Previous 1 ... 4 5 6 7 ... 18 29 40 51 ... 52 Next Exact page number ? OK

‎COLLECTIF‎

Reference : RO60115745

‎TILSKUEREN, JAN. 1920 (INDHOLD: Oskar Johansen: Politisk Nytaar. Louis Levy: En Fisker. Erik Skram: En Folketro. Kai Hoffmann: Ved Kattegat. Georg Brandes: Thorvaldsen og nogle Kvinder. Axel Juel: Tre Kærlighedsdigte...)‎

‎Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 1920. In-8 Carré. Broché. Etat d'usage. Couv. légèrement passée. Dos abîmé. Intérieur acceptable. 80 pages. Texte en danois.‎


‎Redigeret af Poul LEVIN. INDHOLD: Oskar Johansen: Politisk Nytaar. Louis Levy: En Fisker. Erik Skram: En Folketro. Kai Hoffmann: Ved Kattegat. Georg Brandes: Thorvaldsen og nogle Kvinder. Axel Juel: Tre Kærlighedsdigte. Harald Høffding: En ny Platonbiografi. Karl Larsen: Første Kapitel af en Roman. P. L.: Bøger.‎

Le-livre.fr / Le Village du Livre - Sablons

Phone number : 05 57 411 411

EUR29.80

‎COLLECTIF‎

Reference : RO60115620

‎TILSKUEREN, JULI 1909 (INDHOLD: PAUL GAUGUIN: FØR OG EFTER. THORKILD ROVSING: KIRURGIEN FØR OG NU. THOMAS KRAG: EMPIRE. ERIK HENRICHSEN: FREDE BOJSEN. KAI HOFFMANN: TO DIGTE. SIGURD SWANE: DIGTE...)‎

‎Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 1909. In-8 Carré. Broché. Etat d'usage. Couv. défraîchie. Manque en coiffe de pied. Mouillures. 100 pages. Illustré de photo-gravures en noir et blanc dans le texte. Texte en danois. Quelques annotations au crayon.‎


‎Redigeret af Gustav Mario PHILIPSEN KROHN. INDHOLD: PAUL GAUGUIN: FØR OG EFTER. THORKILD ROVSING: KIRURGIEN FØR OG NU. THOMAS KRAG: EMPIRE. ERIK HENRICHSEN: FREDE BOJSEN. KAI HOFFMANN: TO DIGTE. SIGURD SWANE: DIGTE. REGITZE WINGE: NY ITALIENSK LITTERATUR. ARTHUR CHRISTENSEN: ETYÆRK OM DEN ARABISKE BEVÆGELSE.‎

Le-livre.fr / Le Village du Livre - Sablons

Phone number : 05 57 411 411

EUR29.80

‎COLLECTIF‎

Reference : RO60115656

‎TILSKUEREN, JULi 1910 (INDHOLD: A. B. Drachmann: Skolereformen af 1903. Kai Hoffmann: Narren og Skjalden. Ola Hansson: August Strindbergs Breve til mig fra Holte Chr. Collin: Den menneskelige Histories Hovedproblem...)‎

‎Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 1912. In-8 Carré. Broché. Bon état. Couv. convenable. Dos satisfaisant. Intérieur frais. 96 pages. Texte en danois. Quelques annotations au crayon.‎


‎Redigeret af Poul LEVIN. INDHOLD: A. B. Drachmann: Skolereformen af 1903. Kai Hoffmann: Narren og Skjalden. Ola Hansson: August Strindbergs Breve til mig fra Holte Chr. Collin: Den menneskelige Histories Hovedproblem. Chr. Engelstoft: De fattiges København. Tilskuer: Parlamentslede.‎

Le-livre.fr / Le Village du Livre - Sablons

Phone number : 05 57 411 411

EUR29.80

‎COLLECTIF‎

Reference : RO60115739

‎TILSKUEREN, JULI 1919 (INDHOLD: Georg Brandes: Tidens Tegn. Kai Hoffmann: Danmark og Island. Otto Jespersen: Forskellige Universitetstyper. J. L. Heiberg: Oraklet i Delfi. Digte. Vilhelm Rasmussen: Elevers Dom om Fællesskolen...)‎

‎Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 1919. In-8 Carré. Broché. Etat d'usage. Couv. convenable. Dos abîmé. Intérieur acceptable. 92 pages. Texte en danois. Quelques annotations au crayon.‎


‎Redigeret af Poul LEVIN. INDHOLD: Georg Brandes: Tidens Tegn. Kai Hoffmann: Danmark og Island. Otto Jespersen: Forskellige Universitetstyper. J. L. Heiberg: Oraklet i Delfi. Digte. Vilhelm Rasmussen: Elevers Dom om Fællesskolen. Einar Brünniche: Kunsten og Videnskaben. Oluf Thomsen: Kunst og Sindslidelse. Will. Behrend: Musik.‎

Le-livre.fr / Le Village du Livre - Sablons

Phone number : 05 57 411 411

EUR29.80

‎COLLECTIF‎

Reference : RO60115655

‎TILSKUEREN, JUNI 1912 (INDHOLD: Sophus Michaëlis: August Strindberg. Kai Hoffmann: Ved August Strindbergs Død. Jul. Møller: Om Hustruens familieretlige Stilling. Lis Jacobsen, Ellen Hørup Nielsen: Kvinden og Samfundet. C. Lambek: Broderskab...)‎

‎Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 1912. In-8 Carré. Broché. Bon état. Couv. convenable. Dos fané. Intérieur frais. Paginé de 528 à 618. Texte en danois. Quelques annotations au crayon.‎


‎Redigeret af Poul LEVIN. INDHOLD: Sophus Michaëlis: August Strindberg. Kai Hoffmann: Ved August Strindbergs Død. Jul. Møller: Om Hustruens familieretlige Stilling. Lis Jacobsen, Ellen Hørup Nielsen: Kvinden og Samfundet. C. Lambek: Broderskab. Emil Hannover: Nogle Forfalskninger af københavnsk Porcellæn. Poul Levin: Smaa Kapitler. L. C. Nielsen: Det kgl. Teater. E. Jessen: Et Par Moderniteter i Jesu-Biografi. Louise Rasmussen: Emil Jonas. Minder fra Halvfjerserne.‎

Le-livre.fr / Le Village du Livre - Sablons

Phone number : 05 57 411 411

EUR29.80

‎COLLECTIF‎

Reference : RO60115833

‎TILSKUEREN, MAJ 1927 (INDHOLD: Hartvig Frisch: Engelske Opdragelsestanker. Karin Michaelis: Helten fra Ukraine. Kai Hoffmann: To Digte. Erik Abrahamsen :'Beethoven-Mindefesten i Wien. Dansk Politik. Aksel Sandemose: Navnløse fra Folket...)‎

‎Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 1927. In-8 Carré. Broché. Etat d'usage. Couv. légèrement passée. Dos satisfaisant. Mouillures. Paginé de 290 à 360. Texte en danois. Quelques annotations au crayon.‎


‎Redigeret af Poul LEVIN. INDHOLD: Hartvig Frisch: Engelske Opdragelsestanker. Karin Michaelis: Helten fra Ukraine. Kai Hoffmann: To Digte. Erik Abrahamsen :'Beethoven-Mindefesten i Wien. Dansk Politik. Aksel Sandemose: Navnløse fra Folket. J. O. Bøving-Petersen og Carl Jørgensen: Tom Kristensen og Farverne. Ebbe Nielsen: Digte. Niels Møller: Litteratur. K. Bøgholm: Italien overfor Slavismen. Paul V. Rubow: Textkritik. Julius Clausen: Et Værk om Strindberg. P. L. : De nye Bøger - Privatteatrene. Kr. Langdal Møller: To nye Shakespeare-Skrifter.‎

Le-livre.fr / Le Village du Livre - Sablons

Phone number : 05 57 411 411

EUR29.80

‎COLLECTIF‎

Reference : RO60115755

‎TILSKUEREN, NOV. 1920 (INDHOLD: P. Schou: Folkenes Forbund og Danmark. Kristoffer Nyrop: Nogle Ords Historie. Kamuflage. J. Hassing-Jørgensen: Nationalbankens Historie 1818-1908. Kai Hoffmann: Jungmand. C. W. Westrup: Af Ægteskabets Historie...)‎

‎Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 1920. In-8 Carré. Broché. Bon état. Couv. convenable. Dos satisfaisant. Intérieur frais. Paginé de 322 à 400. Texte en danois. Quelques annotations au crayon.‎


‎Redigeret af Poul LEVIN. INDHOLD: P. Schou: Folkenes Forbund og Danmark. Kristoffer Nyrop: Nogle Ords Historie. Kamuflage. J. Hassing-Jørgensen: Nationalbankens Historie 1818-1908. Kai Hoffmann: Jungmand. C. W. Westrup: Af Ægteskabets Historie. Bruderov. Leo Swane: Johannes V. Jensens Bog om Johannes Larsen. Louis Levy: Holbergs Lucretia og Strindbergs Alice. Poul Levin: Litteraturen. J. V. Christensen: Provins - Vælgermøder -. Will. Behrend: Musik. Charlotte Weigert: Kunsten og Folket.‎

Le-livre.fr / Le Village du Livre - Sablons

Phone number : 05 57 411 411

EUR29.80

‎COLLECTIF‎

Reference : RO60115611

‎TILSKUEREN, OKT. 1908 (INDHOLD: P. 0. RYBERG HANSEN: NYE TRÆK I OPFATTELSEN AF PAULUS. HIENRI NAT HANSEN: DEN LYKKELIGSTE. KNUD BERLIN: ET ISLANDSK SKRIFT OM ISLÆNDERNES "GAMLE PAGT". KAI HOFFMANN: DIGTE. OSVALD SIRÉN: GHIBERTIS FØRSTE BRONZEPORTE...)‎

‎Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 1908. In-8 Carré. Broché. Bon état. Couv. convenable. Dos satisfaisant. Intérieur frais. Paginé de 794 à 870 . Illustré de quelques photo-gravures en noir et blanc dans le texte. Texte en danois. Quelques annotations au crayon.‎


‎Redigeret af Gustav Mario PHILIPSEN KROHN. INDHOLD: P. 0. RYBERG HANSEN: NYE TRÆK I OPFATTELSEN AF PAULUS. HIENRI NAT HANSEN: DEN LYKKELIGSTE. KNUD BERLIN: ET ISLANDSK SKRIFT OM ISLÆNDERNES "GAMLE PAGT". KAI HOFFMANN: DIGTE. OSVALD SIRÉN: GHIBERTIS FØRSTE BRONZEPORTE. A.C. LARSEN: BREVE FRA MICHAEL WIEHE TIL HANS HUSTRU. GUSTAV PHILIPSEN: VENSTRE OG ALBERTI.‎

Le-livre.fr / Le Village du Livre - Sablons

Phone number : 05 57 411 411

EUR29.80

‎COLLECTIF‎

Reference : RO60115670

‎TILSKUEREN, SEPT. 1913 (INDHOLD: Carl Thalbitzer: Seddelbankens Stilling i Krigstilfælde. Harald Kidde: Tre gamle Byer. II. Chr. Rimestad: Emile Verhaerens sidste Værker. Kai Hoffmann: Leda og Svanen. Gerhart Hauptmann: Atlantis...)‎

‎Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 1913. In-8 Carré. Broché. Etat d'usage. Couv. défraîchie. Dos fané. Intérieur frais. Paginé de 862 à 956. Texte en danois. Quelques annotations au crayon.‎


‎Redigeret af Poul LEVIN. INDHOLD: Carl Thalbitzer: Seddelbankens Stilling i Krigstilfælde. Harald Kidde: Tre gamle Byer. II. Chr. Rimestad: Emile Verhaerens sidste Værker. Kai Hoffmann: Leda og Svanen. Gerhart Hauptmann: Atlantis. Elisabeth Bondesen og Lis Jacobsen: Nathalie Zahle. C. W. Westrup: Den dømmende Magt. L. Th. Arnskov: Madsen Mygdals politiske Oplevelser.‎

Le-livre.fr / Le Village du Livre - Sablons

Phone number : 05 57 411 411

EUR29.80

‎Collectif‎

Reference : R110395630

‎Télé 7 jours n° 30 - Pendant le tournage de Madame Azais : accidenty et grippe généralisée, Hoffmann, juge respecté au tribunal, se fait applaudit le soir au théatre, Ce soir, Simonin, l'auteur de Touchez pes au grisbi, révèle les trucs de son ancien‎

‎7 jours. 15 octobre 1960. In-12. Broché. Bon état, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Intérieur frais. 82 pages. Nombreuses illustrations en couleurs et noir et blanc dans et hors texte.. . . . Classification Dewey : 791.45-Télévision‎


‎Sommaire ; Pendant le tournage de Madame Azais : accidenty et grippe généralisée, Hoffmann, juge respecté au tribunal, se fait applaudit le soir au théatre, Ce soir, Simonin, l'auteur de Touchez pes au grisbi, révèle les trucs de son ancien métier : chauffeur de taxi‎

Le-livre.fr / Le Village du Livre - Sablons

Phone number : 05 57 411 411

EUR99.00

‎Collectif‎

Reference : R110396527

‎Télé 7 jours n° 927 - Les mi-temps de M. télé foot, Anny, pas comme les autres, Les amours de Jean Christophe, Les strikes de Marie Georges, Dessinateur, compositeur, juriste, poète, Hoffmann disait : je ne suis rien, Jean Louis Barrault : le théatre‎

‎Télé 7 jours. 4 mars 1978. In-12. Broché. Bon état, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Intérieur frais. 150 pages. Nombreuses illustrations en couleurs et noir et blanc dans et hors texte.. . . . Classification Dewey : 791.45-Télévision‎


‎Sommaire : Les mi-temps de M. télé foot, Anny, pas comme les autres, Les amours de Jean Christophe, Les strikes de Marie Georges, Dessinateur, compositeur, juriste, poète, Hoffmann disait : je ne suis rien, Jean Louis Barrault : le théatre c'est un provisoire qui dure‎

Le-livre.fr / Le Village du Livre - Sablons

Phone number : 05 57 411 411

EUR29.80

‎collectif‎

Reference : 2916360820

(1997)

‎Vampires - Dracula et les siens‎

‎ Omnibus 1997 1997, Omnibus, in-8 broché de 1270 pages, Vampires - Dracula et les siens, Textes réunis par Roger BOZZETTO & Jean MARIGNY, ce volume contient : Le vampire - Polidori. La vampire - E.T.A. Hoffmann. Carmilla - Sheridan Le Fanu. Dracula - Bram Stoker. L' invité de Dracula - Bram Stoker. Oupires - Alexis Tolstoï. Pauvre Sonia - Claude Seignolle. Le chupador - Claude Seignolle. Le mal des vampires - Norman Spinrad. Vampire Junction - S.P. Somtow. Le maître de Rampling Gate - Anne Rice. Shambleau - Catherine L. Moore‎


‎Bon état, accroc sur la coiffe inférieure ‎

Les Kiosques - Toulon

Phone number : 04 94 913 130

EUR12.00

‎COLLECTIF‎

Reference : R240099549

‎VINGT SIX BIOGRAPHIES / Joseph II - Hoffmann - Théodoros II - Duc Albert de Broglie - Bismarck - Jean charles léonard Sismondi - Gay Lussac - le prince de Metternich - Felix Longueville - Meissonier - Prosper mérimée etc / COLLECTION LES CONTEMPORAINS.‎

‎IMP. PAUL FERON-VRAU. NON DATE. In-4 Carré. Broché. Bon état. Couv. convenable. Dos satisfaisant. Intérieur frais. Environ 300 pages - quelques illustrations en noir et blanc dans et hors texte - textes sur deux colonnes.‎


‎Joseph II - Hoffmann - Théodoros II - Duc Albert de Broglie - Bismarck - Jean charles léonard Sismondi - Gay Lussac - le prince de Metternich - Felix Longueville - Meissonier - Prosper mérimée - Claude Chappe - Mgr de Jacobis - Le général Louis Eugène Cavaignac - Hervé Bazin - Hoche - Charles IV - Odilon Barrot - Alfred Mame - Mgr Peyramale - Grégoire XVI - John Ross - Lamarck - François Arago - Arnauld d'Abbadi - COLLECTION LES CONTEMPORAINS.‎

Le-livre.fr / Le Village du Livre - Sablons

Phone number : 05 57 411 411

EUR49.50

‎COLLECTIF‎

Reference : RO60115415

‎VOR UNGDOM, APRIL 1913, TIDSSKRIFT FOR OPDRAGELSE OG UNDERVISNING UDGIVET AF PÆDAGOGISK SELSKAB, UNDER REDAKTION AF Dr. NIELS BANG (INDHOLD: ANTON HOFFMANN: KONKRET OG ABSTRAKT MATEMATIK SOM SKOLEFAG. A. SCHRAG: FRA MODSTANDER TIL TILHÆNGER...)‎

‎Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 1913. In-8 Carré. Broché. Etat d'usage. Couv. convenable. Coiffe en pied abîmée. Intérieur frais. Paginé de 146 à 191. Texte en danois. Quelques annotations au crayon.‎


‎INDHOLD: ANTON HOFFMANN: KONKRET OG ABSTRAKT MATEMATIK SOM SKOLEFAG. A. SCHRAG: FRA MODSTANDER TIL TILHÆNGER. OVERSAT AF SVB. SVEINBJØRNSSON. ANDREAS PETERSEN: ALMINDELIG FORBEREDELSESEKSAMEN - REALEKSAMEN. JACOB FISCHER: NATURLÆREUNDERVISNING I FOLKESKOLEN POUL HERTZ: PUBERTET OG SKOLE.‎

Le-livre.fr / Le Village du Livre - Sablons

Phone number : 05 57 411 411

EUR29.80

‎COLLECTIF‎

Reference : RO60115445

‎VOR UNGDOM, APRIL 1916, TIDSSKRIFT FOR OPDRAGELSE OG UNDERVISNING UDGIVET AF PÆDAGOGISK SELSKAB, UNDER REDAKTION AF Dr. NIELS BANG (INDHOLD: GEORG BRUUN: AF EN SKOLEMANDS LÆSNING. ANTON HOFFMANN: HVORLEDES JAN LIGTHART PRAKTISERTE SINE IDEER...)‎

‎Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 1916. In-8 Carré. Broché. Bon état. Couv. convenable. Dos satisfaisant. Intérieur frais. Paginé de 146 à 184. Texte en danois. Quelques annotations au crayon.‎


‎INDHOLD: GEORG BRUUN: AF EN SKOLEMANDS LÆSNING. ANTON HOFFMANN: HVORLEDES JAN LIGTHART PRAKTISERTE SINE IDEER. P. ZOFFMANN: DEN DANSKE RETSKRIVNING. BØGER: VILH. SCHEPELERN: J. C. KALL: FILOSOFI OG RELIGION. VILH. RASMUSSEN: A.THORUP: FYSIK OG SLØJD. I. STRØMELEKTRICITET IDAFALBE-HANSEN: FOLKE-EVENTYR VED INGEBORG SIMESEN.‎

Le-livre.fr / Le Village du Livre - Sablons

Phone number : 05 57 411 411

EUR29.80

‎COLLECTIF‎

Reference : RO60115378

‎VOR UNGDOM, SEPT. 1909, TIDSSKRIFT FOR OPDRAGELSE OG UNDERVISNING UDGIVET AF PÆDAGOGISK SELSKAB, UNDER REDAKTION AF Dr. NIELS BANG (INDHOLD: C. BAGGESEN: J. LIGTHART: FRA VELSIGNELSE TIL FORBANDELSE. A. HOFFMANN: LIDT FLERE TYSKE GRAMMATIKFORENKLINGER...)‎

‎Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 1909. In-8 Carré. Broché. Bon état. Couv. légèrement passée. Dos satisfaisant. Intérieur frais. Paginé de 290 à 336. Texte en danois. Quelques annotations au crayon.‎


‎INDHOLD: C. BAGGESEN: JAN LIGTHART: FRA VELSIGNELSE TIL FORBANDELSE. ANTON HOFFMANN: LIDT FLERE TYSKE GRAMMATIKFORENKLINGER. AXEL DAM: UPARTISKHED I UNDERVISNINGEN. CHR. B. FLAGSTAD: SVAR TIL "RANDBEMÆRKNINGER". MED EN EFTERSKRIFT AF REDAKTØREN. H. CHR. JOHANNESSEN: LÆRERUDDANNELSEN OG VORE SE-MINARIEFORHOLD II. BØGER: NIELS BANG: O. MÜNSTER: NATUREN.‎

Le-livre.fr / Le Village du Livre - Sablons

Phone number : 05 57 411 411

EUR29.80

‎COLLECTIF (Grimm, Charles Simrock, Louis Bechstein, Franz Hoffmann, Charles Winter, J. Schanz, Musaeus, Louis Tieck, Gustave Schwab).‎

Reference : 13755

‎CONTES ALLEMANDS DU TEMPS PASSÉ. ‎

‎ Paris, librairie académique Didier et Cie, 1869. Édition originale de la traduction de Félix Frank et E. Alsleben. Avec des notes érudites, des notices sur les auteurs et une introduction sur l'universalité des contes par Édouard Laboulaye. Grand in-8 de XI-468 pp., orné de 24 gravures par Gabriel GOSTIAUX, dont une en frontispice et 4 hors texte, les autres se trouvant en tête des chapitres. Reliure demi-chagrin vert foncé, plats de percaline verte à grains, avec encadrement de filets à froid, dos à nerfs orné de filets dorés, toutes tranches dorées. Vignette de prix au contreplat. Quelques rousseurs sans gravité, sinon bon état. ‎


Le Livre Penseur - Paris

Phone number : 01 44 61 00 77

EUR120.00

‎COLLECTIF (Hoffmann - Jean-Paul Richter - Nodier - Hugo - etc.)‎

Reference : 13658

(1829)

‎REVUE DE PARIS, TOMES CINQUIÈME ET SIXIÈME (5 et 6)‎

‎ 1829 Paris, au bureau de la Revue de Paris, [août et septembre] 1829. ÉDITION ORIGINALE des neuf livraisons qui composent ces deux tomes de la "Revue de Paris", publiée sous la direction de Louis-Désiré Véron. Ce volume contient des inédits d' E. T. A. Hoffmann : "La Cour d'Artus" et "Une représentation de Don Juan". Au sommaire également, entre autres : "La Mort d'un ange", de Jean-Paul Richter - "Du style topographique", un important essai de Charles Nodier sur la jeune littérature - "Mémoires sur Talma par son jardinier", par Pierre Louette - "Recherches sur l'origine du recueil de contes intitulé "Les Mille et une Nuits", par Sylvestre de Sacy - "Fragment d'un voyage aux Alpes", par Victor Hugo. Avec le fac-similé d'une lettre de Talma à la fin du volume. Deux tomes de 336 et 270 pp., reliés en un volume in-8. Reliure plein veau marbré, dos lisse orné d'instruments de musique dorés, roulettes dorées sur les coupes et au dos, pièce de titre rouge, pièce de tomaison bordeaux. Coiffe supérieure accidentée, intérieur en bon état. ‎


Le Livre Penseur - Paris

Phone number : 01 44 61 00 77

EUR350.00

‎Collectif - Georges Hoffmann, Marcel de Carlini, François Fosca (avant-propos): ‎

Reference : 382

(1949)

‎Les aventures de Roland Durtal, Gallois, Picoche& Cie. ‎

‎Genève, Editions du Seujet, 1949. Petit in-8 broché, couverture imprimée en deux tons. En belle condition, non coupé. ‎


‎ Edition originale en volume des ces aventures policières, diffusées sous la forme de pièces radiophonique sur la radio suisse, les lundis soirs, sous le titre générique "Enigmes et aventures" de 1946 à 1986. Pour nostalgiques ! ‎

La Bergerie

Phone number : +41 79 689 98 41

CHF40.00 (€36.47 )

‎Collectif - Institut français des relations internationales (IFRI) - T. de MONTBRIAL - J.B. DUROSELLE - S. HOFFMANN - S.ROMANO - A. GROSSER et autres‎

Reference : 4459

‎1936-1986 - 50 ans de politique étrangère de la france‎

‎ IFRI, 1986 - In-8 Broché - 1 & 4 è plats illustrés - 388 pages - Propre‎


‎ Pour ACHATS MULTIPLES réduction de 5 % pour 2 ouvrages, 7 pour 3 ouvrages - CONSULTEZ notre catalogue.- Achat, vente et expertises de livres anciens - Librairie Spécialisée en Généalogie, Bretagne et Histoire - Envoi rapide et soigné - Conditions de vente : Les ouvrages sont payables à la commande. Nous acceptons les règlements par chèque, virement, ou paypalLes frais de port affichés au moment de la commande sont INDICATIFS. Un envoi prioritaire est dŽenviron 10 euros pour la France, 15 euros pour lŽEurope et 25 euros pour les USA. Ce tarif est basé sur celui d'un livre pesant 1 kilogramme. Si le livre commandé dépasse ce poids nous pouvons être amené à vous contacter pour vous signaler le prix du supplément de port. - Conditions de livraison : Les envois simples, sans suivi, ni assurance, sont sous la responsabilités des acheteurs. - Réception en boutique sur rendez-vous. nous pouvons vous recevoir uniquement sur rendez-vous..‎

A l's.p.rance - Saint-Derrien

Phone number : 06 81 23 31 48

EUR20.00

‎COLLECTIF - Textes choisis et présentés par Hubert Juin - Dessins de James Ensor‎

Reference : 102109

(1965)

‎Histoires étranges et récits insolites‎

‎ 1965 Ed. Le livre du club libraire - 1965 - Exemplaire 1732/3000 - Petit In-8, cartonnage toilé rouge avec pièce de titre au dos et illustration sur le premier plat, signet rouge - 238 p. - Illustrations en N&B hors-texte par James Ensor‎


‎Bon état - Dos légèrement voilé - ‎

Librairie Le Père Pénard - Lyon

Phone number : 04.78.38.32.46

EUR18.00

‎COLLECTIF : Jean-Paul - E.T.A. Hoffmann - Achim d'Arnim - C.D. Grabbe - Gogol - Edgar Poe - O'Brien - Ambrose Bierce - H.P. Lovecraft - Julio Cortazar‎

Reference : 15132

(1965)

‎HISTOIRES ÉTRANGES ET INSOLITES.‎

‎ 1965 Paris, Le Livre Club du Libraire, 1965. Textes choisis et présentés par Hubert Juin. In-8 de 238 pp., comprenant 20 dessins hors texte de James Ensor, dont 2 sur les gardes. Édition hors commerce numérotée. Reliure de l'éditeur, pleine toile bordeaux, avec un dessin de James Ensor estampé à froid sur le premier plat, rhodoid. Très bon état. ‎


Le Livre Penseur - Paris

Phone number : 01 44 61 00 77

EUR25.00

‎[ L. Curmer] - ‎ ‎Collectif ; Homère, Véda-Vyasa, Marie de France, Burger, Hoffmann, Ludwig Tieck, Ch. Dickens, Gavarni, H. Blaze ‎

Reference : 52115

(1842)

‎La Pléiade. Ballades, Fabliaux, Nouvelles et Légendes. Homère, Véda-Vyasa, Marie de France, Burger, Hoffmann, Ludwig Tieck, Ch. Dickens, Gavarni, H. Blaze [ Edition originale ] [Contient : ] Lénore - Le Conseiller Krespel - Le Baron de Groswig - Geneviève de Brabant - Le Combat des rats et des grenouilles - Rosemonde - Episode du Mahabharata, grande épopée indienne - Madame Acker - Lai des deux Amants - Lai du Bisclaveret - Réconciliation‎

‎1 vol. in-8 reliure de l'époque pleine percaline verte, fers romantiques en plats et dos, toutes tranches dorées, L. Curmer, Paris, 1842 (pour les livraisons, 1841 et 1842)‎


‎Carteret signale cet ouvrage illustré comme l'un "des plus importants du XIXe siècle". Exemplaire bien complet des 10 frontispices (y compris le frontispice général), et des 10 vignettes sur chine appliquées dans le texte (5 pour Rosemonde et 5 pour Madame Acker) Etat satisfaisant (fentes aux mors en garde, bon état par ailleurs, bien conforme à la collation de Cartetet, à l'inversion de livraison près). Carteret, III, 499-504, qui inverse deux livraisons) ; Brivois, 335 ; Vicaire, VI, 704. Le récit de Gavarni se situe "à Nogaroulet, pays perdu entre Auch et Toulouse".‎

SARL Librairie du Cardinal

Phone number : 09 82 20 86 11

EUR220.00

‎COLLECTIF, A PHILIP, L PERILLIER, S HOFFMANN, D W SMYTHE, Paul GENIN, Madeleine GRAWITZ, Jean DUVIGNAUD, Pierre AVRIL, P GENIN, autres‎

Reference : 291116

‎Les Cahiers de la République,N° 30, mars 1961. Contient entre autres: Parti et discipline, par L. Perillier (7 p.). John F. Kennedy et la crise de perplexité, par S. Hoffmann (11 p.). Les mass média et la politique étrangère, par D W Smythe (11 p.). L'aide américaine au Sud-Vietnam, par P. Genin (6 p.). Le référendum, la ville de Lyon et les femmes, par Madeleine Grawitz (5 p.)....‎

‎Paris, Au Siège de la Rédaction, 1961. Contient également: Eros et Thnatos (de Norman O. Brown), par J. Duvignaud (3 p.). De la Dictature (de Duverger …), par P. Avril (2 p.). Sur Proust (de J.-F. Revel), par J. Nantet (3 p.)... Soit 1 fascicule in-8, 96 p., broché. Bon état.‎


Le Pettit Libraire

Phone number : 06 74 51 50 07

EUR11.00

‎COLLECTIF, A. DETRAZ, G BURDEAU, S CONSTANT, S HOFFMANN, J. LECAILLON, H. LEFEBVRE, A SAUVY, A PHILIP, H LAUGIER, G ARDANT, B CAZES, autres‎

Reference : 506802

‎Les Cahiers de La République. Septembre-Octobre 1961, N° 36-37. 1 fascicule in-8, 128 p., broché, couverture et intérieur en bon état.‎

‎Paris, Revue Mensuelle de Politique, 1961. Sujet général: La Lutte des Classes dans la Société Moderne. Contient entre autres: Actualité de la lutte des classes, par A. Detraz, avec les réponses de A. Barjonet, J Blois, G Burdeau, S Constant, P. Fougeyrollas, S. Hoffmann, J. Lecaillon, H. Lefebvre, J. Lhomme, J. Marchal, Ch Morazé & A. Sauvy. Contient également: Gaston Berger, par H. Laugier. Eloge du colonialisme, par G. Ardant. Histoire et conscience de Classe (de G. Lukas), par B. Cazes … Soit 1 fascicule in-8, broché. Bon état.‎


Le Pettit Libraire

Phone number : 06 74 51 50 07

EUR13.00
Previous 1 ... 4 5 6 7 ... 18 29 40 51 ... 52 Next Exact page number ? OK
Get it on Google Play Get it on AppStore
Hoffmann

The item was added to your cart

You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
More information about shipping
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !