Previous 1 ... 90 91 92 93 ... 94 Next Exact page number ? OK

‎[Voltaire] Ducis Radonvilliers :‎

Reference : 2525

(1779)

‎Discours prononcés dans l'Académie Française le jeudi IV mars M.CC.LXXIX, à la réception de M. Ducis, Sec. ord. de Monsieur.‎

‎Paris, Demonville, 1779 ; in-4 ; demi veau marbré glacé, dos à nerfs ornés, fleurons dorés, pièce de titre rouge, tranches rouges (reliure du XIXe) ; 42 pp.‎


‎Envoi autographe signé de Ducis à Mademoiselle de Lepaud.Elu à la place prestigieuse de Voltaire, M. Ducis lui consacra son discours comme le veut la tradition.Une charnière faible, légèrement fendillée et un petit trou comblé au second plat, le reste en bel état. ‎

Librairie Ancienne Clagahé - Saint Symphorien d’Ozon
Logo SLAM Logo ILAB

Phone number : 06 60 22 21 35

EUR300.00 (€300.00 )

‎Vos, Staf.‎

Reference : 15372

‎licht achter den heuvel: het verlangen naar muzikale zuiverheid in Vlaanderen tijdens het interbellum.‎

‎, Brussel, KVAB,2005, Paleis der Academien., paperback, Verhandelingen, 17, 288 pages.‎


‎Muziek, van het oude volkslied tot en met Schonberg en Stravinski. Daarover gaat het verhaal van 'Een licht achter den heuvel'. Aan de hand van teksten uit de jaren twintig en dertig worden de muzikale idealen van Vlaamse schrijvers, critici en componisten met elkaar geconfronteerd. Centraal staat niet de eigenlijke compositie of uitvoering van muziek, maar wel de verbeeldingswereld en geschiedenisvisie die het debat vaak al sinds de negentiende eeuw kleurden. Hoe dacht men toen over de polyfonie, Beethoven, Peter Benoit en zijn nationale muziek? In welke mate vond Wagner nog genade naast het impressionisme van Debussy? En hoe intens omarmden modernistische componisten de eigentijdse wereld in hun visie op muziek? Het verlangen naar muzikale zuiverheid liep als een rode draad door deze discussies heen. Het speelde uiteenlopende ideologieen in de kaart, maar zorgde ook voor raakvlakken en verzoening in een bewogen tijd. Met aandacht voor detail laat Staf Vos zien hoe de zuiverheidsmythe nu eens het nationale karakter of de lokroep van de natuur, dan weer de universele diepgang of de muzikale constructie betrof. 'Een licht achter den heuvel' toont zo hoe de moderne esthetica schoorvoetend veld won temidden van de weerbarstige, want maatschappelijk dienstbare romantische muziekbeleving. ‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR27.00 (€27.00 )

‎VUAILLAT, Jean - Frontispice d'Evaristo‎

Reference : 102398

(1972)

‎L'argile et le feu, poèmes 1970-1972‎

‎ 1972 Ed. Gerbert - 1972 - In-12 broché - 38 p. - Frontispice d'Evaristo‎


‎Bon état - Mots au stylo sur la page de titre ‎

Phone number : 04 78 38 32 46

EUR40.00 (€40.00 )

‎V. VERSPEURT.‎

Reference : 10289

‎studie van het muziekanalytisch denken over Bela Bartoks werk.‎

‎, Brussel, Paleis der Academien, 1998., Gebrocheerd, originele uitgeversomslag, 18x26cm, 221 p., 17 afb.‎


‎Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie. Klasse der Schone kunsten, n? 66.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR46.00 (€46.00 )

‎WACHSMUTH, H.;‎

Reference : 20037

‎OVER EEN GEVOELIGE VITAMINE B1-KLEURREACTIE,‎

‎Brussel, Paleis der Academien, 1943 Gebrocheerd, papieromslag, 180 x 260mm., 14pp.‎


‎Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie. Klasse der Wetenschappen. Jaargang v. N? 9. In goede staat.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR10.00 (€10.00 )

‎WADDINGTON (M.).-‎

Reference : 63080

‎Funérailles de M. WADDINGTON le mercredi 17 janvier 1894. Discours de M. Paul Meyer.‎

‎ P., 1894, tiré à part de la "Revue de l'Institut de France" de 12 pages, in 4°. ‎


‎PHOTOS SUR DEMANDE ...................... Photos sur demande ..........................‎

Logo SLAM Logo ILAB

Phone number : 04 77 32 63 69

EUR15.00 (€15.00 )

‎WAGENVOORT, H.;‎

Reference : 18159

‎VERGILIUS' ECLOGA I EN IX,‎

‎, Brussel, Paleis der Academien, 1953, Gebrocheerd onder papieromslag, 180 x 260mm., 39pp.‎


‎Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie. Klasse der Letteren, Jaargang XV, 1953 - nr 3.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR9.00 (€9.00 )

‎WALGRAVE.‎

Reference : 10211

‎Kardinaal Newman's theorie over de ontwikkeling van het dogma in het licht van zijn kennisleer en zijn apologetiek.‎

‎, Brussel, Paleis der Academien, 1944., Gebrocheerd, originele uitgeversomslag, 18x26cm, 312 p.‎


‎Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie. Klasse der Menswetenschappen, n? 3.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR34.00 (€34.00 )

‎Warok, Aël‎

Reference : IXY-311

‎Le grand pardon. Itinéraire du migré de l’intérieur‎

‎Préface d’Olivier Lossouarn (chancelier de l’Académie Jack Kerouac), Académie Jack Kerouac, Amiens, 1977, 143 p. Broché, 14 x 21 cm. ‎


‎Petit impact sur le 1er plat de couverture, légères rousseurs sur tranches. Bel état intérieur.‎

Phone number : 02 98 44 41 01

EUR15.00 (€15.00 )

‎Warok, Aël‎

Reference : IXY-312

‎Pays pagan. Essai de voyage organisé (via le goulag à la française)‎

‎Préface d’Olivier Lossouarn (chancelier de l’Académie Jack Kerouac), Académie Jack Kerouac, Lannilis, 1981, 181 p. Broché, 14,1 x 21 cm.‎


‎Photos de l’auteur en 4e plat de couverture. Bon état. ‎

Phone number : 02 98 44 41 01

EUR35.00 (€35.00 )

‎Warok, Aël‎

Reference : IXY-313

‎Poème d’outre-monde. Le retour aux sources ‎

‎Préface d’Olivier Lossouarn (chancelier de l’Académie Jack Kerouac), Académie Jack Kerouac, Lannilis, 1981, 220 p. Broché, 14,1 x 21 cm. ‎


‎Photos de l’auteur en 4e plat de couverture. «Un ordinateur peut aujourd’hui, à partir d’une programmation ad hoc, parler aussi bien voire mieux que France-Culture ou Le Monde. Aucune machine ne parviendra jamais à baragwiner tous azimuts à l’instar d’Aël Warok. Le vrai langage étant par essence création personnelle, et en rien imitation, un ordinateur ne sera jamais kabbaliste.» Rousseurs sur tranches. Bel état intérieur. ‎

Phone number : 02 98 44 41 01

EUR40.00 (€40.00 )

‎Wauters, Bart‎

Reference : 25919

‎Recht als religie, Canonieke onderbouw van de vroegmoderne staatshervorming in de Zuidelijke Nederlanden‎

‎be, Universitaire Pers 2005, 2005 softcover, 490. ISBN 9789058675088.‎


‎In deze studie werden de verhoudingen tussen Kerk en Staat als basis voor het Westerse constitutionele model onderzocht. De verhoudingen tussen Kerk en Staat hebben tussen de 15de en 18de eeuw een fundamentele bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van subjectieve natuurlijke rechten (zgn. grondrechten of mensenrechten), en van de notie van constitutionele normen. Toch wordt deze periode traditioneel beschouwd als het hoogtepunt van het vorstelijk absolutisme, waarin geen respect bestond voor grondrechten van de onderdanen. Maar precies in het als absolutistisch te kwalificeren proces waarin de Staat zich geleidelijk opwierp als enige publiekrechtelijke macht, ten koste van o.a. de Kerk, werden door juristen en kerkjuristen argumenten gebruikt die wijzen op de institutionele bescherming van grondrechten van de onderdanen, zoals het recht op een eerlijk proces of het recht op vreedzaam bezit. Deze argumenten werden op de eerste plaats ingeroepen tegenover de kerkelijke overheid, maar meer en meer ook tegenover het staatsgezag zelf. Het is daarbij opmerkelijk dat deze argumenten afkomstig waren uit het Romeins recht en uit het middeleeuws kerkelijk recht. Het kerkelijk recht functioneerde met andere woorden als het model voor de Westerse Staat, zowel in de centraliserende-absolutistische dynamiek als in de bescherming van grondrechten van onderdanen. Dit onderzoek reconstrueert de ontwikkeling van twee rechtsfiguren die de verhoudingen tussen Kerk en Staat tussen de 15de en de 18de eeuw hebben bepaald, en waarvan nog een vage echo is terug te vinden in de Belgische grondwet van 1831 (art. 16). Deze rechtsfiguren vormen de kern van het vroegmoderne juridische stelsel van verhoudingen tussen Kerk en Staat, omdat ze de Staat toelieten om waar nodig de kerkelijke wetgeving en rechtspraak te controleren. In de rechtsleer werden deze rechtsfiguren op relatief eenvormige wijze verantwoord: de Staat heeft de plicht om de rechten van de onderdanen te beschermen tegenover geweld van allerlei aard, ook indien dat 'geweld' afkomstig is van de kerkelijke overheid. Hieruit groeide het idee dat deze rechten ook konden ingeroepen worden tegenover geweld dat van het staatsgezag uitging. De resultaten van dit onderzoek werden geanalyseerd vanuit een historisch en rechtstheoretisch perspectief. Om na te gaan of, en hoe, de vroegmoderne verhoudingen tussen Kerk en Staat hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van subjectieve natuurlijke rechten of constitutionele normen, is het nodig om te weten wat 'subjectieve natuurlijke rechten' of 'constitutionele normen' zijn. Impliciet heeft dat ook betrekking op de vraag naar de fundamenten en de legitimatie van het recht.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR40.00 (€40.00 )

‎W. CLARYSSE.‎

Reference : 13281

‎Petrie papyri. Second edition (P. Petrie?) . Volume 1: The wills.‎

‎, Brussel, Paleis der Academien, 1991., Paperback, original wrappers, 26x18cm., 266pp, illustrated b/w, indexes, as new/ als nieuw!!!‎


‎Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie. Collectanea Hellenistica, vol II.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR35.00 (€35.00 )

‎Werner Waterschoot, ‎

Reference : 25128

‎poetische werken van Jonker Jan van der Noot. Analytische bibliografie en tekstuitgave met inleiding en verklarende aantekeningen. I-III‎

‎Gent, Willemsfonds. Gent., Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1975 Original publisher's paperback, title spine and frontcover, 4to; .‎


‎Vol. 1: Analytische bibliografie; 212pp., [xij]. Vol. 2: Tekstuitgave; 502pp., footnotes. Vol. 3: Verklarende aantekeningen; 430pp., index. Very fine and complete set.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR70.00 (€70.00 )

‎Werner Waterschoot, ‎

Reference : 25129

‎poetische werken van Jonker Jan van der Noot. Analytische bibliografie en tekstuitgave met inleiding en verklarende aantekeningen. I‎

‎Gent, Willemsfonds. Gent., Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1975 Original publisher's paperback, title spine and frontcover, 4to; .only vol 1. !!‎


‎Vol. 1: Analytische bibliografie; 212pp., [xij].‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR25.00 (€25.00 )

‎W. EVENEPOEL.‎

Reference : 10229

‎Zakelijke en literaire onderzoekingen betreffende het Liber Cathemerinon van Aurelius Prudentius Clemens.‎

‎, Brussel, Paleis der Academien, 1979., Gebrocheerd, originele uitgeversomslag, 18x26cm, fig. 21, 168 p.‎


‎Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie. Klasse der Menswetenschappen, n? 91.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR21.00 (€21.00 )

‎WEYGAND Général .‎

Reference : 8251

‎L'ARMEE A L'ACADEMIE .‎

‎ Editions Wesmael-Charlier, Paris, 1962, collection "Les Quarante par les Quarante", postface du Maréchal JUIN, couverture illustrée, bande annonce conservée, broché, 139pp. très bon état, 185x130 . (p3) ‎


‎Exemplaire avec la dédicace manuscrite du général Weygand . ‎

Librairie ancienne du Petit-Breuil - Mauze-sur-le-Mignon

Phone number : 33 05 49 26 70 36

EUR12.00 (€12.00 )

‎weygand ( général )‎

Reference : 2639

‎l'armée a l académie‎

‎ wesmael-charlier 1962 in 8 broché 239 pages - envoi de l auteur ‎


‎de la collection les quarante par les quarante dirigée par maurice garçon ‎

Le Monde à l'Envers - Montargis

Phone number : 02 38 89 39 31

EUR20.00 (€20.00 )

‎WEYGAND (Général Maxime).‎

Reference : 119624

(1962)

‎L'Armée à l'Académie.‎

‎ P., Wesmael-Charlier, 1962, in-12, 239 pp, postface du Maréchal Juin, 3 planches hors texte (dont 2 pl. présentant 14 signatures autographes de militaires ayant fait partie de l'Académie Française), broché, couv. illustrée, bon état (Coll. Les Quarante par les Quarante). Edition originale (il n'est pas mentionné de grands papiers), prière d'insérer joint, bande éditeur conservée, envoi a.s. à Georges-Emmanuel Clancier‎


‎... A la fin du règne de Louis XIV, la France mise en grave péril par une série de défaites fut sauvée par la victoire du Maréchal de Villars à Denain qui libéra ses frontières. Le Maréchal fut comblé d'honneurs. Mais le Roi jugea qu'un hommage exceptionnel devait lui être rendu : celui de siéger à l'Académie Française à côté des plus illustres écrivains de son règne. Après deux siècles, le geste royal est repris par la République en faveur des vainqueurs de 1914 et de 1918. La tradition s'établit. Jusqu'à nos jours les Maréchaux vainqueurs ont été appelés à l'honneur de faire partie de l'Académie. ‎

Logo SLAM Logo ILAB

Phone number : 01 43 54 43 61

EUR30.00 (€30.00 )

‎W. GOMES.‎

Reference : 10162

‎bijdrage tot de kennis van ladingsoverdrachtverschijnselen aan halfgeleideroppervlakken door elektrochemische methodes : Studie van elektrochemische processen aan het oppervlak van ZnO-eenkristallen.‎

‎, Brussel, Paleis der Academien, 1971., Gebrocheerd, originele uitgeversomslag, 18x26cm, 97 p., fig., tab.‎


‎Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie. Klasse der Natuurwetenschappen, tweede reeks, n? 121.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR14.00 (€14.00 )

‎WHITFORD, Frank‎

Reference : 110358

(1989)

‎Le Bauhaus‎

‎ 1989 Editions Thames & Hudson, Collection "L'univers de l'Art" - 1989 - In-8, broché, couverture illustrée en couleurs - 216 p. - Quelques illustrations et reproductions photographiques en N&B in texte - Version française‎


‎Bon état - Menus frottements sur la couverture ‎

Phone number : 04 78 38 32 46

EUR14.00 (€14.00 )

‎William McAllister Johnson‎

Reference : 4428

‎Les peintres du roi 1648-1793‎

‎Editions de la R.M.N., Paris, 2000. In-4, broché sous couverture illustrée en couleur, 329 pp. Libertas artibus restituta, Philippe Le Leyzour et Alain Daguerre de Hureaux - Plaidoyer en faveur d'un musée de l'Académie royale de peinture et de sculpture, Pierre Rosenberg - Les morceaux de réception : protocole et documentation, William Mcallister Johnson - ...‎


‎Nombreuses illustrations en noir et en couleur. --- Plus d'informations sur le site archivesdunord.com‎

Phone number : 01 42 73 13 41

EUR70.00 (€70.00 )

‎WIM MEEWIS‎

Reference : 3920

‎KAREL ROELANTS. monografie ‎

‎, Esco, Antwerpen, 1983, Gebonden linnen, zeer goede staat, 23x30cm, 110 + 68pp genummerd en gesigneerd door auteur. ISBN 9064150613.‎


‎In de kunst gaan schok en impuls voor wetenschap. De interpretatie heeft maar 1 doel: proberen te zien wat voor wereld het is waarop de kunstenaar ons uitzicht verleent. Gesigneerd door auteur en kunstenaar ‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR65.00 (€65.00 )

‎WIM MEEWIS‎

Reference : 47363

‎KAREL ROELANTS. MONOGRAFIE gesigneerd‎

‎, Esco, Antwerpen, 1983, Gebonden linnen, zeer goede staat, 23x30cm, 68pp Genummerde uitgave op 500 ex. gesigneerd door de kunstenaar ISBN 9789064150616.‎


‎In de kunst gaan schok en impuls voor wetenschap. De interpretatie heeft maar 1 doel: proberen te zien wat voor wereld het is waarop de kunstenaar ons uitzicht verleent. Gesigneerd door kunstenaar en auteur‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR65.00 (€65.00 )

‎WITTE, E.; KURGAN-VAN HENTENRYK; G.; LAMBERTS, E. e.a.;‎

Reference : 19557

‎Natie en democratie/ Nation et democratie, 1890-1921, Acta van het interuniversitair colloquium, Brussel 8-9 juni 2006/ Actes du colloque interuniversitaire, Bruxelles, 8-9 juin 2006,‎

‎, Brussel, KVAB, 2007, softcover, foto-kartonomslag, 170 x 240mm., 415pp. ISBN 9789065690319.‎


‎De Acta van het interuniversitair historisch colloquium dat op 8-9 juni 2006 in de Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie plaats had, richten de focus op een veelomvattend onderwerp; de interactie tussen het sociaal-politieke democratiserings - en integratieproces en de Belgische natiestaat in de periode 1890 - 1921. In welke mate werken democratisering en nationalisme op elkaar in? Slagen de leidinggevende kringen er al dan niet in de integratie in het kader van de natiestaat te laten verlopen? In welke mate versterken beide tendensen elkaar? Welke conflicten ontstaan er met de regionalistische en de internationale stromingen? Door ook de oorlogsperiode en de totstandkoming van de massademocratie te incorporeren, kan het proces in deze Acta scherp getraceerd worden. Vooral tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt immers meer dan ooit een beroep gedaan op nationalisme. Deze Acta zijn thematisch opgebouwd. Dankzij de medewerking van een veertigtal Belgische en buitenlandse specialisten komen achtereenvolgens de politieke bewegingen en instellingen, de economische mileus en de culturele werelden aan bod en wordt het onderwerp tevens in een comparatief perspectief met de buurlanden geplaatst. Nieuw.‎

ERIK TONEN BOOKS - Antwerpen

Phone number : 0032495253566

EUR20.00 (€20.00 )
Previous 1 ... 90 91 92 93 ... 94 Next Exact page number ? OK
Get it on Google Play Get it on AppStore
Academy
The item was added to your cart
You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !