Previous 1 ... 530 531 532 533 ... 703 873 1043 1213 ... 1217 Next Exact page number ? OK

‎ Elena S Stolyarik, John M. Kleeberg‎

Reference : 63356

‎Scythians and Greeks on the Western Black Sea. The Coinage of the Kings of Scythia Minor in Dobruja, 218/212-110 BCE‎

‎, Brepols, 2023 Hardback, viii + 228 pages, Size:216 x 280 mm, Illustrations:201 b/w, 17 tables b/w., Language: English. ISBN 9780897224062.‎


‎Summary The Scythians have fascinated investigators since the time of Herodotus. This study examines the bronze and silver coinage of the kingdom of Scythia Minor in Dobruja at the mouth of the Danube River, a Scythian successor state that emerged in the second century BCE after the breakup of Scythia Magna. It is based on a corpus of over 1,500 coins, more than ever before, and draws upon scholarship in nine languages, including hard-to-find sources from Bulgaria, Romania, USSR, Ukraine, and Russia. The much-debated chronology of the six kings of Scythia Minor (Kanites, Tanousas, Charaspes, Ailis, Sariakes, and Akrosas) is determined through literary evidence, inscriptions, die linkage, shared monograms, coin hoards, and counterstamps. Metrological analysis distinguishes four denominations, plus the alterations and debasements of the weight standard during the troubled reigns of Ailis and Sariakes. Fifteen counterstamps that appear on Scythian coins are attributed to the local Greek poleis of Callatis, Tomis, Istros, and Dionysopolis. An inventory of four hoards and 47 findspots of single coins identifies the mint site, Dionysopolis. The volume concludes with a catalog of 63 major coin types and 15 counterstamps, plus bibliography and index. TABLE OF CONTENTS Acknowledgements Introduction Scythia Magna and Dobruja Literary and Epigraphic Sources for the Kingdom of Scythia Minor in Dobruja Earlier Studies of the Coins of Scythia Minor Ethnic Identification and Chronology of the Kings of Scythia Minor Coin Types, Legends, and Magistrates' Monograms Metrology, Weight Standard, Denominations, and Die Orientation Countermarks on Scythian Coins The Geographic Pattern of the Circulation of Scythian Coins The Mint Location: Dionysopolis Conclusion Catalog of Coins and Countermarks Appendix: List of Magistrates' Monograms and Mintmarks Abbreviations Ancient Sources Inscriptions Papyri Auction Catalogs and Electronic Sales Bibliography Index‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR151.00 (€151.00 )

‎Eliane Van den Ende ‎

Reference : 48415

‎DE ROSSAERT EN ZIJN PASSANTEN Het Antwerpse Schipperskwartier en zijn kunstenaars‎

‎Antwerpen , Ludion - Ronny van de Velde, 2016 Gebonden, Hardcover, 24,5 x 32,5 cm, 400 pp., 500 illustraties in kleur. ISBN 9789491819612.‎


‎De Rossaert was oorspronkelijk een winkel van zeemansgerei: matrozen kochten hun petten bij Rossaert en Luc Tuymans schafte er een zeeofficierenkostuum aan. Het middeleeuwse huisje in de Nosestraat vleit zich tegen de Sint-Pauluskerk aan, met zijn museale aanbod van Rubens, Van Dijck en Jordaans. Tegelijkertijd kijkt de vitrine uit op de (ooit) bonte veemarkt en zag het meisjes van lichte zeden en zeebonken stoeien in het Schipperskwartier. Langs de Rossaert passeerden dan ook pleziergangers, dandy's, gelukzoekers, schrijvers en kunstenaars, en niet de minsten: van de Franse romantische schilder Eugene Delacroix met zijn fascinatie voor Rubens, schrijvers Theophile Gautier en Gerard de Nerval op zoek naar blonde Rubensiaanse vrouwen van vlees en bloed, de nukkige Baudelaire, William Turner die het Rossaerthuisje in zijn reisboekje schetste, Victor Hugo die gefascineerd was door het oude Antwerpen, tot Felicien Rops die er zijn muzen zocht, vond en tekende, en de talrijke voorname bezoekers die de private kunstcollecties, kerken en het museum bewonderden. Ter gelegenheid van de heropening van de Rossaert op 24 april ? die na tentoonstellingen rond Ubu Roi, van Alechinsky, Dotremont, Desmond Morris of Jan Fabre, lange tijd gesloten bleef ? wordt het boek De Rossaert en zijn passanten uitgegeven door Ludion en de Galerie van Ronny en Jessy Van de Velde. Het rijk geillustreerde boek vertelt in meer dan 400 pagina's over de geschiedenis van de buurt, de voorbijgangers, hun impressies. Historica Eliane van den Ende tovert inspirerende en verrassende verhalen vanonder de toonbank van de kleine winkel.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR49.90 (€49.90 )

‎Eliane Van den Ende ;‎

Reference : 60318

‎ZWANS. HUMOR ALS BELGISCHE IDENTITEIT.‎

‎, Artha. Art , 2022 PB, 260 x 210 mm, 192 p, 150 illustraties in kleur / z/w. NL edition. ISBN 9789464368116.‎


‎Zwans wordt vaak aanzien als platte, volkse humor. Zwans is echter geen plompe billenkletserij, eerder een absurde, ironische, tweedegraads humor. Zwanzers verschalken hun medemensen graag maar eerder met een subtiele kwinkslag. Grappen, zotternijen en rabelaisiaanse fopperijen vonden in het 19de-eeuwse Belgi een vruchtbare voedingsbodem. Clubjes van heren van stand als Les Agathop des, La Soci t des Joyeux, Les Crocodiles, Le Diable au Corps. haalden met regel-maat snakerijen uit: feesten, eetfestijnen, gezang, sollen met de gevestigde orde, ondermijnen van voorgekauwde en vastgeroeste gedachten. Louis Gh mar, de beroemde Brusselse fotograaf, schilderde en bouwde in 1870 een eigen Mus e Fantaisiste met pastiches van bekende eigentijdse schilderijen. En het allereerste witte, monochrome schilderij van de kunstgeschiedenis: Toile Blanche/ Peinture de l'Avenir. Met zijn persiflages werd hij de olijke gangmaker van 20ste-eeuwse kunst-tendensen. Daarmee zette Gh mar de traditie van de pre-dada stische tentoonstellingen en evene-menten van La Soci t des Joyeux van de jaren 1850-1860 voort. Brussel was daarin Parijs voor. Maffe kunst'performances' die navolging kenden in de Great Zwans Exhibitions (1885, 1887, 1914). Een pop-up museum. Tableaux, al dan niet vivants. Een poesjenellenmars. Kierewiete wetenschap-pelijke bedenksels. Schimpscheuten. Pamfletten. Verzonnen nieuws. Karikaturen. Zo borduurde dat eigengereid duimelotlandje aan die surrealistische mentaliteit en humor. Toch zijn die kwajongensstreken niet vrijblijvend. In die esbattementen en farcen van de 19de eeuw uitten artiesten n bourgeois hun kritische, vrijdenkende commentaar op de maatschappij, op het politieke en culturele beleid, op de oorlogen en de gang van zaken. Vaak met een zweem van melancholie. Zwans, een tedere guerrilla. Dit monkelende boek duikt voor het eerst - met beeld en woord - in de ongekende geschiedenis van die typisch Belgische humor, gedrenkt in zelfspot. Zwans, verdoken erfgoed.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR26.00 (€26.00 )

‎Eliane Van den Ende ; Etienne Boonefaes‎

Reference : 60319

‎LA ZWANZE. L'HUMOUR COMME IDENTIT BELGE.‎

‎, Artha. Art , 2022 softcover , 260 x 210 mm, 192 pages, 150 illustraties. FR edition. ISBN 9789464368123.‎


‎La zwanze est trop souvent associ e un genre d'humour lourdingue, trivial ou potache. Mais la plaisanterie grossi re qui peine d passer le premier degr n'a pas sa place dans le monde de la zwanze, qui s'enorgueillit en revanche de privil gier l'absurde, l'ironie, le pince-sans-rire, le contre-pied. Les zwanzeurs adorent pi ger leurs semblables, mais toujours avec une subtile habilit . Au XIXe si cle, la Belgique constituait un terreau fertile pour des farces, des canulars et autres fumisteries rabelaisiennes. Des clubs de notables comme Les Agathop des, La Soci t des Joyeux, Les Crocodiles, Le Diable au Corps. faisaient preuve d'une inventivit d bordante pour organiser des f tes, des ripailles, des tours de chant, tout en narguant l'ordre tabli et en brocardant les id es re ues. En 1870, Louis Gh mar, le c l bre photographe bruxellois, fit sortir de terre un Mus e Fantaisiste pour y exposer ses propres pastiches de toiles contemporaines renomm es, ainsi que le premier tableau blanc monochrome de l'histoire : Toile Blanche / Peinture de l'Avenir. En perp tuant la tradition des expositions et v nements pr -dada stes de la Soci t des Joyeux des ann es 1850-1860, les persiflages de Gh mar ont joyeusement ouvert la voie aux tendances artistiques du XXe si cle. Bruxelles a ainsi dam le pion Paris. Ces performances artistiques d jant es conna tront leur prolongement dans les Great Zwans Exhibitions de 1885, 1887 et 1914. Un mus e pop-up, des tableaux, vivants ou non, une marche des pouchenelles , des trouvailles scientifiques loufoques, des pamphlets, des mystifications, des fake news ; tout cela a permis ce petit pays de d velopper un humour et une mentalit surr alistes. Pourtant, toutes ces gamineries n' taient pas gratuites. travers leurs farces et leurs pitreries, les artistes affranchis du XIXe si cle donnaient libre cours leurs commentaires critiques sur la soci t , sur le man ge politique et culturel, sur les guerres. souvent avec un brin de m lancolie. La zwanze, une tendresse de gu rilla. Ce livre malicieux plonge pour la premi re fois - en paroles et en images - dans l'histoire m connue de cet humour typiquement belge, impr gn d'autod rision. La zwanze, un patrimoine occult .‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR26.00 (€26.00 )

‎(ELIASBERG, ALEXANDER (HRSG.).‎

Reference : 36543

(1922)

‎Russische Baukunst.‎

‎München, Georg Müller, (1922). 4to. Orig. hcloth. 177 pp. 161 illustrations on plates.‎


Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK300.00 (€40.24 )

‎Elias, willem.‎

Reference : 63008

‎BIANCHI - Donatella Bianchi ‎

‎, Hopper & Fuchs, 2023 Hardcover, 280 x 210 x 22 mm portrait, 248 pages, English/Dutch . ISBN 9789464002157.‎


‎Donatella Bianchi's work cannot easily be categorised under one particular movement or another. First and foremost, it is her way of facing the world from an artistic point of view. Works by Donatella Bianchi are usually imbued with a dreamy atmosphere, but are at the same time connected to her life. She regularly spends time staying in the remote wooded regions of rural Auvergne. The impressions that the area has made on her are all to be found in her drawings of trees and forests, which are produced in Chinese ink and pastel. Nature shows its rough and unruly side in the series entitled Harmonies secr tes (HS) and Les t moins immobiles (TI), in which we mainly see only bare trunks and branches. They seem to be looking back at us, a little in the way of anthropomorphic beings. From time to time we see an eye socket or an open mouth amid the weathered, defenceless stumps. Are we somehow standing face to face with a petrified human who has taken on the form of a tree? Donatella Bianchi?s nocturnal landscapes are bathed in an atmosphere of mystery, wonder and silence. The moon is seen, glimpsed through the branches. In some of her other works, we also see human figures emerge: sometimes they are fairly recognisable, while in others, they have already faded into white silhouettes. It?s the world of memory, dream and melancholy. Extract from a text by Rik Hemmerijckx, Conservator E. Verhaerenmuseum‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR45.00 (€45.00 )

‎Elias, Willem / Huys, Paul / Geirlandt, Karel J. / Maldiney, Henri‎

Reference : 63542

‎Jos Verdegem : periode 47-50‎

‎, Gent : Drukkerij Imschoot , 1987, Oorspronkelijk uitgevers omslag, 36 PAG met afbeeldingen in kleur.30x20cm Texte en Francais/ Nederlands.‎


‎catalogus Jos Verdegem : periode 47-50 Museum Dhondt.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR18.00 (€18.00 )

‎Elias, Willem Van de Velde, Wannes Maieu, Frank‎

Reference : 53691

‎Frank Maieu Art Jockey.‎

‎, Antwerpen : Vrienden van de Zwarte Panter, 2002, Softcover, 168 pagina's : 227 gen. afbeeldingen. ISBN 9789080388864.‎


‎Frank Maieu probeert ons wakker te houden. Zelfironie is hem niet vreemd. Niet alleen geeft hij een kritische reflectie op zijn eigen werk, het gehele kunstgebeuren wordt in vraag gesteld. Maieu's stijl is verwant aan de stijl van de "Nieuwe Zakelijkheid" van een Otto Dix. Zijn losse, expressionistische vormgeving grenst al eens aan de karikatuur.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR20.00 (€20.00 )

‎Elie Barnavi ; Benoit Remiche ; traduction : Steve Blackah‎

Reference : 62622

‎21, rue de la Bo tie - D'apr s le livre d'Anne Sinclair.‎

‎, Tempora / La Boverie, 2016 Softcover, 287 pages Illustrations en couleurs en noir & blanc nombreuses illustrations dans et hors texte. Texte en Francais., 260 x 210 x 25 mm. ISBN 9782960065855.‎


‎ 21 rue la bo tie d'apr s le livre d'Anne Sinclair: Picasso, Matisse, Braque, L ger. . .]‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR45.00 (€45.00 )

‎ELIENS, Titus M., ‎

Reference : 26263

‎BOREK SIPEK GLAS DESIGN ARCHITECTUUR,‎

‎Zwolle, Waanders/ Drents Museum, 2006 Gebonden, geillustreerde foto-kartonomslag, 170 x 245mm., 160pp., uitgebreide kleurillustratie. ISBN 9040081921.‎


‎De Tsjech Borek Sipek (Praag, 1949) is een wereldberoemde architect die vooral naam heeft gemaakt als ontwerper van glasobjecten en meubels. Na een aantal jaren in Amsterdam werkzaam te zijn geweest, woont en werkt Sipek tegenwoordig weer in Praag. Het hoogtepunt van zijn carriere vormen ongetwijfeld zijn werkzaamheden aan het Kasteel in Praag. Deze pretentieuze opdracht die hem tot 'hofarchitect' maakte, kreeg hij van Vaclav Havel, president van Tsjechie tussen 1993 en 2003. Op het gebied van de vormgeving vallen vooral zijn kleurige, barokke glasobjecten in het oog die de functie van het drinkglas een andere inhoud hebben weten te geven. Dit geldt ook voor zijn meubelontwerpen die verrassen door hun onorthodoxe verschijningsvorm en het meubel een haast menselijk karakter verlenen. In deze publicatie wordt het werk van een van de meest veelzijdige architect-ontwerpers van onze tijd voor het voetlicht gebracht. Nieuw boek. ‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR15.00 (€15.00 )

‎Eliens, T.M.‎

Reference : 59344

‎Lexicon moderne Nederlandse glaskunst 1900-1992‎

‎, Uitgeversmaatschappij ANTIEK Lochem, 1993, 1993 Paperback, 134 pagina's, NL, 235 x 205, in prima staat, met afb. in kleur en z/w. ISBN 9789074213073.‎


ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR15.00 (€15.00 )

‎Elien Verheye ; Vincent Willems‎

Reference : 62335

‎OOSTKAMP : Rijk Erfgoed en Uniek Landschap ‎

‎, Stichting Kunstboek, 2021 HB, 335 x 240 mm, NIEUW , 160 p, 150 Kleurenillustraties, NL, . ISBN 9789058566775.‎


‎Dit boek is een visuele ode aan al het moois dat Oostkamp te bieden heeft. Oostkamp is niet alleen de meest bosrijke gemeente van West-Vlaanderen, maar telt daarnaast ook een aantal schitterende vijvers, graslanden, speelbossen en natuurdomeinen met een unieke fauna en flora waar het heerlijk recre ren is. Verspreid over het grondgebied liggen imposante historische hoeves en een uitzonderlijk aantal landhuizen en eeuwenoude kasteeldomeinen die ons herinneren aan het rijke verleden van Oostkamp. De gemeente draagt ook de littekens van de twee wereldoorlogen die op haar bodem werden uitgevochten. Fotograaf Vincent Willems bracht op originele wijze het rijke erfgoed en de unieke landschappen van Oostkamp in beeld. Bovendien is hij erin geslaagd om het vertrouwen te winnen van heel wat beheerders van uitzonderlijk erfgoed en plekken te betreden die voorheen voor fotografen gesloten bleven. Elien Verheye voorzag de selectie foto's van historische duiding en heldere commentaar.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR39.90 (€39.90 )

‎Elie Saegeman‎

Reference : 45483

‎Octave Landuyt. Ricorso.‎

‎, Stichting Kunstboek, Hardcover, 28 x 24.5 cm, 304 p., 300 illustraties, Nederlands, Fine copy. Including an index. ISBN 9789058562388.‎


‎Octave Landuyt (Gent, 1922), schilder, graveur, beeldhouwer, designer, ontwerper van toneeldecors, juwelen en wandtapijten, behaalde vele prijzen voor zijn plastisch oeuvre en voor industrieel design. Zijn werken zijn te vinden in talrijke binnen- en buitenlandse musea.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR39.90 (€39.90 )

‎ELINE DEHULLE ; KATRIEN VANDERMARLIERE‎

Reference : 54383

‎ACHTERGROND 03 : ARCHITEKT, ONTWERPER, ONDERZOEKER ? Casus mare meum : een oefening op zee ‎

‎, VAI : VLAAMS ARCHITECTUUR INSTITUUT, 2007 Paperback , 72 pagina's, met illustraties. ISBN 9789080952973.‎


‎hebben scenario's voorgesteld ter duurzame ontwikkeling van de landzijde van het Belgische Kustgebied. Met het oog op de stijging van de zeespiegel en andere bepalende ruimtelijke processen ontwikkelden het GAUFRE team enerzijds en de ontwerpers FLCextended anderzijds elk voorstellen van exploitatie van de ruimte op zee. Aan de basis daarvan lagen twee verschillende manieren van onderzoek: een fundamenteel wetenschappelijkonderzoek en een artistiek, exploratief onderzoek. ACHTERGROND # 03 is de neerslag van een denkoefening over het belang en de rol van de ontwerper en van het ontwerpmatig onderzoek voor maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen in het algemeen en voor visievorming over toepassingen op zee en in het kustgebied in het bijzonder.nnNel Janssens, architect-ruimtelijke planner en onderzoeker aan het Departement Architectuur Sint-Lucas Brussel, en Charlotte Geldof, architect- ruimtelijke planner en ontwerper bij FLCextended, maken een theoretische analyse van de term ''ontwerpmatig onderzoek'' en bakenen het begrippenkader af. Prof. Frank Maes van de UGENT, faculteit rechtswetenschappen - Internationaal recht, herschrijft het GAUFRE project, dat een aanleiding vormt voor een ruimtelijk structuur plan voor duurzaam beheer van de zee, vanuit de optiek van het wetenschappelijke onderzoekskader. Caroline Goossens, architectuurcriticus, schrijft over het MUD project van de ontwerpers FLCextended, waarbij vooral de kenmerken van het project als ontwerpend onderzoek worden belicht. Het team van FLCextended ontwierp een experimenteel toekomstbeeld voor de Belgische kust, dat geen voorstel is tot een uit te voeren plan, maar een fascinerend en inspirerend manifest vormt. Filip De Rynck, beleidswetenschapper en docent aan de Hogeschool Gent, analyseert de diverse onderzoeken van GAUFRE en MUD, en gaat na op welke manier de verschillende methodes kunnen bijgedragen tot toekomstige visies, inzichten en kennis over stedenbouw en ruimtelijke planning in het kustgebied. nDe standpunten van deze auteurs en een aantal externe deskundigen werden met elkaar geconfronteerd gedurende een debat, gemodereerd en getranscribeerd door Dirk Bogaert, onderzoeker aan het Maritiem Instituut van de Universiteit Gent en benoemd aan de Arteveldehogeschool als lector voor het beleidsdomein milieu.nAuteur(s): Dirk Bogaert, Filip De Rynck, Charlotte Geldof, Caroline Goossens, Nel Janssens, Frank Maes, Katrien Vandermarliere‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR6.00 (€6.00 )

‎Eli ns, Titus & Marjan Groot & Frans Leidelmeijer‎

Reference : 60980

‎Kunstnijverheid in Nederland 1880-1940‎

‎, V+K Publishing/Inmerc, 1997 256pp.; Conditie: Goed; Originele hardcover, stofomslag, veel (paginagrote) illustraties in kleur. ISBN 9789066116016.‎


ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR15.00 (€15.00 )

‎Eliot Elisofon, William Buller Fagg‎

Reference : 61088

‎afrikanische Plastik‎

‎, DuMont Schauberg, 1958 254 Seiten , Deutsch, kartonneerd, illustrationen in s/w, 355 x 280 mm, .‎


ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR50.00 (€50.00 )

‎Elisabeth Ballu‎

Reference : 21803

‎Votre maison dans le sud-ouest - Pays basque, Landes, Gironde‎

‎ Ch. Massin, non date. Format 21x28 cm, reliure sous jaquette illustree, 79 pages. Un nom sur la page de garde.Bon etat, petites traces d'usage sur un livre d'occasion.‎


Phone number : 06 30 21 18 72

EUR18.00 (€18.00 )

‎ELISABETH BALLU‎

Reference : R240053139

ISBN : 2707200425

‎VOTRE MAISON DANS LE SUD OUEST - PAYS BASQUE LANDES GIRONDE.‎

‎CH.MASSIN. NON DATE. In-4. Relié. Bon état, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Intérieur frais. 79 pages - nombreuses illustrations en couleurs dans et hors texte - nombreux plans en noir et blanc dans le texte - jaquette en bon état.. Avec Jaquette. . . Classification Dewey : 720-Architecture‎


‎ Classification Dewey : 720-Architecture‎

Logo SLAM Logo ILAB

Phone number : 05 57 411 411

EUR29.80 (€29.80 )

‎Elisabeth Campagnac‎

Reference : POL139C55

‎CONSTRUCTION ET ARCHITECTURE. Métiers en mutation ? ‎

‎1984 / 79 pages. Broché. Editions l'equerre.‎


‎Couverture présentant des frottements d'usage, intérieur trés frais. Bon état.‎

Logo SLAM Logo ILAB

Phone number : +33 5 59 03 69 40

EUR20.00 (€20.00 )

‎Elisabeth De Bruijn (Redacteur), Marie-Charlotte Le Bailly (Redacteur), Steven Van Impe (Redacteur)‎

Reference : 57674

‎Helden in harnas. gedrukte ridderverhalen uit de vijftiende en zestiende eeuw‎

‎, Sterck & De Vreese, 2021 Paperback,128 pp Illustrated. tekst Nederlands. ISBN 9789056157951.‎


‎Elisabeth de Bruijn, Marie-Charlotte Le Bailly, Steven Van Impe (red.) Ridders roepen bij jong en oud beelden op van heldhaftige avonturen, zwaardgevechten, magi rs, draken en hoofse liefde. Niet alle ridderverhalen zijn bewaard gebleven. Terwijl Karel ende Elegast terechtkwam in de literaire canon, verdwenen de verhalen over de vrouw met de vissenstaart Melusine, Helias de Zwaanridder of ridder Parijs en de mooie Vienna. De auteurs gaan op zoek naar die fascinatie voor de helden in harnas. De opkomst van de boekdrukkunst in de vijftiende en zestiende eeuw veranderde veel. Middeleeuwse verhalen werden gecommercialiseerd, aangepast en internationaal verspreid. De gebruikte verteltechnieken doen denken aan de verhaallijnen van soapseries en droegen bij aan het succes van ridderverhalen.// Elisabeth de Bruijn, Marie-Charlotte Le Bailly, Steven Van Impe (eds.) Knights evoke images of heroic adventures, sword fights, magicians, dragons and courtly love in young and old. Not all knight's stories have survived. While Karel ende Elegast ended up in the literary canon, the stories about the fish-tailed woman Melusine, Helias the Swan knight or knight Paris and the beautiful Vienna disappeared. The authors go in search of that fascination for the heroes in armor. The rise of the printing press in the fifteenth and sixteenth centuries changed a lot. Medieval stories were commercialized, adapted and distributed internationally. The storytelling techniques used are reminiscent of the storylines of soap operas and contributed to the success of chivalric stories.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR19.99 (€19.99 )

‎Elisabeth de Lestrieux‎

Reference : 54947

‎Jan des Bouvrie ‎

‎, Holkema en Warendorf, 1985 paperback, 100 pagina's met prachtige illustraties z/w.‎


ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR15.00 (€15.00 )

‎Elisabeth Dhanens‎

Reference : 57741

‎Onze-Lieve-Vrouwkerk te Ninove, Inventaris van het kunstpatrimonium in Oost-Vlaanderen‎

‎Gent, Provincie Oost-Vlaanderen 1980, 1980 Paperback, 129 paginas + 100 afbeeldingen, Nederlands, 240 x 160 mm, Nieuwstaat, .‎


‎Na een historische inleiding en bibliografie volgt nog wat uitleg over de voormalige parochiekerk van Ninove, die gesloopt werd begin 19de eeuw. Dan komt de volledige inventaris aan bod van de huidige parochiekerk, die eigenlijk de voormalige abdijkerk is.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR15.00 (€15.00 )

‎Elisabeth Dilen Hansen‎

Reference : 59006

‎Gennem hovedet muren / Mit dem Kopf durch die Wand / Head through the wall : Sammlung Block‎

‎, Statens Museum for Kunst 1992, 1992 287 Seiten. Der Katalog verzeichnet 517 Werke und Objekte aus der Sammlung.Texte D nisch / Englisch / Deutsch.Gutes kondition. ISBN 9788775510764.‎


ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR20.00 (€20.00 )

‎Elisabeth Foch-Eyssette‎

Reference : 54687

‎Montagne des photographes : La Montagne est tout un art.‎

‎, Bordas, 1989 Hardcover, 239 pages, Francais, Illustrations/ Photo's en n/b, 360 x 270 x 38 mm, Grand Format , jaquette, Prima Conditions !., gaine en carton ISBN 9782040184704.‎


‎Cette cha ne de montagnes a t cr e il y a environ 300 millions d'ann es. Les Romains d couvrirent que cette zone tait riche en filons d?or et d?argent. C'est pourquoi ils ont construit ici plusieurs forts et tabli plusieurs routes commerciales dans cette r gion. Au Moyen ge, cette zone constituait la fronti re entre le royaume des Francs et celui des Wisigoths. Plusieurs ch teaux, comme le ch teau du Hautpoul et le ch teau de Lastours, datent de cette poque. Gr ce l'enclavement de cette zone, la Montagne Noire a t largement pargn e par les effets d vastateurs de la Guerre de Cent Ans. Pendant des si cles, l?exploitation des m taux pr cieux a t la principale source de revenus de cette r gion. Apr s l' puisement des filons d'or, d'argent et de cuivre au XVe si cle, cette zone fut de plus en plus abandonn e. En partie gr ce ce d veloppement, la Montagne Noire est devenue au fil des si cles l'une des plus belles r serves naturelles du sud de la France.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR55.00 (€55.00 )

‎Elisabeth Gurock, Badisches Landesmuseum‎

Reference : 63598

‎Jugendstil am Oberrhein : Kunst und Leben ohne Grenzen‎

‎, Badisches Landesmuseum, Karlsruhe, 2009 Hardcover, 375 Seiten, DEU. edition, 285 x 250 mm, Gut, mit abb. in Farbe / s/w. ISBN 9783765085109.‎


‎Der Oberrhein war Schauplatz zahlreicher Kriege und gewaltsamer Grenzverschiebungen, aber auch ein Land mit langen Friedenszeiten, die zu h chsten Leistungen auf dem Gebiet der Kunst f hrten. Um 1900 erlebte der Kultur- und Wirtschaftraum Oberrhein starke soziale Ver nderungen und einen noch nie da gewesenen Wohlstand. Diese Um- und Aufbruchzeit brachte eine neue k nstlerische Epoche hervor den Jugendstil, der mit enormer Dynamik nahezu alle Bereiche des Lebens eroberte. Autor: Wolfgang Hug: Hochindustrialisierung und B rgergesellschaft am Oberrhein um 1900 Jacqueline Maltzahn-Redling: Orte der Gl ckseligkeit: Unterhaltung und Konsum am Oberrhein Sonia Dehning: In Bilder verbannt und h ufig verkannt: K nstlerinnen am Oberrhein Andreas Seim: Kreuz und Quer die F den: Textiles am Oberrhein und Hochrhein um 1900 Anke E. Sommer: Jugendstilglasmalerei am Oberrhein Brigitte von Savigny: Tapetenindustrie am Oberrhein Ernst Strebel: Einfl sse der Jugendstilbewegung in der Architektur von Curjel & Moser Joanna Flawia Figiel: Karlsruhe: Altehrw rdige Residenzstadt und der neue Stil. Joanna Flawia Figiel: Mannheim: Dynamischer Start ins 20 Jahrhundert Joanna Flawia Figiel: Freiburg und Heidelberg: Universit tsst dte um 1900 Arthur Mehlst ubler: Jugendstilm bel des badischen Oberrheins Gerhard Kabierske: Das Wichtigste ist die k nstlerische Freiheit". Hermann Billings Beitrag zur badischen Architektur um 1900 Cornelie Holzach: Schmuckindustrie und Kunstgewerbeschule um 1900 in Pforzheim Fran ois Ingersheim: Das Elsass um 1900: Die els ssische Renaissance Christine Peltre: Hansi Joanna Flawia Figiel: M hlhausen: Am Rande oder im Mittelpunkt des Geschehens Joanna Flawia Figiel: Basel: Finanzmetropole und ihr Jugendstil. Andrea V gh: Grafik in Basel 1896 bis 1918 Rose-Marie Schulz-Rehberg: Architekten des Fin-de-Si cle in Basel Geisteswissenschaften Geschichte Ausstellungskataloge Kunst Badisches Landesmuseum Karlsruhe Regionalgeschichte L ndergeschichte Jugendstil Jugenstil-Kunst-Oberrhein Karlsruhe‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR25.00 (€25.00 )
Previous 1 ... 530 531 532 533 ... 703 873 1043 1213 ... 1217 Next Exact page number ? OK
Get it on Google Play Get it on AppStore
Architecture
The item was added to your cart
You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !