Previous 1 ... 36 37 38 39 ... 119 199 279 359 ... 361 Next Exact page number ? OK

‎ARENTS Prosper‎

Reference : T12521

‎Cervantes in het Nederlands - Bibliografie‎

‎, Gent, Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1962, 474pp., 22cm., mooie staat, T12521‎


Phone number : +32476917667

EUR30.00 (€30.00 )

‎ARENTS, Prosper.‎

Reference : 12661

‎De Vlaamsche Schrijvers in het Duitsch vertaald. I : Vertalingen in boekvorm en op los blad 1842-1943.‎

‎Brussel, De Lage Landen, 1944. in-8°, LXI-474-LXIX p., illustraties en portretten, verb.‎


‎Goed. [EN-7] ‎

Phone number : 07 80 01 72 79

EUR49.00 (€49.00 )

‎ARENTS Prosper‎

Reference : T92531

(2002)

‎Guido Gezelle bibliografie‎

‎Antwerpen, Ufsia 2002 233pp., 22cm., bevat 1918 bibliografische referenties, in de reeks Gezelliana. Kroniek van de Gezellestudie" 2000-2001, gebroch., mooie staat, T92531‎


Phone number : +32476917667

EUR40.00 (€40.00 )

‎ARENTS Prosper‎

Reference : S85069

(1943)

‎Rubens - bibliografie. Geschriften van en aan Rubens‎

‎Brussel, De Lage Landen 1943 xxi + 211pp.+ 15 illustraties buiten tekst, 25cm., mooie inbinding (gemarbreerde platten, roodlinnen rug met titel in goudopdruk), mooie staat, S85069‎


Phone number : +32476917667

EUR90.00 (€90.00 )

‎ARENTS Prosper (& DELEN A.J.J., voorwoord)‎

Reference : S84334

(1940)

‎Geschriften van en over Rubens‎

‎Antwerpen, Comité Rubensherdenking 1940 893 [iv] pp.+ 16 illustraties buitentekst, geïllustreerde omslag, 25cm., goede staat, S84334‎


Phone number : +32476917667

EUR45.00 (€45.00 )

‎Arents, Prosper Thijs, Alfons K.L. [edit.] Baudouin, Frans [bew.]‎

Reference : 1928

‎DE BIBLIOTHEEK VAN PIETER PAUWEL RUBENS : EEN RECONSTRUCTIE. DE GULDEN PASSER. JAARGANG 78 - 79.‎

‎Antwerpen, Vereniging der Antwerpse Bibliofielen, 2000-2001 softcover, originele uitgeversomslag met flappen, 16.2x24.8 cm., 387 pages, Tekst NL. ‎


‎Jaarboek van de vereniging der Antwerpse Bibliofielen. Met facsimile veilingcatalogus bibliotheek Albert Rubens feb. 1658 Ruim een halve eeuw geleden begon de bibliograaf Prosper Arents aan de realisatie van zijn vermetel plan om de bibliotheek van Pieter Pauwel Rubens virtueel te reconstrueren. In 1961 publiceerde hij in Noordgouw een bondig maar nog steeds lezenswaardig verslag over de stand, op dat ogenblik, van zijn werkzaamheden onder de titel De bibliotheek van Pieter Pauwel Rubens. Toen hij in 1984 op hoge leeftijd overleed, had hij vele honderden titels achterhaald, onderzocht en bibliografisch beschreven. Persklaar kon men zijn notities echter allerminst noemen, iets wat hij overigens zelf goed besefte. In 1994 slaagden Alfons Thijs en Ludo Simons erin onderzoeksgelden van de Universiteit Antwerpen / UFSIA ter beschikking te krijgen om Arents' gegevens electronisch te laten verwerken. Lia Baudouin, classica van vorming, die deze moeilijke en omvangrijke taak op zich nam, beperkte zich niet tot het invoeren van de titels, maar heeft ook bijkomende exemplaren opgespoord, Arents' bibliografische verwijzingen nagekeken en aangevuld en de uitgegeven correspondentie van P.P. Rubens opnieuw gescreend inzake lectuurgegevens. Een informele werkgroep, bestaande uit Arnout Balis, Frans Baudouin, Jacques de Bie, Pierre Delsaerdt, Marcus de Schepper, Ludo Simons en Alfons Thijs, begeleidde L. Baudouin bij haar ?monnikenwerk?. Na het verstrijken van het mandaat van de onderzoekster bleef toch nog heel wat werk te verrichten om het geheel persklaar te maken. Elly Cockx-Indestege, Jacques de Bie, Marcus de Schepper en Alfons Thijs behartigden deze laatste productiefase. Anna E.C. Simoni was zo vriendelijk voor Engelse samenvattingen te zorgen. De redactie achtte het nuttig dat Alfons Thijs, via bio-bibliografische gegevens over Prosper Arents, de cultuurhistorische context schetste waarin deze ?poging tot reconstructie van de Rubensbibliotheek? tot stand gekomen is. Zij prijst zich gelukkig dat Frans Baudouin, met zijn grondige kennis van Rubens en diens wereld, bereid was in een verkennende studie te peilen naar de inhoudelijke verscheidenheid en de functionele betekenis van deze kunstenaars- n geleerdenbibliotheek. De titelbeschrijvingen vormen uiteraard de hoofdbrok van de publicatie. Hierbij dient onderstreept dat noch Prosper Arents noch de bewerkers van zijn notities alle beschrijvingen met het boek in de hand konden controleren. In een minderheid van de gevallen moesten zij zich verlaten op bibliografische informatie uit bibliotheekcatalogi, bibliografie n en andere referentiewerken, soms op door bibliotheekverantwoordelijken schriftelijk verstrekte inlichtingen. Bij de aanduiding van bewaarplaatsen van de aangehaalde edities is niet naar volledigheid gestreefd. Enkel die exemplaren zijn vermeld welke door Arents of de bewerkers bij het onderzoek betrokken werden. Zoals uit de bijdrage van Frans Baudouin nog zal blijken, zijn de titels gegroepeerd in een aantal afdelingen, zelf geordend op basis van de toenemende mate van onzekerheid over de vraag of P.P. Rubens van het geciteerde werk wel degelijk een exemplaar in zijn bibliotheek had. In vele gevallen is op basis van het bronnenmateriaal niet uit te maken welke editie van een bepaald werk P.P. Rubens exact bezat. In zulke omstandigheden heeft Prosper Arents, in de regel, voor de (ten aanzien van de bron) meest recente uitgave geopteerd. De gebruiker van het corpus weze er zich dus steeds van bewust dat P.P. Rubens in werkelijkheid eventueel een andere, met name oudere editie van het betrokken werk kan bezeten hebben. Slechts van drie titels uit Rubens' bibliotheek is een exemplaar bekend dat zeker ooit eigendom was van de meester, waar namelijk een handgeschreven opdracht aan P.P. Rubens in voorkomt. Rubens verwierf zijn boekenbezit deels via aankopen bij de Officina Plantiniana. Slechts een deel van de desbetreffende archiefgegevens is door Max Rooses in zijn Petrus-Paulus Rubens en Balthasar Moretus gepubliceerd. Prosper Arents heeft de boekhouding van Moretus er opnieuw op nageslagen. Uit diezelfde journalen transcribeerde Prosper Arents ook de vermeldingen van: 1o een 70-tal boeken in 1628-1633 aangekocht door P.P. Rubens voor rekening van zijn zoon Albert, en 2o een 115 boeken aangekocht door Albert Rubens zelf (althans tot 1640). Elk van die werken heeft Arents tevens, naar best vermogen, ge dentificeerd. We hopen dit materiaal n van de volgende jaren te publiceren. scripties van Max Rooses nagekeken, waar nodig gecorrigeerd en aangevuld en vervolgens alle aldus gevonden titels naar best vermogen ge dentificeerd en er exemplaren van opgespoord. Identificatie was vaak niet gemakkelijk, daar de bibliograaf vaststelde dat in de journalen vermelde formaten, vooral bij kleine boekjes, ?meer naar het uitzicht van het boek dan naar het vouwen van het blad? verwezen.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR79.00 (€79.00 )

‎ARGENCES (librairie).‎

Reference : 464

(1946)

‎Bibliographie de livres sur le seizieme siècle spécialement Réforme, Renaissance, Humanisme.‎

‎ 1946 in-8, 83pp., br. Melun Librairie d'Argences 1946.‎


‎2200 numéros. ‎

Phone number : 33 (0)3 85 53 99 03

EUR50.00 (€50.00 )

‎ARGUS DU LIVRE DE COLLECTION.‎

Reference : 6449

(1980)

Phone number : 33 (0)3 85 53 99 03

EUR700.00 (€700.00 )

‎ARGUS DU LIVRE DE COLLECTION‎

Reference : 14993

(1999)

‎Ventes publiques juillet 1989-juillet 1990.‎

‎ 1999 toile éditeur in-8, P. Cercle de la Librairie 1991‎


Phone number : 33 (0)3 85 53 99 03

EUR70.00 (€70.00 )

‎ARGUS DU LIVRE DE COLLECTION‎

Reference : 14990

(1999)

‎Ventes publiques juillet 1997-juillet 1998.‎

‎ 1999 toile éditeur in-8, P. Cercle de la Librairie 1999‎


Phone number : 33 (0)3 85 53 99 03

EUR70.00 (€70.00 )

‎ARGUS DU LIVRE DE COLLECTION‎

Reference : 14991

(1999)

‎Ventes publiques juillet 1998-juillet 1999.‎

‎ 1999 toile éditeur in-8, P. Cercle de la Librairie 2000‎


Phone number : 33 (0)3 85 53 99 03

EUR70.00 (€70.00 )

‎ARGUS DU LIVRE DE COLLECTION‎

Reference : 14992

(1999)

‎Ventes publiques juillet 1999-juillet 2000.‎

‎ 1999 toile éditeur in-8, P. Cercle de la Librairie 2001‎


Phone number : 33 (0)3 85 53 99 03

EUR70.00 (€70.00 )

‎ARIENS KAPPERS, Cornelis Ubbo (1877-1946).‎

Reference : 500

(1916)

‎Lijst van Neurologische, Psychologische, Anatomische, Physiologische, Pathologisch-anatomische, Ophthalmologische, Otologische, Laryngologische en Chirurgische tijdschriften aanwezig in Nederland met opgave van de plaatsen waar zij te vinden zijn. (Bijgehouden tot en met 1915). Met medewerking van J.H. Kuijjer.‎

‎Amsterdam, NTvG., 1916. 62 pp. 8vo (16 x 24,5 cm.). Original printed wrappers (partly slightly waterstained and worn).‎


‎ A listing of ca 600 Dutch and Foreign periodicals in the fields of Neurology, Psychology, Anatomy, Physiology, Pathology, Ophthalmology, Otology, Laryngology and Surgery, up to 1915 and their locations in Dutch libraries.‎

Phone number : 0485626857

EUR23.00 (€23.00 )

‎Aristide Marie‎

Reference : 4500

‎Bibliographie des oeuvres de Gérard de Nerval avec un précis sur l'histoire de ses livres‎

‎Paris, Lib Ancienne H. Champion 1926, coll Oeuvres complètes de Gérard de Nerval, 37 fac-similés de titres et couvertures de manuscrits et EO, bro, 280 p‎


‎ex num s/ velin‎

Ma Main amie - Grignan

Phone number : 06 44 89 37 11

EUR45.00 (€45.00 )

‎ARISTIDE MARIE / Gérard de NERVAL:‎

Reference : 129396aaf

‎Bibliographie des Oeuvres de Gérard de Nerval.‎

‎Paris, Librairie Ancienne Honoré Champion, 1926, in-8vo, LXXVII + 281 p. Limited to 1225 numbered copies whereof this is 472 printed on 'papier vélin'. A fresh clean copy almost entirely unopened. cartonnage original.‎


Logo ILAB
(SLACES, NVVA)

Phone number : 41 (0)26 3223808

CHF100.00 (€102.35 )

‎ARLIA Costantino‎

Reference : 39860

‎DIZIONARIO BIBLIOGRAFICO.‎

‎ Hoepli, Milano, 1892. In-24 gr., tela editoriale, pp. 100 + 24 (catalogo Manuali). Prima edizione. Ben conservato.‎


Logo ILAB

Phone number : +39 02 804607

EUR40.00 (€40.00 )

‎Armand-Gaston Camus ‎

Reference : 23584

(1777)

‎Lettres sur la profession d'avocat, sur les etudes relatives à cette profession, & sur la maniere de l'exercer ; avec un Catalogue raisonné des livres de droit qu'il est le plus utile d'acquérir & de connoître. Par M. Camus, ...‎

‎ 1777 Paris, Méguignon le Jeune, 1777.pleine basane racinée époque,dos orné titré,tranches rouges, xvi, 168, 202 pages,coiffes et coins usés,rare ‎


Livres Anciens Komar - Meounes les Montrieux

Phone number : 33 04 94 63 34 56

EUR180.00 (€180.00 )

‎ARMONVILLE, J.-R.‎

Reference : 14075

(1835)

Logo ILAB

Phone number : +45 33 155 335

DKK2,500.00 (€335.30 )

‎Armstrong Brian G. ‎

Reference : 49736

(1997)

‎Bibliographia Molinaei. An Alphabetical, Chronological and Descriptive Bibliography of the Works of Pierre Du Moulin (1568-1658) ‎

‎ 1997 Ed. Librairie Droz, Genève, Coll. Travaux du Grand Siècle, N° 7,1997 - Grand in-8 cartonnage toilé vert éditeur - 564 p.‎


‎bon état ‎

Phone number : 04 78 38 32 46

EUR42.00 (€42.00 )

‎ARNAUD E.‎

Reference : 25350

‎Notice historique et bibliographique sur les Controverses religieuses en Dauphiné pendant la période de l'Edit de Nantes. On joint le Supplément de 1886.‎

‎Grenoble, Edouard Allier Fils, 1872-1886. 160 X 245 mm. 2 plaquettes, brochées, couverture grise imprimée. 64 et 14 pp. On joint le Supplément de 1886. Cote à la plume sur le plat.‎


Phone number : 41 021 964 60 10

CHF30.00 (€30.70 )

‎ARNAUD E.‎

Reference : 109674

(1872)

‎Notice sur les controverses religieuses en Dauphiné pendant la période de l'Edit de Nantes (Etudes de bibliographie Dauphinoise III).‎

‎ Edouard Allier 1872 Grenoble, Imp. Edouard Allier Fils, 1872, 64 p., broché, environ 25x17cm, exemplaire sur Hollande non numéroté,des défauts sur la couverture (dos en partie fendu, taches décolorées sur le second plat, quelques frottements d'usage, de petits manques de papier sur les coins des plats, bon état pour le reste et intérieur bien propre.‎


‎ Merci de nous contacter à l'avance si vous souhaitez consulter une référence au sein de notre librairie.‎

Phone number : 33 04 78 42 29 41

EUR50.00 (€50.00 )

‎ARNAUD E / TUSON V ‎

Reference : 99915233

(1967)

‎GUIDE DE BIBLIOGRAPHIE HISPANIQUE ‎

‎ Privat Privat 1967, In-8 toile éditeur, 353 pages. Bon état.‎


‎ Toutes les expéditions sont faites en suivi au-dessus de 25 euros. Expédition quotidienne pour les envois simples, suivis, recommandés ou Colissimo. ‎

Phone number : 05 65 42 95 21

EUR8.00 (€8.00 )

‎ARNAUD FR. (red.)‎

Reference : T22744

‎Jean Giono 1895-1970 [catalogue d'exposition]‎

‎, Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert I 1977, 208pp.avec 23 fig. + 49pp.ills.hors texte, bel état‎


Phone number : +32476917667

EUR20.00 (€20.00 )

‎[ARNAUD (Noël)]‎

Reference : 22682

‎Potlatch pour Noël Arnaud.‎

‎ Toulouse. Palais des Beaux-Arts, 1997. In-4 br. Couverture en couleurs illustrée par P. Alechinsky. Textes de P. Fréchet, P. Alechinsky, E. Jaguer, etc. Bibliographie des œuvres de N. Arnaud par Claude Rameil. Catalogue des oeuvres exposées, nombreuses illustrations, etc. E.O. Dédicace autographe de Noël Arnaud (nom du destinataire découpé).‎


Logo SLAM Logo ILAB

Phone number : 01 43 26 95 18

EUR50.00 (€50.00 )

‎ARNAUD P., ARNAUD F., HUREAU J.-C.‎

Reference : 2280

‎Bibliographie générale de biologie antarctique et subantarctique (cétacés exceptés).‎

‎Publication du C.N.F.R.A. (Comité National Français pour les Recherches Antarctiques). 1967. In-4° broché. 180 pages. 6.176 références, 5.690 entrées.‎


‎Très bon état. (Provenance : Archives P.-E.V.).‎

Phone number : 06.10.17.78.84

EUR40.00 (€40.00 )
Previous 1 ... 36 37 38 39 ... 119 199 279 359 ... 361 Next Exact page number ? OK
Get it on Google Play Get it on AppStore
Bibliography
The item was added to your cart
You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !