‎

Reference : 8666

‎Le palais de Pamphilius et la place Navone à Rome ‎

‎eau forte du XVIIIème siècle, en couleurs 430x275mm à la cuvette et 530x345mm avec la marge. A Paris chez Daumont-se trouve aussi chez Lachaussée, chez Basset. ‎


Charbonnel - Bar le Duc

Phone number : 03 29 79 40 63

EUR70.00 (€70.00 )

‎Vue d’optique ‎

Reference : 8663

‎ Vue d’une maison de plaisance de la Reine d’Hongrie à six lieues de Vienne ‎

‎Eau-forte du XVIIIème siècle, en couleurs. 400x255mm à la cuvette et 500x340mm avec la marge. A Paris chez J Chereau. ‎


Charbonnel - Bar le Duc

Phone number : 03 29 79 40 63

EUR50.00 (€50.00 )

‎Vue d’optique ‎

Reference : 8664

‎Vue perspective de la première cour du monastère de l’Escurial en Espagne.‎

‎Eau-forte du XVIIIème siècle, en couleurs. 410x262mm à la cuvette et 500x330mm avec la marge. Chez Jacques Chereau Paris. ‎


Charbonnel - Bar le Duc

Phone number : 03 29 79 40 63

EUR50.00 (€50.00 )

‎Vue d’optique ‎

Reference : 8660

‎Vue perspective du Palais Royal d’Aranjuez en Espagne.‎

‎Eau-forte du XVIIIème siècle, en couleurs. 410x255mm à la cuvette, coupée en marge inférieure, contrecollée sur papier vergé crème‎


Charbonnel - Bar le Duc

Phone number : 03 29 79 40 63

EUR40.00 (€40.00 )

‎Vue d’optique‎

Reference : 8588

‎Vuë et perspective de la grande et célèbre place St Marc de Venise.‎

‎Eau-forte originale en couleurs avec rehauts, 1766. Format 390x260mm à la cuvette 490x340mm avec marges A Paris chez Jacques Chereau.Belle épreuve ‎


Vuë et perspective de la grande et célèbre place St Marc de Venise.. Vue d’optique Vuë et perspective de la grande et célèbre place St Marc de Venise.. Vue d’optique Vuë et perspective de la grande et célèbre place St Marc de Venise.. Vue d’optique
Charbonnel - Bar le Duc

Phone number : 03 29 79 40 63

EUR140.00 (€140.00 )

‎Vue d’optique ‎

Reference : 8589

‎Vuë générale de la ville de Venise‎

‎Eau-forte originale en couleurs, du XVIIIème siècle. A Paris chez Daumont 420x260mm à la cuvette et 520x320mm avec marges‎


Vuë générale de la ville de Venise. Vue d’optique Vuë générale de la ville de Venise. Vue d’optique Vuë générale de la ville de Venise. Vue d’optique
Charbonnel - Bar le Duc

Phone number : 03 29 79 40 63

EUR160.00 (€160.00 )

‎VUILLERMET, Charles. - VUILLERMET, Joseph.‎

Reference : 65848

‎Le vieux Lausanne. ‎

‎ Lausanne, Librairie Rouge 1890, 423x330mm, en feuilles sous cartable de l’éditeur, dos toilé à coins, lacets en tissus. Liste des planches manquantes: 2 - Vue de Lausanne prise de Mentbenon. 5 -Lausanne vue de Beaulieu 1795. - 6 - La Place de la Palud 1705. - 23 - Place St-François 1848. - 27 - Vue de la Cathédrale 1845, toutes ces planches sont de la première série. ‎


‎ 1 ff. de titre, 2 ff. index des planches, 75 planches en lithographie (sur 80), Litho. Spengler., ‎

Phone number : 41 26 323 23 43

CHF250.00 (€255.87 )

‎VULLIET A. ‎

Reference : 5115

‎Scènes et aventures de voyages. ‎

‎Histoires,récits destinés à intéresser à l’étude de la géographie.5 parties en 5 volumes in 12 demi-chagrin rouge à nerfs,dos lisse,titre fer en long et tomaison dorés; Tome1:faux-titre,titre,VI,244 pages scènes américaines Patagonie,fleuve amazone,l’Orénoque Amérique centrale, Etats-Unis,enfant blanc élevé par les indiens…larges mouillures à tout le volume.Tome2 :faux-titre,titre,24 pages 1 page de table des matières Scènes Européennes, Pologne,Inquisition Portugaise,Finlande,rousseurs en début et fin de volume.…Tome 3:Scènes Asiatiques faux-titre, titre,1 page de table des matières Sibérie,Chine,Pirates chinois,Siam,Ceylan,Karems,Birmanie,Perse…rousseurs en début et fin de volume.Tome 4:récits sur l’Afrique faux-titre,titre,252 pages,1 page de table des matières. Colonies du Cap,Kalahari,Madagascar,Zanguebar,Abyssinie, Soudan,le naufrage de la méduse..rousseurs et pâle mouillure marginales en début et fin de volume.Tome 5 : récits sur l’Océanie faux-titre,titre,242 pages,1 pages de table des matières Sumatra,Nouvelle Guinée, Australie, Nouvelle Zélande rousseurs en début et fin de volume.Chez Meyrueis & Cie éditeur 1857 1861 ‎


Charbonnel - Bar le Duc

Phone number : 03 29 79 40 63

EUR160.00 (€160.00 )

‎V. VERSPEURT.‎

Reference : 10289

‎studie van het muziekanalytisch denken over Bela Bartoks werk.‎

‎, Brussel, Paleis der Academien, 1998., Gebrocheerd, originele uitgeversomslag, 18x26cm, 221 p., 17 afb.‎


‎Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie. Klasse der Schone kunsten, n? 66.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR46.00 (€46.00 )

‎V zilier, Sandrine‎

Reference : 54860

‎Mus e D partemental de Flandre, Cassel‎

‎, Silvana Editoriale, 2010 Paperback, 205 pages, Texte en Francais, 285 x 250 mm, illustrations,. ISBN 9788836618057.‎


‎D partemental de Flandre, Cassel. Pr sentation d'une s lection d oeuvres des collections du mus e de Flandre Cassel, seul mus e se consacrer uniquement mettre en lumi re l identit culturelle flamande. Quatre grandes th matiques : Soumission et Col re Entre Terre et Ciel Mesure et D mesure Ostentation et D rision, mettent en valeur des oeuvres d art ancien (d artistes tels que Roelandt Savery, Joachim Patinir, Pieter Van der Heyden, Francis Tattegrain, etc.) jusqu la p riode contemporaine (L o Copers, Thiery De Cordier, Jan Fabre, etc‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR30.00 (€30.00 )
Previous 1 ... 1186 1187 1188 1189 ... 1196 1203 1210 1217 ... 1220 Next Exact page number ? OK
Get it on Google Play Get it on AppStore
Architecture
The item was added to your cart
You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !