‎"KYLLING, PEDER - DANMARKS FÃRSTE FLORA - THE FIRST DANISH FLORA.‎
‎Viridarium Danicum, sive Catalogus Trilingvis Latino-Danico-Germanicus Plantarum Indigenarum In Dania Observatarum qvarum cuiqve suus est additus Locus, qvo in primis nascatur...‎

‎HafniÊ (KÞbenhavn), uden angivelse af trykker, 1688. 4to. Nyere helpergamentsbd. i gl. stil, et af bindebÃ¥ndene mangler. Kalligraferet rygtitel. (16),174,(24) pp. + TilfÞjelses-og rettelsesbladet med stor trÊskÃ¥ren slutvignet (2) pp. (Dette blad findes ikke i fÞrste del af oplaget iflg. Carl Christensen, ligesom den trÊskÃ¥rne slutvignet mangler der). 4 blade lÞst indsat fra et andet eksemplar ( fol 5-8). 4 sidste blade med tab af Þverste hÞjre hjÞrner, repareret med teksttab. De 2 sidste har stÞrre tab af hjÞrnet, men er repareret. FÞrste blade lidt tÊt beskÃ¥ret i hÞjre margin. Ellers et ganske godt, rent eksemplar.‎

Reference : 35592


‎Den yderst sjÊldne originaludgave. ""Danske Lysthaver"" (Viridarium) er det klassiske vÊrk i dansk floristisk litteratur, den fÞrste danske flora, og i 100 Ã¥r den eneste. Heri opregnes 1103 arter, ordnet efter de latinske navne og tilfÞjede danske og tyske navne, samt blomsternes lokalitet. VÊrket blev til efter Kyllings udnÊvnelse til kongelig botaniker med en Ã¥rslÞn pÃ¥ 300 Rdl og med den hensigt at skulle udfÊrdige et katalog over alle Danmarks og Norges planter, for siden at udarbejde en virkelig Flora Danica indeholdende alle planter, der voksede vildt i Kongens to riger. Projektet lykkedes ved egne rejser, men ogsÃ¥ med vÊgtige bidrag fra botanikere, lÊger, prÊster etc. boende rundt omkring i rigerne. - Bibl. Danica II:189. - Thesaurus II:527.‎

€2,213.01 (€2,213.01 )
Herman H. J. Lynge & Son
Bookseller's contact details

Herman H. J. Lynge & Son
William Schneider
Silkegade 11
1113 Copenhagen
Denmark

herman@lynge.com

+45 33 155 335

Contact bookseller

Payment mode
Cheque
Transfer
Others
Sale conditions

All items may be returned for a full refund for any reason within 14 days of receipt.

Contact bookseller about this book

Enter these characters to validate your form.
*
Send
Get it on Google Play Get it on AppStore
"KYLLING, PEDER - DANMARKS FÃRSTE ...

The item was added to your cart

You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
More information about shipping
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !