Previous 1 ... 92 93 94 95 ... 100 Next Exact page number ? OK

‎VALLERY-RADOT (Pasteur).‎

Reference : 95729

(1946)

‎Discours de réception de M. Pasteur Vallery-Radot à l'Académie française. Réponse de M. Georges Duhamel.‎

‎Paris Mercure de France 1946 1 vol. broché in-12, broché, couverture à rabats, 73 pp. Première édition publique de cet éloge d'Edouard Estaunié. Un des 50 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma, seul tirage en grand papier. En belle condition. ‎


Vignes Online - Eymoutiers
Logo SLAM Logo ILAB

Phone number : 05 55 14 44 53

EUR50.00 (€50.00 )

‎VALLERY-RADOT Pasteur‎

Reference : 13594

‎Médecine à l'échelle humaine. Les Quarante.‎

‎Paris, Fayard, 1959 11 x 18, 186 pp., broché, très bon état‎


Librairie Ausone - Bruxelles

Phone number : 32 (0)2 410 33 27

EUR7.00 (€7.00 )

‎VAN AUTENBOER, T.;‎

Reference : 16550

‎THE GEOMORPHOLOGY AND GLACIAL GEOLOGY OF THE SOR-RONDANE, DRONNING MAUD LAND, ANTARCTICA,‎

‎, Brussel, Paleis der Academien, 1964, onder papieromslag, geillustreerde stofwikkel, 180 x 270mm., 91pp.‎


‎Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie. Klasse der Wetenschappen, Jaargang XXVI, 1964 - nr 8. In goede staat.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR30.00 (€30.00 )

‎VAN BIERVLIET, L.‎

Reference : 686

‎LEVEN EN WERK VAN W.H. JAMES WEALE EEN ENGELS KUNSTHISTORICUS IN VLAANDEREN IN DE 19E EEUW.‎

‎, Brussel, Paleis der Academien, 1991.**, softcover, 180 x 260 mm., 243 pp. en 35 afbeeldingen in zwart - wit ISBN 9065695591.‎


‎Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie. Klasse der Schone Kunsten, 53, 1991, Nr. 55‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR40.00 (€40.00 )

‎VAN BOUCHOUT, V..‎

Reference : 19917

‎RESONANTIES VAN SPOORWEGRIJTUIGEN,‎

‎Brussel, Paleis der Academien, 1951 Gebrocheerd, papieromslag, 180 x 260mm., 40pp.‎


‎Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie. Klasse der Wetenschappen. Jaargang XIII N?° 15. In goede staat.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR10.00 (€10.00 )

‎Van Cauwelaert.‎

Reference : 41610

‎Frans van Cauwelaert 1938-2008, Hulde aan de voorzitter-stichter van de Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie voor wetenschappen kunsten.‎

‎, Brussel, Paleis der Academien, 2009, gebonden in linnen met omslagwikel 180 x 260mm., 47pp.‎


‎Een fraai gedenkboek, beperkte oplage van 300 ex.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR25.00 (€25.00 )

‎VAN CROMBRUGGEN, H.;‎

Reference : 4047

‎JANUS LERNUTIUS ( 1545-1619 ),‎

‎, Brussel, Paleis der Academien, 1955, softcover originele uitgeversomslag, 18x26cm, 209pp.‎


‎Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone kunsten van Belgie, Klasse der Letteren/ Menswetenschappen, 1955, verhandeling nr 23. In goede staat.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR25.00 (€25.00 )

‎Van Damme Greta.‎

Reference : 2674

‎DE JAKHALS IN DE OUDINDISCHE PANCATANTRA.‎

‎, Brussel, Paleis der Academien, 1991., softcover, originele uitgeversomslag, 26x18cm, 279pp, bibliografie, index.‎


‎Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten, van Belgie. Klasse der Letteren, Jaargang 53, Nr 141.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR43.00 (€43.00 )

‎Van Damme, Greta‎

Reference : 4049

‎DIE JAKHALS IN DE OUDINDISCHE PANCATANTRA.‎

‎, Kon. Academie Brussel, 1991., Gebrocheerd, 18x26cm, 279pp. ISBN 9165695664.‎


‎Koninklijke Academie voot Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie, Verhandeling, Klasse der Letteren, Jaargang 53, nr. 141.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR30.00 (€30.00 )

‎VANDECASTEELE.‎

Reference : 10188

‎bepaling van zuurstof in metalen en halfgeleiders door activeringsanalyse met snelle neutronen en geladen deeltjes.‎

‎, Brussel, Paleis der Academien, 1978., Gebrocheerd, originele uitgeversomslag, 18x26cm, 101 p., fig., tab.‎


‎Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie. Klasse der Natuurwetenschappen, tweede reeks, n?° 151.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR22.00 (€22.00 )

‎VAN DEN BERG, G.J.;‎

Reference : 20092

‎DE MERKWAARDIGE EIGENSCHAPPEN VAN HELIUM, Jaargang XII N?°8.‎

‎Brussel, Paleis der Academien, 1950 oorspronkelijk , papieromslag, 180 x 260mm., 51pp.‎


‎Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie. Klasse der Wetenschappen. Jaargang XII N?°8. In goede staat.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR10.00 (€10.00 )

‎VANDENBERGHE, Louis;‎

Reference : 2762

‎HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK NAAR BRONSCULTUUR VAN LURISTAN. Opgravingen in Pusht-I Kuh. I Kalwali en War Kabud ( 1965 en 1966 ),‎

‎, Brussel, Paleis der Academien, 1968, Gebrocheerd, originele uitgeversomslag met geillustreerde omslagwikkel z/w., 26x18cm, 177pp.+ 39 platen + kaarten.‎


‎Avec resume francais: Les recherches archeologiques dans le luristan fouilles dans le Pusht-I Kuh. I Kalwali et war kabud {1965 en 1966}. Verhandelingen van de koninklijke vlaamse academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van Belgie. Klasse der letteren jaargang 30 Nr 64. In goede staat.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR30.00 (€30.00 )

‎Van Den Broeck.‎

Reference : 1731

‎historiografie van het recht in de zuidelijke nederlanden tijdens de 18de eeuw.‎

‎, Brussel, Academia van Belgie, 1990, Softcover, originele uitgeversomslag, 26x18cm, 141pp. ISBN 9065694316.‎


‎Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie. Iuris Scripta Historica II--recht en geschiedenis rechtsgeschiedenis op nieuwe banen, geschiedvorsing, rechtsgeleerdheid,lotsverbonden tweeling, onafscheidelijk ?de achttiende eeuw als de eeuw van de rechtsgeschiedenis, publieksrechts, staatsrecht kerkenrecht, internationaal volkenrecht, privaatrecht, burgerlijk recht, ? formele rechtsbronnen, geschreven recht, canoniek recht, romeins recht, wetten recht, gewoonterecht, leen recht.+ index‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR22.00 (€22.00 )

‎Vandenghoer C.‎

Reference : 1330

‎DE RECTORALE RECHTBANK VAN DE OUDE LEUVENSE UNIVERSITEIT ( 1425-1797).‎

‎, Brussel, Paleis der Academien, 1987., Gebrocheerd, originele uitgeversomslag, 18x26cm, 243 pp. ISBN 9065693904.‎


‎Verhandelingen van de koninklijke academie voor wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie. Klasse der letteren, jaargang 49, nr. 124.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR27.00 (€27.00 )

‎VAN DER AA, Manu;‎

Reference : 19664

‎GERARD WALSCHAP. KRITISCH WERK 1922 - 1926,‎

‎, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2006, Kartonomslag, 155 x 240mm., 594pp.‎


‎Gerard Walschap was niet alleen een belangrijk prozaschrijver, zijn rol als criticus in de periode 1920-1940 kan moeilijk overschat worden. Jammer genoeg is een deel van die kritische geschriften moeilijk bereikbaar voor onderzoekers en het geinteresseerde lezerspubliek. De tijdschriften waarin ze gepubliceerd werden zijn immers slechts op enkele plaatsen bewaard en, zoals in het geval van Het Vlaamsche Land, alleen op microfilm raadpleegbaar. Daarom werd aan de Universiteit Antwerpen een project opgezet dat moet leiden tot de publicatie van alle kritische teksten die met zekerheid aan Walschap kunnen worden toegeschreven. Een volledige editie van deze kritieken zal een verduidelijkend licht werpen op enerzijds Walschaps evolutie als prozaschrijver en voorvechter van de prozavernieuwing in de Vlaamse literatuur en anderzijds op Walschaps levensbeschouwelijke evolutie en op het verband tussen de twee. Bij de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Gent) verscheen het eerste deel van deze editie, waarin alle kritieken die Gerard Walschap publiceerde in verschillende tijdschriften tussen 1922 en 1926 opgenomen zijn. In een inleidend literair-historisch essay, ???Gerard Walschap en Het Vlaamsche Land???, geeft bezorger Manu van der Aa een eerste beschrijving en duiding van Walschaps beginnende en zich ontwikkelende kritische arbeid. Nieuw boek. ‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR35.00 (€35.00 )

‎VANDERHEYDEN, Jan F.;‎

Reference : 18624

‎DE LIVIUS-VERTALING VAN 1541. KANTTEKENINGEN BIJ DE OPDRACHT EN LIVIUS-UITGAVE VAN JAN GYMNICK,‎

‎, Gent, Secretarie der Academie, 1959, Paperback, papieromslag, 150 x 250mm., 135pp. + 5 z/w platen.‎


‎Koninklijke Vlaamse Acadmie voor Taal- en Letterkunde. Reeks IV - Nr 15. In goede staat.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR18.00 (€18.00 )

‎VAN DER LEEUW, G.;‎

Reference : 18218

‎MENSWORDING EN CULTUURVERSCHUIVING. EEN ANTHROPOLOGISCH PROBLEEM,‎

‎, Brussel, Paleis der Academien, 1948, Gebrocheerd onder papieromslag, 180 x 260mm., 20pp.‎


‎Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie. Klasse der Letteren, Jaargang X, 1948 - nr 1.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR6.00 (€6.00 )

‎VAN DER MUEREN, F.;‎

Reference : 20039

‎PERSOONLIJKHEID VAN INDIVIDU EN TIJD IN DE MUZIEKGESCHIEDSCHRIJVING,‎

‎Brussel, Paleis der Academien, 1952 Gebrocheerd, papieromslag, 180 x 260mm., 22pp.‎


‎Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie. Klasse der Wetenschappen. Jaargang XIV. N?° 2. In goede staat.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR10.00 (€10.00 )

‎VAN DER MUEREN, Fl.;‎

Reference : 17832

‎BACHHERDENKING. ONDERGANG EN HERLEVING,‎

‎, Brussel, Paleis der Academien, 1952, Gebrocheerd, papieromslag, 160 x 260mm., 85pp.‎


‎Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schonen Kunsten van Belgie. Klasse der Schone Kunsten, Jaargang XIV, 1952 - nr3. In goede staat.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR17.00 (€17.00 )

‎VAN DER MUEREN, Floris;‎

Reference : 8490

‎OVER HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VAN HET NATIONALE KARAKTER DER MUZIEK,‎

‎, Antwerpen, De Haan, 1947, Gebrocheerd, originele uitgeversomslag, 18x26cm, 57pp.‎


‎Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie: Klasse der Schone Kunsten, jaargang 9, n?° 1. In goede staat.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR12.00 (€12.00 )

‎VAN DE VELDE‎

Reference : 8380

‎A.L. LAVOISIER 1743 - 1943. OP 26 AUGUSTUS TWEEHONDERDJARIG.‎

‎, Antwerpen/ Utrecht, Standaard - Boekhandel/ De Haan, 1943., Gebrocheerd, originele uitgeversomslag, frontispice (foto) z/w, 18x26cm, 50pp.‎


‎Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten, van Belgie. Klasse der Wetenschappen.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR7.00 (€7.00 )

‎VAN DE VELDE, A.J.J..‎

Reference : 18141

‎DE COMPENDIA VAN MATTHIOLI EN LONICER,‎

‎, Brussel, Paleis der Academien, 1955, onder papieromslag, 180 x 260mm., 14pp.‎


‎Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie. Klasse der Wetenschappen, Jaargang XVII, 1955 - nr 7.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR15.00 (€15.00 )

‎VAN DE VELDE, A.J.J.;‎

Reference : 55792

‎DE WETENSCHAPPEN IN BELGIE TUSSEN 1814 EN 1831‎

‎, Brussel, Paleis der Academien, 1950, papieromslag, 180 x 260mm., 16 pp.‎


‎Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie. Klasse der Wetenschappen, Jaargang XII, 1950 - nr 45‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR7.00 (€7.00 )

‎VAN DE VELDE, A.J.J. ‎

Reference : 10068

‎Georg Ernst Stahl (1660-1734). Het phlogiston en het vitalisme,‎

‎, Brussel, Paleis der Academien, 1947, Gebrocheerd, originele uitgeversomslag, 18x26cm, 26 pp.‎


‎Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie. Klasse der Natuurwetenschappen, tweede reeks, n?° 22.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR5.00 (€5.00 )

‎VAN DE VELDE, A.J.J.;‎

Reference : 18259

‎HET MUSEUM VOOR DE GESCHIEDENIS DER WETENSCHAPPEN,‎

‎, Brussel, Paleis der Academien, 1951, Gebrocheerd onder papieromslag, 180 x 260mm., 48pp.‎


‎Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie. Klasse der Wetenschappen, Jaargang XIII, 1951 - nr 4.‎

ERIK TONEN BOOKS - ANTWERPEN

Phone number : 0032495253566

EUR9.00 (€9.00 )
Previous 1 ... 92 93 94 95 ... 100 Next Exact page number ? OK
Get it on Google Play Get it on AppStore
Academy
The item was added to your cart
You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !