Previous 1 ... 746 747 748 749 ... 869 989 1109 1229 ... 1231 Next Exact page number ? OK

‎Jozef de Coo‎

Reference : 55522

‎Fritz Mayer van den Bergh: de verzamelaar, de verzameling‎

‎, Govaerts, 1979, 1979 Origineel ge llustreerd karton met omslag, (X), 319+7p. Ca. 30,5 x 21,5 cm. ISBN 9789020960907.‎


‎Met 139 vollebladsillustraties (ten dele in kleur) en een index. Mooi exemplaar. Bijgevoegd: knipsels en een brochure.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR14.00 (€14.00 )

‎Jozefien Van Beek‎

Reference : 62314

‎Pieter Jennes Gezelligheid op een druilerige dag.‎

‎, Posture editions 43, 2021 Gebonden, Hardcover, 144 pag. ILLUSTR. 28x21cm. NL/ENG. ISBN 9789491262449.‎


‎Inspired by painting, cinema and his own neighbourhood, Pieter Jennes is the creator of a highly unique oeuvre. His very recognisable personal style draws on the work of Flemish painters from the 1920s, such as Jean Brusselmans and Gustave De Smet, but also Ensor, Otto Dix or Georg Grosz, African masks and folklore, the cinema of David Lynch and Werner Herzog. While his work is clearly rooted in the history of painting, it is equally clear that it is made in the present note the disposable Starbucks coffee cup, the sign on a shop door that reads mondmasker verplicht (face mask obligatory), the pair of Adidas socks, the ad for Ola-brand ice creams. From: Bittersweet theatre on canvas, Jozefien Van Beek. * The artist is represented by Gallery Sofie Van de Velde.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR38.00 (€38.00 )

‎Jozefien Van Beek ; Pieter Jennes ; translation : Jonathan William Beaton‎

Reference : 62358

‎POSTURE 43: GEZELLIGHEID OP EEN DRUILERIGE DAY // Warm company on a dreary day ‎

‎, BU-POST, 2021 Hardcover, 144 pag., NL / ENG, 300 x 210 x 16 mm, New / Nieuw, illustrated in colour / b/w. ISBN 9789491262449.‎


‎'Inspired by painting, cinema and his own neighbourhood, Pieter Jennes is the creator of a highly unique oeuvre. His very recognisable personal style draws on the work of Flemish painters from the 1920s, such as Jean Brusselmans and Gustave De Smet, but also Ensor, Otto Dix or Georg Grosz, African masks and folklore, the cinema of David Lynch and Werner Herzog. While his work is clearly rooted in the history of painting, it is equally clear that it is made in the present - note the disposable Starbucks coffee cup, the sign on a shop door that reads mondmasker verplicht ('face mask obligatory'), the pair of Adidas socks, the ad for Ola-brand ice creams.' From: Bittersweet theatre on canvas, Jozefien Van Beek The artist is represented by Gallery Sofie Van de Velde‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR38.00 (€38.00 )

‎Jozef Mertens‎

Reference : 57932

‎Machtige ridders, burgerlijke herders De Duitse Orde en haar priesters in het land van Maas en Rijn (1220-1800)‎

‎Bilzen , De Landcommanderij en het Historisch Studiecentrum Alden Biesen k, 2022 Gebonden, Hardcover, 429 pages rijkelijk ge llustreerd, beperkte oplage. - With summary in English: Powerful Knights, Bourgeois Shepherds. The Teutonic Order and its Priests along the Meuse and Rhine (1220-1800) With summary in English. 25x17cm ISBN 9789090357683.‎


‎De Duitse Orde telde niet alleen adellijke ridders, maar ook burgerlijke priesters in haar rangen, vaak afkomstig uit plaatselijke families. In de parochies stonden die in voor de zielzorg, in de commanderijen namen ze de religieuze verplichtingen op zich en door hun geletterdheid tevens het administratieve beheer. Op basis van bronnen evoceert historicus Jef Mertens een vergeten groep van 500 geestelijken van de Duitse Orde, tussen 1220 en 1800 werkzaam in het huidige Limburg, Vlaams- en Noord-Brabant, de omgeving van Maastricht en het Rijnland. Tegelijk wordt die groep geplaatst in relatie tot de ridders; tot de uitbouw van de provincie Biesen en van de landcommanderijen Alden Biesen (Bilzen) en Nieuwen Biesen (Maastricht); tot de strijd tegen andersgelovigen; tot het adellijk leven in het eldorado dat Biesen uiteindelijk geworden was enz INHOUDSTAFEL De vergeten leden van een ridderorde, door Maike Meijers 5 Voorwoord, door Udo Arnold 7 Inleiding 11 Deel I. Fundament, zwaard en kruis 21 Hoofdstuk 1. Creatie van een Duitse-Ordeprovincie 25 1. Schenkingen en balijevorming 25 2. Uitbreiding naar het noorden (1366/1467) 31 3. Machtsstrijd om een Mechelse commanderij (2de helft 15de eeuw) 34 Hoofdstuk 2. Adellijke krijgers en klinkende munt naar de christelijke grenzen 41 1. Strijdvaardigheid en ridderlijke carri res (13de-14de eeuw) 42 2. Biesense expedities, afdrachten en schulden (15de eeuw) 44 Hoofdstuk 3. Eigen herders en seculiere priesters in onderaanneming 51 1. Liefdadigheid: van opvang naar povere porties 52 2. Functies en belang van priesters 55 3. De Ordeleden in Biesen en in de andere balijen 63 3.1. De Biesense basisregel van 1467: 40 leden en expectanten 64 3.2. Het ledenbestand in kaart gebracht 69 Hoofdstuk 4. Priesterrekrutering in gekende burgermiddens 79 1. Lokaal-regionale rekrutering 79 2. Aanwerving van academisch gevormde krachten 83 3. Noviciaat, eeuwige geloften, priesterwijding en conventsleven 85 4. Selectie en loyaliteit via erfdeel en inkoopsom 91 Hoofdstuk 5. Een aantrekkelijk aanbod voor priesters 97 1. Jaartoelage en pastorale inkomsten 98 2. Leef- en werkruimte 103 3. Loopbaanprofiel 107 4. Verschillende antecedenten, verschillende carri res? 111 5. Geen grote tuchtproblemen 115 6. Religieuze stichtingen en nalatenschappen 120 426 Deel II. Veerkracht 127 Hoofdstuk 6. Regionale autonomie vs. centralisme in de Duitse Orde 131 1. Oorzaken en reflecties 135 1.1. Frankische suprematie 135 1.2. Taalproblemen? 136 1.3. Organisatorische autonomie 138 1.4. Financi le autonomie 140 2. Frontvorming onder Biesense aanvoering 143 2.1. Het driebalijenverbond van 1508 143 2.2. Het vierbalijenverbond van 1515 143 2.3. Turkenbijdrage, de Cronbergse Constitutie en het verbond van 1531 144 2.4. De ?gemene buidel? (1543) en de verdragen van 1546 en 1551 147 2.5. Een laatste overleg en een algemeen akkoord in 1557-1558 148 3. Confrontaties over afdrachten en verkiezingen 149 Hoofdstuk 7. Strategisch laverend in de vorstendommen 155 1. Exempt, engagement, reticent 156 2. Specifieke problemen in de noordwestelijke balijen 159 2.1. Lotharingen en Westfalen 159 2.2. Utrecht in de Habsburgse resp. calvinistische greep 160 2.3. Biesen kon zich behoorlijk handhaven 163 Hoofdstuk 8. Overrompeld en herrezen 175 1. De balije bedreigd 176 1.1. Protestantisme in Brabant en in het Land van Loon en Luik 176 1.2. Dreigende ondergang tijdens de oorlog 177 1.3. Tekort aan priesters 180 2. Een veerkrachtig antwoord 185 2.1. Materi le heropbouw, versterking van het beheer en spirituele herbronning 185 2.2. Onderwijs ook als overlevingsmechanisme 187 2.3. Sterke leiding gedragen door machtige Maas-Rijnlandse families 192 Hoofdstuk 9. Omwenteling in de administratie 197 1. Tanende zeggenschap van priesters in het balijekapittel 197 2. Priesters in administratieve dienst 203 3. Inzet van juridisch beslagen lekenpersoneel 208 427 Hoofdstuk 10. Uitwegen uit het priestertekort 233 1. De herziene regel en statuten van de Orde (1606) 234 2. De oplossing in Zuid-Duitsland 236 3. Utrecht: rekruteringsstop en afscheiding (ca. 1560-1637) 241 4. De instandhouding van de Biesense priestertak 243 4.1. Vergeefse pogingen 243 4.2. Redding via een eigen college in Leuven (1622) 245 Deel III. Vreemde ridders, lokale herders 253 Hoofdstuk 11. Naar een eldorado voor balijevreemde adel 255 1. Domaniale politiek 256 2. Verlies en verweer 260 3. Opgegaan in een ruimer adellijk landschap 266 Hoofdstuk 12. Herders en juristen 275 1. Balijeraden en rentmeesters 276 2. Een los georganiseerde priestertak 279 3. Roemloos einde 288 Summary in English 293 Bijlagen 305 Bijlage 1. Lijsten van leden en gezagdragers 305 1.1. Bij naam genoemde Biesense priesters en ridders (1451/1629) 305 1.2. Priesters van stedelijke herkomst 309 1.3. Priesters van landelijke herkomst 312 1.4. Priesters van adellijke afkomst 313 1.5. Grootmeesters en Duitsmeesters (eind 14de - begin 19de eeuw) 314 1.6. Landcommandeurs van Biesen (vanaf midden 14de eeuw) 315 1.7. Landcommandeurs van Utrecht (1379-1620) 315 Bijlage 2. Glossarium 317 Eindnoten 323 Indices van plaats- en persoonsnamen 401 Kaarten, afkortingen en dankbetuiging 423 Fotoreferenties‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR42.50 (€42.50 )

‎Jozef Muls.‎

Reference : 37154

‎Rik Slabbinck. SIGNE !!!‎

‎Anvers, De Sikkel, 1953 Relie, 15pp + 24 ills. n/b. hors-texte, 18x24.5cm., bon etat. Dos peu ambimee. Text en francais.‎


‎** MET HANDGESCHREVEN OPDRACHT EN GESIGNEERD DOOR RIK SLABBINCK‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR30.00 (€30.00 )

‎Jozef Nadj ‎

Reference : 54071

‎Jozef Nadj Miniaturen/ Les Miniatures‎

‎Antwerpen , Stockmans - Devos , 2007 map losbladig compleet met 54 miniatuurtekeningen. ISBN 9789077207161.‎


‎In parallel to his show Les Philosophes (The Philosophers), inspired by the life and work of Bruno Schulz, Josef Nadj drew these Miniatures. 55 India ink drawings that can each be seen as a snapshot, a still frame. All of Josef Nadj?s drawings are in a 6 8 cm format, probably to emulate the original format on which he drew his first sketches: rolling paper. Easily transportable in a pocket, these drawings could be Josef Nadj?s personal diary, written with ink and quill. They display the minutiae, constance and composition that are central elements in his choreographies. The drawings are small windows opened onto an an imagination, that of Josef Nadj, that takes us from one world to another, in which no rest can be had, where every being, human or animal, can keep hidden, under a table, onto himself or behind a wall, another reality In deze exclusieve uitgave op 350 exemplaren publiceert Stockmans 54 miniatuurtekeningen van Jozef Nadj op origineel formaat (6 x 8 cm). Deze werkjes werden gecre?erd met de dunst mogelijke pen en Chinese inkt in 2000-2002. De zeer intieme miniatuurtekeningen weerspiegelen sc?nes uit het universum van Josef Nadj, steeds begrensd in een kader of een venster, net zoals het universum - van de choreograaf Jozef Nadj - zich op het podium binnen bepaalde grenzen afspeelt.nnDans cette ?dition limit?e et exclusive en 350 copies, Stockmans publie 54 miniatures de Jozef Nadj sur format original (6 x 8 cm). Cr??s en 2000-2002, et r?alis's l'encre de Chine, ces dessins pourraient faire penser au journal intime de Jozef Nadj, dans lequel il crirait la plume. De petites fen'tres ouvertes sur un imaginaire qui nous transporte d'un univers ? un autre, comparable l'univers cr?? par Jozef Nadj ‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR39.90 (€39.90 )

‎Jozef Van Osta:‎

Reference : 52624

‎Averbode, Zes eeuwen orgelbouwkunst in Brabant. 3 volumes. (Six centuries of organ building art)‎

‎Averbode , Van Osta, augustus 2019 600 bladzijden, 3 delen gebonden met harde kaft, vierkleurendruk, drie delen in gekartonneerd foedraal. Nederlandse tekst met een samenvatting in het Frans, Engels en Duits. //// 600 pages, 3 volumes hardcover, four-colour printing, three volumes in hardcover. Dutch text with a summary in French, English and German. ISBN 9782960236309.‎


‎volume 1 ; Acien R gime / Volume 2 ; vanaf de oprichting 1834 tot en met vandaag. / Volume 3; Archivalia, Bijlagen, Bibliografie, Index. / De Norbertijnenabdij van Averbode kent een unieke orgelbouwgeschiedenis. Vanaf de vijftiende eeuw tot vandaag heeft de orgelcultuur er een eminente plaats gekregen. Het rijke abdijarchief getuigt van de bouw en het onderhoud van verschillende opvallende instrumenten : het laatgotisch instrument, het renaissance-orgel en zijn verbouwingen tot barokorgel, het barokorgel uit de achttiende eeuw, de overgang van de klassieke periode naar de romantiek met de bouw van het monumentaal romantisch orgel tot het huidige orgel dat dateert uit het begin van de eenentwintigste eeuw. Gebaseerd op grondig archiefonderzoek en literatuur-studie beschrijft norbertijn Jozef Van Osta in dit driedelige werk de volledige orgelgeschiedenis van de abdij. De verschillende instrumenten worden gedetailleerd voorgesteld. Ook de orgel- bouwers krijgen ruime aandacht. Voorafgaand aan de barok- periode werkte een schare aan gerenommeerde orgelbouwers in Averbode : Willem Boets van Heyst, Anthonis Toers, Gielis Brebos, Martin Posselius, Jan Dillingen, Jan van Weert en Jan Dekens. Het barokorgel van Guillaume Robustelly vormt een hoogtepunt dat door de troebelen tijdens en na de Franse tijd te snel uit de abdij verdween. In de periode van de romantiek werd het kleine orgel van Arnold Graindorge vervangen door het massief instrument van Hippolyte Loret. Het koororgel van Bernard Pels en het transeptorgel van L on III Verschueren laten vandaag opnieuw barokke klanken horen in de abdijkerk.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR165.00 (€165.00 )

‎J.-P. Bordier, A. Lascombes (eds.);‎

Reference : 38243

‎Dieu et les dieux dans le theatre de la Renaissance,‎

‎Turnhout, Brepols, 2007 Paperback, 666 p., 18 b/w ill., 156 x 234 mm. ISBN 9782503516530.‎


‎Du mystere et de la moralite a la tragedie et a l'auto et au spectacle de cour, le theatre de la Renaissance subit une mutation profonde que la figuration et le role de la divinite font apparaitre avec une evidence particuliere. Les auteurs de mysteres n'eprouvent aucun scrupule a confier a des acteurs le role de Dieu - du Fils bien sur, souvent aussi du Pere et parfois meme de la Trinite ; cet anthropomorphisme delibere s'appuie sur la reflexion theologique preetablie et contribue a la prolonger, il rencontre la tradition iconographique sans se confondre avec elle. Dans la tragedie, Dieu occupe le dialogue mais s'absente de la scene. Les dieux ne le remplacent pas. Ils signifient toujours autre chose qu'eux-memes et se plient aux desseins religieux et politiques des dramaturges, a leurs preoccupations civiques, astrologiques, scientifiques etc. Les trente-quatre communications rassemblees dans ce volume, precedees d'un essai de F. Boespflug, s'interessent a la fois aux modalites sceniques de la presence divine et a ses enjeux litteraires, spirituels et sociaux. Portant sur toutes les aires linguistiques de l'Europe occidentale, du Portugal a l'Allemagne, de l'Angleterre a l'Italie sans oublier les oeuvres latines, elles rappellent que le theatre est un moyen de communication de masse en meme temps qu'un divertissement artistique. Elles renouvellent la dialectique de la continuite et de la rupture que l'historiographie de la Renaissance ne cesse de remodeler. Language : French, English.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR88.00 (€88.00 )

‎J. P. Braems, Johan Ballegeer‎

Reference : 58164

‎Zwinstreek in oude prentkaarten‎

‎, Europese Bibliotheek - Zaltbommel 1972, 1972 Hardcover, NL, 210 x 150 mm , 76 pagina's met foto's / illustraties in z/w, in prima staat. ISBN X.‎


‎waarin afbeeldingen van Damme, Dudzele, Hoeke, Koolkerke, Lapscheure, Lissewege, Middelburg, Moerkerke, Oostkerke, Ramskapelle en Westkapelle‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR15.00 (€15.00 )

‎J.P CRESPELLE‎

Reference : 18115

(1957)

‎Promenons-nous dans Paris.‎

‎ 1957 Hachette, 1957, 254 pages, in 12 broché, état d'usage, usures et fottements, coins légèrement cornés, couverture illustrée par C.Fromant.‎


Phone number : 06.80.85.37.77

EUR20.00 (€20.00 )

‎ J-P. HOUZE et L. BARRE (Sous la direction de)‎

Reference : 15346

‎Encyclopédie Nationale des Sciences, des Lettres et des Arts ou Résumé Complet des Connaissances Humaines‎

‎ PARIS, chez J.Bry - 1851 - Complet en 4 volumes - Grand In8 - 1/2 Reliure, coins frottés - - Dos lisse à filets dorés - Figures dans le texte - Textes sur 2 colonnes - 627, 684, 639 & 651 pages - frais intérieurement - bon exemplaire ‎


‎ - ATTENTION: Colis recommandé uniquement sur demande (parcel recommended on request). Si vous désirez un remboursement équivalent au montant de votre achat, en cas de perte détérioration ou spoliation, demandez-nous expressément un envoi en recommandé ( if you wish a repayment equivalent to the amount of your purchase, in case of loss - deterioration or despoliation, ask us expressly for a sending recommended)- Conditions de vente : Les frais de port sont affichés à titre Indicatifs (pour un livre) Nous pouvons être amené à vous contacter pour vous signaler le prix du supplément de port en fonction du poids et du nombre de livres- Conditions of sale : The shipping costs are displayed as an indication (for one book) We may need to contact you to inform you of the cost of the additional shipping depending on the weight and the number of books- Possibilité d'envoi par Mondial-Relay - Réception en boutique sur rendez-vous. Librairie G. PORCHEROT - SP.Rance - 0681233148 ‎

A l's.p.rance - Brest

Phone number : 06 81 23 31 48

EUR190.00 (€190.00 )

‎J.P. NAUDÉ des MOUTIS‎

Reference : A1539

‎VIEUX LOGIS DU CALVADOS‎

‎Éditions Anciennes Demeures Françaises, Paris, 1973 – Ouvrage de la collection « Les vieux logis de France », collection qui présente l'architecture et l'histoire des châteaux, vieilles demeures et manoirs d'un département. Album de 12 planches, dessins de Rémy Brault, de couleur noire ou sienne brûlée. Avec un envoi signé Jean-Pierre (l'auteur?). Auquainville, Honfleur, Bretteville-sur-Laize, Bellou, Orbec-en-Auge, Coupesarte, Saint-Germain-de-Livet, Cambremer, Burcy, Notre Dame de Courson, Biéville -sur-Orne, Brécy. ‎


‎Feuilles dans une chemise cartonnée toilée fermée par des liens, format 25 x 34 - Très bon état, dos insolé - Les frais d'envoi sont en sus, les envois se faisant en recommandé ou avec un suivi.‎

A chacun son livre - Saint Avé

Phone number : 06 28 36 10 21

EUR30.00 (€30.00 )

‎J.P. Sigmond‎

Reference : 56386

‎Nederlandse zeehavens tussen 1500-1800‎

‎, Uitgeverij de Bataafsche Leeuw B.V. 1989, 1989 Hardcover, 262 pagina's, Nederlands, 290 x 225 mm, boek in goede staat, met illustraties in z/w,. ISBN 9789067072106.‎


‎ Met behulp van cartografisch materiaal en fraaie illustraties wordt de ontwikkeling van de zeehavens in beeld gebracht.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR12.00 (€12.00 )

‎J rgen Brodwolf ; Wolfgang-Heidenreich‎

Reference : 62201

‎J rgen Brodwolf : Stationen - ein_kunstlerbuch‎

‎, Radius Verlag, 2002 Hardcover, 120 seiten, Deutsch, 285 x 215 x 18 mm, in sehr guten kondition, ill. in s/w. ISBN 9783871732324.‎


‎Brodwolf ist ein bedeutender deutscher K nstler. Er fertigt haupts chlich r umliche Arbeiten, in denen ?R hrenfiguren? und Schatten eine wichtige Rolle spielen. Brodwolf ging 1948 an die Kunstgewerbeschule in Bern, um eine Ausbildung zum Lithografen zu absolvieren. Nach seinem Abschluss im Jahr 1953 blieb er in Paris und erlernte die Malerei autodidaktisch. 1955 erhielt er ein Bundesstipendium f r Malerei, lie sich in Vogelbach im Schwarzwald nieder und arbeitete als Freskenrestaurator und Glasmaler. Mit einem neuen Stipendium konnte er 1968 an der Akademie der K nste in Berlin beginnen. Und 1976 wurde er Professor f r Zeichnung an der Fachhochschule f r Gestaltung Pforzheim Ab Sommer 1982 wurde er als Nachfolger von Rudolf Hoflehner Professor f r Bildhauerei an der Akademie der Bildenden K nste Stuttgart. Seit seiner Pensionierung im Jahr 1995 lebt und arbeitet er in Kandern.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR59.95 (€59.95 )

‎ J rg Walz‎

Reference : 56926

‎Porsche Model Cars. 70 Years of Sports Car History.‎

‎, Delius Klasing, 2019 Hardcover , 320 pages, 25x19cm fine!. ISBN 9783667116567.‎


‎#PorschePur ... That's the hashtag that marked the start of this project. From the 356 to the 911 GT2 RS, from Porsche no. 1 to the Panamera Turbo S E-Hybrid Executive, from Le Mans to the Nurburgring, from the Rallye Monte Carlo to Dakar, from James Dean and Hans Herrmann to Mark Webber and Neel Jani - this book retraces the rich and varied history of the Porsche brand and its models. Included in this book are all the sports car models as well as the race cars with which the brand has earned its laurels in sporting competitions. The visual story is told by means of unique photography of highly detailed miniatures in 1:43 scale, photographed in the actual surroundings be it at the Nurburgring, in Hong Kong, Los Angeles, Paris or any other place on earth. The camera used in all cases is an iPhone. The photos and the fascinating text were originated by long-standing motoring journalist, book author and communications professional Joerg Walz. His 'Instagram car park' has grown to become a unique automotive museum with space for more than 1,000 cars. A large proportion of this collection is showcased here in this unique book.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR39.99 (€39.99 )

‎J. R. Perronet‎

Reference : ARCHI702M

‎Construire des ponts au XVIIIe siècle‎

‎Presses de l'École Nationale des Ponts et Chaussées, coll. L'Oeuvre de J. R. Perronet, 1987. Fac-similé de l'édition originale de 1788. In-folio, relié plein simili, 340 pages. Nombreuses figures in et hors textes. Léger accroc en pied. Intérieur frais. Bon exemplaire‎


Logo SLAM Logo ILAB

Phone number : +33 5 59 03 69 40

EUR40.00 (€40.00 )

‎J. STANY-GAUTHIER‎

Reference : R260124068

(1950)

‎LES CALVAIRES BRETONS‎

‎ARTHAUD. 1950. In-12. Broché. Etat d'usage, Couv. légèrement passée, Dos plié, Intérieur frais. 87 pages. Premier plat illustré en couleurs. Nombreuses photos héliogravées en noir et blanc et légendées.. . . . Classification Dewey : 720-Architecture‎


‎ Classification Dewey : 720-Architecture‎

Logo SLAM Logo ILAB

Phone number : 05 57 411 411

EUR19.80 (€19.80 )

‎ J. ten Hove‎

Reference : 56526

‎Vrouwenhuis te Zwolle‎

‎, WBOOKS 1994, 1994 Softcover, 80 pagina's, Nederlands, 250 x 220 mm, boek in prima staat, met anekdote's, illustraties en foto's in kleur en z/w, . ISBN 9789040096952.‎


‎Het Vrouwenhuis is een particulier museum in het hart van de hoofdstad van Overijssel, knus gelegen onder de Peperbus. Stichteres Aleida Greve (1670-1742) bepaalde in haar testament dat haar woning aan de Grote Aa (Melkmarkt) na haar overlijden in 1742 geschikt werd gemaakt voor de huisvesting van alleenstaande, bejaarde vrouwen die lid waren van de hervormde kerk. De begane grond van het Vrouwenhuis is sinds 1987 een museum dat op afspraak open is voor publiek. Je loopt er door bijzondere interieurs uit drie eeuwen, van 1680 tot 1980, van rijk tot eenvoudig. Het museum biedt verschillende rondleidingen aan voor zowel kleine als grote groepen. Daarnaast ben je hier voor lezingen over verschillende onderwerpen uit de geschiedenis van het Vrouwenhuis aan het goede adres. Een leuk uitstapje voor jong en oud, man en vrouw. Nieuwsgierig naar dit bijzondere (Oude) Vrouwenhuis? Maak dan een afspraak voor je groepje ! Ook verliefd worden op het Vrouwenhuis ? Lees dan dit. Of bekijk de plaatjes met praatjes bij Uitgelicht op deze website of op Instagram . Er is ook nog een oud filmpje uit 2004 bij RTV Oost. En een heel oud filmpje over Zwolle in 1925 met het oudste bewegende beeld van het Vrouwenhuis op 6 minuten via weblogzwolle. Het Vrouwenhuis is vanaf 2 juni tot en met 8 augustus 2020 weer open voor publiek maar onder strikte voorwaarden en op zeer bescheiden schaal. Daarna gaat het sluiten tot 2022 wegens een grote restauratie. Alleen bestellingen uit de museumwinkel kunnen op afspraak worden opgehaald.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR14.50 (€14.50 )

‎J. Timmers‎

Reference : ART6822M

‎Petit atlas de l'art roman‎

‎Sequoia, Paris-Bruxelles, 1965. In-8, relié, 243 pages, nombreuses illustrations, cartes n&b et couleurs. Dos partiellement cassé, couverture légèrement pliée, quelques rousseurs sur la tranche. Intérieur agréable. Exemplaire satisfaisant.‎


Logo SLAM Logo ILAB

Phone number : +33 5 59 03 69 40

EUR12.00 (€12.00 )

‎JUAN ANTONIO GAYA NUNO‎

Reference : 54827

‎LA ESPANA DE LOS MUSEOS‎

‎, EDITORE NACIONAL, 1970 Hardcover, 305 paginas, Spanish, 320 x 275 mm, in Casete, Illustraziones,.‎


ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR30.00 (€30.00 )

‎Juan Gris.- Soby, James Thrall:‎

Reference : 19320AB

(1958)

‎Juan Gris.‎

‎New York, Museum of Modern Art, 1958. 8°. 128 Seiten. Mit zahrleichen Abbildungen, davon 16 ganzseitige farbig. Orig. Pappband mit Schutzumschlag.‎


EOS Buchantiquariat Benz - CH-8001 Zürich
Logo ILAB

Phone number : 41 (0)44 261 57 50

CHF40.00 (€40.94 )

‎ Juan Jose? Marti?n Gonza?lez‎

Reference : 54753

‎arte en la epoca del Tratado de Tordesillas‎

‎, Monasterio de Prado, 1994 Softcover, 375 paginas, Spanish, Illustraciones,. ISBN 9788481890013.‎


‎ Art, Portuguese -- 15th century Art, Spanish -- 15th century Portugal -- Treaties, etc -- Spain -- 1494 June 7‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR20.00 (€20.00 )

‎"Juan Perucho Leopoldo Pomes"‎

Reference : 17391

(1967)

‎"Gaudi Una Arquitectura De Anticipation"‎

‎"1967. Barcelona Ediciones Poligrafa 1967 - Cartonné bien complet de la jaquette 26 cm x 29 cm 219 pages 132 ills noir & blanc et couleur in et hors-texte - Texte en espagnol anglais français et allemand de Juan Perucho photos de Leopoldo Pomes - Deux déchirures sur la jaquette sans manque sinon très bon état de l'ouvrage" ‎


Librairie Sedon - Rochefort

Phone number : 06 19 22 96 97

EUR60.00 (€60.00 )

‎JUAN Y SANTACILIA (Jorge).‎

Reference : 4457

(1783)

‎Examen maritime, théorique et pratique, ou Traité de mécanique, appliqué à la construction et à la manuvre des vaisseaux & autres bâtiments.‎

‎Nantes, chez l'auteur, Augustin-Jean Malassis, Despilly, 1783. 1783 2 vol. in-4° (264 x 206 mm.) de : I. XII pp. (Faux-titre, Titre, Dédicace au Marquis de Castries, Extraits des Registres de l'Académie Royale des Sciences, Privilège, Préface du Traducteur) ; 396 pp. ; 14 pp. (Table des matières) ; 5 planches dépliantes in-fine ; II. [1] f. (Titre) ; 364 pp. ; 20 pp. (Table des matières) ; 9 planches dépliantes in-fine ; Soit 14 planches au total. Cartonnage éditeur de papier bleu, exemplaire à toutes marges, non rogné. (Annotations d'époque ou calculs en marges au crayon, défauts d'usage à la couvertures, quelques feuillets un peu roussis, rares taches ou salissures).‎


‎Première édition française de cette importante contribution aux sciences nautiques, due au géomètre et officier de marine Jorge Juan Y Santacilla, édition originale datant de 1771, à Madrid. Il participa notamment à la célèbre expédition franco-espagnole au Pérou en 1735 pour mesurer l'arc du méridien proche de l'Equateur. Il fonda quelques années plus tard l'observatoire astronomique de Cadiz. "La combinaison de l'érudition et de l'expérience permit à Juan, dans son Examen maritimo, de fournir une base solide pour l'amélioration des sciences maritimes, de réfuter des théories empiriques en matière de navigation, et d'établir des principes fondamentaux d'architecture navale. L'ouvrage est une application estimable de la mécanique à la science navale." (DSB). La présente édition française est enrichie d'importantes additions dues à son traducteur, l'hydrographe français Pierre Lévêque (1746-1814). (World Cat ne référence que cinq exemplaires dans les bibliothèques à travers le monde : deux en France, deux en Suisse et un en Allemagne). Exemplaire désirable, à toutes marges. 2 vols. 4to. I. 5 folding plates. II. 9 folding plates. Publisher covers blue paper. First French edition of this important contribution to naval science by Spanish geometrician and naval officer, Jorge Juan Y Santacilla, originally published in Spanish at Madrid in 1771. Among other notable accomplishments the author participated in the famous joint French-Spanish expedition to Peru in 1735 to measure an arc of the meridian near the equator, founded the astronomical observatory at Cadiz, and established the Friendly Literary Society, the forerunner of the Royal Society of Sciences of Madrid. "His combination of theoretical learning and practical experience enabled Juan, in his Examen maritimo, to provide a considerable base for the improvement of naval science, to refute several empirical theories of navigation, and to establish the fundamental principles of naval architecture. The book is a valuable application of mechanics to naval science." (DSB) The French edition contains significant additions by the translator, French hydrographer, Pierre Lévêque [1746-1814].‎

J-F Letenneur Livres Rares - Saint Briac sur Mer
Logo SLAM Logo ILAB

Phone number : 06 81 35 73 35

EUR1,200.00 (€1,200.00 )

‎Judith Brodie, Amy Johnston and Michael J. Lewis ‎

Reference : 49347

‎Three Centuries of American Prints. From the National Gallery of Art.‎

‎, Thames & Hudson , 2016 Hardback, 29x24.5mm, 360p, 206 colour illustrations, English edition . ISBN 9780500239520.‎


‎Nearly 200 American prints, representing more than 100 artists, and dating from the colonial era to the present day, are brought together in this unprecedented volume from the National Gallery of Art to commemorate its collection and recent acquisitions. The artists featured range from Paul Revere through James McNeil Whistler, Mary Cassatt, Winslow Homer, Louise Nevelson, Romare Bearden, Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Chuck Close, and Kara Walker. The works date from essentially every period in American history, so major art and historical themes running through the collection are readily visible. Lending context, twelve contributing authors discuss the varied themes in American art. Biographies of the artists and a glossary of printmaking terms are also featured. Since its founding in 1941, the National Gallery of Art has assiduously collected American prints with the help of many generous donors. The Gallery?s American print collection has grown from nearly 1,900 prints in 1950 to more than 22,500 prints today. The collection was recently transformed by the acquisition of an extraordinary group of 5,200 American prints brought together by Reba and Dave Williams. ‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR57.50 (€57.50 )
Previous 1 ... 746 747 748 749 ... 869 989 1109 1229 ... 1231 Next Exact page number ? OK
Get it on Google Play Get it on AppStore
Architecture
The item was added to your cart
You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !