Sort by
Previous 1 ... 41 42 43 44 ... 46 48 50 52 ... 54 Next Exact page number ? OK

‎COLLECTIF‎

Reference : RO60115979

‎TILSKUEREN, JULI 1939 (INDHOLD: Hans Kirk: Vejs Ende. Knuth Becker: Til Martin Andersen Nexø. Haavard Rostrup: Frankrigs store Tegnere. Martin Hammerich: Tyskheden i Nordslesvig efter 1920. Tom Kristensen: Mordet ved Stranden...)‎

‎Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 1939. In-8 Carré. Broché. Bon état. Couv. convenable. Dos satisfaisant. Intérieur frais. 80 pages. Illustré de nombreuses photos en noir et blanc dans le texte. Texte en danois. Quelques annotations au crayon.‎


‎INDHOLD: Hans Kirk: Vejs Ende. Knuth Becker: Til Martin Andersen Nexø. Haavard Rostrup: Frankrigs store Tegnere. Martin Hammerich: Tyskheden i Nordslesvig efter 1920. Tom Kristensen: Mordet ved Stranden. Vagn Häger Poulsen: En ny funden Statue fra Attika. Alf Henriques: Johannes V. Jensen som Mytedigter. Henrik Bramsen: Bronzehovederne fra Ifé.‎

Le-livre.fr / Le Village du Livre - Sablons

Phone number : 05 57 411 411

EUR39.80

‎COLLECTIF‎

Reference : RO60115906

‎TILSKUEREN, JUNI 1933 (INDHOLD: Carl V. Sølver: Papyrusbaade. S. Danneskjold-Samsøe: Indhold og Form. Paul la Cour: Det store Sagaværk. Martin Andersen Nexø: Antisemitismen i Tyskland. Helge Rode: Et Stykke Aandshistorie...)‎

‎Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 1933. In-8 Carré. Broché. Etat d'usage. Couv. convenable. Coiffe en tête abîmée. Intérieur frais. Paginé de 386 à 464. Illustré de nombreuses photos en noir et blanc dans le texte. Texte en danois. Quelques annotations au crayon.‎


‎INDHOLD: Carl V. Sølver: Papyrusbaade. S. Danneskjold-Samsøe: Indhold og Form. Paul la Cour: Det store Sagaværk. Martin Andersen Nexø: Antisemitismen i Tyskland. Helge Rode: Et Stykke Aandshistorie. Otto Smith: Christian IVs Rytterharnisk. Christian Elling: Ny arkitekturhistorisk Litteratur. Louis Bobè: Legationsraaden. En Erindring.‎

Le-livre.fr / Le Village du Livre - Sablons

Phone number : 05 57 411 411

EUR39.80

‎COLLECTIF‎

Reference : RO60115953

‎TILSKUEREN, MAJ 1937 (INDHOLD: August Krogh: Rudyard Kipling. Nogle Takkeord S. Danneskjold-Samsøe: Danmarks Malerkunst fra Middelalder til Nutid. Harry Andersen: Lyrik og Koncentration. Viggo Sten Møller: Kunstmuseet i Provinsen...)‎

‎Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 1937. In-8 Carré. Broché. Bon état. Couv. convenable. Dos satisfaisant. Intérieur frais. Paginé de 306 à 384. Illustré de nombreuses photos en noir et blanc dans le texte. Texte en danois. Quelques annotations au crayon.‎


‎INDHOLD: August Krogh: Rudyard Kipling. Nogle Takkeord S. Danneskjold-Samsøe: Danmarks Malerkunst fra Middelalder til Nutid. Harry Andersen: Lyrik og Koncentration. Viggo Sten Møller: Kunstmuseet i Provinsen. Vilhelm Wanscher: Den nye Hovedgade til Peterspladsen i Rom. Johan Plesner: Middelalderens Magtkirke. Gregor VII. . Vagn Häger Poulsen: Et tidligt græsk Marmorhoved fra Thasos. C. W. Westrup: Themis. Gudernes kundgjorte Vilje. Tilskuerens Oversigter.‎

Le-livre.fr / Le Village du Livre - Sablons

Phone number : 05 57 411 411

EUR39.80

‎COLLECTIF‎

Reference : RO60115965

‎TILSKUEREN, MAJ 1938 (INDHOLD: Knud Fabricius, Mogens Clemmensen og Victor Hermansen: Det nye Nationalmuseum I, II, III. H. Rostrup: Fra Kai Nielsens Ungdom. Vilh. Andersen: Genlyd af Horats hos Byron og Shelley. A. Bruhn: Romerske Hjem i Herkulaneum...)‎

‎Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 1939. In-8 Carré. Broché. Bon état. Couv. convenable. Dos satisfaisant. Intérieur frais. Paginé de 310 à 380. Illustré de nombreuses photos en noir et blanc dans le texte. Texte en danois.‎


‎INDHOLD: Knud Fabricius, Mogens Clemmensen og Victor Hermansen: Det nye Nationalmuseum I, II, III. Haavard Rostrup: Fra Kai Nielsens Ungdom. Vilh. Andersen: Genlyd af Horats hos Byron og Shelley. Ada Bruhn: Romerske Hjem i Herkulaneum. Holger Kapel: Lauritz Hartz som Tegner og Grafiker. Axel Broe: Breve og Biografier. Tilskuerens Oversigter.‎

Le-livre.fr / Le Village du Livre - Sablons

Phone number : 05 57 411 411

EUR39.80

‎COLLECTIF‎

Reference : RO60115867

‎TILSKUEREN, MARTS 1930 (INDHOLD: C. Carstensen: Den gamle Fregat. E. Brandes: Politisk Erindring. M.: Restaureringen paa Akropolis. V. Andersen : Paa Tværs af Litteraturhistorien. Profanation og Hærværk. O. Jespersen: Natur og Kunst i Sprogets Verden...)‎

‎Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 1930. In-8 Carré. Broché. Bon état. Couv. convenable. Dos satisfaisant. Intérieur frais. Paginé de 158 à 228. Illustré de nombreuses photos en noir et blanc dans le texte. Texte en danois. Quelques annotations au crayon.‎


‎INDHOLD: C. Carstensen: Den gamle Fregat. Edv. Brandes: Politisk Erindring. M.: Restaureringen paa Akropolis. Vilh. Andersen : Paa Tværs af Litteraturhistorien. Profanation og Hærværk. Otto Jespersen: Natur og Kunst i Sprogets Verden. H. Glarbo: Lorentz Frölichs Billeder i Flensborg. Axel Broe: To Rejsende. Passionsflaskerne fra Liesse.‎

Le-livre.fr / Le Village du Livre - Sablons

Phone number : 05 57 411 411

EUR39.80

‎COLLECTIF‎

Reference : RO60115887

‎TILSKUEREN, NOV. 1931 (INDHOLD: Karl Madsen: Nogle Rejseindtryk fra Madrid. Poul Skadhauge: To Straffelove. Kjeld Elfelt: Digteren fra Dalarne. Carl Kjersmeier: De afrikanske Negeres Træstatuetter Jørgen Swane: Et utrykt Brev fra H. C. Andersen...)‎

‎Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 1931. In-8 Carré. Broché. Bon état. Couv. convenable. Dos satisfaisant. Intérieur frais. Paginé de 318 à 392. Illustré de nombreuses photos en noir et blanc dans le texte. Texte en danois. Quelques annotations au crayon.‎


‎INDHOLD: Karl Madsen: Nogle Rejseindtryk fra Madrid. Poul Skadhauge: To Straffelove. Kjeld Elfelt: Digteren fra Dalarne. Carl Kjersmeier: De afrikanske Negeres Træstatuetter Jørgen Swane: Et utrykt Brev fra H. C. Andersen. Marcus Lauesen: Kaptajn C. C. Fischer. K. F. Plesner: Verdenslitteratur.‎

Le-livre.fr / Le Village du Livre - Sablons

Phone number : 05 57 411 411

EUR39.80

‎COLLECTIF‎

Reference : RO60115802

‎TILSKUEREN, OKT. 1924 (INDHOLD: Georg Brandes: Messias-Idealet. Vilhelm Wanscher: Til Mozarts Opera "Don Giovanni eller den straffede Vellystning". Hartvig Frisch: Danske Sofister. Vald. Vedel: Vilhelm Andersen gennem 30 År...)‎

‎Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 1924. In-8 Carré. Broché. Bon état. Couv. convenable. Dos satisfaisant. Intérieur frais. Paginé de 210 à 280. Texte en danois.‎


‎Redigeret af Poul LEVIN. INDHOLD: Georg Brandes: Messias-Idealet. Vilhelm Wanscher: Til Mozarts Opera "Don Giovanni eller den straffede Vellystning". Hartvig Frisch: Danske Sofister. Vald. Vedel: Vilhelm Andersen gennem 30 År. Vilh. Bergstrøm: Den gamle Vandmølle. Richardt Gandrup: En Bog om en Barndom. Carl V. Petersen: Henri-Matisse. Bernhard Jensen: "Den honnette Ambition" paa det kgl. Teater.‎

Le-livre.fr / Le Village du Livre - Sablons

Phone number : 05 57 411 411

EUR29.80

‎COLLECTIF‎

Reference : RO60115922

‎TILSKUEREN, OKT. 1934 (INDHOLD: Francis Bull: Vilhelm Andersen. Christian Elling: Thranerne. Paul la Cour: Ny dansk Litteratur. Hvor langt har vi Lov til at forvanske en historisk Personlighed? En Enquête. Gudmund Hatt: Oldtidsbopladsen i Ginderup, Thy.)‎

‎Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 1934. In-8 Carré. Broché. Bon état. Couv. convenable. Dos satisfaisant. Intérieur frais. Paginé de 222 à 304. Illustré de nombreuses photos en noir et blanc dans le texte. Texte en danois. Quelques annotations au crayon.‎


‎INDHOLD: Francis Bull: Vilhelm Andersen. Christian Elling: Thranerne. Paul la Cour: Ny dansk Litteratur. Hvor langt har vi Lov til at forvanske en historisk Personlighed? En Enquête. Gudmund Hatt: Oldtidsbopladsen i Ginderup, Thy.‎

Le-livre.fr / Le Village du Livre - Sablons

Phone number : 05 57 411 411

EUR39.80

‎COLLECTIF‎

Reference : RO60115946

‎TILSKUEREN, OKT. 1936 (INDHOLD: Niels Neergaard (af Albert Olsen, Hans Jensen, Jørgen Pedersen, Frantz Wilhelm Wendt, Harald Jørgensen, Hartvig Andersen, Leo Swane). Francis Beckett: Reformationen og Billedkunsten i Danmark...)‎

‎Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 1936. In-8 Carré. Broché. Bon état. Couv. convenable. Dos satisfaisant. Intérieur frais. Paginé de 246 à 320. Illustré de nombreuses photos en noir et blanc dans le texte. Texte en danois. Quelques annotations au crayon.‎


‎INDHOLD: Niels Neergaard (af Albert Olsen, Hans Jensen, Jørgen Pedersen, Frantz Wilhelm Wendt, Harald Jørgensen, Hartvig Andersen, Leo Swane). Francis Beckett: Reformationen og Billedkunsten i Danmark. Ejnar Thomsen: Fra Efteraarets Litteratur. Jens Yde: En nyopdaget forhistorisk Indianerkultur i Argentina. Eiler Nystrøm: Statsenhed og Folkeforskel. Peter V. Glob: Baadgrave ved Valsgärde. Gudmund Hatt: Middelhavsproblemer II.‎

Le-livre.fr / Le Village du Livre - Sablons

Phone number : 05 57 411 411

EUR39.80

‎Collectif‎

Reference : R110395634

‎Télé 7 jours n° 34 - Jean Vertex a acheté sa première épuose pour 150 francs a Tamatave, Après son suicide, Suzy Delair dit a Jeanson : donne moi un role gai, et ce fut Lady Paname,La TV retrouve ce soir Edith Piaf (sans chanson) et découvre Elga Andersen‎

‎7 jours. 12 novembre 1960. In-12. Broché. Bon état, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Intérieur frais. 82 pages. Nombreuses illustrations en couleurs et noir et blanc dans et hors texte.. . . . Classification Dewey : 791.45-Télévision‎


Le-livre.fr / Le Village du Livre - Sablons

Phone number : 05 57 411 411

EUR79.00

‎Collectif‎

Reference : R110396070

‎Télé 7 jours n° 470 - Pour Elga Andersen maxi-téléphone en mini-jeep, Pierre Doris, le préfet qui fait tilt, Audrey Arno rend Babar jaloux, Jacques Duby : un enfant de la balle, Nicoletta charme aussi les oiseaux, Nicole Guéden et Guy Saint Jean ont mis‎

‎Télé 7 jours. 26 avril 1969. In-12. Broché. Bon état, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Intérieur frais. 142 pages. Nombreuses illustrations en couleurs et noir et blanc dans et hors texte.. . . . Classification Dewey : 791.45-Télévision‎


‎Sommaire :Pour Elga Andersen maxi-téléphone en mini-jeep, Pierre Doris, le préfet qui fait tilt, Audrey Arno rend Babar jaloux, Jacques Duby : un enfant de la balle, Nicoletta charme aussi les oiseaux, Nicole Guéden et Guy Saint Jean ont mis deux lions dans leur ménage‎

Le-livre.fr / Le Village du Livre - Sablons

Phone number : 05 57 411 411

EUR29.80

‎COLLECTIF‎

Reference : RO60115364

‎VOR UNGDOM, MARTS 1908, TIDSSKRIFT FOR OPDRAGELSE OG UNDERVISNING UDGIVET AF PÆDAGOGISK SELSKAB, UNDER REDAKTION AF Dr. NIELS BANG (INDHOLD: DR. OTTO ANDERSEN: DET PÆDAGOGISKE SEMINAR. R. H. PEDERSEN: VEJRET OG VORT ARBEJDE...)‎

‎Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 1908. In-8 Carré. Broché. Bon état. Couv. légèrement passée. Dos satisfaisant. Intérieur acceptable. Paginé de 98 à 144. Texte en danois. Quelques annotations au crayon.‎


‎INDHOLD: DR. OTTO ANDERSEN: DET PÆDAGOGISKE SEMINAR. R. H. PEDERSEN: VEJRET OG VORT ARBEJDE. GEORG BRUUN: AF EN SKOLEMANDS LÆSNING. A. H. THYSSEN: PIGESKOLEEKSAMEN OG ALMINDELIG FORBEREDELSESEKSAMEN. MADSEN-VORGOD: RYKKET OP MED ROD. ANNA BUCH: UNGE PIGERS UDDANNELSE TIL ERHVERV. BØGER: L. P. LAURITSEN: REGISTRE TIL FYSISK TIDSSKRIFT. ELNA SIMONSEN: ABC OG FØRSTE LÆSEBOG EFTER LYDSKRIFTMETODEN. AF OTTO JESPERSEN.‎

Le-livre.fr / Le Village du Livre - Sablons

Phone number : 05 57 411 411

EUR29.80

‎COLLECTIF‎

Reference : RO60115430

‎VOR UNGDOM, NOV. 1914, TIDSSKRIFT FOR OPDRAGELSE OG UNDERVISNING UDGIVET AF PÆDAGOGISK SELSKAB, UNDER REDAKTION AF Dr. NIELS BANG (INDHOLD: OTTO ANDERSEN: FRA NORGE. EINAR LUND: OM DE SIDSTE AARS ÆNDRINGER I DEN DANSKE OG DEN SVENSKE LÆRERUDDANNELSE...)‎

‎Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 1914. In-8 Carré. Broché. Etat d'usage. Couv. convenable. Coiffe en pied abîmée. Intérieur frais. Paginé de 394 à 436. Texte en danois. Quelques annotations au crayon.‎


‎INDHOLD: OTTO ANDERSEN: FRA NORGE. EINAR LUND: OM DE SIDSTE AARS ÆNDRINGER I DEN DANSKE OG DEN SVENSKE LÆRERUDDANNELSE. JOHANNES JØRGENSEN: VIDENSKABELIG SPROGUNDERVISNING. FR. THOMASSEN: FRA UDLANDETS SKOLEMUSEER. BØGER: AXEL DAM: M. VOGELIUS: KØBENHAVNS KOMMUNESKOLE GENNEM HUNDREDE AAR. G. L. SELCHAU : UDKAST TIL EN ETIK PAA ERFARINGENS GRUND. SEVERIN CHRISTENSEN: LIVSFILOSOFISKE OMRIDS.‎

Le-livre.fr / Le Village du Livre - Sablons

Phone number : 05 57 411 411

EUR29.80

‎COLLECTIF & ANDERSEN Hans-Christian & CANUDO Riciotto & CENDRARS Blaise & AURIC Georges & COCTEAU Jean & DEBUSSY Claude‎

Reference : 55962

(1989)

‎Ballets suédois‎

‎Jaques Damase & Denoël, Paris 1989, 24,5x33cm, reliure de l'éditeur.‎


‎Edition originale. Reliure de l'éditeur en plein cartonnage argenté, exemplaire complet de sa jaquette qui ne comporte aucun défaut. Riche iconographie. Bel exemplaire. - Photos sur www.Edition-originale.com - ‎

Le Feu Follet - Paris

Phone number : 01 56 08 08 85

EUR70.00

‎COLLECTIF , Jean LANORE, Selma LAGERLOFF, ANDERSEN, F PECCARD, autres anonymes.‎

Reference : 51148

‎Légendes de l'air. Illustrations Pierre Rousseau.‎

‎Paris, Lanore, Editeur, 1956. Collection Légendes. 1 volume gr. in-8 carré, 154 pages, broché, couverture illustrée d'un dessin en couleur de Y. Lanore. Assez bon état général malgré les 2 ou 3 dernières pages + défraîchies.‎


Le Pettit Libraire

Phone number : 06 74 51 50 07

EUR6.00

‎Collectif - Andersen ‎

Reference : 35849

‎La revue des livres pour enfants - numero 226 - Hans Christian Andersen ‎

‎ Magazine "La revue des livres pour enfants", decembre 2005. Format 18x25 cm, broche. Tres bon etat. ‎


Librairie Frédéric Delbos

Phone number : 06 30 21 18 72

EUR10.00

‎COLLECTIF, Marcus S GOLDSTEIN, Jana PARIZKOVA, Ake HULTKRANTZ, Tamas HOFER, Susan E ANDERSEN, Emery S FLETCHER, Anthony E MARKS, Alexander GALLUS, François BORDES, autres‎

Reference : 4157761

‎Current Anthropology, a World Journal of the Sciences of man, October 1968.‎

‎Current Anthropology, A World Journal of the Sciences of Man, October 1968. Contains also: Body Composition and Physical Fitness, by Jana Parizkova (16 p.). The aims of Anthropology: a Scandinavian point of view, by Ake Hultkrantz (22 p.). Anthropologists and Native Ethnographers in Central European Villages: comparative Notes on the Professional Personality of two Disciplines, by Tamàs Hofer (5 p.). Survey and Excavations in the Dongola Reach, Sudan, by Anthony E. Marks. A Dated Culture Sequence for the South Sydney Region of New South Wales, by J V S Megaw … 1 volume small in-4, 103 pages, paper back.‎


Le Pettit Libraire

Phone number : 06 74 51 50 07

EUR11.00

‎COLLECTIF.‎

Reference : R150141772

‎CONTES D ANDERSEN.‎

‎HACHETTE.. 1929. In-8 Carré. Cartonnage d'éditeurs. Etat d'usage. Couv. légèrement passée. Coiffe en tête abîmée. Intérieur acceptable. 96 pages. Quelques illustrations en noir et blanc dans le texte et hors texte. Tampon de bibliothèque sur la page de titre et sur la page de garde.‎


Le-livre.fr / Le Village du Livre - Sablons

Phone number : 05 57 411 411

EUR19.80

‎COLLECTIF.‎

Reference : 61397

(1955)

‎Un livre sur le poète danois Hans Christian Andersen, sa vie et son oeuvre. Publié à l'occasion de son 150ème anniversaire.‎

‎Copenhague Det Berlingske Bogtrykkeri 1955 1 vol. broché in-8 (248 x 175 mm), broché, couverture illustrée, 218 pp., reproductions en noir. Couverture légèrement salie, avec de petits plis marginaux. Sinon bon état. Intérieur frais, non coupé.‎


‎ 3 ‎

Vignes Online - Eymoutiers

Phone number : 05 55 14 44 53

EUR20.00

‎[Bernet] - ‎ ‎Collection de Tobby l'Éléphant / Andersen et BERNET.‎

Reference : 65801

(1945)

‎LA REINE DES NEIGES. Conte d'Andersen en 7 / sept histoires. Illustrations de Bernet.‎

‎ 1945 VILLEURBANNE, Édité pa la Société d'Édition, Façonnage et Impression [68, Cours de la République // Imprimé par B. Arnaud - C.O.L. 30.0236 - DL Éditeur 575 - DL Imprimeur 125] - 4e trimestre 1945 - C.27,5x21,5 cm - Cartonnage éditeur, demi-papier marron muet, premier plat illustré en couleurs et titré bleu; 40 pages non foliotées; 23 illustrations dont 3 à pleine page: 9 en noir et rouge et 14 en noir et bleu. (Collection de Tobby l'Éléphant). Cartonnage frotté. Nom manuscrit au titre. 2e garde avec manque de papier. Bon état général.‎


‎Première histoire: Qui traite du miroir et de ses morceaux. Seconde histoire: Un petit garçon et une petite fille. Troisième histoire: Le jardin fleuri de la femme qui s'entendait à la Magie. Quatrième histoire: Prince et Princesse. Cinquième histoire: La petite fille de Brigands. Sixième histoire: La Lapone et la Finnoise. Septième histoire: Le château de la Reine des Neiges. ******************************** DÉSTOCKAGE - LA BOUTIQUE FAIT UNE REMISE DE 50 % SUR TOUT LE CATALOGUE: LES PRIX AFFICHÉS TIENNENT COMPTE DE LA REMISE DE 50 %. - librairie.passe-temps@orange.fr - 06 78 36 86 46 *************************** ‎

Librairie Le Passe-Temps

Phone number : 06 78 36 86 46

EUR5.00

‎[René Giffey] - ‎ ‎Collection Les Chefs-d'Oeuvre Littéraires / Andersen et René GIFFEY.‎

Reference : 67639

(1957)

‎Collection Les Chefs-d'Oeuvre Littéraires - LE GRAND SERPENT DE MER. Illustrations de René Giffey.‎

‎ 1957 PARIS, Librairie Delagrave [Numéro d'Éditeur 2.020 // Imprimerie Ch. Bernard, 27, rue des Cloys - Numéro d'Imprimeur 200] - 4e trimestre 1957 - Br.21,5x17 cm - Couverture cartonnée au premier plat illustré en couleurs et titré en bleu et rouge, dos blanc muet; 28 et (4) pages; 5 illustrations en noir et bleu à pleine page; papier fort. (Collection Les Chefs-d'Oeuvre Littéraires / Série couleurs).‎


‎Annotation au premier plat. Bon état par ailleurs. ******************************** DÉSTOCKAGE - LA BOUTIQUE FAIT UNE REMISE DE 50 % SUR TOUT LE CATALOGUE: LES PRIX AFFICHÉS TIENNENT COMPTE DE LA REMISE DE 50 %. - librairie.passe-temps@orange.fr - 06 78 36 86 46 *************************** ‎

Librairie Le Passe-Temps

Phone number : 06 78 36 86 46

EUR3.00

‎[Luciano] - ‎ ‎Contes D' Andersen‎

Reference : 017734

(1954)

‎Les contes De Tatie‎

‎Luciano Del Duca Reliure Rigide Illustrée Paris 1954 24 pages en format 24 - 23 cm - nombreuses illustrations en couleurs - bord de la vouverture frotté ‎


‎Bon État ‎

Librairie Internet Antoine

Phone number : 0032476413494

EUR9.66

‎Contes D' Andersen‎

Reference : 3E184B906CDA

‎Les contes De Tatie‎

‎T9615 EDITION DE 1954. CARTONNE.‎


Librairie Theatrum Mundi - Draguignan

Phone number : 04 94 99 10 23

EUR20.00

‎Contes De H.C. Andersen‎

Reference : 013583

‎La Petite Sirène‎

‎ Editions Lito Reliure Rigide Illustrée 18 pages en format A3 - Illustrations en couleurs - Partie supérieure dos abimée - crayonnage enfant ‎


‎Bon État ‎

Librairie Internet Antoine

Phone number : 0032476413494

EUR7.14

‎Contes du Gai Pierrot: No18. Andersen.‎

Reference : ESL-1573

(1953)

‎La Reine des Meiges. Illustrations en couleurs de Luce Lagarde.‎

‎Ed. BIAS. Paris. 1953. In-8, agrafé, 28pp. TBE. Adaptation de J.P. Fourges.‎


Librairie Epsilon - Paris

Phone number : 33 01 45 44 53 00

EUR25.00
Previous 1 ... 41 42 43 44 ... 46 48 50 52 ... 54 Next Exact page number ? OK
Get it on Google Play Get it on AppStore
Andersen hans christian

The item was added to your cart

You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
More information about shipping
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !