‎LEMMENS (Koen), JONGEN (François)‎
‎RECHT & LITERATUUR. Welk is het boek, het gedicht, het essay of het toneelstuk waarvan u vindt dat elke jurist het zou moeten lezen en waarom?Met bijdragen van : Bernard Hubeau, Koen De Feyter, Eva en Elke Brems, Maurice Adams, Bas Schotel, Inger Hoedt-Rasmussen en Dirk Voorhoof, Koen Raes, Bram Goetschalckx, Koen Lemmens, Wilfried Rauws, Mark Lambrechts, Pol Deltour.Voor juristen is lezen even evident als ademen. Het westerse recht, zoals de westerse cultuur in het algemeen, is immers een schriftcultuur.Maar wat lezen zij? Vakliteratuur. Doorgaans gaat het om bloedloze, saaie en taaie brokken slecht geschreven proza. Maar een jurist heeft nu eenmaal geen keuze. Wil hij bijblijven, mee zijn met de recente ontwikkelingen, dan moet hij er zich doorwurmen.Kan de lectuur van juristen echter beperkt blijven tot die gortdroge vakliteratuur? Moeten zij ook geen oog hebben voor de grote werken uit deLiteratuur? En welke zijn die grote werken dan? En wat zouden zij ons kunnen leren?Wij hebben dan ook aan vooraanstaande Belgische juristen uit de meest diverse hoeken gevraagd om te antwoorden op een heel eenvoudige vraag:“Welk is het boek, het gedicht, het essay of het toneelstuk waarvan u vindt dat elke jurist het zou moeten lezen en waarom?”Het antwoord van de Nederlandstalige juristen vindt u in dit boek. De Franstalige bijdragen zijn gebundeld in Droit & Littérature.Wat bij het lezen van beide boeken in elk geval opvalt, is de grote verscheidenheid van de bijdragen. Sommige auteurs bespreken minder bekende werken en zetten de lezer op die manier aan om bepaalde schrijvers te ontdekken; anderen bespreken overbekende werken en brengen daarbij nieuwe en originele inzichten aan, zodat zij de lezer aanzetten om die klassiekers te herlezen. En alle bijdragen onthullen natuurlijk ook iets van de persoonlijkheid van hun auteur. Want het is, zoals de grand old lady van de Nederlandse Letteren, Hella S. Haasse, ooit zei: “De literatuur heeft mij gemaakt tot wie ik ben”.Coeditie Die Keure - Anthemis.‎

‎‎

Reference : 39856


‎‎

€30.00
Juridica (s.p.r.l. Typ)
Bookseller's contact details

Juridica (s.p.r.l. Typ)
M. Paul Vanderkelen

p.vdk@juridica.be

0032(0)475.48.96.88

Contact bookseller

Payment mode
Cheque
Others cards
Others

Contact bookseller about this book

Enter these characters to validate your form.
*
Send
Get it on Google Play Get it on AppStore
LEMMENS (Koen), JONGEN (François) - ...

The item was added to your cart

You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
More information about shipping
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !