59 books for « biblia »Edit

1 2 3 Next Exact page number ? OK

‎[BIBLIA GERMANICA]‎

Reference : 201600199

(1638)

‎Biblia. Das ist Alle bücher des alten und neüwen Testaments: den ursprünglichen spraachen nach auff das treüwlich ist verteütschet und jetz von neüwem wider ubersehen. Dazu ist kommen ein ordenliche Abtheilung aller Capitlen in gewüsse versicul sampt jedes capitels außführlichen summarien auch nohtwendigen Concordantzen und einem vollkom[m]nen Register. ‎

‎Zürich, S.e. (Johann Jakob Bodmer), 1638; in-folio, 32 ff.n.ch. (y compris le titre) + DCCCCXXVI pp. + 1 f. blanc n.ch. + CCXX pp. + CCXCV pp., peau de truie sur ais de bois, dos à cinq nerfs, plats biseautés décorés d'une plaque estampée à froid, fermoirs, étiquettes au dos avec titre manuscrit, reliquats de peinture brune sur l'ensemble du dos (plats un peu fanés, légers défauts d'usage). VD 17, 32 : 668104L. Impression en caractères gothiques, texte sur deux colonnes, encadré. Belle page de titre, ornée d'une grande gravure sur bois. La bible est illustrée de plus de 150 vignettes gravées sur bois (environ 6 x 8,5 cm). Cachet de bibliothèque de couvent sur la page de titre. Bel et impressionnant exemplaire. 1638‎


Librairie de L'Amateur - Strasbourg

Phone number : 33 03 88 32 11 72

EUR2,400.00

‎BIBLIA DANICA -‎

Reference : 48315

‎Biblia, det er: den ganske Hellige Skrifts Bøger, med Flid efterseete og rettede efter Grundtexten, saa og med mange Parallelsteder forsynede. Tyvende Oplag.‎

‎København, Kongelige Waisenhuses Forlag, 1845. Stor 8vo. Samtidigt hldrbd. Ryg intakt, men noget slidt. 1036,284 pp.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK500.00 (€67.06 )

‎BIBLIA -‎

Reference : 19900

‎Biblia Sacra Vulgatae Editionis juxta Exemplar Vaticanum. 3 vols. (I-II Veteris Testamenti. III Novum Testamentum).‎

‎Monasterii Westphaliae, 1824. Small 8vo. Bound in 3 fine recent hcalf. XXIV,(8),958,832,624 pp.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK1,500.00 (€201.18 )

‎BIBLIA -‎

Reference : 22184

Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK275.00 (€36.88 )

‎BIBLIA -‎

Reference : 24375

‎Biblia Hebraica ad optimas Editiones imprimis Everandi van der Hooght ex Recensione Aug. Hahnii expressa. Praefatus est E.F. Car. Rosenmüller.‎

‎Leipzig, Tauschnitz, 1804. Small 8vo. Cont. full calf. Extremities a little rubbed. 1036 pp. Occasionally brownspotted.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK450.00 (€60.35 )

‎BIBLIA DANICA -‎

Reference : 53185

‎Biblia, det er: den ganske Hellige Skrifts Bøger, med Fliid efterseete og rettede efter Grundtexten, saa og med mange Parallelsteder og udførlige Indholdsfortegnelser forsynede.‎

‎Kjøbenhavn, Kongelige Vaisenhus, 1824. 4to. Samtidigt helldrbd. i flammet kalv. Rig rygforgyldning. Forgyldningen lidt slidt. Lidt kantslid og sprækker øverst i begge false. 1682,(2),448 pp. Indvendig ren med få spredte brunpletter. Biblen er her trykt i 4to. - Bibl. Danica I,11.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK2,000.00 (€268.24 )

‎BIBLIA DANICA -‎

Reference : 54296

‎Biblia, Det er Den Gandske Hell. Skriftes Bøger, Efter den 1699. udgangne Huus= Og reyse=Bibel.‎

‎Kjøbenhavn, Kongelige Waysen=Huses Bogtrykkerie, 1738. 4to. Pragtfuldt samtidigt hellæderbind af spejlbindstypen over træ. Bindsiderne opdelte af tre rammer med brede forgyldte borter, yderste ramme med blindtrykte stempler og streger. Inderste felt marmoreret og med en stor forgyldt stjerne. Med 4 ægte bind på ryggen og 5 rigt forgyldte rygfelter. Rygtitlen i rød maroquin med forgyldning. Træpermernes skråtstillet indendigt. Med 2 helt intakte lukkestroppe med 6 støbte messinbeslag. Helt guldsnit med ciseleringer. I guldsnittes kanter er der indmalede slyngede dekorationer og i snittes forkant er indmalet i rødt og sort et stort kronet monogram tilhørende Anna Sophie Rewentlow (Frederik IV's anden hustru, dronning af Danmark). (16),1104,194,356,(10) pp. Marmoreret forsatspapirer. Forreste friblad ikke tilstede. Den ganske sjældne kvartudgave af Christian IV's bibeloversættelse, her i et aldeles flot udstyret eksemplar.<br>Bibl. Danica I,9-10.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK9,500.00 (€1,274.16 )

‎BIBLIA DANICA - CHRISTIAN IV'S KIRKEBIBEL.‎

Reference : 57769

‎Biblia Det er Den gantske Hellige Scrifft paa Danske igien offuerseet oc Prentet effter vor allernaadigste Herris oc Kongis Christian den IV. Befalning. (3 Dele).‎

‎Kiøbenhaffn, (Melchior Martzan og Salomon Sartor), (1632-) 1633. Folio. (37,5 x 24,5 cm.). Nær samtidigt hellæderbind over svært træ. De ægte bind markeret i blindtryk på ryggen. Permerne er begge forsynet med talrige mindre stifter med store hoveder i messing til beskyttelse af permerne ved opslag. 2 lukkestroppe med blanke messingbeslag hvor den lille klo på det ene er bortslidt. Bindet er antageligt fra sidste halvdel af 1600-tallet og ganske velbevaret. Blokken er noget løs, men heftesnorene, som er intakte skal fastgøres på permernes inderside, hvilket kræver noget lim og måske en fornyelse af forsatsbladene. Halvtitelblad, 2 deltitelblade. Kobberstukket titelblad, kobberstukket portræt af Christian IV. (24),353,226,157 blade (af 159 - sidste tekstblad og registerbladet mangler til Ny Testamente). Teksten med talrige træsnit. Halvtitelbladet, som næsten altid mangler, er løst og kantflosset. Et blad løs i heftningen. Enkelte blade i Fortalen med smårifter og lettere kantflossede. En del af de sidste blade i Ny Testamente med slid i ydre marginer. Enkelte blade kantforstærkede. Med talrige træsnit i teksten. Originaltrykket af den sidste af de danske foliobibler, trykt af den første kongelige bogtrykker Melchior Martzan og for 2. dels vedkommende af Salomon Sartor. De træskårne illustrationer er de samme som anvendtes i Frederik II's Bibel fra 1589. De 4 kobbere (portrættet og de 3 titelblade) er stukket af Simon de Pas.<br><br>The scarce first edition og the last (the third) of the Danish folio-bibles, known as "Christian IV's Bible", being a slightly revised edition of the Bible of 1589.<br>Bibl. Dan.I,9 - Thesaurus II, 378. - Birkelund, 41. - Darlow and Moule, 3160.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK40,000.00 (€5,364.88 )

‎BIBLIA DANICA - FREDERIK DEN II's BIBEL. - THE SECOND DANISH BIBLE IN FOLIO‎

Reference : 57770

‎Biblia. Det er den gantske Hellige Scrifft Paa Danske igien offuerseet oc Prentet effter Salige oc høylofflige ihukommelse Kong Friderichs den II. Befalning. (3 dele).‎

‎Kiøbenhaffn, (Matz Vingaard), (1588-)89. Folio. (39 x 27 cm.). Samtidigt hellæderbind i brunt kalveskind over svært træ og med kanter i smig. Lettere ophøjede bind på ryg. Håndsyede kapitælbånd. Lille hak i skindet på nederste rygfelt. Med de 4 originale hængselsbeslag i støbt messing bevarede, men den ene strop fornyet og den anden mangler. Permerne har begge blindtrykte arabesker, i midterfeltet en stor arabesk og i hjørner og kanter 6 pyramideformede arabesker, som alle er med en blindtrykt krone i pyramidens top. Permerne har mindre messingstifter med store hoveder til beskyttelse af bindet ved opslag. Marmoreret snit. Bindet er ganske velbevaret med kun lidt kantslid og let slid på de ophøjede rygbind. <br>(22),353(i.e.354),226,159 blade. Komplet, men uden de 3 blanke blade. Træskåret titelblad med tekst trykt i rødt i midterfeltet. Titelbladsvarianten med kongens kobberstukne portræt (af Goltzius) opklæbet på bagsiden (en del eksemplarer udkom uden portrættet). Blad 2 med rigsvåbnet, bladet er kantrepareret. 2 træskårne deltitelblade. Registerbladene med svag skjold i ydre marginer. De sidste 35 blade delvist omkantede, for det meste i ydre marginer. Ganske få spredte brunpletter. Iøvrigt ganske lette brugsspor. Et udmærket velbevaret og komplet eksemplar (bortset fra de 3 blanke).<br>På forreste friblad er anført lidt af eksemplarets ejerhistorie fra 1819, - erhvervet af Mikkel Johannesson Fladebøe som her delvist klausulerer dens ejerskab til fremtidige ejere af gården (Fladebøe ?). Senere synes den overgået til andre i slægten bosat i U.S.A. (Olaf Albertsen, Axel Albertsen, Stanley Albertsen, Sidney Albertsen). Originaludgaven af den anden dansk-norske folio-bibel, men den første som er trykt af en dansker, og er iøvrigt Mads Vingaards største trykkerarbejde. Biblen er samtidig det største bogarbejde udført i Danmark i Det 16. Århundrede.<br><br>First printing of the second Danish Bible in folio. "This, the second Danish Bible in folio, is the first to be printed by a Dane. The Bible is M. Vingaard's major work, and the largest printing undertaken to be carried out in Denmark during the sixteenth century. The book is profusely illustrated with woodcuts copied from a german Bible issued by Sigmund Feyerabend in Frankfurt a. M. 1560. The original woodcuts were made by the artist and craftsman Virgil Solis... Wide woodcut borders together with pictures using themes from the Scriptures surround the title pages and the illustrations. On the reverse of the first title page many copies have pasted in a portrait of Frederich II, engraved by the Dutch artist Hendrick Goltzius. However, this portrait may also be found on a separate leaf."(Thesaurus I).<br><br>Lauritz Nielsen, 405. - Thesaurus I, 129. - Birkelund, 34.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK95,000.00 (€12,741.59 )

‎BIBLIA DANICA -‎

Reference : 58475

‎Biblia, det er: den ganske hellige Skrifts Bøger, med Flid efterseete og rettede efter Grundtexten, fra og med mange Parallelsteder og udførlige Indholdsfortegnelser forsynede. Nittende Oplag.‎

‎Kiøbenhavn, Kongelige Waisenhuses Forlag, 1842. Stor 8vo. (26 x 18 cm.). Smukt velbevaret hellæderbind i sort maroquin. Ophøjede bind på ryg. Rygforgyldning i form af geometriske stregfigurer. Forgyldt rygtitel. Permer med stregbordurer, geometrisk forgyldt ramme samt ornamental forgyldt dekoration i midterfelterne. Indvendige stregbordurer. Helt guldsnit og kantforgyldning. Kanter med lettere brugsspor. Gave til W. Blauenfeldt (i guld nederst på ryg) fra elever på F. Friis's Realskole d. 1. Marts 1849 (i guldtryk på permernes inderside). Har tilhørt Paul V. Rubow med hans navnetræk på fribladet. 1374,363 pp. Indvendig ren og frisk.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK1,500.00 (€201.18 )

‎BIBLIA DANICA. - [EDITIO PRINCEPS OF THE ENTIRE BIBLE IN DANISH.]‎

Reference : 55412

‎Biblia, Det er den gantske Hellige Scrifft, vdsæt paa Danske.‎

‎Københaffn, Ludowich Dietz, 1550. Folio. Senere helpergamentsbind. Kalligraferet rygtitel. Fællestitelbladet trykt i rødt og sort. 552 blade, inclusiv de to blanke. Med alle deltitelblade. Christian III' træstukne portræt (udført af hofmaler Jacob Binck). Rigsvåbnet i helsides træsnit. Ca. 25 blade, forrest og bagerst, omkantede og reparerede. En del reparationer af smårifter. En del kantforstærkninger som i nogle tilfæde medfører tab af bogstaver i marginalnoterne. Nogle blade med lidt teksttab. Forreste titelblad repareret i nederste højre hjørne. Rigsvåbnet repareret i ydre margin med rekonstruktion af rammen. Spredte skjolder i marginer. Spredte brugsspor. Enkelte blade antageligt indsatte fra et andet eksemplar. En del gl. ejernavne (præster). Gennemillustret med træsnit af Erhard Altdorfer i teksten og helsides.<br><br>Folio. A bit later full vellum binding with title in contemporary to spine. 552 leaves, including the two blanks. With all the half-titles (rarely seen). 25 leaves in front and back with repairs. Several smaller repairs. Several marginal inforcements. A few leaves with loss of text. A few leaves presumably supplied from another copy. Scattered damp stains. Several name from previous owners (presumably priests). Complete. Første danske helbibel og Reformationstidens største danske bogværk, trykt af den til arbejdets udførelse indkaldte bogtrykker, Ludwig Dietz fra Rostock. Yderst sjælden i komplet stand.<br><br>The first Danish folio bible: "The editio princeps of the Bible in Danish", very rarely seen complete.<br><br>"This first translation of the entire Bible stands as a monument of the Danish Reformation, and the influence it excercised, both at the time and subsequently, cannot be overemphasized. The translation was commanded by King Christian III, and nothing was spared in order to make it as perfect as possible. The best danish theologians worked on the translation, but it was not until 1548 that the work had progresses so far that a printing could be implemented.... A German printer, Ludwig Dietz from Rostock, was therefore summoned. Already in 1534 he had printed a complete Bible in Low german, and in 1548 he came to Copenhagen with his printing material... It is copies from the Lübeck 1534 edition of Luther's German Bible, and is illustrated with many woodcuts by Erhard Altdorffer." (Thesaurus). - The copy has some defects, leaves remargined, recornered, marginal losses, textual repairs, some leaves shaved etc..<br><br>Birkelund, 19. Darlow & Moule 3155. - Lauritz Nielsen, 15. - Thesaurus I,75. - Christian Bruun II, p. 324 ff.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK125,000.00 (€16,765.25 )

‎BIBLIA DANICA. - [EDITIO PRINCEPS OF THE ENTIRE BIBLE IN DANISH]‎

Reference : 56762

‎Biblia, Det er den gantske Hellige Scrifft, vdsæt paa Danske.‎

‎Københaffn, Ludowich Dietz, 1550. Folio. Nær samtidigt hellæderbind over træ. Let ophøjede bind på ryg. Revne i skindet ved nederste rygfelt. På forpermen 3 store samtidige hjørnebeslag i messing samt et dekorativt kvadratisk messinbeslag i midten i samme stil. På bagpermen er et hjørnebeslag bevaret. Senere er påsat 4 hængselsbeslag i kobber, men lukkestroppene ikke tilstede. Fællestitelbladet trykt i rødt og sort i midten af det store træsnit. 549 blade (af 552) idet de 2 blanke (blad XC og CLXXVII) og 1 trykt blad (Ny Testament LXXII) mangler. Med alle deltitelblade. Christian III' træstukne portræt (udført af hofmaler Jacob Binck) på titelbladets bagside. Rigsvåbnet i helsides træsnit. De første få blade i forkert rækkefølge, og lidt løse. Titelbladet med lille tab af to hjørner og med gl. reparation. De første ca. 10 blade, og nogle få andre, delvist omkantede, delvist med nogen kantflosning og småreparationer og kantforstærkninger. En del maginaltilskrifter i gl. hånd. Brugsspor, mest på de første blade. Rigsvåbnet forstærket på bagsiden. På titelbladet samtidige latinske tilskrifter. Gennemillustret med træsnit af Erhard Altdorfer i teksten og helsides.<br><br>Folio. Near contemporary full calf with some catches. 549 (of 552) leaves, lacking the 2 blanks and 1 textleaf. With all the half-titles title-pages and textillustrations in woodcut. by Erhard Altdorfer. Første danske helbibel og Reformationstidens største danske bogværk, trykt af den til arbejdets udførelse indkaldte bogtrykker, Ludwig Dietz fra Rostock. Yderst sjælden.<br><br>The first Danish folio bible: "The editio princeps of the Bible in Danish", very rare.<br><br>"This first translation of the entire Bible stands as a monument of the Danish Reformation, and the influence it excercised, both at the time and subsequently, cannot be overemphasized. The translation was commanded by King Christian III, and nothing was spared in order to make it as perfect as possible. The best danish theologians worked on the translation, but it was not until 1548 that the work had progresses so far that a printing could be implemented.... A German printer, Ludwig Dietz from Rostock, was therefore summoned. Already in 1534 he had printed a complete Bible in Low german, and in 1548 he came to Copenhagen with his printing material... It is copies from the Lübeck 1534 edition of Luther's German Bible, and is illustrated with many woodcuts by Erhard Altdorffer." (Thesaurus). <br><br>Birkelund, 19. - Darlow & Moule 3155. - Lauritz Nielsen, 15. - Thesaurus I,75. - Christian Bruun II, p. 324 ff.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK150,000.00 (€20,118.29 )

‎BIBLIA DANICA. - DRONNING SOPHIE MAGDALENES EKSEMPLAR.‎

Reference : 57903

‎Biblia, Det er, Den gandske Hell. Skriftes Bøger, Ved Hans Kgl. Majests. ... Vor Allernaadigste Arve=Herres Kong Christian den Sjettes christelige Omsorg... Det tredie Oplag.‎

‎Kjøbenhavn, Waysenhuses Bogtrykkerie, 1740. 8vo. Pragtfuldt samtidigt dansk helbind i rødt maroquin (Boppenhausen ?). Ophøjede bind på ryggen. Håndsyede dobbelte kapitælbånd. Rygfelterne rigt forgyldt. Forgyldt rygtitel. Permer med brede forgyldte borter sammenstukket af store stempler inden for hvilke en stor spejlramme med rig forgyldning og florale hjørnestempler. Indvendig forgyldte borter på smig. Kantforgyldning. helt guldsnit med ciselerede ornamenter. Violette forsatspapirer i kattuntryk. På bindets forreste snit er indgraveret Sophie Magdalenes store kronede monogram. Opbevares i et samtidigt foderal med grønt overtrækspapir. (8),1000,266,(6) pp. Aldeles velbevaret. Mellem bladene er indlagt adskillige fint udførte papirsklip.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK7,500.00 (€1,005.91 )

‎BIBLIA GERMANICA - WEIMERER KURFÜRSTENBIBEL.‎

Reference : 52496

‎Biblia, Das ist: Die gantze Schrifft, Altes und Neues Testaments Teutsch, Doctor Martin Luthers. Auff gnädigste Verordnung Dess... Fürsten und Herrn Ernst, Herzogen zu Sachsen... Von etlichen Reinen Theologen dem eigentlichen Wort-Verstand nach, erkläret, ... Neben den christlichen Haupt-Symbolis, mit beygedruckt ... ein kurtzer ... Bericht von der Augspurgischen Confession.‎

‎Nürnberg, Johann Andreae Endtners Seel. Söhne, 1692. Folio. (46 x 30 cm.). Contemp. full calf. Wear to top of spine. 2 compartments with old repairs. A closed tear to foot of spine. Remains of old gilting and title on spine. Spine rubbed. With 3 (of 4) clasps and catches in brass. Engraved titel and printed title in red/black. (38),(22),(66),686,950,(18) pp. A few brownspots on the first leaves. A dampstain in lower margin of the last 5 leaves. A few leaves in beginning and at end a bit frayed in right margins. A few leaves with loss of blank in margin. Internally in general clean and fine. With in all 42 engraved plates (incl. general title and portrait of Luther) and 1 engraved coat of arms (portraits, apostles, plates, parttitles, plans, map etc.). A few plates with dampstains to margins. This so-called "Weimerer-Bibel" or "Ernestinische Bibel" was first printed in 1641 and ran through 13 editions up to 1792.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK30,000.00 (€4,023.66 )

‎BIBLIA GERMANICA.‎

Reference : 54517

‎Biblia, Das ist die gantze heilige Schrift Alten und Neuen Testaments, nach der Übersetzung Mart. Luthers... Nummehro zum fünfften mahl mit Zusammenhaltung des Grund=Texte, wie auch verschiedener alten und neuen Editionen, auf das sorgfältigste ausgefertiget; nebst einer Vorrede Joan. Francisci Buddei,... (2 Theile).‎

‎Minden, Johann Augustin Enax, 1756-60. Small 8vo. Bound in beautiful contemp. full vellum with the vellum covers marbled in douce colours framed by a broad gilt border (the gilding weak). Marbled endpapers. All edges gilt and with the edges richly patterned tooled. Spine ends with blindtooling. Engraved frontispiece. (14),944;285,(3) pp. Scattered brownspots.‎


Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK3,000.00 (€402.37 )

‎BIBLIA HEBRAICA.‎

Reference : 24133

Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK500.00 (€67.06 )

‎BIBLIA LATINA ET GERMANICA.‎

Reference : 52205

Herman H. J. Lynge & Son - Copenhagen

Phone number : +45 33 155 335

DKK3,500.00 (€469.43 )

‎[Biblia germanica] Luther (Martin) - Bible (allemand) ‎

Reference : 75089

(1712)

‎[Biblia, die ganze Heilige Schrift. Alten und Neuen Testament]‎

‎[Basel, Joh. G. König] 1712 In-folio, pleine basane brune, dos à nerfs reliure postérieure, 17 ff. de table - 504 - 188 - 164 - 228 sur 240 pp. Texte sur deux colonnes, encadrement. Nombreuses figures dans le texte, lettrines et culs-de-lampe. Brunissures marginales, lég. humidité éparse, petites attaques de ver. Bon exemplaire. Sans le titre.‎


‎ Bon état d’occasion Livres anciens‎

Librairie de l'Avenue - Saint-Ouen

Phone number : 01 40 11 95 85

EUR1,214.00

‎Elizen Arteko Biblia‎

Reference : R320132307

(1999)

ISBN : 2951231903

‎Testamendu Berria.‎

‎Biblia Elkartea - Bibli elkarte batuak. 1999. In-8. Reliï¿œ. Bon ï¿œtat, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Intï¿œrieur frais. 702 pages - quelques cartes en couleurs hors texte - ouvrage en basque.. . . . Classification Dewey : 499.92-Basque‎


‎Ouvrage en basque.‎

Le-livre.fr / Le Village du Livre - Sablons

Phone number : 05 57 411 411

EUR79.00

‎BIBLE - BIBLIA SACRA‎

Reference : 149411

(1761)

‎Biblia, Das ist : Die ganze Heilige Schrift Altes und Neues Testaments nach der deutschen Ubersetzung Martin Luthers .... ‎

‎ Erfurt Joseph Friedrich Hartung, 1761. Tr7s fort In-8 relié plein chagrin marron foncé, dos à 5 gros nerfs, gardes de papier marbré. 1202 + 336 pages. Gravure en frontispice + Carte dépliante de la Judée et Samarie + 47 gravures sur bois. Und deren besten sool alten als neuen Editionen, mit jedes Capitels kurzen Summarien, und beygefügten vielen richtigen und vernehrten Parallelen, auch soliden aus der Ernestinischen Bibel beybehaltenen Erklärungen derer schweresten Schriftsellen nebst einer Vorrede im Ramen E. Hochehrm. Evangel. Ministerii in Erfurt, von mepland Herrn D. Job. Laur. Pfeiffer P.P. Aug. Conf. Min. Sen. Past. Prim. ben der evangel. predigerkirche und des Gymn, Senat. Prot. Ephoro und mit D. Luthers vorgesessten Borrede über das Alte und Neue Testament und Epistel an die Römer. Giebende verbesserte und mit rupsern vermehrte auflage, ausgefertiger von Johann Ernst Menigt, weilang pastor zu bischleben. Toutes tranches dorées et ciselées Reliure en bon état, des pages brunies, légère trace d'humidité en bord des premières pages, les gravures sont en bon état. Très rare impression d'Erfurt (Thuringe, Allemagne) ville ou Luther fit ses études universitaires et où il fut ordonné prêtre. ‎


Librairie Gil - Artgil SARL - Rodez

Phone number : 05 65 42 95 21

EUR700.00

‎Biblia Sacra‎

Reference : 025695

(1865)

‎Biblia Sacra - Sixti V Pontificis Maximi Jussi Recognita, Clementis VIII‎

‎ Apud Henricum Plon reliure Rigide Décorative Paisiis 1865 1359 pages en format 10 - 15 cm - reliure rigide en semi cuir avec quatre nervures et titre en dorure - BE ‎


‎Bon État ‎

Librairie Internet Antoine

Phone number : 0032476413494

EUR24.50

‎Biblie. - Nouvel Testament.Biblia. - Neues Testament.‎

Reference : 24860

(1835)

‎Le Nouveau Testament de notre Seigneur Jésus-Christ, par David Martin.‎

‎ 1835 Montbéliard: Deckherr, 1835.reliure demi basane dos lisse trés usée, 406p .,texte à 2 colonnes,feuillet manuscrit : Société biblique Protestante de Paris jour de confirmation,rare‎


Livres Anciens Komar - Meounes les Montrieux

Phone number : 33 04 94 63 34 56

EUR80.00

‎BIBLIA GALLICA; LAUGEOIS.‎

Reference : 8908

(1762)

‎Traduction nouvelle des pseaumes de David, faite sur l'hébreu, justifiée par des remarques sur le génie de la langue. Par M. Laugeois. 2 tomes en 1 volume.‎

‎Paris, Le Mercier, Desaint & Saillant, Savoye, 1762 12° (16,5 x 9 cm), XXXII, 336 pp.; XII, 276 pp., 1 f. blanche, titre et texte avec cadre ornemental noir, gardes marbrées, maroquin rouge, triple filet encadrant les plats, dos à nerfs formant des compartiments bordés d'un double filet doré, pièce de titre brune, coupes filetées, large dentelle intérieure, tranches dorées (belle reliure de l'époque). ‎


‎QUER., FL, IV, 611. Edition originale de cette traduction par Joseph-Michel Laugeois de Chastellier, fameux hébraïste. Bel exemplaire. ‎

Werner Skorianetz - Livres Anciens - Grand Lancy

Phone number : 41 (0)22 800 17 04

CHF150.00 (€141.50 )

‎[Bible - Biblia Sacra - Vulgate], ‎

Reference : 006864

‎Biblia Sacra, Vulgatae Editionis, Sixti V. Pont. Max. authoritate recognita. Nunc vero iussu cleri gallicani denvo edita.‎

‎ Paris, Antoine Vitré, 1652-1651. 8 volumes in-12, frontispice au premier volume. Remarquable Bible dite « Bible de Vitré ». En effet, il s'agit ici d'une Bible de la contre-réforme catholique, imprimée par ordre du clergé de France. Antoine Vitré fut l'un des plus grands typographes du XVIIe siècle. Brunet qualifie cette édition de « bonne édition ». Curieusement, les tomes 2 à 5 portent la date 1651 et les autres 1652, et il semble que ce soit le cas sur tous les exemplaires. Reliure plein maroquin rouge à la Du Seuil, dos à nerfs richement orné, tranches dorées, exemplaire réglé. Petits défauts usuels aux coiffes et coins (petits accroc et usures), une coiffe arrasée. Jaunissement général du papier, tome 6 avec tache d'encre marginale sur les 50 premiers feuillets qu'un précédent propriétaire a tenté de laver sur les premiers feuillets. Rare exemplaire. ‎


Librairie Trois Plumes - Angers

Phone number : +33 6 30 94 80 72

EUR1,500.00
Free shipping

‎( BIBLIA SACRA / RELIURE )‎

Reference : 1772

(1679)

‎BIBLIA SACRA VULGATAE EDITIONIS, Sixti V. Pont. M. Jussu Recognita, et Clementis VIII Auctoritate Edita.‎

‎ 1679 (Coloniae), (Apud Jacobum Naulaeum), (1679). in-24 (11,5 cm. x 6 cm. ) : titre-frontispice gravé ; 368 pp. en un vol. maroquin rouge, dos lisse orné, pièce de titre blonde, larges dentelles dorées encadrant les plats, dentelle dorée sur les coupes et les chasses, tranches dorées (menu accroc à la coiffe de queue, coins un peu frottés - reliure de l'époque).‎


‎Tome trois seul qui renferme : "ESDRAS, TOBIAS, JUDITH, ESTHER, JOB, PSALMI, PROVERBIA, ECCLESIASTES, CANTICUM CANTICORUM, SAPIENTIA, ECCLESIASTICUS" - JOLI PETIT OUVRAGE DANS UNE RELIURE DECORATIVE DE L'EPOQUE EN PLEIN MAROQUIN ROUGE, ORNE DE LARGES DENTELLES DOREES ENCADRANT LES PLATS. (Brunet, I, 880). DES PHOTOGRAPHIES NUMERIQUES SONT DISPONIBLES PAR E-MAIL SUR SIMPLE DEMANDE - WE CAN SEND PICTURES OF BOOKS ON SIMPLE REQUEST. ‎

Librairie Ancienne Michèle Masson - Bordeaux

Phone number : +33 (0)5 56 51 22 26

EUR80.00
1 2 3 Next Exact page number ? OK
Get it on Google Play Get it on AppStore
Search - biblia

The item was added to your cart

You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
More information about shipping
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !