11 books for « Linguistics; Danish »Edit

Sort by

‎BOM (Kaj)‎

Reference : 509022

(1950)

‎Mere om slang. Nye strejftog pa det gemytlige sprogs omrade.‎

‎Kobenhavn, Westermann, 1950. Petit in-8 broché, 214 pp., qq. ill. en noir dans le texte, index. Bonne condition.‎


‎Envoi autographe de l'auteur. ‎

Librairie Le Trait d'Union S.A.R.L. - Troyes

Phone number : 03 25 71 67 98

EUR23.00

‎BOM (Kaj)‎

Reference : 509023

(1948)

‎Slang. Argot - Jargon. Strejftog pa det gemytlige sprogs omrade.‎

‎Kobenhavn, Westermann, 1948. Petit in-8 broché, 176 pp., qq. ill. en noir dans le texte, index. Bonne condition.‎


‎. ‎

Librairie Le Trait d'Union S.A.R.L. - Troyes

Phone number : 03 25 71 67 98

EUR20.00

‎COLLECTIF‎

Reference : 509637

(1937)

‎Fra rask til wimmer. Otte foredrag om modersmaalsforskere i det 19. aarhundrede. Udgivne af selskab for nordisk filologi.‎

‎Kobenhavn, Gyldendal, 1937. In-8 broché, 146 pp., index. Dos usé en tête et queue, couv. jaunie, exemplaire correct.‎


‎. Sommaire : FORORD af Paul Diderichsen. - RASMUS RASK af Paul Andersen. - CHRISTIAN MOLBECH og JAKOB HORNEMANN BREDSDORFF af Jergen Glahder. - ISRAEL LEVIN af Aage Hansen. - FOLMER DYRLUND af Kristen Moller. - EDWIN JESSEN af Viggo Brandal. - K. J. LYNGBY af Anders Bjerrum. - LUDVIG F. A. WIMMER of Johs. Branduni-Nielsen. - P. K. THORSEN OG HANS SAMTID af Marius Kristensen. - Kronologisk Oversigt over de i Foredragene na vnte sprogvidenskabelige Arbej der Person- og Sagregister.‎

Librairie Le Trait d'Union S.A.R.L. - Troyes

Phone number : 03 25 71 67 98

EUR28.00

‎COLLECTIF‎

Reference : 513468

(1934)

‎Studier tilegnede Verner Dahlerup paa femoghalvfjerdsaarsdagen den 31. oktober 1934, udgivet af danske folkemaal og sprog og kulur.‎

‎Kobenhavn, Universitetsforlaget i Aarhus, 1934. In-8 broché, 256 pp. Dos et couv. brunis, intérieur frais, bonne condition.‎


‎L'ouvrage réunit 32 contributions en danois en hommage à Verner Dahlerup (1859-1938), linguiste scandinave, "père" du Dictionnaire de la langue danoise. ‎

Librairie Le Trait d'Union S.A.R.L. - Troyes

Phone number : 03 25 71 67 98

EUR20.00

‎DIDERICHSEN (Paul) & NIELSEN (Holger M.)‎

Reference : 515997

(1931)

‎Fragmenter af gammeldanske haandskrifter. I-III.‎

‎Kopenhagen, H.H. Thieles / J. H. Schultz, 1931-1937. 3 vol. in-8° br., 424 pp. en continu-LXIV pp., 34 pl. en noir (Universitets-Jubilaets Danske Samfund, N°292). Couv. lég. effrangées, mais très bonne cond. intérieure.‎


‎. ‎

Librairie Le Trait d'Union S.A.R.L. - Troyes

Phone number : 03 25 71 67 98

EUR30.00

‎HANSEN (Aage)‎

Reference : 509044

(1927)

‎Bestemt og ubestemt substantiv.‎

‎Kjobenhavn, Arnold Busck, 1927. In-8 broché, 180 pp., bibliographie, index. (Bidrag til Dansk substantivsyntaks. I). Dos jauni, intérieur frais et non coupé, bonne condition.‎


‎. ‎

Librairie Le Trait d'Union S.A.R.L. - Troyes

Phone number : 03 25 71 67 98

EUR30.00

‎HOLST (Clara)‎

Reference : 505493

(1903)

‎Studier over Middelnedertyske Laaneord i Dansk i det 14. og 15. aarhundrede.‎

‎Kristiania, Grondhal & sons, 1903. In-8 rel. demi-toile verte à coins postérieure, étiquette de titre au dos, 79 pp., index. Bonne condition.‎


‎. ‎

Librairie Le Trait d'Union S.A.R.L. - Troyes

Phone number : 03 25 71 67 98

EUR20.00

‎JESPERSEN (Otto)‎

Reference : 508987

(1906)

‎Modersmalets fonetik.‎

‎Kobenhavn, Det Schubotheske Forlag, 1906. In-8 broché, 148 pp., 1 planches dépliante de fig. en noir, index. Dos jauni, petites rousseurs éparses sur la couv., intérieur frais, bonne condition.‎


‎Bonne condition. ‎

Librairie Le Trait d'Union S.A.R.L. - Troyes

Phone number : 03 25 71 67 98

EUR35.00

‎JONSSON (Finnur)‎

Reference : 516410

(1932)

‎De gamle eddadigte, udgivne og tolkede af...‎

‎Kobenhavn, G.E.C. Gads Forlag, 1932. In-8 rel. demi-chagrin noir postérieur, dos lisse ornés, pièce de titre basane bordeaux, titre et filets dorés, XV-371 pp., index. Mors légèrement frottés, intérieur très frais, bonne condition.‎


‎Large ex-libris manuscrit en page de garde. ‎

Librairie Le Trait d'Union S.A.R.L. - Troyes

Phone number : 03 25 71 67 98

EUR95.00

‎NIELSEN (Niels Age)‎

Reference : 508092

(1983)

‎Danske Runeindskrifter. Et udvalg med kommentarer.‎

‎Kobenhavn, Hernovs Forlag, 1983. In-8 broché, 233 pp., qq. fig. et ill. photogr. en noir dans le texte, bibliographie. Bonne condition.‎


‎. ‎

Librairie Le Trait d'Union S.A.R.L. - Troyes

Phone number : 03 25 71 67 98

EUR25.00

‎SARAUW (Chr.)‎

Reference : 509882

(1926)

‎Nedertysk. En indledning til sprogets historie. Med et forord af L. L. Hammerich.‎

‎Kobenhavn, Branner, 1926. In-12 rel. pleine toile bordeaux postérieure, couv. conservée et contrecollée au plat sup., 48 pp. (Studier fra sprog- og oldtidsforskning, 142). Très bonne condition.‎


‎. ‎

Librairie Le Trait d'Union S.A.R.L. - Troyes

Phone number : 03 25 71 67 98

EUR20.00
Get it on Google Play Get it on AppStore
Search - Linguistics; Danish

The item was added to your cart

You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
More information about shipping
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !