Previous 1 ... 1103 1104 1105 1106 ... 1132 1158 1184 1210 ... 1212 Next Exact page number ? OK

‎Stiernet, Hubert Delen, A.-J.-J. [Delen, Ary J.J.] Cornette, A. [Cornette, Arthur]‎

Reference : 58108

‎Anvers . Lierre . La Campine anversoise‎

‎, Bruxelles : Ligue patriotique du tourisme , s.a., Oorspronkelijk uitgevers omslag, 36 pages, Texte en Francais illustrations en noir et blanc .‎


‎Anvers . Lierre . La Campine anversoise ‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR20.00 (€20.00 )

‎Stighelen, K. van der.‎

Reference : 56442

‎Van Dyck.‎

‎, Terra - Lannoo, Uitgeverij 1998, 1998 Hardcover, 141 pagina's, Nederlands, 285 x 260 mm, boek in prima conditie, met illustraties in kleur, . ISBN 9789020933581.‎


‎* Een uiterst toegankelijk verhaal over leven en werk: gebaseerd op degelijk kunsthistorisch onderzoek * Na Bosch en Van Eyck; de charmes van de 17de-eeuwse portretschilderkunst belicht in een schiiterend album. * Schitterende reproducties met oog voor het mooie en vaak onverwachte detail Vierhonderd jaar geleden werd Antoon Van Dyck geboren, een gebeuren dat in 1999 gevierd wordt met een feestelijk Van Dyck-jaar. Antwerpen bereidt een aantal grote tentoonstellingen voor die de verschillende aspecten van zijn werk zullen belichten. Aan de vooravond van dit gebeuren stelt onze uitgeverij een schitterend kunstboek voor dat deze kunstenaar op een andere, heel specifieke manier wil voorstellen. Een inleidend essay vertelt over leven en werk, die samen behandeld worden als organische, ondeelbare eenheid. Tot op heden onbekende bronnen over het leven van de kunstenaar worden in dit betoog verwerkt. Het tweede deel bestaat uit een weloverwogen selectie van Van Dycks meest fascinerende schilderijen die de lezer introduceren in zijn omvangrijke productie. De reproducties van de schilderijen zijn talrijk en schitterend. Zij vertrekken van een algemeen beeld van het geheel en focussen gaandeweg in op het mooie en merkwaardige detail. Dat de zorgvuldig gekozen details niet alleen didactisch veel te bieden hebben maar ook vaak een verrukking zijn voor het oog, lijdt geen twijfel. Duidende, helder geschreven bijschriften begeleiden de lezer/toeschouwer en bieden hem de gelegenheid nog meer, nog beter en vooral anders te zien.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR15.00 (€15.00 )

‎Stijn Huijts, Erwin Mortier‎

Reference : 54907

‎BERLINDE DE BRUYCKERE Angel's Throat‎

‎, mercaterfonds - fondsmercator, 2021 HB, 240 x 170 mm, 144 pages , 150 illustrations, ENG. edition. ISBN 9789462303171.‎


‎Berlinde De Bruyckere (Ghent, 1964) has been a leading light in the international contemporary art world for many years already. Her raw, intriguing sculptures, installations and drawings draw strength from vulnerability and tenderness in the face of relentlessness. This exhibition catalogue shows her taking new steps on her artistic path, in search of the meaning of humanity, physicality, suffering and vitality. The themes in De Bruyckere's work have a universal and timeless value. But they gain extra urgency in times when, prompted by an unknown pandemic, the need for human connection is greater than ever, while at the same time the body has become a danger to mankind. De Bruyckere's compelling sculptures have a long and complex creative history. Much of her work is constructed of wax, resin, rope, skins and canvas, which she sometimes exposes to the elements for years before incorporating them into her art. Despite their confronting character the sculptures cry out to be touched and stroked, and exude warmth and the tangibility of existence. It is this powerful resonance that has made De Bruyckere one of the most important West European artists, ever since the early days of her career. Her oeuvre has been honoured by solo exhibitions all over the world. She has received several awards and has participated twice in the Venetian Biennale: in 2003 in the main pavilion, and in 2013 when she represented Belgium, in collaboration with Nobel Prize winner J.M. Coetzee. The Bonnefanten is the stage for her first Dutch solo exhibition since 2015. Following two mid-career retrospectives illustrating the period 2000-2014, De Bruyckere is now showing her most recent work. She focuses on the period from 2014 up to the present. The book includes work that has never be seen before. These monumental works are inspired by the idea of an angel, as portrayed in myths, stories, literature and art history. Conceived in the loneliness and isolation of the corona crisis, the angel guards against a lonely existence and, even more importantly, against a lonely death. According to Berlinde, an angel - with its warm, dark wings - provides protection; a refuge from fear. It is a wonderful example of the fragile line De Bruyckere treads between artistic poeticism and engagement with current affairs.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR44.95 (€44.95 )

‎Stijn Huijts, Erwin Mortier‎

Reference : 54906

‎BERLINDE DE BRUYCKERE Engelenkeel‎

‎, mercaterfonds - fondsmercator, 2021 HB, 240 x 170 mm, 144 p, 150 illustrations, NL edition. ISBN 9789462303188.‎


‎In het voorjaar van 2021 vormt het Bonnefanten het toneel van de nieuwste tentoonstelling van Berlinde De Bruyckere (Gent, 1964). De Bruyckere staat al jaren aan de internationale top van de hedendaagse kunst. Haar rauwe, indringende sculpturen, installaties en tekeningen vinden kracht in kwetsbaarheid en tederheid in het meedogenloze. In deze tentoonstelling zet ze nieuwe stappen op haar artistieke pad, zoekende naar de betekenis van menselijkheid, lichamelijkheid, lijden en levenskracht. De thema's in het werk van De Bruyckere hebben een universele en onophoudelijke waarde. Maar ze krijgen een extra urgentie in een tijd waarin, aangezet door een ongekende pandemie, de behoefte aan menselijke connectie groter dan ooit is, terwijl het lichaam tegelijkertijd een gevaar voor de mens is geworden. De Bruyckeres indringende sculpturen kennen een lange, ingewikkelde maakgeschiedenis. Veel van haar werk is opgebouwd uit was, hars, touw en huiden of doeken, die ze soms jaren blootstelt aan de elementen alvorens ze te verwerken. De sculpturen vragen ondanks hun confronterende karakter om aanraking, streling, warmte, en stralen de tastbaarheid van het bestaan uit. Het is deze krachtige uitstraling die De Bruyckere al vanaf haar vroege carri re tot een van de belangrijkste West Europese kunstenaars heeft gemaakt. Haar oeuvre is gelauwerd met solo-exposities in binnen- en buitenland, prijzen, en twee deelnames aan de Venetiaanse Bi nnale: in 2003 in het hoofdpaviljoen, en in 2013 toen ze Belgi vertegenwoordigde, in samenwerking met nobelprijswinnaar J.M. Coetzee. Het Bonnefanten vormt het toneel van haar eerste Nederlandse solotentoonstelling sinds 2015. Na twee mid-career overzichtstentoonstellingen te hebben gehad die de periode 2000-2014 belichtten, toont De Bruyckere in het Bonnefanten haar meest recente werk. In de tentoonstelling Engelenkeel ligt de nadruk op de periode 2014-heden. Er zal onder andere nooit eerder vertoond werk te zien zijn. Deze monumentale werken zijn ge nspireerd op het idee van een engel, zoals deze in mythes en verhalen, literatuur en de kunstgeschiedenis terugkomt. Geconcipieerd in de eenzaamheid en isolatie van de coronacrisis, behoedt de engel voor een eenzaam bestaan en, nog belangrijker, een eenzame dood. Volgens Berlinde zorgt een engel met zijn warme, donkere vleugels voor beschutting, een toevluchtsoord tegen angst. Het is een prachtig voorbeeld van de fragiele lijn die De Bruyckere bewandelt tussen artistieke dichterlijkheid en engagement met de actualiteit. De tentoonstelling Engelenkeel is samengesteld met recent werk uit de periode 2014 tot heden. De thema's waarop De Bruyckere de laatste jaren heeft gefocust zijn hier voor het eerst samengebracht, waardoor hun onderliggende raakvlakken kenbaar worden. Ook presenteert het Bonnefanten haar nieuwste, nog nooit getoonde werk, dat het licht zag tijdens de coronacrisis.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR44.95 (€44.95 )

‎Stijn Huijts, Kristine McKenna & Michael Chabon‎

Reference : 57451

‎DAVID LYNCH Someone is in My House - ENG.‎

‎, Prestel Publishing, 2021 softcover 300 x 245 mm, 320 pages 250 illustration color , 50 z/w illustraties / English edition. ISBN 9783791387345.‎


‎David Lynch has always been in the spotlight as a filmmaker, directing some of the most iconic movies ever made, but as a visual artist, he is less widely known. Lynch delights in the physicality of painting and likes to stimulate all the senses in his work. This new paperback edition brings together Lynch's paintings, photography, drawings, sculpture and installation, and stills from his films. Many of these works reveal the dark underpinnings behind Lynch's often-macabre movies. Others explore his fascination with texture and collage. Throughout, Lynch's characteristic style-surreal, stylish, and even humorous-shines through. An introduction by music journalist and Lynch biographer Kristine McKenna, along with a thought- provoking essay by curator Stijn Huijts, offers fascinating new information and perspectives on Lynch's life and career. This book reveals an unexplored facet of Lynch's oeuvre and affirms that he is as brilliant a visual artist as he is a filmmaker. ‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR49.95 (€49.95 )

‎Stimm, Karl.‎

Reference : 57196

‎verzamelaar gedemoniseerd. Actuele beschouwingen over Archeologica & Oude kunst.‎

‎NL-BE, Poldervondsten, 2021 Gebonden, 280 pagina's, bescheiden fullcolour ge llustreerd. nieuw. ISBN 9789081706384.‎


‎Nu al veel besproken boekwerkje De verzamelaar gedemoniseerd, waarin kunsthandelaar Karl Stimm op een verfrissende manier zijn licht laat schijnen over Archeologica & Oude kunst. Een Must-Read voor elke verzamelaar of liefhebber van archeologie en oude kunst. Hij benoemt onder andere de recente bedreigingen van het cultureel erfgoed, het belang van metaal- detectoramateurs en de moeilijke tijden die zijn aangebroken voor verzamelaars. Met dit boek wil de auteur bruggen bouwen tussen wetenschappers, musea, verzamelaars en handelaren, erfgoedcommissies en de autoriteiten. Slaagt Stimm erin het onmogelijke te verwezenlijken? De vereenzelviging van object en mens. Of hij ook slaagt in zijn missie, dat zal o.a. afhangen van u, de lezer. Nu al veel besproken boekwerkje De verzamelaar gedemoniseerd, waarin kunsthandelaar Karl Stimm op een verfrissende manier zijn licht laat schijnen over Archeologica & Oude kunst. Een ode aan de verzamelaar, collectioneurs en erfgoedbezielers. Door deze onwetenschappelijke aanpak kan hij vrijuit spreken over de slechte verhoudingen binnen de wereld van archeologie en kunst en over de bedreigingen van het (inter)nationaal cultureel erfgoed en over de in zijn ogen noodzakelijke maatregelen om dat cultureel erfgoed veilig te stellen; zonder zich al te veel te hoeven bekommeren over het noemen van bronnen. En dat is best verfrissend en ja, soms ook een tikkeltje ongemakkelijk. Maar Stimm doet het erom. Verzamelen - het zit volgens hem in onze genen - van bodemvondsten en oudheden noemt hij een mensenrecht. Ontzameling, van depots en particuliere collecties, omschrijft hij daarentegen als een nietszeggend begrip. Soms gaat Stimm flink te keer. De extreme Duitse registratieplicht van bodemvondsten, duurder dan 1 euro en ouder dan 100 jaar, is volgens hem een voorbeeld van een maniakale regelgeving waardoor parano de situaties dreigen te ontstaan. En als hij het ergens heeft over vervalsingen van archeologische vondsten beweert hij, in dit boek althans ongefundeerd, dat de meeste sporen lopen in de richting van de restauratieafdeling van het desbetreffende museum. Maar goed, de lezer is hiervoor dus van tevoren gewaarschuwd. Het maakt het al met al wel een spannend boek. Een Must-Read voor elke verzamelaar of liefhebber van archeologie en oude kunst.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR24.95 (€24.95 )

‎Stingel, Rudolf‎

Reference : 4684DB

(2019)

‎Berlin, Hatje Cantz, 2019, Gr.-4°. 376 S., mit zahlreichen z.T. farbigen Illustrationen. Orig.-Pappband mit Deckel- und Rückentitel.‎


‎Herausgegeben von Udo Kittelmann für die Fondation Beyeler, Riehen / Basel. – Sehr gut erhaltenes Exemplar.‎

EOS Buchantiquariat Benz - CH-8001 Zürich
Logo ILAB

Phone number : 41 (0)44 261 57 50

CHF200.00 (€204.70 )

‎STINGL Miloslav.‎

Reference : 689

‎Die indianischen Kulturen Mexikos.‎

‎Hanau, Dausien, 1979. In-4 reliure pleine toile, jaquette illustrée. Album richement illustré.‎


‎Texte allemand.‎

Logo ILAB

Phone number : + 41 22 310 32 10

CHF20.00 (€20.47 )

‎Stipe Margo‎

Reference : RO20212508

(2004)

ISBN : 2020667940

‎Franck Lloyd Wright : Archives‎

‎"Seuil. 2004. In-4. Relié. Très bon état, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Intérieur frais. 91 pages augmentées de nombreuses photos et illustrations en noir et blanc et couleurs dans et hors texte. Frontispice. Nombreux fac-similés sous serpentes. CD ""Franck Lloyd Wright : paroles"" en supplément.. . Sous Emboitage. . Classification Dewey : 720-Architecture"‎


‎Traduit de l'anglais par Cédric Perdereau. Classification Dewey : 720-Architecture‎

Logo SLAM Logo ILAB

Phone number : 05 57 411 411

EUR199.00 (€199.00 )

‎STIRLING James ‎

Reference : 169232

(1984)

ISBN : 2904057129

‎James Stirling. Constructions et projets. James Stirling Michael WIlford et associés‎

‎ Philippe Sers Philippe Sers, 1984. In-4 broché de 346 pages. Photos et plans en noir et en couleurs, dans et hors-texte. Préface de Pierre Joly. Introduction de Colin Rowe. Très bel exemplaire.‎


‎ Toutes les expéditions sont faites en suivi au-dessus de 25 euros. Expédition quotidienne pour les envois simples, suivis, recommandés ou Colissimo. ‎

Phone number : 05 65 42 95 21

EUR100.00 (€100.00 )

‎STIRLING (James)]‎

Reference : 89349

(1984)

‎James Stirling. Die Neue Staatsgalerie.‎

‎Stuttgart Die Neue Staatgalerie/Verlag Gerd Hajte 1984 1 vol. broché in-4, broché, 119 pp., nombreuses reproductions en noir et en couleurs. TEXTE EN ALLEMAND. Très bonne condition. Peu courant.‎


Vignes Online - Eymoutiers
Logo SLAM Logo ILAB

Phone number : 05 55 14 44 53

EUR70.00 (€70.00 )

‎STOCCHI Sergio‎

Reference : 165381

(1984)

‎EMILIE ROMANE . Plaine du Po‎

‎ 1984 EMILIE ROMANE . Plaine du PoZodiaque , 1984 , grand in8 relié( 17x22),jaquette illustrée,420pp.Abondantes illustrations.Un choc sur le dos de la jaquette n'affectant pas l'ouvrage.Très bon état. ‎


Nord - Sud - Kervignac

Phone number : 06 98 91 56 56

EUR30.00 (€30.00 )

‎STOCKHOLMS BYGGNADSFÖRENING 100 ÅR.‎

Reference : 15166

(1948)

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK500.00 (€67.06 )

‎Stockmans‎

Reference : 56013

‎hoofd ten voeten uit = La t te, un portrait en pied = The head, a full-lenght portrait‎

‎, Museum Dr. Guislain [Gent], hardcover, 288 pages, ill. Nederlandse tekst met FR / Franse en ENG / Engelse vertaling.. . ISBN 9076745021.‎


‎Stockman, Ren de Haan, Peter Allegaert, Patrick Cailliau, Annemie Mulder, Willem Maat, George Baljet, Bob Schoonenboom, Merlijn Sijsmans, An Zonneveld, Frans Mortier, Erwin Capenberghs, Joris Van Alphen, Jan Draaisma, Douwe Fol, Carine‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR20.00 (€20.00 )

‎STOCLET, Steven.‎

Reference : 23297

‎EDMOND VAN DOOREN,HOMMAGE CATALOGUS 1896 - 1965. EDMOND VAN DOOREN.‎

‎Brussel, World Wide Association of Writers WWAOW, 2009 softcover, originele uitgeversomslag in kleur, 20.8x29.7 cm., 280 pp., geillustreerd in kleur en z/w.‎


‎Catalogus met 450 foto's. Een veelzijdig kunstenaar wordt hier in deze catalogus beschreven. Niemand deed het Edmond Van Dooren na. Zijn oeuvre blijkt immens te zijn, dit zijn maar een aantal werken die ik heb kunnen traceren. Vele van zijn werken bevinden zich dan ook in privaat collecties, sommige vinden we zelfs niet terug. Zijn werk anarchie der ismen zegt veel over hem zelf want hij heeft er een heel deel van uitgeprobeerd. Hopelijk blijven zijn werken jarenlang ons oog strelen en krijgt deze kunstenaar eindelijk de roem die hem toekomt. Het wordt tijd dat de kunstwereld inziet wat een groot kunstenaar Edmond Van Dooren wel was. Steven Stoclet. ‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR68.00 (€68.00 )

‎STODDARD, JOHN L.‎

Reference : 53250

(1902)

‎Famous Parks and Public Buildings of America.‎

‎New York, Akron, Chicago, Saalfield Publishing Company, 1902. Small folio-oblong. Orig. fullpictorial cloth. With more than 200 photoraphic reproductions. Clean and fine.‎


Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK500.00 (€67.06 )

‎Stoecklin, Niklaus:‎

Reference : 15164AB

(1943)

‎Schönheiten der Natur.‎

‎Erlenbach, Zürich, Rotapfel-Verlag, 1943. Quer.-4°. (8) S. Mit 16 farb. Lithographien von Niklaus Stoecklin. Orig.-Halbleinenband.‎


‎Papier teilweise leicht gebräunt. Der Einband etwas berieben. Die Bingung gelockert. Der Innenfalz teilweise angeplatzt.‎

EOS Buchantiquariat Benz - CH-8001 Zürich
Logo ILAB

Phone number : 41 (0)44 261 57 50

CHF80.00 (€81.88 )

‎Stoehr, Franz ‎

Reference : KXI-10247

(1927)

‎Alt-Strassburger Treppenkunst Beugewerbliche Bilder dekoration Treppen, Treppenhäuser und Geländer des XVIII. Jahrhunderts, mit 53 Ablildunden‎

‎Freiburg im Breisgau Urban 1927 31 p. 53 illustrations en noir sur 50 planches numérotées en fin de volume in-8 Broché Bon exemplaire ‎


‎Franz Stoehr ‎

Phone number : 01 43 26 03 88

EUR20.00 (€20.00 )

‎STOELTIE, Barbara en Rene;‎

Reference : 32789

‎ADIEU RIJKSMUSEUM,‎

‎Zwolle/ Amsterdam, Waanders/ Rijksmuseum, 2003 Gebonden, zandkleurig linnen, geillustreerde stofwikkel in kleur, 245 x 300mm., 84pp., uitgebreide illustratie in kleur. ISBN 9789040089190.‎


‎Het Rijksmuseum gaat verbouwen. Na ruim een een eeuw intensief gebruik van Pierre Cuypers? creatie aan het Amsterdamse Museumplein is een ingrijpende renovatie noodzakelijk. In de loop der jaren is, vooral aan het interieur, zoveel gesleuteld dat van Cuypers? originele ontwerp weinig over is. Aan de buitenkant bleven de gevels glorieus bewaard, maar de binnenkant van de meer dan honderdjarige toont duidelijk de littekens van vele grote en kleine operaties, slechts zelden verzacht door plastische chirurgie. Tijdens de komende verbouwing zullen de Spaanse architecten Cruz en Ortiz de oorspronkelijke structuur voor een groot deel herstellen. Aan de vooravond van de grootscheepse renovatie namen auteur en fotograaf Barbara en Rene Stoeltie een kijkje voor en achter de schermen. De Stoelties genieten internationale bekendheid door hun baanbrekende werk in het vastleggen van interieurs. Ze reizen de wereld over op zoek naar de boeiendste interieurs, die zij vervolgens op hun eigen karaktervolle wijze fotograferen en beschrijven. In hun werk draait het veel meer om details en associaties dan om een precieze registratie van all onderdelen van een interieur. Barbara en Rene Stoeltie maakten een fotoboek over het interieur van het Rijksmuseum en kijken terug naar het museum dat we allen kennen en dat we zullen missen. Volgens directeur Ronald de Leeuw hebben zij een scherp oog voor de dingen waar velen omheen kijken. Zij zagen de schoonheid van het museum, maar ook de onvolkomenheden. In indringende beeelden legden zij zowel de sleetsheid als de indrukwekkende pracht vast. Met opvallende foto?s en aanstekelijke teksten geven ze een prachtig en ook persoonlijk beeld van dit wereldberoemde gebouw.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR15.00 (€15.00 )

‎STOELTIE Barbara et René‎

Reference : 44393

ISBN : 3822863521

‎Les maisons romantiques de Toscane/Country houses of Tuscany/Landäuser in der Toskana.‎

‎Cologne/Londres/Paris, Taschen, 2000. 22 x 26, 191 pp., très nombreuses illustrations en couleurs, reliure d'édition carton imprimé, très bon état.‎


‎trilingue : français/anglais/allemand.‎

Librairie Ausone - Bruxelles

Phone number : 32 (0)2 410 33 27

EUR18.00 (€18.00 )

‎Stoesser, A‎

Reference : 51516

‎Van Dyck's Hosts in Genoa: Lucas and Cornelis de Wael's Lives, Business Activities and Works . 2 VOLUMES.‎

‎, , 2018 Hardcover with dusjackets 2 volumes ., 1028 pages., 683 b/w ill. + 40 colour ill., 190 x 250 mm, Languages: English. very fine!! ISBN 9782503531755.‎


‎Long overshadowed by the brilliance of their close friend, Anthony van Dyck, Lucas and Cornelis de Wael, active as artists and dealers in Antwerp, Genoa and Rome, have largely been ignored in Flemish art historical literature. No monograph on them has appeared since 1925. This book aims to rectify this situation by giving a global overview of their wide-ranging pursuits. However, before assessing their personal histories it first examines the historical context, particularly with respect to the 17th-century art market in these three cities, with special attention given to its structure in Genoa, so far neglected in surveys of the Italian markets. A fresh appraisal of information from archival and other sources in each city has been undertaken to give a revealing up-to-date insight into their lives, trading activities in goods ranging from art works to second-hand clothing and hides, as well as their extensive network of friends and clients stretching from the Northern Netherlands to Sicily, including their close business association with the prominent Flemish art dealer Matthijs Musson and the Moretus family, owners of the Plantin-Moretus publishing house. Their own contribution to the art world is not neglected, with a full discussion of their works and an accompanying catalogue raisonne, which, in Cornelis de Wael?s case, includes his extensive oeuvre of paintings, drawings and prints. In addition, the De Wael brothers? crucial function as hosts to Dutch and Flemish artists in both Genoa and Rome, with Van Dyck being the most famous, is also considered, while Cornelis de Wael?s not inconsiderable role in making Rembrandt?s prints known in both cities in his capacity as an art dealer is brought into focus. Despite the relative obscurity of his works till now, the sometimes unexpected influence of these on other artists from as far apart as the Northern Netherlands and Spain is also given careful attention. ‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR265.00 (€265.00 )

‎STOIANOVITCH JEAN‎

Reference : R320025161

(1941)

‎"L'ART ANTIQUE / PREHISTOIRE - ASIE OCCIDENTALE - EGYPTE - GRECE - ROME - BYZANCE ET ART MUSULMAN + 28 PLANCHES COLLATIONNEES / COLLECTION ""L'ART PAR L'IMAGE""."‎

‎LIBRAIRIE CENTRALE DES BEAUX ARTS. 1941. In-Folio. En feuillets. Etat d'usage, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Intérieur frais. 10 pages + 28 planches illustrées de photos e nnoir et blanc - Protégées d'une chemise cartonnée rigide avec 3 attaches en tissu.. . . . Classification Dewey : 720-Architecture‎


‎ Classification Dewey : 720-Architecture‎

Logo SLAM Logo ILAB

Phone number : 05 57 411 411

EUR79.00 (€79.00 )

‎STOIANOVITCH (Jean).‎

Reference : 20130

‎L'Art par l'image - Le XVIIè siècle français (architecture, peinture, sculpture) [+ XVIIIè].‎

‎Paris, Ch. Massin et A. Lévy réunies, 1937 1 volume In-folio (32,4 x 40cm) En feuilles en chemise à 3 rubans aux dos percaliné bleu et 1er plat imprimé en bleu orné d'un motif floral. [12]p., 39 planches (soit 30 sur 40 + 9). Planches en bon état (petite tache marginale sur une; 10 manquantes pour le XVIIè); chemise défectueuse: charnière du dessus entièrement fendue; déchirures au dos, plats un peu salis.‎


‎39 planches, soit 30 des 40 du "XVIIè siècle français" (10 vues d'architecture, 5 de sculptures, 14 reproductions de peintures et 1 de gravure), augmentées de 9 du XVIIIè (reproductions de peintures et gravures), précédées d'une courte introduction sur l'art classique, par Jean STOIANOVITCH; bibliographie. ‎

Librairie Paroles - Avignon

Phone number : 06 09 18 58 78

EUR30.00 (€30.00 )

‎STOIANOVITCH JEAN‎

Reference : R320025160

(1936)

‎MONUMENTS ROMANS ET GOTHIQUES DE LA FRANCE / ARCHITECTURE ET SCULTURE / 444 PLANCHES COLLATIONNEES.‎

‎MASSIN CHARLES ET CIE. 1936. In-Folio. En feuillets. Etat d'usage, Couv. légèrement passée, Dos satisfaisant, Intérieur frais. 9 pages + 44 planches illustrées de photos e nnoir et blanc - Protégées d'une chemise cartonnée rigide avec 3 attaches en tissu.. . . . Classification Dewey : 720-Architecture‎


‎ Classification Dewey : 720-Architecture‎

Logo SLAM Logo ILAB

Phone number : 05 57 411 411

EUR79.00 (€79.00 )

‎STOIANOVITCH (Jean).‎

Reference : 24941

(1936)

‎Monuments romans et gothiques de la France. (Architecture et sculpture).‎

‎ P., Ch. Massin, s.d. (1936), in-folio, In-folio en feuilles, sous chemise à rubans, dos toilé, 12 pages de texte, suivies de 44 planches en noir. Bibliographie, envoi a.s. Bon exemplaire‎


Logo SLAM Logo ILAB

Phone number : 01 43 54 43 61

EUR80.00 (€80.00 )
Previous 1 ... 1103 1104 1105 1106 ... 1132 1158 1184 1210 ... 1212 Next Exact page number ? OK
Get it on Google Play Get it on AppStore
Architecture
The item was added to your cart
You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !